AWS Direct Connect เป็นโซลูชันบริการระบบคลาวด์ที่ช่วยให้สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะจากสถานที่ของคุณไปยัง AWS ได้อย่างง่ายดาย การใช้ AWS Direct Connect ช่วยให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อส่วนตัวระหว่าง AWS กับศูนย์ข้อมูล สำนักงาน หรือสภาพแวดล้อมร่วมสถานที่ได้ ซึ่งในหลายกรณีสามารถลดต้นทุนเครือข่าย เพิ่มอัตราการส่งข้อมูลแบนด์วิธ และมอบประสบการณ์เครือข่ายที่สอดคล้องมากกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

AWS Direct Connect ช่วยให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะระหว่างเครือข่ายของคุณกับหนึ่งในสถานที่ตั้งของ AWS Direct Connect ด้วยการใช้ VLAN ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 802.1q การเชื่อมต่อเฉพาะนี้จึงสามารถแบ่งพาร์ติชั่นออกเป็นอินเทอร์เฟซเสมือนหลายอินเทอร์เฟซได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อเดียวกันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ เช่น ออบเจ็กต์ที่เก็บไว้ใน Amazon S3 โดยใช้พื้นที่ที่อยู่ IP สาธารณะ และทรัพยากรส่วนตัว เช่น อินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่รันอยู่ภายในAmazon Virtual Private Cloud (VPC) โดยใช้พื้นที่ IP ส่วนตัว ขณะเดียวกันก็คงการแยกเครือข่ายระหว่างสภาพแวดล้อมสาธารณะกับสภาพแวดล้อมส่วนตัวไว้ อินเทอร์เฟซเสมือนสามารถกำหนดค่าใหม่ได้ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ

AWS Direct Connect สำหรับสื่อสัญญาณออกอากาศ

ประโยชน์

ลดต้นทุนแบนด์วิธของคุณ

หากคุณมีปริมาณงานที่ต้องใช้แบนด์วิธสูงซึ่งคุณต้องการรันใน AWS ซึ่ง AWS Direct Connect จะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับเครือข่ายของคุณทั้งขาเข้าและขาออกของ AWS ทั้งสองทาง ประการแรก โดยการถ่ายโอนข้อมูลไปยังและจาก AWS โดยตรง คุณสามารถลดภาระผูกพันในการใช้แบนด์วิธที่มีต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณได้ลงได้ ประการที่สอง ข้อมูลทั้งหมดที่ถ่ายโอนผ่านการเชื่อมต่อเฉพาะของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราการถ่ายโอนข้อมูล AWS Direct Connect ที่ลดลง แทนที่จะเป็นอัตราการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ประสิทธิภาพเครือข่ายที่สอดคล้องกัน

เวลาแฝงของเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของข้อมูลจากจุด A ไปจุด B อยู่ตลอดเวลา ด้วย AWS Direct Connect คุณสามารถเลือกข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อเฉพาะและวิธีการส่งข้อมูลที่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายที่สอดคล้องมากขึ้นผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เข้ากันได้กับบริการของ AWS ทั้งหมด

AWS Direct Connect เป็นบริการเครือข่าย และทำงานร่วมกับบริการของ AWS ทั้งหมดที่เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) และ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

การเชื่อมต่อส่วนตัวกับ Amazon VPC ของคุณ

คุณสามารถใช้ AWS Direct Connect เพื่อสร้างอินเทอร์เฟซเสมือนส่วนตัวได้จากเครือข่ายภายในองค์กรของคุณโดยตรงไปยัง Amazon VPC ของคุณ ซึ่งให้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบนด์วิธส่วนตัวความเร็วสูงระหว่างเครือข่ายกับ VPC ของคุณ ด้วยอินเทอร์เฟซเสมือนหลายอินเทอร์เฟซ คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อส่วนตัวกับ VPC จำนวนมากในขณะที่ยังคงการแยกเครือข่ายเอาไว้ได้

Elastic

AWS Direct Connect ทำให้การปรับขนาดการเชื่อมต่อของคุณง่ายดายยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ AWS Direct Connect ให้การเชื่อมต่อ 1 Gbps และ 10 Gbps และคุณสามารถจัดเตรียมการเชื่อมต่อหลายการเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายหากคุณต้องการความจุมากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ AWS Direct Connect แทนการสร้างการเชื่อมต่อ VPN ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยัง Amazon VPC ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ VPN ที่มักไม่สามารถรองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลได้สูงกว่า 4 Gbps

Simple

คุณสามารถลงชื่อสมัครใช้บริการ AWS Direct Connect ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้ AWS Management Console คอนโซลมีมุมมองเดียวเพื่อจัดการการเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซเสมือนทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตของเราเตอร์ที่กำหนดเองสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายของคุณหลังจากกำหนดค่าอินเทอร์เฟซเสมือนอย่างน้อยหนึ่งอินเทอร์เฟซได้อีกด้วย

วิธีทำงาน

Product-Page-Diagram_Direct-Connect

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Direct Connect

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Direct Connect
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา