AWS X-Ray

วิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิตและแอปพลิเคชันแบบกระจาย

AWS X-Ray ช่วย Developer ในการวิเคราะห์และแก้จุดบกพร่องของการผลิต และแอปพลิเคชันแบบกระจาย เช่น แอปพลิเคชันที่สร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส ด้วย X-Ray คุณจะสามารถเข้าใจวิธีที่แอปพลิเคชันและบริการพื้นฐานดำเนินการระบุและแก้ไขสาเหตุของปัญหาและข้อบกพร่องในด้านประสิทธิภาพ X-Ray ให้มุมมองแบบครบถ้วนของคำขอขณะที่ผู้ใช้เดินทางผ่านแอปพลิเคชันของคุณ และแสดงแผนที่ของส่วนประกอบที่สำคัญในแอปพลิเคชันของคุณ คุณสามารถใช้ X-Ray เพื่อวิเคราะห์แอปพลิเคชันทั้งในด้านการพัฒนาและด้านการผลิต ตั้งแต่แอปพลิเคชันสามระดับอย่างง่าย ไปจนถึงแอปพลิเคชันไมโครเซอร์วิสซับซ้อนที่ประกอบด้วยบริการนับพันรายการ

บันทึกฟรี 100,000 รายการติดตาม

ต่อเดือนด้วย AWS Free Tier

ประโยชน์

พฤติกรรมการขอทบทวน

AWS X-Ray ติดตามคำขอของผู้ใช้เมื่อพวกเขาเดินทางผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณ ซึ่งจะรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยบริการและทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบในแอปพลิเคชันของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับทราบถึงรูปแบบการทำงานแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างครบถ้วน

ค้นพบปัญหาของแอปพลิเคชัน

ด้วย AWS X-Ray คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานแอปพลิเคชันของคุณและค้นพบต้นเหตุของปัญหาได้ ด้วยคุณสมบัติการติดตามผลของ X-Ray คุณสามารถทำตามเส้นทางคำขอเพื่อระบุตำแหน่งและต้นเหตุของปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันได้ X-Ray มีคำอธิบายประกอบเพื่อให้คุณสามารถผนวกข้อมูลเมตาลงในการติดตาม ซึ่งจะช่วยให้สามารถแท็กและกรองข้อมูลการติดตามเพื่อให้คุณสามารถค้นพบรูปแบบและวินิจฉัยปัญหาได้

ปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

AWS X-Ray ช่วยให้คุณระบุคอขวดด้านประสิทธิภาพได้ แผนที่บริการของ X-Ray ช่วยให้คุณเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบริการและทรัพยากรในแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถตรวจจับได้ว่าที่ใดมีเวลาแฝงสูง เห็นภาพโหนดและการกระจายเวลาแฝงของบริการ จากนั้นเจาะลึกลงไปในบริการและเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน

พร้อมใช้งานกับ AWS

AWS X-Ray ทำงานร่วมกับ Amazon EC2, Amazon EC2 Container Service (Amazon ECS), AWS Lambda Amazon SQS, Amazon SNS และ AWS Elastic Beanstalk คุณสามารถใช้ X-Ray กับแอปพลิเคชันที่เขียนขึ้นใน Java, Node.js และ .NET ที่ใช้งานกับบริการเหล่านี้

ออกแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

AWS X-Ray ทำงานกับแอปพลิเคชันได้ทั้งแบบง่ายและซับซ้อน และทั้งในด้านการพัฒนาและการผลิต คุณสามารถวิเคราะห์การเรียกเหตุการณ์แบบไม่พร้อมกันอย่างง่าย เว็บแอปพลิเคชันสามระดับ หรือแอปพลิเคชันไมโครเซอร์วิสซับซ้อนที่ประกอบด้วยบริการนับพันรายการ ด้วย X-Ray คุณสามารถติดตามคำขอที่สร้างขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมบัญชี AWS, ภูมิภาค AWS และ Availability Zone ที่มีอยู่มากมาย

วิธีทำงาน

ลูกค้า

เริ่มต้นใช้งาน AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานอย่างง่ายๆ

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โพรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS X-Ray

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS X-Ray
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา