Amazon SNS ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและคุณสามารถจ่ายเงินได้ตามการใช้งาน คุณจะชำระเงินตามจำนวนการแจ้งเตือนที่เผยแพร่ จำนวนการแจ้งเตือนที่ส่ง และการเรียกใช้ API เพิ่มเติมสำหรับการจัดการหัวข้อและการสมัครสมาชิก ราคาสำหรับการจัดส่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของตำแหน่งข้อมูล คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานฟรีด้วย SNS Free Tier 

มีค่าใช้จ่าย 1.00 USD ในการส่งการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านมือถือ 1 ล้านครั้ง (0.50 USD ต่อการเผยแพร่ 1 ล้านครั้ง และ 0.50 USD ต่อการส่งการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านมือถือ 1 ล้านครั้ง) เมื่อคุณใช้หัวข้อ SNS เพื่อส่งข้อความแบบเดียวกันไปยังผู้รับหลายคนพร้อมกัน ราคาที่คุ้มทุนของคุณจะถูกกว่า 1.00 USD ต่อการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านมือถือ 1 ล้านครั้ง เมื่อใช้ SNS Free Tier การแจ้งเตือนแบบพุช 1 ล้านครั้งแรก (การเผยแพร่และการส่ง) จะฟรีทุกเดือน

โปรดทราบว่าอาจมีค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล คุณสามารถประเมินค่าบริการได้โดยใช้ AWS Simple Monthly Calculator

เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

สร้างบัญชีฟรี

AWS Free Tier ประกอบด้วยการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านมือถือ 1 ล้านครั้ง การส่งอีเมล 1 ล้านครั้ง และบริการอื่นๆ ด้วย Amazon SNS

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »

  • ประกอบด้วยกสนเผยแพร่ การดำเนินการของเจ้าของหัวข้อ และการดำเนินการสมัครสมาชิก แต่ไม่ใช่การส่ง
  • คำขอ Amazon SNS 1 ล้านคำขอแรกต่อเดือนไม่ต้องเสียค่าบริการ
  • จากนั้นจะคิดค่าบริการ 0.50 USD ต่อคำขอ Amazon SNS 1 ล้านคำขอ
  • ปัจจุบัน Amazon SNS จำกัดข้อความที่เผยแพร่ให้มีขนาดได้สูงสุดถึง 256 KB แต่ละก้อนข้อมูลที่เผยแพร่ขนาด 64KB จะคิดค่าบริการเป็น 1 คำขอ ตัวอย่างเช่น การเรียก API เพียงครั้งเดียวด้วย Payload ขนาด 256 KB จะคิดค่าบริการเป็น 4 คำขอ
ประเภทของตำแหน่งข้อมูล Free Tier ราคา
การแจ้งเตือนแบบพุชผ่านมือถือ 1 ล้าน 0.50 USD ต่อ 1 ล้าน
SMS ทั่วโลก 100 เรียนรู้เพิ่มเติม
อีเมล/อีเมล-JSON 1,000 2.00 USD ต่อ 100,000
HTTP/s 100,000 0.60 USD ต่อ 1 ล้าน
Simple Queue Service (SQS) ไม่มีค่าบริการสำหรับการส่งไปยัง SQS Queues
ฟังก์ชัน Lambda ไม่มีค่าบริการสำหรับการส่งไปยัง Lambda

หมายเหตุ: แต่ละก้อนข้อมูลที่ส่งขนาด 64KB จะคิดค่าบริการเป็น 1 คำขอ ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวด้วย Payload ขนาด 256 KB จะคิดค่าบริการเป็น 4 คำขอ

หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

การถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” และ “ออก” หมายถึงการถ่ายโอนเข้าและออกจาก Amazon SNS การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon SNS และ Amazon EC2 ภายในภูมิภาคเดียวกันจะไม่เสียค่าบริการ (เช่น 0.00 USD ต่อ GB) การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon SNS และ Amazon EC2 ในคนละภูมิภาค จะมีการเก็บค่าบริการในอัตราการโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกับทั้งสองฝั่งที่ถ่ายโอน

*ช่วงทดลองฟรีจะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนทั่วทุกภูมิภาคและมีผลกับใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ โดยการใช้งานฟรีจะไม่สะสม
** ในฐานะ Free Usage Tier ของ AWS ลูกค้า AWS รายใหม่จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 15 GB ในแต่ละเดือนรวมอยู่ในบริการของ AWS ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี
*** ระดับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลออกจะรวมการถ่ายโอนข้อมูลออกทั่วทั้ง Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway และ Amazon VPC