ประเภทหัวข้อ

หัวข้อมาตรฐาน 

หัวข้อมาตรฐานสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ ตราบใดที่แอปพลิเคชันของคุณสามารถประมวลผลข้อความที่มาถึงมากกว่าหนึ่งครั้งและไม่เรียงตามลำดับ เช่น การส่งข้อความแบบกระจายไปยังการเข้ารหัสสื่อ การตรวจจับการฉ้อโกง การคํานวณภาษี ดัชนีการค้นหา และแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนที่สําคัญ

อัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด: หัวข้อมาตรฐานรองรับข้อความที่ใกล้ถึงจํานวนครั้งต่อวินาทีที่ไม่จำกัด

การเรียงลำดับอย่างดีที่สุด: อาจมีการส่งข้อความไปตามลําดับที่แตกต่างจากที่ข้อความที่เผยแพร่ในบางครั้ง

หัวข้อ FIFO

หัวข้อ FIFO ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการส่งข้อความระหว่างแอปพลิเคชันเมื่อการจัดลําดับของการดําเนินงานและเหตุการณ์มีความสําคัญ หรือในกรณีที่ไม่สามารถยอมรับรายการที่ซ้ํากันได้ เช่น การส่งข้อความแบบกระจายไปยังการบันทึกธุรกรรมของธนาคาร การตรวจสอบคลังสินค้า การติดตามเที่ยวบิน การจัดการสินค้าคงคลัง และแอปพลิเคชันการอัปเดตราคา

อัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูง: หัวข้อ FIFO รองรับข้อความสูงสุด 300 ข้อความต่อวินาที หรือ 10 MB ต่อวินาทีต่อหัวข้อ FIFO (แล้วแต่ว่ารายการใดเกิดขึ้นก่อน)

การจัดลำดับที่เข้มงวด: จะมีการเก็บรักษาการจัดลําดับที่มีการเผยแพร่และส่งข้อความไว้อย่างเคร่งครัด (เช่น ข้อความที่เข้ามาก่อนก็จะส่งออกก่อน)

การลบข้อมูลซ้ำซ้อนที่ดีที่สุด: จะมีการส่งข้อความอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ใรบางครั้งอาจส่งสำเนาข้อความมากกว่าหนึ่งรายการ

ประเภทการสมัครใช้งานหลายประเภท: สามารถส่งข้อความไปยังตำแหน่งข้อมูลของระหว่างแอปพลิเคชัน (A2A) (Amazon SQS, Amazon Kinesis Data Firehose, AWS Lambda, HTTPS) รวมถึงตำแหน่งข้อมูลของแอปพลิเคชันสู่บุคคล (A2P) (SMS, พุชมือถือ และอีเมล)

การส่งข้อความแบบกระจาย: บัญชีแต่ละบัญชีจะรองรับหัวข้อมาตรฐานได้ 100,000 หัวข้อ และแต่ละหัวข้อจะรองรับการสมัครสมาชิกสูงสุดได้ถึง 12.5 ล้านรายการ

การลบข้อมูลซ้ำซ้อนที่เข้มงวด: จะไม่มีการส่งข้อความซ้ำ การลบข้อมูลซ้ำซ้อนเกิดขึ้นภายในช่วงเวลา 5 นาทีนับจากเวลาเผยแพร่ข้อความ

การสมัครสมาชิก SQS: สามารถส่งข้อความไปยังคิว Amazon SQS ได้

การส่งข้อความแบบกระจาย: บัญชีแต่ละบัญชีจะรองรับหัวข้อ FIFO ได้ 1,000 หัวข้อ และแต่ละหัวข้อจะรองรับการสมัครสมาชิกสูงสุดได้ถึง 100 ล้านรายการ

แหล่งข้อมูลและจุดหมายเหตุการณ์

การประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์เป็นรูปแบบของการให้บริการผู้สมัครรับข้อมูลที่ทํางานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เรียกใช้โดยบริการผู้เผยแพร่ข้อความอัตโนมัติ กระบวนทัศน์นี้สามารถนําไปใช้กับเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติในขณะทำการแยกบริการต่างๆ ที่ทํางานร่วมกันโดยอิสระเพื่อตอบสนองเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ Amazon SNS เป็นฮับที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ซึ่งมีการผสานรวมแบบเนทีฟกับแหล่งข้อมูลและจุดหมายเหตุการณ์ AWS จำนวนมาก

การเผยแพร่และการจัดเป็นกลุ่มของข้อความ

การเผยแพร่ข้อความช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลในรูปแบบของข้อความไปยังหัวข้อ Amazon SNS ซึ่งจะส่งข้อความแบบอะซิงโครนัสไปยังแอปพลิเคชันที่สมัครรับข้อมูลในหัวข้อนั้น คุณสามารถเผยแพร่ข้อความได้ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ข้อความต่อคําขอ API คุณอาจเลือกที่จะรวมกลุ่มข้อความเข้าด้วยกันเพื่อลดต้นทุน Amazon SNS ของคุณได้ ข้อความแต่ละข้อความอาจมีข้อมูลสูงสุดได้ถึง 256KB หากกรณีการใช้งานของคุณต้องการเพย์โหลดข้อมูลที่มากขึ้น Amazon SNS Extended Client Library จะจัดเก็บเพย์โหลด (สูงสุด 2GB) ไว้ในบัคเก็ต Amazon S3 และเผยแพร่ข้อมูลอ้างอิงของอ็อบเจ็กต์ Amazon S3 ที่จัดเก็บไว้ไปยังหัวข้อ Amazon SNS

การกรองข้อความ

การกรองข้อความช่วยให้แอปพลิเคชันของผู้สมัครรับข้อมูลสร้างนโยบายตัวกรอง เพื่อให้แอปพลิเคชันเหล่านี้สามารถรับได้เฉพาะการแจ้งเตือนที่ตนเองสนใจซึ่งต่างจากการรับทุกข้อความที่มีการเผยแพร่ไปยังหัวข้อ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถลดความซับซ้อนทางสถาปัตยกรรมของคุณ ลดการโหลดลอจิกการกรองข้อความจากแอปพลิเคชันของผู้สมัครรับข้อมูล รวมถึงลอจิกในการกําหนดเส้นทางข้อความจากแอปพลิเคชันของผู้เผยแพร่

การส่งข้อความแบบกระจายและการส่งข้อความ

เมื่อคุณเผยแพร่ข้อความไปยังหัวข้อ ทาง Amazon SNS จะดำเนินการซ้ำและส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชันที่สมัครรับหัวข้อนั้น Amazon SNS รองรับการส่งข้อความระหว่างแอปพลิเคชัน (A2A) และแอปพลิเคชันสู่บุคคล (A2P) นอกจากนี้ Amazon SNS ยังรองรับการส่งข้อความข้ามภูมิภาคและข้ามบัญชี นอกจากการบันทึกสถานะการส่งข้อความด้วยAmazon CloudWatch อีกด้วย

ความทนทานของข้อความ

Amazon SNS ใช้กลไกจำนวนมากที่ทำงานร่วมกันได้เพื่อมอบความทนทานให้กับข้อความ ในการเริ่มต้น ข้อความที่เผยแพร่จะได้รับการจัดเก็บทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลมากมายซึ่งแยกกันทางภูมิศาสตร์ หากตำแหน่งข้อมูลที่สมัครติดตามไม่พร้อมใช้งาน Amazon SNS จะใช้นโยบายลองส่งข้อความซ้ำ ในการรักษาข้อความที่ไม่ได้ส่งก่อนนโยบายลำส่งข้อความซ้ำสิ้นสุดลง คุณสามารถใช้คิวข้อความที่ส่งไม่สำเร็จที่ให้บริการโดย Amazon SQS นอกจากนี้ คุณสามารถสมัครติดตามสตรีมการส่ง Amazon Kinesis Data Firehose ไปยังหัวข้อ Amazon SNS ได้ ซึ่งช่วยให้ส่งข้อความไปยังตำแหน่งข้อมูลที่ทนทาน เช่น บัคเก็ตAmazon S3 หรือตาราง Amazon Redshift

การเข้ารหัสข้อความ

Amazon SNS มาพร้อมกับหัวข้อที่เข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อความของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและที่ไม่รู้จัก เมื่อคุณเผยแพร่ข้อความไปยังหัวข้อที่มีการเข้ารหัส ทาง Amazon SNS จะเข้ารหัสข้อความของคุณในทันที การเข้ารหัสที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์จะใช้อัลกอริทึม AES-GCM 256 บิตและคีย์หลักของลูกค้า (CMK) ที่ออกโดยใช้ AWS Key Management Service (KMS) ข้อความจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่เข้ารหัส และจะมีการถอดรหัสเมื่อส่งไปยังตำแหน่งข้อมูลที่สมัครรับข้อมูล เช่น คิว Amazon SQS สตรีม Amazon Kinesis Data Firehose ฟังก์ชัน AWS Lambda ตําแหน่งข้อมูล HTTP/S หมายเลขโทรศัพท์ แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และที่อยู่อีเมล

ความเป็นส่วนตัวของข้อความ

Amazon SNS รองรับ ตำแหน่งข้อมูลสำหรับ VPC (VPCE) ผ่าน AWS PrivateLink คุณสามารถใช้ตำแหน่งข้อมูลสำหรับ VPC ในการเผยแพร่ข้อความไปยังหัวข้อ Amazon SNS แบบส่วนตัวจาก Amazon Virtual Private Cloud (VPC) โดยไม่ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ คุณสมบัตินี้นํามาซึ่งความปลอดภัยเพิ่มเติม ช่วยส่งเสริมความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และสอดคล้องกับโปรแกรมการรับประกัน เมื่อคุณใช้ AWS PrivateLink คุณไม่จําเป็นต้องตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ (IGW), อุปกรณ์ Network Address Translation (NAT) หรือการเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN) คุณไม่จําเป็นต้องใช้ที่อยู่ IP สาธารณะเช่นกัน

การปกป้องข้อมูลข้อความ

การปกป้องข้อมูลข้อความ Amazon SNS ช่วยให้เจ้าของหัวข้อสามารถกําหนดนโยบายการปกป้องข้อมูลที่สามารถค้นหาและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ส่งผ่านหัวข้อของตนได้ ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนทางสถาปัตยกรรมของคุณโดยการลดลอจิกการปกป้องข้อมูลจากแอปพลิเคชันของคุณ ในขณะที่ช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์การปฏิบัติตามข้อกําหนดของคุณ เช่น กฎระเบียบต่างๆ อย่าง Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), General Data Privacy Regulation (GDPR), Payment Card Industry Compliance (PCI) และ Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) คุณสามารถตรวจสอบข้อความที่ขาเข้าไปยังหัวข้อเพื่อกําหนดจํานวนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่มีอยู่ ป้องกันไม่ให้ส่งไปยังผู้สมัครรับข้อมูลดาวน์สตรีมผ่านการบล็อก หรือยกเลิกการระบุข้อมูลเฉพาะในเพย์โหลดผ่านการตรวจทานหรือการปิดบัง

การเก็บข้อความถาวร การเล่นซ้ำ และการวิเคราะห์

สำหรับหัวข้อมาตรฐาน Amazon SNS ได้ทำการเชื่อมต่อโดยตรงกับ Amazon Kinesis Data Firehose ให้มีการจัดเห็บข้อความในบริการได้ เช่น Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon OpenSearch Service และ MongoDB คุณสมบัตินี้ยังเปิดใช้งานการจัดเก็บข้อความที่อยู่ในบริการวิเคราะห์ เช่น Datadog, New Relic และ Splunk สําหรับหัวข้อ FIFO ทาง Amazon SNS มีตัวเลือกในให้พร้อมสำหรับการจัดเก็บและดูข้อความซ้ำโดยไม่จําเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรการเก็บถาวรแยกต่างหาก ซึ่งจะเพิ่มความทนทานของแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ของคุณ และสามารถช่วยคุณกู้คืนข้อมูลจากสถานการณ์ที่ดาวน์สตรีมล้มเหลวได้

 

การส่งข้อความ SMS

Amazon SNS รองรับความสามารถในการส่งข้อความ SMS ได้มากกว่า 200 ประเทศ โดยใช้บริการที่มีความพร้อมใช้งานและทนทานสูง พร้อมลดความซ้ำซ้อนในผู้ให้บริการ SMS หลายราย เมื่อใช้ Amazon SNS คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลประจําตัวต้นทางได้โดยใช้ ID ผู้ส่ง รหัสแบบยาว หรือรหัสแบบสั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Sandbox ของ Amazon SNS เพื่อตรวจสอบเวิร์กโหลด SMS ของคุณก่อนที่จะย้ายไปยังเวิร์กโหลดที่ใช้งานจริงได้

การแจ้งเตือนแบบพุชผ่านมือถือ

การแจ้งเตือนบนมือถือของ Amazon SNS ให้ความสะดวกและคุ้มค่าในการกระจายการแจ้งเตือนแบบพุชไปยังอุปกรณ์ iOS, Android, Fire OS, Windows และ Baidu สามารถเรียกใช้การแจ้งเตือนบนมือถือจากการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ใช้หรือลอจิกทางธุรกิจ Amazon SNS ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือผ่าน Amazon Device Messaging (ADM), Apple Push Notification Service (APNs), Baidu Cloud Push (Baidu), Firebase Cloud Messaging (FCM), Microsoft Push Notification Service สําหรับ Windows Phone (MPNS) และ Windows Push Notification Services (WNS)

การแจ้งเตือนทางอีเมล

Amazon SNS รองรับการส่งการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลที่สมัครรับหัวข้อนั้น คุณสมบัตินี้รองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Amazon SNS ในการรับการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันเป็นการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้มองเห็นเวิร์กโฟลว์ DevOps ของคุณได้ ดังนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงเฉพาะในกลุ่ม Amazon EC2 Auto Scaling หรือไฟล์ใหม่ที่อัปโหลดไปยังบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณ หรือละเมิดเกณฑ์ตัววัดใน Amazon CloudWatch

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Amazon SNS

ไปที่หน้าราคา
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon SNS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา