ข้อมูลทั่วไป

ถาม: Amazon Simple Email Service (Amazon SES) คืออะไร

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) คือบริการที่สามารถปรับขนาดได้หลากหลายและประหยัดคุ้มค่าในการรับส่งอีเมล Amazon SES ตัดปัญหาด้านความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการสร้างโซลูชันอีเมลภายใน หรือการให้สิทธิการใช้งาน การติดตั้ง และการดำเนินการโซลูชันอีเมลโดยผู้ให้บริการอื่น

ถาม: ใครใช้ Amazon SES ได้บ้าง

Amazon SES คือโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการวิธีรับส่งอีเมลซึ่งเชื่อถือได้ ปรับขนาดได้ และไม่แพง ผู้ใช้ของเราประกอบด้วยองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ผู้ค้าปลีกออนไลน์, Developer แอปพลิเคชัน และองค์กรการตลาดดิจิทัล

ถาม: ฉันจะเริ่มส่งอีเมลโดยใช้ Amazon SES ได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตั้งค่าอีเมลกับ Amazon SES โปรดดูส่วน Quick Start ในคู่มือสำหรับ Developer เกี่ยวกับ Amazon SES

ราคาและการเรียกเก็บค่าบริการ

ถาม: จะมีค่าใช้จ่ายเท่าใดในการใช้ Amazon SES

สำหรับ Amazon SES คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการล่วงหน้า

จำนวนเงินที่คุณชำระขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความที่คุณรับส่ง รวมถึงปริมาณข้อมูลที่ส่งด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าราคา Amazon SES

ถาม: มี Free Usage Tier สำหรับ Amazon SES ไหม

มี หากเรียกใช้ Amazon SES จากแอปพลิเคชันที่โฮสต์ในอินสแตนซ์ Amazon EC2 ในแต่ละเดือนคุณจะสามารถส่งข้อความอีเมล 62,000 ข้อความได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อเสนอ Free Tier นี้จะไม่หมดอายุ

ถาม: จะเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้ Amazon SES อย่างไร

เราจะเรียกเก็บค่าใช้บริการของแต่ละเดือนในตอนสิ้นเดือนนั้นๆ รอบการเรียกเก็บค่าบริการเริ่มตั้งแต่วันแรกของเดือนและสิ้นสุดวันสุดท้ายของเดือน


ถาม: ฉันจะติดตามการใช้งาน Amazon SES อย่างไร

คุณสามารถดูค่าบริการสำหรับช่วงเรียกเก็บปัจจุบันได้ทุกเมื่อโดยไปที่ Billing Dashboard (แดชบอร์ดการเก็บค่าบริการ) ใน AWS Management Console

ถาม: ฉันจะโดนเรียกเก็บเงินสำหรับข้อความสแปมที่เข้ามาหรือไม่

เมื่อคุณตั้งค่าให้ Amazon SES รับอีเมล คุณต้องสร้างกฎการรับขึ้นมา ในกฎการรับ คุณต้องระบุผู้รับ (หรือกลุ่มผู้รับ) และระบุสิ่งที่ Amazon SES ต้องดำเนินการเมื่อรับอีเมลดังกล่าว เมื่อข้อความขาเข้าส่งถึงที่อยู่อีเมลอย่างน้อยหนึ่งอีเมลซึ่งตรงกับที่อยู่ในกฎการรับที่ใช้งานอยู่ คุณต้องจ่ายค่าบริการสำหรับข้อความนั้น แม้จะเป็นอีเมลที่ไม่ได้ร้องขอ (สแปม) ก็ตาม

คุณสามารถกำหนดค่า Amazon SES เพื่อบล็อกข้อความจากผู้ส่งและที่อยู่ IP บางรายการได้ หากบล็อกข้อความขาเข้าด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่โดนเรียกเก็บค่าบริการสำหรับข้อความที่ถูกบล็อก

ขอบเขตและข้อจำกัด

ถาม: Amazon SES Sandbox คืออะไร

Amazon SES Sandbox คือพื้นที่ที่ผู้ใช้ใหม่สามารถทดสอบความสามารถของ Amazon SES ได้ เมื่อบัญชีของคุณอยู่ใน Sandbox คุณสามารถส่งอีเมลถึงข้อมูลประจำตัวที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น ข้อมูลประจำตัวที่ได้รับการยืนยันแล้วคือที่อยู่อีเมลหรือโดเมนที่คุณพิสูจน์แล้วว่าเป็นของคุณ

ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อบัญชีของคุณอยู่ใน Sandbox จะมีข้อจำกัดด้านปริมาณของอีเมลที่สามารถส่งได้ในแต่ละวัน รวมถึงจำนวนข้อความที่สามารถส่งได้ในแต่ละวินาที

เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งอีเมลให้ผู้รับที่ไม่มีการยืนยัน ให้ส่งคำขอเพิ่มการจำกัดการส่งของ Amazon SES ทางศูนย์ AWS Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการย้ายออกจาก Amazon SES Sandbox ในคู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ถาม: ฉันส่งอีเมลได้จากที่อยู่อีเมลใดก็ได้ใช่ไหม

ไม่ คุณสามารถใช้ Amazon SES ส่งอีเมลจากที่อยู่และโดเมนที่เป็นของคุณเท่านั้น

คุณต้องทำการยืนยันเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมลหรือโดเมน ในแต่ละภูมิภาคของ AWS คุณสามารถยืนยันที่อยู่อีเมลและโดเมนได้สูงสุดถึง 10,000 รายการรวมกัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันที่อยู่อีเมลและโดเมน โปรดดูการยืนยันข้อมูลประจำตัวใน Amazon SES ในคู่คู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ถาม: มีการจำกัดขนาดของอีเมลที่ Amazon SES สามารถส่งได้หรือไม่

Amazon SES ยอมรับข้อความอีเมลที่มีขนาดสูงสุดถึง 10 MB ซึ่งรวมถึงรูปภาพและไฟล์แนบใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ

ถาม: มีการจำกัดจำนวนผู้รับที่ฉันสามารถระบุได้ในข้อความอีเมลหนึ่งฉบับหรือไม่

คุณสามารถระบุผู้รับได้สูงสุด 50 รายชื่อในแต่ละข้อความที่ส่งโดยใช้ Amazon SES ข้อจำกัดนี้รวมถึงที่อยู่ทั้งหมดในช่อง "To:" "CC:" และ "BCC:" หากคุณต้องการส่งข้อความอีเมลให้ผู้รับมากกว่า 50 รายชื่อ คุณต้องแบ่งรายชื่อผู้รับออกเป็นกลุ่มละ 50 รายชื่อหรือน้อยกว่า แล้วส่งข้อความแยกให้แต่ละกลุ่ม

ถาม: มีการจำกัดจำนวนอีเมลที่สามารถส่งได้หรือไม่

บัญชี Amazon SES มีชุดข้อจำกัดในการส่ง ข้อจำกัดเหล่านี้ได้แก่:

  • โควตาการส่ง—จำนวนผู้รับสูงสุดที่คุณสามารถส่งอีเมลได้ในช่วง 24 ชั่วโมง
  • อัตราการส่งสูงสุด—จำนวนผู้รับสูงสุดที่คุณสามารถส่งอีเมลได้ภายในหนึ่งวินาที

ข้อจำกัดในการส่งขึ้นอยู่กับผู้รับมากกว่าข้อความ คุณสามารถตรวจสอบข้อจำกัดในการส่งได้ทุกเมื่อโดยใช้ Amazon SES Console

หมายเหตุ: หากเราลงความเห็นว่าอีเมลที่คุณส่งมีคุณภาพต่ำหรือน่าสงสัย (ตัวอย่างเช่น อีเมลดังกล่าวมีอัตราการตีกลับหรือข้อร้องเรียนมาก หรือมีเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอหรืออันตราย) เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดความสามารถในการส่งอีเมลของคุณ

ความปลอดภัยและการเข้ารหัส

ถาม: Amazon สามารถเข้าถึงอีเมลที่ฉันรับส่งได้หรือไม่

เราใช้เทคโนโลยีต่อต้านสแปมภายในเพื่อกรองข้อความที่มีเนื้อหาคุณภาพต่ำ อีกทั้งเรายังสแกนข้อความทั้งหมดที่มีไฟล์แนบเพื่อตรวจสอบไวรัสและเนื้อหาอันตรายอื่นๆ กระบวนการนี้ดำเนินการโดยอัตโนมัติทั้งหมดซึ่งไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง เราเพียงเขาถึงเนื้อหาอีเมลในบางโอกาสเท่านั้น เช่น เมื่อเราแก้ไขปัญหาการส่งหรือตรวจสอบการปลอมแปลงหรือการใช้ในทางผิด

ถาม: ฉันสามารถเข้ารหัสข้อความอีเมลที่ได้รับได้หรือไม่

Amazon SES ผสานกับ AWS Key Management Service (KMS) ซึ่งมอบความสามารถในการเข้ารหัสอีเมลที่เขียนถึงบัคเก็ต Amazon S3 Amazon SES ใช้การเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์เพื่อเข้ารหัสอีเมลของคุณก่อนส่งอีเมลไปยัง Amazon S3 ซึ่งแปลว่าการถอดรหัสเนื้อหาฝั่งคุณหลังเรียกดูอีเมลจาก Amazon S3 เป็นเรื่องจำเป็น AWS Java SDK และ AWS Ruby SDK ให้ไคลเอ็นต์สามารถจัดการถอดรหัสให้คุณได้

การตรวจสอบสิทธิ์ การยืนยัน และการกำหนดค่า

ถาม: ฉันต้องตั้งค่าบันทึก DNS แบบย้อนหลังเพื่อใช้ Amazon SES ใช่หรือไม่

คุณไม่ต้องตั้งค่าบันทึก DNS แบบย้อนหลังเพื่อใช้ Amazon SES Amazon Web Services จัดการที่อยู่ IP ที่ Amazon SES ใช้และมีบันทึก DNS แบบย้อนหลังสำหรับที่อยู่เหล่านี้

ถาม: Amazon SES รองรับ Sender Policy Framework (SPF) ใช่หรือไม่

ใช่ Amazon SES รองรับ SPF คุณอาจต้องการเผยแพร่บันทึก SPF ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้ Amazon SES ในการส่งอีเมล

หากคุณไม่ต้องปฏิบัติตาม Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) ที่ใช้ SPF คุณก็ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่บันทึก SPF เพราะ Amazon SES ส่งอีเมลจากโดเมน MAIL FROM ซึ่งเป็นของ Amazon Web Services

หากต้องการปฏิบัติตาม DMARC โดยใช้ SPF คุณต้องตั้งค่า Amazon SES เพื่อใช้อีเมลที่มาจากโดเมนของคุณและเผยแพร่บันทึก SPF

ถาม: Amazon SES รองรับ Domain Keys Identified Mail (DKIM) ใช่หรือไม่

ใช่ Amazon SES รองรับ DKIM หากคุณเปิดใช้และกำหนดค่า Easy DKIM แล้ว ทาง Amazon SES จะลงชื่อข้อความขาออกโดยใช้ DKIM ในนามของคุณ หากต้องการ คุณสามารถลงชื่อในอีเมลด้วยตนเองได้ มีส่วนหัว DKIM บางรายการที่ไม่ควรลงชื่อเพื่อให้แน่ใจว่าความสามารถในการส่งอยู่ในระดับสูงสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการลงชื่อเข้าใช้ DKIM ด้วยตัวเองใน Amazon SES ในคู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ถาม: อีเมลจาก Amazon SES สามารถปฏิบัติตาม DMARC ได้หรือไม่

เมื่อใช้ Amazon SES อีเมลของคุณสามารถปฏิบัติตาม DMARC ผ่าน SPF, DKIM หรือทั้งสองแบบได้

ถาม: Amazon SES ส่งอีเมลไปตามเครือข่ายที่เข้ารหัสโดยใช้ Transport Layer Security (TLS) ใช่หรือไม่

Amazon SES รองรับ TLS 1.2, TLS 1.1 และ TLS 1.0 สำหรับการเชื่อมต่อ TLS

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Amazon SES จะใช้ TLS ตามโอกาส หมายความว่า Amazon SES จะพยายามสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยไปยังเซิร์ฟเวอร์การรับเมลอยู่เสมอ หาก Amazon SES ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ระบบจะส่งข้อความที่ไม่มีการเข้ารหัส

คุณสามารถเปลี่ยนการทำงานนี้ได้ เพื่อให้ Amazon SES ส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์การรับเมลเท่านั้นหากระบบสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Amazon SES และโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย ใน คู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ความสามารถในการส่ง

ถาม: ฉันสามารถใช้ Amazon SES เพื่อส่งอีเมลจากแอปพลิเคชันที่มีอยู่ได้หรือไม่

Amazon SES ช่วยให้คุณสร้างการถ่ายทอด SMTP ส่วนตัวเพื่อใช้กับซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ SMTP ที่มีอยู่รายการใดก็ได้ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่คุณพัฒนาเอง หรือซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการอื่นซึ่งสามารถส่งอีเมลโดยใช้โปรโตคอล SMTP ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการใช้อินเทอร์เฟซ SMTP ของ Amazon SES ในการส่งอีเมลในคู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ถาม: Amazon SES สามารถส่งอีเมลพร้อมไฟล์แนบได้หรือไม่

Amazon SES รองรับรูปแบบเนื้อหายอดนิยมมากมาย รวมถึงเอกสาร รูปภาพ เสียง และวิดีโอ

หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัยของคุณและลูกค้า Amazon SES สแกนทุกไฟล์แนบที่คุณส่งเพื่อหาไวรัสและมัลแวร์

คุณสามารถใช้ไคลเอ็นต์อีเมลที่รองรับ SMTP เพื่อส่งอีเมลพร้อมไฟล์แนบได้ เมื่อคุณกำหนดค่าไคลเอ็นต์เพื่อส่งอีเมลขาออกผ่าน Amazon SES ไคลเอ็นต์ดังกล่าวจะสร้างส่วน MIME ที่เหมาะสม รวมถึงส่วนหัวอีเมลก่อนส่งข้อความดังกล่าว

อีกทั้งคุณยังสามารถส่งอีเมลพร้อมไฟล์แนบด้วยวิธีการทางโปรแกรม ในการรวมไฟล์แนบในอีเมล ให้สร้างข้อความอีเมลหลายส่วนใหม่ ในข้อความดังกล่าวให้รวมส่วน MIME ที่มีส่วนหัวประเภทเนื้อหาที่เหมาะสมพร้อมเนื้อหา MIME ที่เข้าระรหัส ขั้นตอนต่อไป ให้ใช้ส่วนหัวการจัดการเนื้อหาเพื่อระบุว่าเนื้อหาดังกล่าวจะแสดงในพื้นที่ที่กำหนดหรือทำหน้าที่เป็นไฟล์แนบ

เมื่อเขียนข้อความเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้การดำเนินการ SendRawEmail API เพื่อส่งข้อความได้

ถาม: ฉันสามารถส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ IP เฉพาะได้หรือไม่

คุณสามารถปล่อยเช่าที่อยู่ IP ที่ใช้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณโดยเฉพาะได้ โดยมีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่อยู่ IP เฉพาะ โปรดดูการร้องขอและการยกเลิกที่อยู่ IP เฉพาะในคู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ถาม: ฉันสามารถระบุที่อยู่ IP เฉพาะเมื่อส่งอีเมลบางประเภทได้หรือไม่

หากคุณปล่อยเช่าที่อยู่ IP เฉพาะหลายรายการเพื่อใช้กับบัญชี Amazon SES คุณสามารถใช้คุณลักษณะกลุ่ม IP เฉพาะเพื่อสร้างกลุ่มของที่อยู่ IP คุณสามารถเชื่อมโยงแต่ละกลุ่มกับชุดการกำหนดค่า เมื่อคุณส่งอีเมลโดยใช้ชุดการกำหนดค่าดังกล่าว ระบบจะส่งอีเมลเหล่านั้นจากที่อยู่ IP ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการสร้างกลุ่ม IP เฉพาะในคู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ถาม: ฉันสามารถทดสอบการตอบสนองของ Amazon SES โดยไม่ส่งอีเมลไปยังผู้รับจริงได้หรือไม่

คุณสามารถใช้ตัวจำลองกล่องจดหมาย Amazon SES เพื่อทดสอบอัตราการส่งและทดสอบความสามารถในการจัดการเหตุการณ์ เช่น การตีกลับและข้อร้องเรียน โดยไม่ส่งอีเมลหาผู้รับจริง ข้อความที่คุณส่งไปยังตัวจำลองกล่องจดหมายไม่นับเทียบตัววัดการตีกลับและข้อร้องเรียน หรือโควตาการส่งรายวันของคุณ แต่เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากทุกข้อความที่คุณส่งไปยังตัวจำลองกล่องจดหมายประหนึ่งว่าเป็นข้อความที่คุณส่งให้ลูกค้าจริง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวจำลองกล่องจดหมาย Amazon SES โปรดดูการทดสอบการส่งอีเมล Amazon SES ในคู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ถาม: ฉันสามารถใช้ Amazon SES เพื่อส่งอีเมลเป็นข้อความ SMS ได้หรือไม่

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหลายรายนำเสนอเกตเวย์ที่แปลง SMTP เป็น SMS ผู้ใช้ Amazon SES สามารถส่งอีเมลแบบเฉพาะข้อความเท่านั้นไปยังที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับเกตเวย์เหล่านี้ได้ ซึ่งระบบจะส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้รับในรูปแบบข้อความ SMS

อย่างไรก็ตาม คุณต้องทราบข้อมูลหลายส่วนเพื่อใช้เกตเวย์ SMS ให้ประสบความสำเร็จ ข้อมูลเหล่านั้นประกอบด้วย:

  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ
  • ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของผู้รับ
  • ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการเกตเวย์ SMS (เช่น sms.carriername.com)

หากข้อความ SMS เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดหรือการสื่อสาร เราขอแนะนำให้ใช้ Amazon Pinpoint เมื่อใช้ Amazon Pinpoint ส่งข้อความ SMS คุณจำเป็นต้องทราบเพียงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเท่านั้น

ถาม: ฉันจะควบคุมการเข้ารหัสอักขระของอีเมลฉันด้วย Amazon SES ได้อย่างไร

โปรโตคอล SMTP ต้องการให้ส่งข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ 7-bit ASCII หากต้องการใช้การเข้ารหัสอักขระอื่นกับอินเทอร์เฟซ SMTP ของ Amazon SES คุณต้องใช้การเข้ารหัสกับหัวเรื่องและเนื้อความของข้อความ แล้วจึงแปลงเป็นข้อความ 7-bit ASCII ก่อนส่งไปยังตำแหน่งข้อมูล SMTP

SendEmail API ยอมรับข้อมูลป้อนเข้าของหัวเรื่องและเนื้อความแบบ UTF-8 แล้วทรานสโค้ดเป็นรูปแบบใดก็ได้ตามที่คุณระบุไว้ผ่านพารามิเตอร์การเข้ารหัสแบบไม่บังคับ แล้วจึงแปลงเนื้อหาที่เป็นผลลัพธ์โดยอัตโนมัติไปเป็น 7-bit ASCII โดยใช้ไวยกรณ์คำที่เข้ารหัสและส่วนหัวที่เข้ารหัสถ่ายโอนเนื้อหา ก่อนส่งข้อความดังกล่าว SendRawEmail API ต้องการให้คุณใช้การเข้ารหัสที่ต้องการกับหัวเรื่องและเนื้อความ แล้วจึงแปลงเป็นข้อความ ASCII แบบ 7 บิต ที่ถูกต้องก่อนส่งแต่ละคำขอ

ความสามารถในการรับ

ถาม: ฉันจะกำหนดค่า Amazon SES ให้รับอีเมลอย่างไร

ขั้นตอนแรกในการติดตั้ง Amazon SES เพื่อรับอีเมลคือการยืนยันโดเมนของคุณ หากคุณได้ยืนยันโดเมนเพื่อส่งอีเมลแล้ว คุณไม่ต้องทำกระบวนการนี้ซ้ำอีกเพื่อรับอีเมล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันโดเมนของคุณ โปรดดูการยืนยันโดเมนใน Amazon SES ในคู่มือสำหรับ Developer เกี่ยวกับ Amazon SES

หลังจากที่ยืนยันโดเมนแล้ว คุณต้องเผยแพร่บันทึก Mail eXchanger (MX) ไปยังการกำหนดค่า DNS ของโดเมนคุณ บันทึกนี้อ้างถึงตำแหน่งข้อมูลที่รับอีเมล Amazon SES ภูมิภาคซึ่งคุณใช้รับอีเมล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่บันทึก MX โปรดดูการเผยแพร่บันทึก MX สำหรับการรับอีเมล Amazon SES ในคู่มือสำหรับ Developer เกี่ยวกับ Amazon SES

ขั้นตอนสุดท้ายในการตั้งค่าการรับอีเมลใน Amazon SES คือการสร้างกฎการรับ กฎการรับบอกสิ่งที่ Amazon SES ควรดำเนินการกับอีเมลที่ส่งไปยังโดเมนของคุณ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่า Amazon SES เพื่อส่งอีเมลขาเข้าไปยังบัคเก็ต Amazon S3 หรือส่งการแจ้งเตือนให้คุณโดยใช้ Amazon SNS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกฎการรับ โปรดดูการสร้างกฎการรับในคู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ Amazon SES ได้รับอีเมลของฉัน

เมื่อ Amazon SES ได้รับข้อความ จะอ้างอิงกฎการรับที่ใช้งานอยู่เพื่อพิจารณาว่ามีกฎข้อใดใช้ได้กับข้อความขาเข้าของผู้รับนี้หรือไม่ หากไม่กฎที่ตรงเลยหรืออีเมลนี้ส่งมาจากที่อยู่ IP ในรายการบล็อกที่อยู่ IP ทาง Amazon จะปฏิเสธอีเมลดังกล่าวในการสนทนา SMTP ไม่เช่นนั้น Amazon SES จะยอมรับอีเมลดังกล่าว

หลังจากที่ Amazon SES ยอมรับอีเมลดังกล่าวแล้ว ระบบจะประเมินกฎการรับที่ใช้อยู่ของคุณ แล้ว Amazon SES จะใช้กฎเหล่านี้ตามลำดับที่ระบุ

ถาม: ฉันจะเข้าถึงอีเมลใน Amazon S3 อย่างไร

เมื่อคุณตั้งค่ากฎการรับที่บอก Amazon SES ให้เขียนข้อความของคุณในบัคเก็ต Amazon S3 คุณเองก็สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน Amazon SNS ได้เช่นกัน การแจ้งเตือนเหล่านี้มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อความและการดำเนินการที่จะปฏิบัติ รวมถึง ID ที่ไม่ซ้ำกันของข้อความดังกล่าวด้วย คุณสามารถใช้ ID เพื่อเรียกดูข้อความที่ตรงกับ ID จากบัคเก็ต Amazon S3 ที่ Amazon SES ส่งข้อความไป

ถาม: ฉันจะดำเนินการกับอีเมลที่ได้รับอย่างไร

มีวิธีดำเนินการกับอีเมลขาเข้าสองวิธี คุณสามารถเขียนแอปพลิเคชันที่ฟังการแจ้งเตือน Amazon SNS จาก Amazon SES, เรียกดูอีเมลจาก Amazon S3 และดำเนินการได้ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเขียนฟังก์ชัน AWS Lambda แบบกำหนดเอง

เหตุการณ์ AWS Lambda มีข้อมูลเมตาทั้งหมดเกี่ยวกับข้อความที่ได้รับ แต่ไม่รวมเนื้อความของข้อความ หากคุณต้องการวิเคราะห์คำในประโยคเนื้อความของข้อความจากภายใน Lambda แล้วคุณต้องเขียนข้อความไปยัง Amazon S3 เป็นอันดับแรกโดยใช้การดำเนินการของ Amazon S3 ก่อนที่จะมีการประเมินการดำเนินการ AWS Lambda ของคุณ

คุณสามารถดำเนินการทำงานของ AWS Lambda แบบซิงโครนัสหรือแบบอะซิงโครนัส โดยขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชัน AWS Lambda จะต้องส่งคืนผลลัพธ์ที่มีผลต่อวิธีดำเนินการทำงานอื่นๆ หรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณใช้ปฏิบัติการแบบอะซิงโครนัส เว้นแต่แอปพลิเคชันที่เฉพาะเจาะจงจะต้องการให้คุณใช้การปฏิบัติการแบบซิงโครนัส

ถาม: บัญชี AWS หลายบัญชีสามารถรับอีเมลในโดเมนเดียวกันได้หรือไม่

บัญชี AWS หนึ่งบัญชีขึ้นไปสามารถรับอีเมลจากโดเมนเดียวกันได้ สำหรับทุกอีเมลที่เข้ามาในโดเมนที่ใช้ร่วมกัน ชุดกฎการรับของแต่ละบัญชีจะจัดการสำเนาของข้อความแบบแยกกัน

ถาม: มีการจำกัดขนาดสำหรับข้อความที่ฉันสามารถรับได้ทาง Amazon SES ใช่หรือไม่

หากคุณเก็บข้อความขาเข้าในบัคเก็ต Amazon S3 ขนาดข้อความสูงสุดที่เก็บได้รวมถึงส่วนหัวและไฟล์แนบคือ 30 เมกะไบต์ (MB)

หากคุณส่งต่อข้อความนี้โดยใช้ Amazon SNS ขนาดสูงสุดที่ส่งต่อได้คือ 150 กิโลไบต์ (KB)

ถาม: มีการจำกัดอัตราการส่งข้อมูลที่ฉันสามารถรับข้อความผ่าน Amazon SES หรือไม่

ไม่มีการจำกัดอัตราการส่งข้อมูลสำหรับอีเมลขาเข้าที่ได้รับผ่าน Amazon SES

ถาม: ฉันปฏิเสธอีเมลที่ส่งมาทางการเชื่อมต่อที่ไม่เข้ารหัสได้ใช่หรือไม่

คุณสามารถกำหนดค่ากฎการรับของคุณใน Amazon SES ให้ปฏิเสธข้อความขาเข้าที่ส่งมาโดยไม่มี Transport Layer Security (TLS) ได้โดยอัตโนมัติ

ความสามารถในการส่ง

ถาม: Amazon SES ช่วยให้มั่นใจด้านการส่งอีเมลที่เชื่อถือได้อย่างไร

Amazon SES ใช้เทคโนโลยีการกรองเนื้อหาเพื่อสแกนข้อความอีเมลขาออก การกรองเนื้อหาเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่ามีการส่งเนื้อหาผ่าน Amazon SES ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ ISP และเพื่อช่วยคุณให้ปรับปรุงความสามารถในการส่งของอีเมลคุณให้ดียิ่งขึ้น ทาง Amazon SES จึงมีลูปฟีดแบ็กซึ่งประกอบด้วยการแจ้งเตือนการตีกลับ ข้อร้องเรียน และการส่ง

ถาม: Amazon SES การันตีการรับอีเมลของฉันใช่หรือไม่

Amazon SES เฝ้าติดตามคู่มือ ISP อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการส่งอีเมลที่เป็นไปตามกฎหมายและมีคุณภาพสูงซึ่งไว้วางใจได้ไปยังกล่องขาเข้าของผู้รับ อย่างไรก็ตาม ทั้ง Amazon SES และบริการส่งอื่นๆ ก็ไม่สามารถการันตีการส่งอีเมลทุกฉบับได้ ISP สามารถละทิ้งหรือทำข้อความอีเมลหายได้ ผู้รับอาจให้ที่อยู่อีเมลผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ และหากผู้รับไม่ต้องการรับข้อความอีเมลของคุณ ISP อาจเลือกที่จะปฏิเสธหรือทิ้งข้อความนั้นไปอย่างเงียบๆ

ถาม: จะใช้เวลานานเท่าใดในการส่งอีเมลด้วย Amazon SES จนไปถึงกล่องขาเข้าของผู้รับ

Amazon SES พยายามส่งอีเมลไปยังอินเทอร์เน็ตภายในไม่กี่วินาทีของแต่ละคำขอ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความแน่นอนได้ว่าเมื่อไหร่อีเมลของคุณจะมาถึงและไม่สามารถคาดการณ์เส้นทางที่แน่นอนซึ่งข้อความจะมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางได้ เนื่องจากมีปัจจัยและความไม่แน่นอนตามธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น ISP อาจไม่สามารถส่งอีเมลไปยังผู้รับได้เพราะเงื่อนไขชั่วคราว เช่น “กล่องอีเมลเต็ม” ในกรณีเหล่านี้ Amazon จะพยายามส่งข้อความอีกครั้ง หากเกิดปัญหาโดยถาวร เช่น “ไม่มีกล่องอีเมลนี้” Amazon SES จะไม่พยายามส่งข้อความอีกครั้ง และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนการตีกลับจริง คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนการส่งให้เตือนเมื่อ Amazon SES ส่งอีเมลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับเรียบร้อยแล้ว

 

การตีกลับและข้อร้องเรียน

ถาม: Amazon SES ส่งการแจ้งเตือนตีกลับ ข้อร้องเรียน และการส่งให้ฉันทราบอย่างไร

Amazon SES ส่งต่อการแจ้งเตือนการตีกลับและข้อร้องเรียนไปให้คุณทางอีเมลหรือส่งการแจ้งเตือนดังกล่าวไปยังหัวข้อ Amazon SNS ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณตั้งค่าบัญชี Amazon SES ของคุณ

การแจ้งเตือนการส่งจะทริกเกอร์เมื่อ Amazon SES ส่งหนึ่งในอีเมลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับเรียบร้อยแล้ว และการแจ้งเตือนดังกล่าวจะส่งหาคุณผ่าน Amazon SNS เท่านั้น

ถาม: มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการใช้ Amazon SNS เพื่อรับการแจ้งเตือนการตีกลับ ข้อร้องเรียน หรือการส่งไหม

ใช่ มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ Amazon SNS เพื่อรับการแจ้งเตือนการตีกลับ ข้อร้องเรียน หรือการส่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Amazon SNS โปรดดูราคา Amazon SNS

ถาม: คาดว่าจะได้รับการแจ้งเตือนเรื่องการตีกลับ ข้อร้องเรียน หรือการส่งเมื่อใด

หลังจากที่ ISP ส่งการตีกลับหรือข้อร้องเรียนไปยัง Amazon SES เราพยายามที่จะส่งต่อการแจ้งเตือนนี้ไปให้คุณภายในไม่กี่วินาทีผ่านทาง Amazon SNS หรืออีเมล อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนการตีกลับหรือข้อร้องเรียนจาก ISP ของผู้รับเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีตั้งแต่ไม่มีวินาทีจนถึงหลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับว่า ISP จะเตือนเราเร็วเพียงใด

จะเผยแพร่การแจ้งเตือนการส่งทันทีที่ Amazon SES ส่งอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับ ในกรณีส่วนมาก อีเมลที่ส่งผ่าน Amazon SES จะส่งถึงภายในไม่กี่วินาที แต่บางครั้งก็อาจใช้เวลานานกว่านั้น

ถาม: ฉันสามารถเฝ้าติดตามอัตราการตีกลับและข้อร้องเรียนสำหรับอีเมลที่ส่งด้วย Amazon SES ได้อย่างไร

Amazon SES มีแดชบอร์ดชื่อเสียงที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามอัตราการตีกลับและข้อร้องเรียนของตน รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งอีเมล นอกจากนี้ คุณยังใช้ Amazon CloudWatch เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ติดตามอัตราการตีกลับและร้องเรียนของคุณได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเฝ้าติดตาม โปรดดูการเฝ้าติดตามการดำเนินการส่งอีเมลของ Amazon SES ในคู่มือสำหรับ Developer เกี่ยวกับ Amazon SES

ถาม: การส่งอีเมลของฉันที่ได้รับผลกระทบจากการตีกลับและข้อร้องเรียนอาจเกิดจากผู้ใช้รายอื่นๆ ของ Amazon SES ได้หรือไม่

โดยปกติแล้วเมื่อผู้ใช้ Amazon SES ส่งข้อความที่เกิดผลลัพธ์เป็นการตีกลับหรือข้อร้องเรียน จะไม่มีการเปลี่ยนความสามารถในการส่งอีเมลของคุณ

จะเกิดข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ขึ้นเมื่อที่อยู่อีเมลของผู้รับก่อให้เกิดการตีกลับจริง เมื่อที่อยู่อีเมลของผู้รับก่อให้เกิดการตีกลับจริง Amazon SES จะเพิ่มที่อยู่นั้นไปยังรายชื่อระงับส่วนกลาง หากคุณพยายามส่งอีเมลไปยังที่อยู่ในรายชื่อระงับส่วนกลาง จะมีการเรียกใช้ Amazon SES จนสำเร็จ แต่ Amazon SES จะถือว่าอีเมลดังกล่าวเป็นการตีกลับจริงแทนที่จะพยายามส่งอีเมล

อีเมลที่คุณส่งไปยังที่อยู่ในรายชื่อระงับส่วนกลางจะโดนนับรวมในโควตาการส่งและอัตราการตีกลับ ที่อยู่อีเมลจะอยู่ในรายการระงับความผิดปกตินานสุด 14 วัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อระงับส่วนกลาง โปรดดู Amazon SES และความสามารถในการส่งในคู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ถาม: มีการเพิ่มที่อยู่ผู้รับลงในรายการระงับส่วนกลาง แต่ฉันมั่นใจว่านี่เป็นที่อยู่ที่ถูกต้อง ฉันจะลบที่อยู่ออกจากรายการระงับความผิดปกติได้หรือไม่

คุณสามารถส่งคำขอลบรายการระงับความผิดปกติได้โดยใช้ Amazon SES Console สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการลบที่อยู่อีเมลออกจากรายชื่อระงับของ Amazon SES ในคู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันพยายามส่งข้อความอีเมลที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องหรือส่งอีเมลที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม

หาก Amazon SES ไม่สามารถส่งข้อความของคุณได้ ระบบจะส่งข้อความผิดพลาดกลับมาให้พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้การส่งล้มเหลว ในกรณีที่ยากจะเกิด Amazon SES อาจไม่ตรวจจับปัญหาจากอีเมลของคุณจนกว่าจะยอมรับคำขอของคุณ ในกรณีดังกล่าว อีเมลของคุณจะย้อนกลับมาหาคุณเป็นการตีกลับพร้อมรหัสผิดพลาดและเหตุผลที่เกี่ยวข้อง

สแปมและไวรัส

ถาม: Amazon SES ช่วยให้แน่ใจว่าอีเมลที่เข้ามาปลอดจากสแปมและไวรัสได้อย่างไร

Amazon SES ใช้ตัววัดการป้องกันสแปมและไวรัสจำนวนหนึ่ง ประการแรก ตัววัดจะใช้รายการบล็อกเพื่อป้องกันอีเมลจากผู้ปล่อยอีเมลสแปมที่รู้จักอยู่แล้วไม่ให้เข้ามาในระบบ ตัวชี้วัดยังทำการสแกนไวรัสในอีเมลขาเข้าทุกฉบับที่มีไฟล์แนบด้วย Amazon SES มอบการตัดสินขั้นสุดท้ายในการตรวจจับสแปมให้คุณ โดยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเชื่อถือในแต่ละข้อความไหม นอกจากการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพื่อตรวจจับสแปมและไวรัสแล้ว Amazon SES ยังให้ผลลัพธ์การตรวจสอบ DKIM และ SPF อีกด้วย

ถาม: สิ่งที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ Amazon SES ส่งสแปมคืออะไร

Amazon SES ใช้เทคโนโลยีการกรองเนื้อหาภายในเพื่อสแกนเนื้อหาอีเมลเพื่อหาสแปมและมัลแวร์

หากเราลงความเห็นว่าบัญชีนี้ส่งเนื้อหาสแปมหรืออันตราย เราจะหยุดความสามารถของบัญชีไม่ให้การส่งอีเมลเพิ่มเติม

Amazon SES และบริการอื่นๆ ของ AWS

ถาม: Amazon SES ผสานรวมกับ Amazon WorkMail อย่างไร

Amazon WorkMail ใช้ Amazon SES เพื่อรับส่งอีเมล เมื่อคุณตั้งค่า Amazon WorkMail ทาง Amazon WorkMail จะสร้างสองรายการขึ้นในการตั้งค่าการกำหนดค่า Amazon SES นั่นคือ นโยบายการมอบสิทธิ์การส่งที่อนุญาตให้ Amazon WorkMail ส่งอีเมลผ่านโดเมนของคุณและกฎการรับพร้อมการดำเนินการของ WorkMail ที่ส่งอีเมลขาเข้าของโดเมนคุณไปยัง Amazon WorkMail หากคุณลบรายการใดรายการหนึ่ง Amazon WorkMail จะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

ถาม: Amazon SES แตกต่างจาก Amazon SNS อย่างไร

Amazon SES เป็นบริการสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการให้ส่งการสนทนาผ่านอีเมล Amazon SES รองรับส่วนหัวอีเมลที่กำหนดเอง และ MIME หลายประเภท

ในทางตรงกันข้าม Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) เป็นบริการสำหรับแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นข้อความซึ่งมีผู้สมัครรับข้อความหลายคนที่ขอและรับการแจ้งเตือนแบบ "พุช" ของข้อความที่ให้ความสำคัญกับเวลาผ่านตัวเลือกโปรโตคอลส่งผ่านซึ่งประกอบด้วย HTTP, Amazon SQS และอีเมล เนื้อความของการแจ้งเตือน Amazon SNS จำกัดอักขระไม่เกิน 8192 ตัวในสตริง UTF-8 และไม่มีเป้าหมายในการรองรับเนื้อหามัลติมีเดีย

ถาม: ฉันต้องลงชื่อสมัครใช้งาน Amazon EC2 หรือบริการอื่นๆ ของ AWS อื่นๆ เพื่อใช้ Amazon SES ใช่หรือไม่

ผู้ใช้ Amazon SES ไม่ต้องลงชื่อสมัครใช้งานบริการอื่นๆ ของ AWS แอปพลิเคชันใดๆ ที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้สามารถใช้ Amazon SES เพื่อส่งอีเมล โดยไม่สำคัญว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวจะเรียกใช้ในศูนย์ข้อมูลของคุณ ภายใน Amazon EC2 หรือเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์

ถาม: ฉันจะส่งอีเมลโดยใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลของตนซึ่งโฮสต์บน Amazon EC2 ฉันต้องเริ่มใช้งาน Amazon SES แทนใช่หรือไม่

ไม่ การใช้ Amazon SES ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโซลูชันบน Amazon EC2 ซึ่งคุณกำลังใช้อยู่ คุณสามารถใช้โซลูชันที่มีต่อได้ หรือเลือกใช้ Amazon SES หรือจะใช้ทั้งคู่ในเวลาเดียวกันก็ได้

ถาม: Amazon SES วางข้อจำกัดต่างๆ ของฟังก์ชัน AWS Lambda เพิ่มเติมจากข้อจำกัดที่กำหนดโดย AWS Lambda ใช่หรือไม่

มีการเรียกใช้ RequestResponse ที่จะหมดเวลาใน 30 วินาที

อินเทอร์เฟซ SMTP

ถาม: Amazon SES มีตำแหน่งข้อมูล SMTP หรือไม่

Amazon SES มีอินเทอร์เฟซ SMTP สำหรับการผสานรวมที่ราบรื่นกับแอปพลิเคชันต่างๆ ที่สามารถส่งอีเมลผ่าน SMTP คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ SMTP นี้ได้โดยตรงจากแอปพลิเคชันของคุณหรือกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่มีอยู่ของคุณเพื่อใช้อินเทอร์เฟซนี้เป็นการถ่ายทอด SMTP

ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ SMTP ของ Amazon SES คุณต้องสร้างข้อมูลประจำตัว SMTP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลประจำตัว SMTP โปรดดูการรับข้อมูลประจำตัว SMTP ของ Amazon SES ของคุณในคู่มือ Amazon SES สำหรับ Developer

ถาม: ฉันจะสามารถใช้อินเทอร์เฟซ SMTP ของ Amazon SES ได้อย่างไร

ในการใช้อินเทอร์เฟซ SMTP ของ Amazon SES ทั้งหมดที่คุณต้องการคือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ SMTP, ชื่อตำแหน่งข้อมูล SMTP และหมายเลขพอร์ต ในการใช้ข้อมูลนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ SMTP ของ Amazon SES ในลักษณะเดียวกันกับการถ่ายทอด SMTP อื่นๆ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานซอฟต์แวร์แพ็กเกจที่มีอยู่แล้วและส่งอีเมลผ่าน Amazon SES คุณสามารถเพิ่มความสามารถในการส่งอีเมลให้กับแอปพลิเคชันของคุณได้โดยใช้ภาษาเขียนโปรแกรมที่รองรับ SMTP คุณสามารถผสานการส่ง Amazon SES กับ Mail Transfer Agent (MTA) ยอดนิยมได้ เช่น Sendmail, Postfix และ Exim อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ SMTP จากบรรทัดคำสั่งและส่งคำสั่ง SMTP ได้โดยตรง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ SMTP โปรดดูการใช้อินเทอร์เฟซ SMTP ของ Amazon SES ในการส่งอีเมลในคู่มือสำหรับ Developer เกี่ยวกับ Amazon SES

API และ SDK

ถาม: ฉันจะส่งคำขอไปยัง Amazon SES ได้อย่างไร

Amazon SES ยอมรับคำขอการสืบค้นผ่าน HTTPS คำขอเหล่านี้ใช้คำกิริยา เช่น GET หรือ POST และพารามิเตอร์ชื่อว่า Action ในการระบุการดำเนินการที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย Amazon SES จึงไม่รองรับคำขอ HTTP กล่าวคือคุณต้องใช้ HTTPS แทน

ถาม: การดำเนินการด้าน API ที่พร้อมใช้สำหรับการส่งอีเมลคืออะไร

นอกจากการรองรับการส่ง SMTP แล้ว Amazon SES ยังมอบ API ต่อไปนี้ด้วย นั่นคือ SendEmail และ SendRawEmail API สองรายการนี้ให้ระดับการควบคุมองค์ประกอบของข้อความอีเมลจริงที่แตกต่างกัน แต่ API ทั้งคู่มีระดับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการส่งอีเมลเท่ากัน:

SendEmail API ต้องการให้ผู้ใช้แจ้งเฉพาะที่อยู่ต้นทาง ที่อยู่ปลายทาง หัวเรื่องข้อความ และเนื้อความข้อความเท่านั้น เมื่อเรียกใช้ API นี้ Amazon SES จะสร้างและส่งข้อความอีเมล MIME หลายส่วนในรูปแบบที่เหมาะสมซึ่งได้รับการปรับให้แสดงโดยซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์อีเมลโดยอัตโนมัติ

ส่วน SendRawEmail API ช่วยให้ผู้ใช้ระดับสูงมีความยืดหยุ่นด้านรูปแบบและส่งข้อความอีเมลแบบ RAW โดยระบุส่วนหัว, ส่วน MIME และประเภทเนื้อหาได้

ถาม: AWS Software Development Kit รองรับ Amazon SES ใช่หรือไม่

ใช่ AWS Software Development Kit (SDK) ทั้งหมดมอบวิธีการในการเข้าถึง Amazon SES API SDK ดูแลฟังก์ชันระดับล่าง เช่น การตรวจสอบสิทธิ์และการลงชื่อคำขอ ทำให้คุณส่งอีเมลได้ด้วยการเรียกใช้ API แบบง่ายๆ

การติดต่อเรา

ถาม: ฉันได้รับข้อความสแปมหรืออีเมลขยะจากผู้ใช้ Amazon SES ฉันจะรายงานข้อความเหล่านี้ได้อย่างไร

คุณสามารถรายงานการกระทำผิดทางอีเมลโดยส่งอีเมลมาที่ email-abuse@amazon.com

โปรดระบุส่วนหัวฉบับเต็มของอีเมลต้นฉบับมาด้วย เพื่อให้เราจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด สำหรับขั้นตอนการรับส่วนหัวอีเมลของไคลเอ็นต์อีเมลทั่วไปต่างๆ โปรดดูวิธีรับส่วนหัวอีเมลในเว็บไซต์ MxToolbox.com

ถาม: ฉันจะส่งคำร้องขอคุณสมบัติหรือส่งคำติชมของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เกี่ยวกับ Amazon SES ได้อย่างไร

ผู้จัดการบัญชี AWS ของคุณสามารถส่งคำร้องขอคุณสมบัติหรือคำติชมไปยังทีมที่เหมาะสมได้โดยตรง หากขณะนี้คุณไม่มีผู้จัดการบัญชี AWS สามารถส่งคำติชมได้ที่ฟอรัม Amazon SES

ถาม: ฉันจะรับการสนับสนุนทางเทคนิคของ Amazon SES ได้อย่างไร

หากคุณมีแผน AWS Support คุณสามารถสร้างเคสการสนับสนุนใหม่ได้โดยตรงจาก AWS Management Console บนเว็บ แผน AWS Support เริ่มต้นที่ 29 USD ต่อเดือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน AWS Support โปรดไปที่ https://aws.amazon.com/premiumsupport/

วิธีเปิดเคสการสนับสนุนทางเทคนิคใหม่

  1. ใน Console ที่เมนู Support เลือก ศูนย์การสนับสนุน
  2. ถัดไป ให้เลือก สร้างเคส
  3. ในหน้า สร้างเคส ให้เลือก การสนับสนุนทางเทคนิค
  4. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบ และส่งตั๋ว

หากคุณไม่มีแผน an AWS Support สามารถถามคำถามและหาคำตอบได้ที่ฟอรัม Amazon SES

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Amazon SES

ไปที่หน้าราคา
พร้อมเริ่มส่งอีเมลหรือยัง
เริ่มใช้งาน Amazon SES
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา