AWS X-Ray ช่วยให้ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือภาระผูกพัน คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้ โดยพิจารณาจากจำนวนรายการติดตามที่บันทึก ที่ได้รับ และที่สแกน รายการติดตามแสดงถึงคำขอไปยังแอปพลิเคชันของคุณและอาจรวมถึงจุดข้อมูลหลายจุด เช่น การโทรไปยังบริการอื่นๆ และการเข้าถึงฐานข้อมูล X-Ray มีขนาดการติดตามขั้นต่ำที่รับประกัน 100 KB ข้อมูลรายการติดตามจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วันนับจากเวลาที่บันทึกไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Free Tier แบบตลอด

  • รายการติดตาม 100,000 รายการแรกที่บันทึกในแต่ละเดือนจะไม่มีค่าใช้จ่าย
  • รายการติดตามที่ได้รับหรือที่สแกน 1,000,000 รายการแรกในแต่ละเดือนจะไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าบริการเพิ่มเติม

ตัวอย่างราคา

หากคุณมีแอปพลิเคชันที่ได้รับคำขอเข้ามา 2,000 ครั้งต่อชั่วโมงและคุณใช้อัตราการสุ่มตัวอย่าง 10% ค่าใช้จ่ายของคุณจะถูกคำนวณดังนี้

รายการติดตามที่บันทึก
รายการติดตามที่บันทึกต่อเดือน = 2,000 คำขอต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 31 วัน x 10% = 148,800 รายการติดตาม
รายการติดตามที่เรียกเก็บเงินได้ที่บันทึกต่อเดือน = 148,800 รายการติดตาม - 100,000 รายการติดตามใน Free Tier = 48,800 รายการติดตาม
การเรียกเก็บรายการติดตามที่บันทึกไว้รายเดือน = 48,800 รายการติดตาม * USD 0.000005 = 0.24 USD
 
นอกจากนี้ สมมติว่าคุณทำการค้นหา 100 ครั้งต่อวัน แต่ละครั้งที่สแกนชั่วโมงสุดท้ายของข้อมูลที่บันทึก (200 รายการติดตาม) และได้รับข้อมูลการติดตามเต็มรูปแบบสำหรับ 50 รายการติดตามต่อหนึ่งแบบสอบถาม
 
รายการติดตามที่ได้รับและสแกน
รายการติดตามที่สแกนต่อเดือน = 100 การสืบค้น x 200 รายการติดตามต่อชั่วโมง x 31 วัน = 620,000 รายการติดตาม
รายการติดตามที่ได้รับต่อเดือน = 100 การสืบค้น x 50 รายการติดตามต่อการสืบค้น x 31 วัน = 155,000 รายการติดตาม
รายการติดตามทั้งหมดที่ได้รับ/ที่สแกนต่อเดือน = 155,000 รายการติดตาม + 620,000 รายการติดตาม = 775,000 รายการติดตาม
รายการติดตามที่เรียกเก็บเงินได้ที่ได้รับ/ที่สแกนต่อเดือน = 775,000 รายการติดตาม - 1,000,000 รายการติดตามใน Free Tier = 0 รายการติดตาม
การเรียกเก็บสำหรับรายการติดตามรายเดือนที่ได้รับและที่สแกน = 0 รายการติดตาม * 0.0000005 USD = 0 USD
 

จากนั้นให้ลองสมมติว่าคุณได้เปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกของ X-Ray ในกลุ่ม X-Ray กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทุกกลุ่ม

การประมวลผลการติดตามข้อมูลเชิงลึกของ X-Ray
รายการติดตามที่บันทึกต่อเดือน = 2,000 คำขอต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 31 วัน x 10% = 148,800 รายการติดตาม
ค่าบริการรายเดือนสำหรับการประมวลผลการติดตามข้อมูลเชิงลึกของ X-Ray = 148,800 รายการติดตาม * 0.000001 USD = 0.15 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณต่อเดือนสำหรับการใช้ AWS X-Ray เท่ากับ 0.24 USD + 0.15 USD = 0.39 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS X-Ray

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS X-Ray
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา