โปรดทราบว่าอาจมีค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล คุณสามารถประเมินค่าบริการได้โดยใช้ AWS Simple Monthly Calculator

การเผยแพร่

การส่งการแจ้งเตือน

หมายเหตุ: แต่ละก้อนข้อมูลที่ส่งขนาด 64KB จะคิดค่าบริการเป็น 1 คำขอ ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวด้วย Payload ขนาด 256 KB จะคิดค่าบริการเป็น 4 คำขอ

การโอนถ่ายข้อมูล

หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

การถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” และ “ออก” หมายถึงการถ่ายโอนเข้าและออกจาก Amazon SNS การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon SNS และ Amazon EC2 ภายในภูมิภาคเดียวกันจะไม่เสียค่าบริการ (เช่น 0.00 USD ต่อ GB) การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon SNS และ Amazon EC2 ในคนละภูมิภาค จะมีการเก็บค่าบริการในอัตราการโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกับทั้งสองฝั่งที่ถ่ายโอน

*ช่วงทดลองฟรีจะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนทั่วทุกภูมิภาคและมีผลกับใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ โดยการใช้งานฟรีจะไม่สะสม
ในฐานะ Free Usage Tier ของ AWS ลูกค้า AWS รายใหม่จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 15 GB ในแต่ละเดือนรวมอยู่ในบริการของ AWS ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี
*** ระดับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลออกจะรวมการถ่ายโอนข้อมูลออกทั่วทั้ง Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway และ Amazon VPC

SMS ทั่วโลก

Amazon SNS สามารถเสนอการส่งข้อความ SMS ในจำนวนมากขึ้นไปยังกว่า 200+ ประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คุณสามารถจ่ายตามการใช้งานจริง นอกจากนี้ Amazon SNS ยังช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าข้อความ SMS ของคุณเป็นการทำธุรกรรมหรือการส่งเสริมการขายตามกรณีการใช้งานและเนื้อหาของข้อความได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทข้อความ โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อย

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon SNS

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon SNS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา