AWS IoT Greengrass

นำความสามารถในการประมวลภายใน การรับส่งข้อความ การแคชข้อมูล การซิงค์ และการอนุมาน ML ไปไว้อุปกรณ์ Edge

AWS IoT Greengrass ขยาย AWS ไปยังอุปกรณ์ Edge ได้อย่างราบรื่น ทำให้สามารถดำเนินการกับข้อมูลที่สร้างภายในได้ ขณะที่ยังคงใช้คลาวด์สำหรับการจัดการ การวิเคราะห์ และการจัดเก็บที่คงทน AWS IoT Greengrass ช่วยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถรันฟังก์ชัน AWS Lambda, ดำเนินการคาดการณ์ตามโมเดลของ Machine Learning, ซิงค์ข้อมูลอุปกรณ์อยู่ตลอด และสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างปลอดภัย แม้ในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ตาม

AWS IoT Greengrass ช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาและโมเดลการเขียนโปรแกรมที่คุ้นเคยเพื่อสร้างและทดสอบซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณในคลาวด์ จากนั้นปรับใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้ AWS IoT Greengrass สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อกรองข้อมูลอุปกรณ์และส่งเฉพาะข้อมูลที่สำคัญกลับไปยังคลาวด์ได้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์ในองค์กร และบริการของ AWS ได้ทันทีด้วย AWS IoT Greengrass Connector Connector ยังเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์ที่ทำงานผสานรวมอะแดปเตอร์โปรโตคอลที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการยืนยันตัวตนได้ผ่านการทำงานร่วมกับ AWS Secrets Manager

ประโยชน์

ตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบเกือบเรียลไทม์

อุปกรณ์ AWS IoT Greengrass สามารถโต้ตอบภายในบนข้อมูลที่สร้างได้ ดังนั้นจึงสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ใช้คลาวด์เพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ และพื้นที่เก็บข้อมูลที่คงทน คุณสมบัติการเข้าถึงทรัพยากรภายในช่วยให้ฟังก์ชัน AWS Lambda สามารถปรับใช้บนอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core เพื่อใช้ทรัพยากรอุปกรณ์ภายใน เช่น กล้อง พอร์ตอนุกรม หรือ GPU ได้ เพื่อให้แอปพลิเคชันของอุปกรณ์สามารถเข้าถึงและดำเนินการกับข้อมูลภายในได้อย่างรวดเร็ว

การทำงานแบบออฟไลน์

AWS IoT Greengrass อนุญาตให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถทำงานได้แม้ว่าจะขาดการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออีกครั้ง AWS IoT Greengras จะซิงโครไนซ์ข้อมูลบนอุปกรณ์กับ AWS IoT Core ซึ่งช่วยให้มีฟังก์ชันการทำงานแบบราบรื่นโดยไม่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

การสื่อสารที่ปลอดภัย

AWS IoT Greengrass ตรวจสอบและเข้ารหัสข้อมูลอุปกรณ์สำหรับทั้งการสื่อสารภายในและในระบบคลาวด์ ดังนั้นข้อมูลจะไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์โดยไม่มีการพิสูจน์ตัวตน คุณยังสามารถใช้การเข้ารหัสลับเพื่อรักษาความปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรสำหรับข้อความที่ส่งระหว่าง AWS IoT Greengrass Core กับ AWS cloud และข้อความระหว่าง AWS IoT Greengrass Core กับอุปกรณ์ภายในอื่นๆ ที่ใช้ AWS IoT Device SDK

ลบความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ด้วย AWS Lambda

คุณสามารถพัฒนาโค้ดในระบบคลาวด์ แล้วนำไปใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณกับ AWS Lambda ได้อย่างราบรื่น AWS IoT Greengrass อนุญาตให้คุณดำเนินการฟังก์ชัน AWS Lambda ภายใน ซึ่งลดความซับซ้อนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ฝัง

ลดต้นทุนการรันแอปพลิเคชัน loT

คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกแบบสมบูรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงได้โดยการเขียนโปรแกรมอุปกรณ์ให้กรองข้อมูลภายใน และส่งเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับแอปพลิเคชันของคุณไปยังระบบคลาวด์เท่านั้น การดำเนินการนี้จะช่วยลดปริมาณข้อมูลดิบที่ส่งไปยังระบบคลาวด์ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพข้อมูลที่ส่งไปยังระบบคลาวด์

เครื่องมือทดสอบแบบรวมที่มีคุณภาพสูง

AWS IoT Device Tester สำหรับ AWS IoT Greengrass เป็นเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่ช่วยเร่งการทดสอบอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ Linux สำหรับ AWS IoT Greengrass AWS IoT Device Tester ทำให้คุณสามารถทำการทดสอบได้อย่างง่ายดายเพื่อดูว่าอุปกรณ์จะใช้งาน AWS IoT Greengrass และทำงานร่วมกับบริการ AWS IoT ได้หรือไม่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและรับเครื่องมือ คลิกที่นี่

วิธีทำงาน

AWS IoT Greengrass ช่วยให้คุณสามารถสร้างโซลูชัน loT ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เข้ากับระบบคลาวด์และเข้ากับอุปกรณ์ได้ อุปกรณ์ที่ใช้ Limux และรองรับ ARM หรือสถาปัตยกรรม x86 สามารถโฮสต์ AWS IoT Greengrass Core ได้ AWS IoT Greengrass ช่วยให้สามารถใช้งานโค้ด AWS Lambda, การรับส่งข้อความ, การแคชข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยได้ อุปกรณ์ที่ใช้ AWS IoT Greengrass Core ทำหน้าที่เป็นฮับที่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งาน Amazon FreeRTOS หรือติดตั้ง AWS IoT Device SDK เอาไว้ได้ อุปกรณ์เหล่านี้อาจมีขนาดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ อุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core, อุปกรณ์ที่มีการเปิดใช้งาน AWS IoT Device SDK และอุปกรณ์ Amazon FreeRTOS สามารถกำหนดค่าเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นใน AWS IoT Greengrass Group ได้ หากอุปกรณ์ AWS IoT Greengrass Core สูญเสียการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ อุปกรณ์ใน AWS IoT Greengrass Group สามารถสื่อสารซึ่งกันและกันต่อได้ผ่านเครือข่ายภายใน AWS IoT Greengrass Group สามารถทำหน้าที่เป็นอาคารชั้นหนึ่ง รถบรรทุกคันหนึ่ง หรืออาจจะเป็นเหมืองแร่ทั้งเหมืองได้

AWS IoT Greengrass

AWS IoT Greengrass มีตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณสามารถขยายความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ Edge ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด AWS IoT Greengrass Connector ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์ในองค์กร และบริการของ AWS ที่ Edge ได้อย่างรวดเร็ว

AWS IoT Greengrass Connector

AWS IoT Greengrass มีพื้นที่จัดเก็บคีย์ส่วนตัวที่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่ฐานรากจากฮาร์ดแวร์สำหรับอุปกรณ์ Edge คุณสามารถใช้ความสามารถของ AWS IoT Greengrass พร้อมกับการเข้ารหัสข้อความที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยฮาร์ดแวร์

AWS IoT Greengrass Security

คู่ค้า AWS IoT Greengrass

Splunk
ServiceNow
Twilio

Logic Supply

“เรามีการพูดคุยกับลูกค้ามากขึ้นเกี่ยวกับการใช้งาน AWS IoT Greengrass บนอุปกรณ์เกตเวย์ทั่วทั้งตลาดอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ที่เราให้บริการอยู่ การรักษาความปลอดภัยและเวลาในการเข้าสู่ตลาดเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าพร้อมอยู่เสมอในเวลากลางคืน ขณะเดียวกันก็พยายามส่งมอบโซลูชัน IoT ที่มีความเฉพาะ ความสามารถใหม่ๆ ของ AWS IoT Greengrass Hardware Security Integration นั้นช่วยให้มีรากฐานของการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ในสถาปัตยกรรม IoT ของตนผ่าน TPM หรือ Intel PTT ขณะเดียวกัน AWS IoT Device Tester สำหรับ AWS IoT Greengrass ก็จะเร่งกระบวนการประเมินคุณภาพ ในท้ายที่สุดแล้ว เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในการสร้างโซลูชัน IoT ของตนเองได้เร็วยิ่งขึ้นและง่ายขึ้นโดยใช้เกตเวย์ที่สามารถไว้วางใจได้”

- Murat Erdogan รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Logic Supply


Intel

“ด้วย API การรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ทำให้ AWS IoT Greengrass Hardware Security Integration ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม Intel® ได้แก่ RFP Ready Kits และเกตเวย์ที่ใช้ Intel® ภัยคุกคามขั้นสูงเป็น "ความปกติในรูปแบบใหม่" สำหรับธุรกิจในปัจจุบัน Intel ยังคงมุ่งมั่นต่อไปที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับโลกดิจิทัลใบนี้ AWS และ Intel ใช้วิธีการทำงานร่วมกัน พร้อมกับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชนความปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอยู่เสมอ และคอยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สุด”

- Jonathan Ballon รองประธานฝ่าย IoT ของ Intel

เริ่มต้นใช้งาน AWS

icon1

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
icon2

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานอย่างง่ายๆ
icon3

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โปรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS IoT Greengrass

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS IoT Greengrass
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา