วิธีที่คู่ค้า AWS Direct Connect ให้สิทธิ์การเข้าถึง AWS Direct Connect

คู่ค้า AWS Direct Connect ช่วยเหลือลูกค้าของ AWS ในการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect กับศูนย์ข้อมูล สำนักงาน หรือสภาพแวดล้อมแบบเช่าพื้นที่ผ่านรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Dedicated Connection, Hosted Connection และ Hosted Virtual Interface คู่ค้า AWS Direct Connect ที่ระบุไว้ในหน้านี้ได้ดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคและทางธุรกิจของ AWS เสร็จสมบูรณ์แล้ว

Dedicated Connection

Dedicated Connection คือพอร์ตอีเทอร์เน็ตจริงขนาด 1G หรือ 10G สำหรับลูกค้าเพียงรายเดียว โดย Dedicated Connection แต่ละรายการสนับสนุน Virtual Interface ส่วนตัวหรือสาธารณะ 50 รายการและ Transit Virtual Interface 1 รายการ หากต้องการความจุที่มากขึ้น คุณสามารถรวม Dedicated Connection เข้าด้วยกันได้โดยใช้ Link Aggregation Group Dedicated Connection สามารถสั่งซื้อโดยตรงจาก AWS ผ่านคอนโซล, CLI หรือ API คู่ค้า AWS Direct Connect ทุกคนสามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าถึง Dedicated Connection ได้

Hosted Connection

Hosted Connection มีให้เลือกหลากหลายความจุ เริ่มตั้งแต่ 50M จนถึง 10G Hosted Connection สามารถสั่งซื้อได้จากคู่ค้า AWS Direct Connect ที่ได้รับการอนุมัติให้รองรับรูปแบบนี้ คู่ค้า AWS Direct Connect ที่ได้รับเลือกเท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติจาก AWS เพื่อให้บริการ Hosted Connection ความจุ 1G ถึง 10G คู่ค้า AWS Direct Connect จะเตรียม Hosted Connection แต่ละพอร์ตผ่านลิงก์เครือข่ายระหว่างคู่ค้า AWS Direct Connect กับ AWS ที่ลูกค้าหลายรายใช้ร่วมกัน ทั้งคู่ค้า AWS Direct Connect และ AWS จะจำกัดการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายบน Hosted Connection แต่ละพอร์ตตามความจุของ Hosted Connection แต่ละพอร์ต AWS รับประกันว่ายอดความจุทั้งหมดของ Hosted Connection บนลิงก์เครือข่ายระหว่างคู่ค้า AWS Direct Connect กับ AWS มีน้อยกว่าหรือเท่ากับความจุของลิงก์เครือข่ายนั้น คู่ค้า AWS Direct Connect บางรายสนับสนุนการตรวจสอบสภาพของลิงก์เครือข่ายเพิ่มเติมระหว่างคู่ค้า AWS Direct Connect กับ AWS Hosted Connection จะใช้งานไม่ได้จนกว่าลูกค้าจะยอมรับผ่านคอนโซล AWS, CLI หรือ API Hosted Connection แต่ละรายการที่มีความจุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500M จะรองรับ Virtual Interface แบบส่วนตัวหรือสาธารณะหนึ่งรายการ Hosted Connection แต่ละรายการที่มีความจุมากกว่าหรือเท่ากับ 1G จะรองรับ Virtual Interface แบบส่วนตัว สาธารณะ หรือ Transit Virtual Interface หนึ่งรายการ ลูกค้าที่ต้องการ Virtual Interface มากกว่าหนึ่งรายการอาจเลือกใช้ Hosted Connection หลายพอร์ต หรือใช้ Dedicated Connection ซึ่งมี Virtual Interface แบบส่วนตัวหรือสาธารณะ 50 รายการ และ Transit Virtual Interface 1 รายการ

Hosted Virtual Interface

Hosted Virtual Interface (Hosted VIF) คือ Virtual Interface ที่กำหนดให้กับบัญชี AWS ซึ่งแตกต่างจากบัญชี AWS ที่กำหนดให้ใช้ Dedicated Connection พื้นฐาน Hosted VIF ไม่มีความจุที่กำหนดโดย AWS คู่ค้า AWS Direct Connect บางรายให้สิทธิ์การเข้าถึง AWS Direct Connect โดยการสร้าง Hosted VIF ซึ่งกำหนดให้กับบัญชี AWS ของลูกค้า Hosted VIF จะใช้งานไม่ได้จนกว่าลูกค้าจะยอมรับผ่านคอนโซล AWS, CLI หรือ API คู่ค้า AWS Direct Connect จะเตรียม Hosted VIF แต่ละอินเทอร์เฟซผ่านลิงก์เครือข่ายระหว่างคู่ค้า AWS Direct Connect กับ AWS ที่ลูกค้าหลายรายใช้ร่วมกัน Hosted VIF แต่ละอินเทอร์เฟซมีสิทธิ์การเข้าถึงความจุที่ใช้ได้ทั้งหมดบนลิงก์เครือข่ายในทิศทางจาก AWS ถึงคู่ค้า AWS Direct Connect AWS ไม่จำกัดความจุใดๆ ให้กับการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายใน Hosted VIF ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าลิงก์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันอาจมีการสมัครใช้งานมากเกินไป เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะมีการสมัครใช้งานมากเกินไป AWS จึงไม่อนุญาตให้ผสานรวมบริการของคู่ค้า AWS Direct Connect รายใหม่โดยใช้ Hosted VIF อีกต่อไป และแนะนำให้ลูกค้าที่มีปริมาณงานที่มีความอ่อนไหวต่อความแออัดของเครือข่ายใช้ Dedicated Connection หรือ Hosted Connection แทน

คู่ค้า AWS Direct Connect ตามตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect

ตารางด้านล่างใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในการระบุความสามารถของคู่ค้า AWS Direct Connect ในตำแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect ที่กำหนด ลูกค้าควรสอบถามคู่ค้า AWS Direct Connect เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะของคู่ค้า AWS Direct Connect แต่ละราย

✔ - คู่ค้า AWS Direct Connect รองรับ Dedicated Connection

H - คู่ค้า AWS Direct Connect ที่ได้รับอนุมัติสำหรับ Hosted Connection ที่มีความจุตั้งแต่ 50M ถึง 500M

G - คู่ค้า AWS Direct Connect ที่ได้รับอนุมัติสำหรับ Hosted Connection ที่มีความจุตั้งแต่ 50M ถึง 10G

M - คู่ค้า AWS Direct Connect สนับสนุนการตรวจสอบลิงก์เครือข่ายเพิ่มเติมระหว่างคู่ค้า AWS Direct Connect กับ AWS สำหรับ Hosted Connection

V - คู่ค้า AWS Direct Connect ใช้ Hosted VIF เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง AWS Direct Connect แก่ลูกค้า

คู่ค้า AWS Direct Connect ตามตำแหน่งที่ตั้งของ Direct Connect ในอเมริกา

 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)
 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)
 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ)
 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
 • AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก)
 • แคนาดา (ภาคกลาง)
 • อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)

คู่ค้า AWS Direct Connect ตามตำแหน่งที่ตั้งของ Direct Connect ในยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา

 • สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์)
 • สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต)
 • สหภาพยุโรป (ลอนดอน)
 • สหภาพยุโรป (ปารีส)
 • สหภาพยุโรป (สตอกโฮล์ม)

คู่ค้า AWS Direct Connect ตามตำแหน่งที่ตั้งของ Direct Connect ในเอเชีย

 • เอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง)
 • เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
 • เอเชียแปซิฟิก (โซล)
 • เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
 • เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
 • เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
 • จีน (ปักกิ่ง)
 • จีน (หนิงเซี่ย)

หากคุณสนใจที่จะเป็นคู่ค้า AWS Direct Connect

โปรแกรมคู่ค้า AWS Direct Connect ช่วยเหลือลูกค้า AWS ในการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect กับศูนย์ข้อมูล สำนักงาน หรือสภาพแวดล้อมแบบเช่าพื้นที่

โปรแกรมคู่ค้า AWS Direct Connect นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อคู่ค้าด้านเทคโนโลยีหรือการให้คำปรึกษาของ APN ซึ่งให้บริการเครือข่ายแก่ลูกค้าและมีความสนใจที่จะเชื่อมต่อกับ AWS ผู้ให้บริการเครือข่ายที่อยู่ ณ ตำแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct Connect ที่มีอยู่และได้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง Dedicated Connection ของ AWS Direct Connect ของลูกค้าได้ควรสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ คู่ค้า AWS Direct Connect ปัจจุบันที่สนใจให้บริการ Hosted Connection ของ AWS Direct Connect ด้วยความจุมากกว่า 500 Mbps จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมจากโปรแกรมการมอบบริการของ AWS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมคูค้า AWS Direct Connect >

ha_2up_direct-connect

ค้นพบทรัพยากร AWS Direct Connect เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Direct Connect
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา