คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect

ได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้วย AWS Direct Connect

คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect ที่มีรายชื่อได้ผ่านการทดสอบเพิ่มเติมจากโปรแกรม AWS Service Delivery แล้ว เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง AWS Direct Connect ได้ คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect ได้สร้างการตรวจสอบการเชื่อมต่อกันและได้รับอนุญาตให้จัดเตรียมความจุที่มากกว่า 500 Mbps

โปรแกรม AWS Service Delivery ช่วยให้ลูกค้า AWS สามารถระบุคู่ค้าของ AWS ที่มีประสบการณ์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบริการของ AWS ที่เฉพาะเจาะจงได้ คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect ได้ดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคและทางธุรกิจของ AWS เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเสนอความยืดหยุ่นและตัวเลือกให้คุณในด้านวิธีการเชื่อมต่อกับ AWS รวมถึง Dedicated Connection และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสำหรับลิงก์เครือข่ายระหว่างคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect และ AWS

AWS Partner Network Service Delivery

ค้นหาคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect

คู่ค้า (A-Z)
  • คู่ค้า (A-Z)
  • คู่ค้า (Z-A)

ไม่พบผลลัพธ์สำหรับการค้นหาหรือรายการที่เลือกนี้

1

วิธีที่คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect ให้สิทธิ์การเข้าถึง AWS Direct Connect

คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect ช่วยเหลือคุณในการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect กับศูนย์ข้อมูล สำนักงาน หรือสภาพแวดล้อมแบบเช่าพื้นที่ผ่านโมเดลต่างๆ ได้แก่ Dedicated Connection, Hosted Connection และ Hosted Virtual Interface

Dedicated Connection

Dedicated Connection: พอร์ตอีเทอร์เน็ตจริงขนาด 1 Gbps, 10 Gbps หรือ 100 Gbps สำหรับลูกค้ารายเดียวโดยเฉพาะ ซึ่งรองรับ Virtual Interface (VIF) ส่วนตัวหรือสาธารณะ 50 รายการและ Transit VIF 1 รายการ หากต้องการเพิ่มความจุ คุณสามารถรวม Dedicated Connection เข้าด้วยกันได้โดยใช้ Link Aggregation Group คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect สามารถช่วยคุณสั่งซื้อ Dedicated Connection ได้โดยตรงจาก AWS Console, CLI หรือ API

Hosted Connection

Hosted Connection มีให้ใช้งานตั้งแต่ 50 Mbps ถึง 10 Gbps คุณสามารถสั่งซื้อ Hosted Connection ได้จากคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect ที่ได้รับการอนุมัติให้รองรับโมเดลนี้ คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect จะเตรียม Hosted Connection แต่ละพอร์ตผ่านลิงก์เครือข่ายระหว่างคู่ค้าเองกับ AWS ที่ลูกค้าหลายรายใช้ร่วมกัน คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect และ AWS จะจำกัดการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายบน Hosted Connection แต่ละพอร์ตตามความจุของตน AWS รับประกันว่ายอดความจุทั้งหมดของ Hosted Connection บนลิงก์เครือข่ายระหว่างคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect กับ AWS มีน้อยกว่าหรือเท่ากับความจุของลิงก์เครือข่าย

คู่ค้า AWS เพียงบางรายเท่านั้นที่ได้รับอนุมัติจาก AWS ให้นำเสนอความจุตั้งแต่ 1 Gbps ถึง 10 Gbps Hosted Connection จะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อคุณยอมรับใน AWS Console, CLI หรือ API เท่านั้น

Hosted Connection ที่มีความจุสูงสุด 500 Mbps จะรองรับ VIF ส่วนตัวหรือสาธารณะหนึ่งรายการ Hosted Connection ขนาด 1 Gbps ขึ้นไปจะรองรับ VIF ส่วนตัว สาธารณะ หรือ Transit VIF หนึ่งรายการ ลูกค้าที่ต้องการ VIF มากกว่าหนึ่งรายการอาจเลือกใช้ Hosted Connection หลายพอร์ต หรือใช้ Dedicated Connection ซึ่งมี VIF แบบส่วนตัวหรือสาธารณะ 50 รายการ และ Transit VIF 1 รายการ

Hosted Virtual Interface (Hosted VIF)

Hosted VIF จะกำหนดให้กับบัญชี AWS ที่แตกต่างกับบัญชี AWS ที่กำหนดให้ Dedicated Connection และไม่มีความจุที่กำหนดให้โดย AWS คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect บางรายให้สิทธิ์การเข้าถึง AWS Direct Connect โดยการสร้าง Hosted VIF ซึ่งกำหนดให้กับบัญชี AWS ของคุณ Hosted VIF จะใช้งานไม่ได้จนกว่าคุณจะยอมรับใน AWS Console, CLI หรือ API คู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect จะจัดเตรียม Hosted VIF แต่ละอินเทอร์เฟซผ่านลิงก์เครือข่ายระหว่างคู่ค้าเองกับ AWS ที่ลูกค้าหลายรายใช้ร่วมกัน Hosted VIF แต่ละอินเทอร์เฟซมีสิทธิ์การเข้าถึงความจุที่ใช้ได้ทั้งหมดบนลิงก์เครือข่ายในทิศทางจาก AWS ถึงคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect

เนื่องจาก AWS ไม่จำกัดความจุใดๆ ให้กับการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายใน Hosted VIF ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าลิงก์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันอาจมีการสมัครใช้งานมากเกินไป ด้วยเหตุนี้ AWS จึงไม่อนุญาตให้มีการผสานรวมบริการคู่ค้าด้านการมอบบริการ AWS Direct Connect ใหม่โดยใช้ Hosted VIF AWS ขอแนะนำให้คุณใช้ Dedicated Connection หรือ Hosted Connection หากคุณมีปริมาณงานที่อ่อนไหวต่อความแออัดของเครือข่าย

คู่ค้า AWS Direct Connect ตามตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect

ตารางด้านล่างใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในการระบุความสามารถของคู่ค้า AWS Direct Connect ในตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect ที่กำหนด

 สนับสนุน Dedicated Connection
H  ได้รับอนุมัติสำหรับ Hosted Connection ที่มีความจุตั้งแต่ 50 Mbps ถึง 500 Mbps
G  ได้รับอนุมัติสำหรับ Hosted Connection ที่มีความจุตั้งแต่ 50 Mbps ถึง 10 Gbps

ขั้นตอนถัดไป

ค้นหาคู่ค้า AWS »

ติดต่อคู่ค้าโดยตรงโดยใช้แบบฟอร์มของเราเพื่อเริ่มต้นกระบวนการย้ายไปยังระบบคลาวด์ของคุณ
 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านคู่ค้า AWS »

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านคู่ค้า AWS เพื่อรับความช่วยเหลือในการค้นหาและติดต่อคู่ค้าที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ APN »

เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคู่ค้า AWS, ความเชี่ยวชาญระดับลึก และคู่ค้าที่พร้อมมอบบริการ ผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน

ร่วมเป็นคู่ค้า AWS »

โปรแกรม APN รองรับรูปแบบธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันของสมาชิก APN โดยมอบการสนับสนุนเพิ่มเติมที่มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้น