สำหรับ Amazon Simple Notification Service (SNS) ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ไม่มีภาระผูกพันขั้นต่ำ และไม่มีสัญญาระยะยาว ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ตามประเภทหัวข้อที่ใช้งาน หัวข้อ SNS จะกำหนดเป็น หัวข้อมาตรฐานหรือ หัวข้อ FIFO ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคุณเมื่อถึงสิ้นเดือนสำหรับการใช้งาน

หัวข้อมาตรฐาน

ราคาหัวข้อมาตรฐานของ Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) เป็นไปตามจำนวนคำขอ API ที่สร้างขึ้นรายเดือนและจำนวนการจัดส่งไปยังตำแหน่งข้อมูลต่างๆ (ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของตำแหน่งข้อมูล) 

คำขอ API

หมายเหตุ: แต่ละก้อนข้อมูลที่เผยแพร่ขนาด 64 KB จะคิดค่าบริการเป็น 1 คำขอ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ API เพียงครั้งเดียวด้วย Payload ขนาด 256 KB จะคิดค่าบริการเป็น 4 คำขอ

การส่งการแจ้งเตือน

หมายเหตุ: ด้วยการยกเว้นข้อความ SMSแต่ละก้อนข้อมูลที่จัดส่งขนาด 64 KB จะคิดค่าบริการเป็น 1 การจัดส่ง ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวด้วย Payload ขนาด 256 KB จะคิดค่าบริการเป็น 4 คำขอ

หัวข้อ FIFO

ราคาหัวข้อ FIFO ของ Amazon SNS จะเป็นไปตามจำนวนข้อความที่เผยแพร่ จำนวนข้อความที่สมัครใช้บริการ และปริมาณข้อมูล Payload ที่เกี่ยวข้อง

ข้อความการสมัครใช้บริการจะคำนวณโดยการคูณจำนวนข้อความที่เผยแพร่และจำนวนการสมัครใช้บริการ ทั้งข้อความที่คัดกรองไว้และข้อความที่จัดส่งแล้วจะถูกนับเป็นจำนวนข้อความการสมัครใช้บริการ

คำขอ API และข้อมูล Payload

หมายเหตุ: แต่ละข้อความที่มีขนาด 1KB จนถึง 256KB จะคิดค่าบริการเป็น 1 ข้อความ ข้อความที่มีขนาดเล็กกว่า 1KB จะถูกปัดขึ้นเป็น 1KB

Amazon SNS คิดค่าบริการอย่างไร

คำขอ API หัวข้อมาตรฐาน ทุกๆ การเผยแพร่ การเผยแพร่เป็นชุด การดำเนินการของเจ้าของหัวข้อ และการดำเนินการของเจ้าของการสมัครใช้บริการจะนับเป็นหนึ่งคำขอ
คำขอ API หัวข้อ FIFO คำขอ API สำหรับข้อความที่เผยแพร่ไปยังหัวข้อ FIFO จะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราของ FIFO คำขอ API อื่นๆ ทั้งหมดจะคิดค่าบริการตามอัตรามาตรฐาน
ขนาด Payload สำหรับหัวข้อมาตรฐาน Payload ขนาด 64 KB แต่ละก้อนจะคิดค่าบริการเป็น 1 คำขอ สำหรับหัวข้อ FIFO แต่ละข้อความที่มีขนาดจนถึง 256KB จะคิดค่าบริการเป็น 1 ข้อความที่มีขนาดอย่างน้อย 1 KB นอกเหนือจากที่เรียกเก็บต่อ GB ของข้อมูล Payload
การขยายขนาด Payload ด้วย Amazon S3 สำหรับหัวข้อมาตรฐาน เมื่อใช้ Amazon SNS Extended Client Library เพื่อส่ง Payload โดยใช้ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) จะมีการเก็บค่าบริการ Amazon S3 สำหรับพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 ที่คุณใช้เพื่อส่ง Payload ข้อความ
การสื่อสารกับ AWS KMS สำหรับหัวข้อมาตรฐานและ FIFO เมื่อใช้ AWS Key Management Service (AWS KMS) เพื่อจัดการคีย์สำหรับการเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Amazon SNS จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ AWS KMS ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ราคา AWS KMS และฉันจะประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน AWS KMS ของฉันได้อย่างไรในคู่มือนักพัฒนา Amazon SNS

การโอนถ่ายข้อมูล

หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

การถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” และ “ออก” หมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกจาก Amazon SNS ข้อมุลที่ถ่ายโอนไปยัง Amazon SNS จะไม่มีค่าใช้จ่าย Amazon SNS ไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับการแจ้งเตือนข้อความที่นำส่งเมื่อส่งข้อความไปยัง Amazon SQS และ AWS Lambda แต่จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอนจาก Amazon SNS ไปยัง Amazon SQS หรือ AWS Lambda ที่มีการนำส่งข้อความ ข้อมูลที่ถ่ายโอนจาก Amazon SNS ไปยัง Amazon SQS หรือ AWS Lambda จะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตามที่แสดงในตารางข้างต้นไม่ว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะมีขึ้นในรีเจี้ยน AWS เดียวหรือระหว่างรีเจี้ยน AWS ต่างๆ

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon SNS และ Amazon EC2 ภายในรีเจี้ยนเดียวกันจะไม่เสียค่าบริการ (เช่น 0.00 USD ต่อ GB) การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon SNS และ Amazon EC2 ในคนละภูมิภาค จะมีการเก็บค่าบริการในอัตราการโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกับทั้งสองฝั่งที่ถ่ายโอน

*ช่วงทดลองฟรีจะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนทั่วทุกภูมิภาคและมีผลกับใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ โดยการใช้งานฟรีจะไม่สะสม
ในฐานะ Free Usage Tier ของ AWS ลูกค้า AWS รายใหม่จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 15 GB ในแต่ละเดือนรวมอยู่ในบริการของ AWS ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี
*** ระดับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลออกจะรวมการถ่ายโอนข้อมูลออกทั่วทั้ง Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway และ Amazon VPC

การปกป้องข้อมูลข้อความ

ราคาของการปกป้องข้อมูลข้อความ Amazon SNS อิงตามปริมาณข้อมูล Payload ที่สแกน และปริมาณข้อมูลรายงานการตรวจสอบที่สร้างขึ้น

หมายเหตุ: แต่ละข้อความที่สแกนและป้องกัน (ถูกบล็อกหรือไม่ระบุ) จะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสแกนข้อความขั้นต่ำ 1KB

SMS ทั่วโลก

Amazon SNS ยังมอบการส่งข้อความ SMS (ข้อความตัวอักษร) ในจำนวนมากขึ้นไปยังกว่า 200 ประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คุณสามารถจ่ายตามการใช้งานจริง นอกจากนี้ Amazon SNS ยังช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าข้อความ SMS ของคุณเป็นการทำธุรกรรมหรือการส่งเสริมการขายตามกรณีการใช้งานและเนื้อหาของข้อความได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทข้อความ โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อย

ราคาสำหรับการส่งข้อความ SMS จะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง ในบางกรณี ราคาจะรวมค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางด้วยเช่นกัน สำหรับบางประเทศ หากต้องการส่งข้อความ SMS ให้สำเร็จ คุณจะต้องซื้อและใช้ข้อมูลประจำตัวต้นทางที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของการส่ง SMS และราคาของการเป็นเจ้าของและการดำเนินการด้วยข้อมูลประจำตัวต้นทาง โปรดไปที่หน้าราคา Amazon SNS SMS

แหล่งข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon SNS

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon SNS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา