การผสานรวมแอปพลิเคชันบน AWS

ผสานรวมระบบแบบกระจาย และแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีโค้ดน้อยกว่า
บริการการผสานรวมแอปพลิเคชันบน AWS เป็นชุดบริการที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างส่วนประกอบที่แยกแยะภายในไมโครเซอร์วิส ระบบแบบกระจาย และแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ คุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปัจจัยทั้งหมดของสถาปัตยกรรมเพื่อใช้งาน เพราะการแยกแอปพลิเคชันในทุกระดับจะสามารถลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้การอัปเดตเป็นไปโดยง่าย และยังปล่อยคุณสมบัติใหม่ๆ ออกมาได้เร็วยิ่งขึ้น
พัฒนาด้วยความคล่องตัว
คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดด้วยตนเองเพื่อทำให้ทำงานร่วมกันได้อีกต่อไป เพียงแค่ใช้บริการผสานรวมแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อแอปของคุณ ซึ่งช่วยจำกัดโค้ดเพิ่มเติมซึ่งอาจต้องดำเนินการซ้ำในไมโครเซอร์วิสและฟังก์ชัน
ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม
บริการผสานรวมแอปพลิเคชันช่วยเปลี่ยนความรับผิดชอบในการปฏิบัติการของคุณให้เป็นหน้าที่ของ AWS ฉะนั้น คุณจึงสามารถทุ่มเทกับการพัฒนาและนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ การปรับขนาดอัตโนมัติช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องจัดเตรียม ติดตั้ง และจัดการเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป
เพิ่มขนาดและขัดข้องโดยเป็นอิสระ
การแยกแอปของคุณด้วยบริการผสานรวมแอปพลิเคชันจะช่วยให้แอปทำงานร่วมกันได้ แต่หากมีบริการใดขัดข้องหรือมีปริมาณงานสูง บริการนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริการที่เหลือทั้งหมด
ส่งข้อความด้วยความมั่นใจ
บริการส่งข้อความการผสานรวมแอปพลิเคชันสามารถรองรับปริมาณการประมวลผลทุกระดับ และใช้พื้นที่จัดเก็บข้อความข้ามเขต Availability Zone เพื่อมอบความพร้อมใช้งานและความทนทานสูง

บริการการผสานรวมแอปพลิเคชันของ AWS

หมวดหมู่
คืออะไร
บริการของ AWS
การรับส่งข้อความ
Pub/Sub, SMS, อีเมล และการแจ้งแบบพุชผ่านมือถือในปริมาณมากที่เชื่อถือได้

Amazon Simple Notification Servie (SNS)

หัวข้อของข้อความที่ได้รับการจัดการสำหรับเผยแพร่/ติดตาม

คิวข้อความที่ส่ง จัดเก็บ และรับข้อความระหว่างส่วนประกอบของแอปพลิเคชันในทุกปริมาณ

Amazon Simple Queue Service (SQS)

คิวข้อความที่ได้รับการจัดการ

ตัวรับส่งข้อความสำหรับ Apache ActiveMQ และ RabbitMQ ที่ทำให้การโอนย้ายข้อมูลเป็นเรื่องง่าย และเป็นการใช้งานสถาปัตยกรรมแบบไฮบริด

Amazon MQ

บริการตัวรับส่งข้อความที่มีการจัดการ

เวิร์กโฟลว์
ประสานบริการที่หลากหลายของ AWS เข้ากับเวิร์กโฟลว์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ คุณจึงสามารถสร้างและอัปเดตแอปได้อย่างรวดเร็ว

AWS Step Functions

การประสานงานสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจาย

เรียกใช้ Apache Airflow ตามระดับที่เหมาะสมโดยไม่ต้องใช้การจัดเตรียมหรือการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

Amazon Managed Workflows สำหรับ Apache Airflow (MWAA)

การประสานเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้ มีความปลอดภัย และมีการจัดการสูงสำหรับ Apache Airflow

การจัดการ API
สร้าง เผยแพร่ ดูแล ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยของ API ได้ทุกขนาดสำหรับปริมาณงานแบบไร้เซิร์ฟเวอร์และเว็บแอปพลิเคชัน

Amazon API Gateway

สร้าง ปรับใช้ และจัดการ API

สร้าง API ที่ยืดหยุ่นเพื่อเข้าถึง จัดการ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแห่งอย่างปลอดภัย

AWS AppSync

เพิ่มพลังให้กับแอปของคุณด้วยข้อมูลที่เหมาะสมจากหลากหลายแหล่งในวงกว้าง

บัสเหตุการณ์
สร้างสถาปัตยกรรมเชิงเหตุการณ์ที่เชื่อมต่อข้อมูลแอปพลิเคชันจากแอปของคุณเอง, SaaS และบริการของ AWS

Amazon Event Bridge

บัสเหตุการณ์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์สำหรับแอป SaaS และบริการของ AWS

การผสานการทำงาน API โดยไม่ใช้โค้ด
ทำให้การเคลื่อนย้ายของข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน SaaS และบริการของ AWS เกือบทุกขนาดเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้รหัส

Amazon AppFlow

ผสานการทำงานของแอปเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัยและทำให้การเคลื่อนย้ายของข้อมูลเกือบทุกขนาดเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้รหัส

บริการการผสานรวมแอปพลิเคชันของ AWS

หมวดหมู่ คืออะไร บริการของ AWS
การรับส่งข้อความ Pub/Sub, SMS, อีเมล และการแจ้งแบบพุชผ่านมือถือในปริมาณมากที่เชื่อถือได้ Amazon Simple Notification Service (SNS)
คิวข้อความที่ส่ง จัดเก็บ และรับข้อความระหว่างส่วนประกอบของแอปพลิเคชันในทุกปริมาณ Amazon Simple Queue Service (SQS)
ตัวรับส่งข้อความสำหรับ Apache ActiveMQ และ RabbitMQ ที่ทำให้การโอนย้ายข้อมูลเป็นเรื่องง่าย และเป็นการใช้งานสถาปัตยกรรมแบบไฮบริด Amazon MQ
เวิร์กโฟลว์ ประสานบริการที่หลากหลายของ AWS เข้ากับเวิร์กโฟลว์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ คุณจึงสามารถสร้างและอัปเดตแอปได้อย่างรวดเร็ว AWS Step Functions
เรียกใช้ Apache Airflow ตามระดับที่เหมาะสมโดยไม่ต้องใช้การจัดเตรียมหรือการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน Amazon Managed Workflows สำหรับ Apache Airflow (MWAA)
การจัดการ API สร้าง เผยแพร่ ดูแล ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยของ API ได้ทุกขนาดสำหรับปริมาณงานแบบไร้เซิร์ฟเวอร์และเว็บแอปพลิเคชัน Amazon API Gateway
สร้าง API ที่ยืดหยุ่นเพื่อเข้าถึง จัดการ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแห่งอย่างปลอดภัย AWS App Sync
บัสเหตุการณ์ สร้างสถาปัตยกรรมเชิงเหตุการณ์ที่เชื่อมต่อข้อมูลแอปพลิเคชันจากแอปของคุณเอง, SaaS และบริการของ AWS Amazon EventBridge
การผสานการทำงาน API โดยไม่ใช้โค้ด ทำให้การเคลื่อนย้ายของข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน SaaS และบริการของ AWS เกือบทุกขนาดเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้รหัส Amazon AppFlow

“เรามีรากฐานซึ่งยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ไว้สำหรับทำหลายๆ สิ่งที่น่าอัศจรรย์ เหมือนกับการออกสำรวจอวกาศ เรากำลังเริ่มจินตนาการว่าเราจะทำอะไรจากสิ่งนี้ได้บ้าง”

- Bryan Walls
รองผู้จัดการโครงการผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายดาวเทียม, NASA