AWS Greengrass

ความสามารถในการประมวลภายใน การรับส่งข้อความ การแคชข้อมูล การซิงค์ และ ML Inference สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

เรียกใช้แอปพลิเคชัน loT ได้อย่างราบรื่นผ่าน AWS Cloud และอุปกรณ์ภายในโดยใช้ AWS Lambda และ AWS IoT Core

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ML Inference ของ AWS Greengrass มีพร้อมใช้งานแล้วขณะนี้ คลิกที่นี่

AWS Greengrass เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณเรียกใช้การคำนวณในพื้นที่ การส่งข้อความ การแคชข้อมูล การซิงค์ และ ML Inference สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในลักษณะที่ปลอดภัย  ด้วย AWS Greengrass อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน AWS Lambda เก็บข้อมูลอุปกรณ์ไว้ในซิงค์ และสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างปลอดภัย แม้ในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ตาม การใช้ AWS Lambda ช่วยให้ Greengrass สามารถทำให้คุณแน่ใจได้ว่าอุปกรณ์ loT ของคุณสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในได้อย่างรวดเร็ว ใช้ฟังก์ชัน Lambda บน Greengrass Core เพื่อโต้ตอบกับทรัพยากรภายใน ทำงานกับการเชื่อมต่อที่ไม่ต่อเนื่อง อัปเดตแบบไร้สาย และลดต้นทุนในการโอนข้อมูล loT ไปยังคลาวด์ให้เหลือน้อยที่สุด

ML Inference เป็นคุณสมบัติของ AWS Greengrass ที่ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการอนุมาน Machine Learning แบบภายในบนอุปกรณ์ Greengrass Core โดยใช้รุ่นที่ถูกสร้างและฝึกฝนในคลาวด์

AWS Greengrass ขยาย AWS ไปยังอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น ทำให้สามารถดำเนินการกับข้อมูลที่สร้างภายในได้ ขณะที่ยังคงใช้คลาวด์สำหรับการจัดการ การวิเคราะห์ และการจัดเก็บที่คงทน Greengrass ช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาและโมเดลการเขียนโปรแกรมที่คุ้นเคยเพื่อสร้างและทดสอบซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณในคลาวด์ จากนั้นปรับใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้ AWS Greengrass สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อกรองข้อมูลอุปกรณ์และส่งเฉพาะข้อมูลที่สำคัญกลับไปยังคลาวด์ได้ AWS Greengrass จะตรวจสอบสิทธิ์และเข้ารหัสข้อมูลอุปกรณ์ที่ทุกจุดเชื่อมต่อโดยใช้ความสามารถในการจัดการการรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงของ AWS IoT Core ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแลกเปลี่ยนระหว่างอุปกรณ์เมื่อสื่อสารต่อกันและกันและกับคลาวด์หากไม่มีการพิสูจน์ตัวตน

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นใช้งาน AWS Greengrass

ประโยชน์

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในในแบบใกล้เคียงเรียลไทม์

อุปกรณ์ AWS Greengrass สามารถโต้ตอบภายในบนข้อมูลที่สร้างได้ ดังนั้นจึงสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ใช้คลาวด์เพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ และพื้นที่เก็บข้อมูลที่คงทน คุณสมบัติการเข้าถึงทรัพยากรภายในช่วยให้ฟังก์ชัน Lambda สามารถปรับใช้บนอุปกรณ์ Greengrass Core เพื่อใช้ทรัพยากรอุปกรณ์ภายใน เช่น กล้อง พอร์ตซีเรียล หรือ GPU ได้ เพื่อให้แอปพลิเคชันของอุปกรณ์สามารถเข้าถึงและดำเนินการกับข้อมูลภายในได้อย่างรวดเร็ว

การทำงานแบบออฟไลน์

AWS Greengrass อนุญาตให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถทำงานได้แม้ว่าจะขาดการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออีกครั้ง Greengrass จะซิงโครไนซ์ข้อมูลบนอุปกรณ์ด้วย AWS IoT Core มอบฟังก์ชันการทำงานแบบราบรื่นโดยไม่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

การสื่อสารที่ปลอดภัย

AWS Greengrass ตรวจสอบและเข้ารหัสข้อมูลอุปกรณ์สำหรับทั้งการสื่อสารภายในและในระบบคลาวด์ ดังนั้นข้อมูลจะไม่ถูกแลกเปลี่ยนระหว่างอุปกรณ์และคลาวด์โดยไม่มีการพิสูจน์ตัวตน Greengrass จะใช้การจัดการการรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงเดียวกันกับที่คุณคุ้นเคยใน AWS IoT Core ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กันและการตรวจสอบความถูกต้อง และการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยไปยังระบบคลาวด์

ลบความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ด้วย AWS Lambda

AWS Greengrass จะใช้รูปแบบการเขียนโปรแกรม AWS Lambda เดียวกันกับที่คุณใช้ในคลาวด์ ดังนั้นคุณจึงสามารถพัฒนาโค้ดในคลาวด์ จากนั้นปรับใช้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ของคุณได้ Greengrass อนุญาตให้คุณดำเนินการฟังก์ชัน Lambda ภายใน ซึ่งลดความซับซ้อนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ฝัง

ลดต้นทุนการเรียกใช้แอปพลิเคชัน loT

ด้วย AWS Greengrass คุณสามารถตั้งโปรแกรมอุปกรณ์เพื่อกรองข้อมูลอุปกรณ์ภายในและส่งเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับแอปพลิเคชันของคุณไปยังคลาวด์ได้ ซึ่งจะลดจำนวนข้อมูลดิบที่จะถูกส่งไปยังคลาวด์และลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพของข้อมูลที่คุณจะส่งไปยังคลาวด์ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดในต้นทุนที่ต่ำได้

วิธีทำงาน

AWS Greengrass ช่วยให้คุณสามารถสร้างโซลูชัน loT ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เข้ากับคลาวด์และเข้ากับอุปกรณ์ได้ อุปกรณ์ที่ใช้ Limux และรองรับ ARM หรือสถาปัตยกรรม x86 สามารถโฮสต์ Greengrass Core ได้ Greengrass Core ช่วยให้สามารถใช้งานโค้ด AWS Lambda การส่งข้อความ การแคชข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยได้

อุปกรณ์ที่ใช้ AWS Greengrass Core ทำหน้าที่เป็นฮับที่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งาน Amazon FreeRTOS หรือติดตั้ง AWS IoT Device SDK เอาไว้ได้ อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีขนาดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

อุปกรณ์ AWS Greengrass Core, อุปกรณ์ที่มีการเปิดใช้งาน AWS IoT Device SDK และอุปกรณ์ Amazon FreeRTOS สามารถกำหนดค่าเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นใน Greengrass Group ได้ หากอุปกรณ์ Greengrass Core สูญเสียการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ อุปกรณ์ใน Greengrass Group สามารถสื่อสารซึ่งกันและกันต่อได้ผ่านเครือข่ายภายใน Greengrass Group สามารถทำหน้าที่เป็นอาคารชั้นหนึ่ง รถบรรทุกคันหนึ่ง หรืออาจจะเป็นเหมืองแร่ทั้งเหมืองได้

Diagrams_Greengrass_How_It_Works

เริ่มต้นใช้งาน AWS

icon1

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
icon2

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานอย่างง่ายๆ
icon3

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โพรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Greengrass

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Greengrass
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา