Tài liệu

Đọc tài liệu kỹ thuật của chúng tôi về cách sử dụng AWS Lambda

Đọc tài liệu Tham khảo API AWS Lambda của chúng tôi.

Bắt đầu với AWS Lambda và bắt đầu sử dụng bảng điều khiển Lambda.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu

Dưới đây, bạn sẽ thấy các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về AWS Lambda và hoạt động chạy các kiến trúc serverless ở quy mô lớn.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này giới thiệu một phân tích chuyên sâu về dịch vụ AWS Lambda dưới góc nhìn bảo mật.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này cung cấp tổng quan chung về AWS Lambda, các tính năng, đề xuất và phương thức tối ưu để xây dựng ứng dụng serverless của riêng bạn trên AWS.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này đề cập đến các khối dựng nên mô hình kiến trúc thống nhất, hợp nhất việc xử lý hàng loạt và theo luồng (thời gian thực).

Hướng dẫn

Dưới đây, bạn sẽ thấy các hướng dẫn từng bước về việc bắt đầu xây dựng ứng dụng serverless đầu tiên của mình. Để xem thêm hướng dẫn liên quan đến AWS Lambda, hãy truy cập trang hội thảo & hướng dẫn của chúng tôi.

Tạo hàm Lambda chào thế giới

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về việc chạy mã trên AWS Lambda mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ.

Mọi thứ được thực hiện trong hướng dẫn này đều dựa trên điều kiện của Bậc miễn phí.

Hội thảo xử lý dữ liệu serverless

Trong lộ trình học tập này, bạn sẽ triển khai ứng dụng web đơn giản cho phép người dùng yêu cầu các chuyến đi bằng kỳ lân từ đội xe Wild Rydes.

Kiến trúc tham khảo

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các kiến trúc tham chiếu cung cấp thông tin chuyên sâu về cách sử dụng AWS Lambda để tạo ra các kiến trúc và ứng dụng serverless. Bạn có thể tìm các ứng dụng và mã mẫu từ AWS Serverless Application Repository.

WebApp

Ứng dụng web

Mobile Backend

Backend di động

Stream processing

Xử lý theo luồng trong thời gian thực

Thảo luận kỹ thuật

Tìm hiểu từ các kiến trúc sư giải pháp AWS và các nhà quản lý sản phẩm về cách xây dựng ứng dụng serverless trong các video phân tích chuyên sâu về kỹ thuật. Truy cập các cuộc thảo luận với khách hàng của chúng tôi để học hỏi từ khách hàng AWS về cách họ đang sử dụng AWS Lambda để xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy, có quy mô linh hoạt một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng quan trọng của họ.

Giới thiệu về AWS Lambda & ứng dụng serverless (56:01)
Dữ liệu lớn, phân tích & machine learning trên AWS Lambda (59:46)
Hành trình serverless: Chi tiết về AWS Lambda (59:12)
Các phương thức tối ưu để triển khai & kiểm tra cục bộ cho serverless (51:16)

Nghiên cứu điển hình của khách hàng

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp khác tăng tốc việc kinh doanh và giảm chi phí bằng cách sử dụng kiến trúc serverless, với cốt lõi là AWS Lambda. Truy cập mục Nghiên cứu điển hình của khách hàng AWS Lambda để tìm hiểu thêm. 

Financial Engines Logo

Nghiên cứu điển hình về Financial Engines

Financial Engines là nhà tư vấn đầu tư độc lập lớn nhất Hoa Kỳ, tính theo tài sản thuộc quyền quản lý. Khi di chuyển nền tảng cốt lõi sang kiến trúc serverless được cung cấp bởi AWS Lambda, Financial Engines đã được hưởng lợi từ việc tiết kiệm chi phí, không cần quản trị và không ngừng hoạt động, cùng khả năng thay đổi quy mô liền mạch để đạt tốc độ xử lý 60.000 yêu cầu/phút.                     

Đọc về nghiên cứu điển hình »

square_enix_framed

Nghiên cứu điển hình về Square Enix

Square Enix sử dụng AWS Lambda để chạy tác vụ xử lý hình ảnh cho Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG). Với AWS Lambda, Square Enix đã có thể xử lý mức đỉnh điểm gấp 30 lần lưu lượng bình thường một cách ổn định. Lambda cũng giảm thời gian cần để xử lý hình ảnh từ vài giờ xuống chỉ còn hơn 10 giây, đồng thời giảm cả chi phí cơ sở hạ tầng và vận hành.

Đọc về nghiên cứu điển hình »

Localytics_casestudy

Nghiên cứu điển hình về Localytics

Localytics là một công ty gắn kết và phân tích ứng dụng di động - web, làm việc với các thương hiệu như ESPN, eBay, Fox, Salesforce, RueLaLa và New York Times. Với AWS Lambda, các nhóm khác nhau tại Localytics có thể sử dụng các luồng dữ liệu song song để tạo ra các vi dịch vụ độc lập. Nền tảng này cho phép công ty cung cấp dịch vụ mới cho khách hàng nhanh hơn. Với công ty khởi nghiệp, thời gian ra thị trường nhanh hơn sẽ là điểm mấu chốt.

Đọc về nghiên cứu điển hình »

Chứng thực từ khách hàng

Đọc qua lời chứng thực của khách hàng để tìm hiểu xem khách hàng đã được hưởng lợi như thế nào từ việc xây dựng kiến trúc serverless với AWS Lambda. 

Sankei Digital
BMC
Csiro
Pinpoint
SundaySky

Blog

Ngày
  • Ngày
Thêm…

Không có mục nào được trả về.

Tìm hiểu thêm về AWS Lambda

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi