คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon SES

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

ไปที่หน้าราคาของ Amazon SES

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon SES ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้