Amazon Elastic File System

ระบบไฟล์ที่ยืดหยุ่น เรียบง่าย ไร้เซิร์ฟเวอร์ สามารถตั้งค่าแล้วลืมไปได้เลย

พื้นที่จัดเก็บแบบมาตรฐาน 5 GB

เป็นเวลา 12 เดือนด้วย AWS Free Tier

วิธีการทำงาน

Amazon Elastic File System (EFS) จะเพิ่มและลดขนาดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มและลบไฟล์ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องจัดการหรือจัดเตรียมใดๆ
Amazon EFS - วิธีการทำงาน

กรณีการใช้งาน

ลดความซับซ้อนของ DevOps


แชร์โค้ดและไฟล์อื่นๆ ด้วยวิธีที่ปลอดภัยและมีการจัดระเบียบ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับ DevOps และตอบกลับคำติชมของลูกค้าได้เร็วขึ้นเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดความซับซ้อนของ DevOps »

ปรับปรุงการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ทันสมัย

รักษาและแชร์ข้อมูลจากคอนเทนเนอร์ AWS และแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยไม่ต้องมี
การจัดการใดๆเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน »

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการเนื้อหา

ลดความซับซ้อนของพื้นที่จัดเก็บแบบถาวรสำหรับปริมาณงานของระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) สมัยใหม่ นำผลิตภัณฑ์และบริการของคุณเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เชื่อถือได้มากขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมีต้นทุนที่ต่ำลง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการเนื้อหา »

เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ใช้งานและปรับขนาดได้ง่าย พร้อมประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอที่จำเป็นสำหรับปริมาณงานของแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และการวิเคราะห์ Big Dataเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณงาน Big Data »

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นด้วยบทแนะนำสอนการใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon EFS ด้วยบทแนะนำสอนการใช้งานแบบฝึกปฏิบัติจริงของเรา

เริ่มต้นเรียนรู้ »

ลองใช้ AWS Free Tier

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานได้ฟรีไปพร้อมๆ กับสร้างบน AWS

ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี »

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ

รับการสนับสนุนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงโปรแกรมระดับองค์กร

สำรวจตัวเลือกการสนับสนุน »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม