Tài liệu

Đọc tài liệu kỹ thuật của chúng tôi về cách sử dụng AWS Lambda.

Tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về việc tạo, bảo mật và theo dõi các ứng dụng dựa trên AWS Lambda.

Đọc tài liệu Tham khảo API AWS Lambda của chúng tôi.

Bắt đầu với AWS Lambda và bắt đầu sử dụng bảng điều khiển Lambda.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu

Dưới đây, bạn sẽ thấy các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về AWS Lambda và hoạt động chạy các kiến trúc serverless ở quy mô lớn.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này trình bày nội dung phân tích chi tiết về dịch vụ AWS Lambda dưới góc độ bảo mật.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này cung cấp tổng quan chung về AWS Lambda, các tính năng, đề xuất và phương thức tối ưu để xây dựng ứng dụng serverless của riêng bạn trên AWS.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này đề cập đến các khối dựng lên mô hình kiến trúc thống nhất việc xử lý hàng loạt và theo luồng (thời gian thực).

Hướng dẫn

Dưới đây, bạn sẽ thấy các hướng dẫn từng bước về việc bắt đầu xây dựng ứng dụng phi máy chủ đầu tiên của mình. Để xem thêm hướng dẫn sử dụng AWS Lambda, hãy truy cập trang hội thảo và hướng dẫn của chúng tôi.

Tạo hàm Lambda cơ bản

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về việc chạy mã trên AWS Lambda mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ.

Mọi thứ được thực hiện trong hướng dẫn này đều dựa trên điều kiện của Bậc miễn phí.

Hội thảo xử lý dữ liệu serverless

Trong lộ trình học tập này, bạn sẽ triển khai ứng dụng web đơn giản cho phép người dùng yêu cầu các chuyến đi bằng kỳ lân từ đội Wild Rydes.

Loạt chương trình Bắt đầu

Xây dựng và triển khai một ứng dụng đơn giản sử dụng chức năng tích hợp weebhook của GitHub để thông báo người dùng thông qua Slack khi kho lưu trữ được gắn dấu sao.

Tìm hiểu cách dùng hàm AWS Lambda để đảm bảo logic nghiệp vụ cho các ứng dụng phi máy chủ.

Bài đăng trên blog này chỉ cho bạn cách tạo tiền đề cho logic nghiệp vụ của ứng dụng phi máy chủ bằng Amazon API Gateway.

Thiết lập luồng công việc cho nhà phát triển phi máy chủ để bạn có thể nhanh chóng kiểm thử và lặp lại logic nghiệp vụ, đồng thời vẫn có thể tương tác với các dịch vụ đám mây.

Kiến trúc tham khảo

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các kiến trúc tham chiếu cung cấp thông tin chuyên sâu về cách sử dụng AWS Lambda để tạo ra các kiến trúc và ứng dụng serverless. Bạn có thể tìm các ứng dụng và mã mẫu từ AWS Serverless Application Repository.

WebApp

Ứng dụng web

Mobile Backend

Backend di động

Stream processing

Xử lý theo luồng trong thời gian thực

Lộ trình học tập

Đẩy nhanh tốc độ tiếp thu các chủ đề quan trọng về công nghệ phi máy chủ, ví dụ như công cụ dành cho nhà phát triển, khả năng giám sát và theo dõi, hỗ trợ hình ảnh bộ chứa, v.v. thông qua loạt video ngắn, dễ tiếp thu. Mỗi video đều có đường liên kết đến các tài nguyên bổ sung để bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về chủ đề.

Các tiện ích mở rộng của AWS Lambda

Trong lộ trình học này, hãy khám phát một cách mới để tích hợp AWS Lambda với các công cụ theo dõi, quan sát, bảo mật và quản lý bạn yêu thích.

Dùng Amazon S3 để kích hoạt quy trình tự động hóa với AWS Lambda

Bạn có thể kết hợp 2 dịch vụ phi máy chủ này với nhau để tạo nên các giải pháp mạnh mẽ, có thể mở rộng cho các vấn đề thường gặp bằng cách sử dụng các công cụ trong S3 làm các sự kiện giúp kích hoạt mã tùy chỉnh trong Lambda.

Tọa đàm kỹ thuật

Tìm hiểu từ các kiến trúc sư giải pháp AWS và các nhà quản lý sản phẩm về cách xây dựng ứng dụng serverless trong các video phân tích chuyên sâu về kỹ thuật. Truy cập các cuộc thảo luận với khách hàng của chúng tôi để học hỏi từ khách hàng AWS về cách họ đang sử dụng AWS Lambda để xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy, có quy mô linh hoạt một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng quan trọng của họ.

Giới thiệu về AWS Lambda & ứng dụng serverless (56:01)
Dữ liệu lớn, phân tích & machine learning trên AWS Lambda (59:46)
Hành trình serverless: Chi tiết về AWS Lambda (59:12)
Các phương thức tối ưu để triển khai & kiểm tra cục bộ cho serverless (51:16)

Nghiên cứu điển hình của khách hàng

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp khác tăng tốc việc kinh doanh và giảm chi phí bằng cách sử dụng kiến trúc serverless, với cốt lõi là AWS Lambda. Truy cập mục Nghiên cứu điển hình của khách hàng AWS Lambda để tìm hiểu thêm. 

Financial Engines Logo

Nghiên cứu điển hình về Financial Engines

Financial Engines là nhà tư vấn đầu tư độc lập lớn nhất Hoa Kỳ, tính theo tài sản thuộc quyền quản lý. Khi di chuyển nền tảng cốt lõi sang kiến trúc serverless được cung cấp bởi AWS Lambda, Financial Engines đã được hưởng lợi từ việc tiết kiệm chi phí, không cần quản trị và không ngừng hoạt động, cùng khả năng thay đổi quy mô liền mạch để đạt tốc độ xử lý 60.000 yêu cầu/phút.                     

Đọc về nghiên cứu điển hình »

square_enix_framed

Nghiên cứu điển hình về Square Enix

Square Enix sử dụng AWS Lambda để chạy tác vụ xử lý hình ảnh cho Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG). Với AWS Lambda, Square Enix đã có thể xử lý mức đỉnh điểm gấp 30 lần lưu lượng bình thường một cách ổn định. Lambda cũng giảm thời gian cần để xử lý hình ảnh từ vài giờ xuống chỉ còn hơn 10 giây, đồng thời giảm cả chi phí cơ sở hạ tầng và vận hành.

Đọc về nghiên cứu điển hình »

Localytics_casestudy

Nghiên cứu điển hình về Localytics

Localytics là một công ty gắn kết và phân tích ứng dụng di động - web, làm việc với các thương hiệu như ESPN, eBay, Fox, Salesforce, RueLaLa và New York Times. Với AWS Lambda, các nhóm khác nhau tại Localytics có thể sử dụng các luồng dữ liệu song song để tạo ra các vi dịch vụ độc lập. Nền tảng này cho phép công ty cung cấp dịch vụ mới cho khách hàng nhanh hơn. Với công ty khởi nghiệp, thời gian ra thị trường nhanh hơn sẽ là điểm mấu chốt.

Đọc về nghiên cứu điển hình »

Chứng thực từ khách hàng

Đọc qua lời chứng thực của khách hàng để tìm hiểu xem khách hàng đã được hưởng lợi như thế nào từ việc xây dựng kiến trúc serverless với AWS Lambda. 

Sankei Digital
BMC
Csiro
Pinpoint
SundaySky

Blog

Ngày
  • Ngày
Thêm…

Không có mục nào được trả về.

Tìm hiểu thêm về AWS Lambda

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Hãy liên hệ chúng tôi