Tài nguyên hàng đầu dành cho Nhà phát triển

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển
Đọc tài liệu kỹ thuật của chúng tôi về cách sử dụng AWS Lambda

"Hello, World!" Hướng dẫn
Xây dựng hàm AWS Lambda trong 10 phút

Hướng dẫn về ứng dụng web serverless
Tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng web serverless

Hướng dẫn từng bước bằng video
Làm theo các chuyên gia AWS để xây dựng ứng dụng xử lý dữ liệu serverless trong 30 phút

AWS Serverless Application Repository
Tìm hiểu và triển khai các đoạn mã mẫu, các thành phần và các ứng dụng hoàn chỉnh

Tài nguyên hàng đầu dành cho doanh nghiệp

Báo cáo chuyên sâu của IDC
Tạo giá trị thông qua khả năng nhạy bén về CNTT và quy mô doanh nghiệp linh hoạt với Nền tảng Serverless của AWS

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu
Serverless: Thay đổi bộ mặt của kinh tế kinh doanh – Quan điểm của một nhà đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu
Tối ưu hóa kinh tế học doanh nghiệp với kiến trúc Serverless

Nghiên cứu điển hình Thomson Reuters
Xử lý dữ liệu Serverless để phân tích trang web

Hội thảo và Hướng dẫn từng bước

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn từng bước về việc bắt đầu xây dựng ứng dụng serverless đầu tiên của bạn.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về việc chạy mã trên AWS Lambda mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ.

Mọi thứ được làm trong hướng dẫn này đều dựa trên điều kiện của Bậc miễn phí.

Trong lộ trình học tập này, bạn sẽ triển khai ứng dụng web đơn giản cho phép người dùng yêu cầu các chuyến đi bằng kỳ lân từ đội Wild Rydes.

Trong hội thảo này bạn sẽ khám phá các cách tiếp cận xử lý dữ liệu bằng cách sử dụng các kiến trúc serverless. Để xây dựng cơ sở hạ tầng này, bạn sẽ sử dụng AWS Lambda, Amazon S3, Amazon Kinesis, Amazon DynamoDB và Amazon Athena.

Kiến trúc tham chiếu

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các kiến trúc tham chiếu cung cấp những thông tin chuyên môn về cách sử dụng AWS Lambda để tạo ra các kiến trúc và ứng dụng serverless. Bạn có thể tìm các ứng dụng và đoạn mã từ AWS Serverless Application Repository.

Thảo luận kỹ thuật

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy video tài nguyên học tập về AWS Lambda và Amazon API Gateway.

Phân tích chuyên sâu về kỹ thuật do Chuyên gia AWS thực hiện

Tìm hiểu từ các kiến trúc sư giải pháp AWS và các nhà quản lý sản phẩm về cách xây dựng các ứng dụng serverles trong các video phân tích chuyên sâu về kỹ thuật này. Các chủ đề bao gồm Bắt đầu, Các trường hợp sử dụng, Bảo mật, Thực hành phát triển và Thực hành tốt nhất.

Thảo luận kỹ thuật từ các khách hàng AWS

Học hỏi từ khách hàng AWS về cách họ đang sử dụng AWS Lambda và Amazon API Gateway để xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy, thay đổi quy mô nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng quan trọng của họ.

Giới thiệu và Phân tích

Tìm hiểu từ các kiến trúc sư giải pháp AWS khi họ phân tích thông qua các giới thiệu trực tiếp, hướng dẫn và "trình bày chi tiết" về cách xây dựng ứng dụng bằng AWS Lambda, Amazon API Gateway và nhiều vấn đề khác.

Nghiên cứu điển hình của khách hàng

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy Nghiên cứu điển hình của khách hàng và tìm hiểu cách các doanh nghiệp khác đẩy nhanh hoạt động kinh doanh của họ bằng AWS Lambda như thế nào.

Thomson Reuters sử dụng kiến trúc serverless để xử lý lên đến 4.000 sự kiện mỗi giây cho dịch vụ phân tích sử dụng của mình. Dịch vụ này xử lý một cách tin cậy các mức đỉnh điểm gấp đôi lưu lượng thông thường một cách ổn định và có độ bền cao. Công ty đã đưa dịch vụ vào sản xuất chỉ trong năm tháng sử dụng AWS.

iRobot, một công ty sản xuất rôbốt tiêu dùng hàng đầu thế giới với sản phảm tiêu biểu là rôbốt hút bụi Roomba kết nối internet đang xây dựng thế hệ thiết bị kết nối tiếp theo cho hộ gia đình thông minh bằng kiến trúc serverless. Nền tảng iRobot, dựa trên AWS Lambda và AWS IoT, được quản lý bởi ít hơn 10 người.

FINRA là một tổ chức phi lợi nhuận giám sát các đại lý môi giới chứng khoán tại Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng AWS Lambda, FINRA có thể phân tích 75 tỷ sự kiện thị trường mỗi ngày để xác định gian lận và giao dịch nội gián.

Chứng thực từ khách hàng

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các chứng thực về cách khách hàng đã thực hiện và hưởng lợi từ phương pháp serverless và AWS Lambda.

Tìm hiểu thêm về AWS Lambda

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi