AWS IoT

ระบบของอุปกรณ์แพร่หลายที่เชื่อมต่อโลกทางกายภาพกับระบบ Cloud

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งคืออะไร

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเชื่อมโยงโลกทางกายภาพเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตงานและประสิทธิภาพได้ การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ตนั้นเกิดขึ้นได้เนื่องจากตัวเลือกในการเชื่อมต่อต่างๆ มีให้เลือกอย่างกว้างขวาง ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อลดลง และเครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลก็มีจำนวนมากขึ้น มีการนำข้อมูลทุกอย่างมาใช้ในแอปพลิเคชัน IoT รวมถึงผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค เช่น ตู้เย็น กล้องวงจรปิด และกล่องทีวีดิจิทัล ระบบอุตสาหกรรม เช่น สายพาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมถึงอุปกรณ์ทางการค้า เช่น สัญญาณไฟจราจร และมิเตอร์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถเปิดการทำงานได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน IoT ได้  

ผู้บริโภคคาดหวังว่าทุกอย่างในบ้าน ยานพาหนะทุกคัน หรือแม้แต่สิ่งที่ตนสวมใส่จะต้องมีความสามารถด้าน IoT ตัวอย่างเช่น Rotimatic ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำขนมปังแฟลตเบรดอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ชาญฉลาดใช้ AWS IoT เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปมาระหว่างระบบคลาวด์อย่างปลอดภัย ผู้ผลิตจะใช้ข้อมูลจาก Rotimatic ในการทำความเข้าใจการใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์กับประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้น

บริษัทอุตสาหกรรมใช้แอปพลิเคชัน IoT ทำให้อุปกรณ์และขั้นตอนอุตสาหกรรมชาญฉลาดขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น ตัวอย่างเช่น Centratech Systems กำลังพยายามลดระยะเวลาที่ช่างเทคนิคใช้ในการขับรถเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำและมิเตอร์ไฟฟ้า Centratech Systems ใช้ AWS IoT เพิ่มความสามารถในการผลิตงานของช่างเทคนิคภาคสนาม 50%

AWS IoT คืออะไร

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทำงานอย่างไร

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) เป็นคำที่เริ่มใช้โดย Kevin Ashton ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีของอังกฤษ ที่ทำงานเกี่ยวกับการระบุคลื่นวิทยุ (RFID) และเป็นผู้คิดค้นระบบเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อโลกทางกายภาพเข้ากับอินเทอร์เน็ตที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย ทุกวันนี้ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางกายภาพที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และหัวขับวาล์วเข้ากับระบบคลาวด์และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะสื่อสารกันผ่านโปรโตคอลต่างๆ และหลายๆ โปรโตคอล เช่น MQTT ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อการเชื่อมต่อที่ไม่ต่อเนื่องและลดข้อกำหนดแบนด์วิธเครือข่าย การสื่อสาร IoT ทั้งหมดต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยใช้กลไกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยเชิงป้องกัน เช่น การจัดการตัวตนของอุปกรณ์ การเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง การตรวจสอบอุปกรณ์ และการเฝ้าสังเกตอุปกรณ์ แม้ว่าสิ่งที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน อินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างแอปพลิเคชัน IoT แต่สิ่งสำคัญคือการอุดช่องว่างระหว่างโลกทางกายภาพและโลกดิจิทัลในระบบที่ควบคุมการทำงานของตัวเองและปรับปรุงการทำงานของตัวเอง


หากคุณทราบสถานะของทุกสิ่งในโลก และสามารถให้เหตุผลสนับสนุนข้อมูล: คุณจะแก้ปัญหาอะไร

โปรดดูกรณีศึกษาลูกค้า AWS IoT เพื่อเรียนรู้ว่าลูกค้าแก้ปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน AWS IoT อย่างไร

เหตุใดอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งจึงมีความสำคัญ

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งมีความสำคัญเนื่องจากทำให้ข้อมูลที่ใช้งานไม่ได้ก่อนหน้านี้กลับกลายเป็นใช้งานได้ แอปพลิเคชัน IoT จะเข้าไปจัดการข้อมูลอุปกรณ์และอนุญาตให้คุณเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์เป็นแผนภาพ สำรวจและสร้างข้อมูลวิเคราะห์ที่ซับซ้อนได้ เช่น Machine Learning ในระบบคลาวด์ นอกจากนี้แอปพลิเคชัน IoT ยังสามารถทำงานบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ แอปพลิเคชันดังกล่าวจึงตอบสนองได้ในแบบเรียลไทม์เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น โมเดลเชิงป้องกันสำหรับการวิเคราะห์การตรวจหาความผิดปกติสามารถทำงานบนกล้องวงจรปิดและเมื่อกล้องมองเห็นกิจกรรมที่น่าสงสัย กล้องก็จะส่งการแจ้งเตือน

มีการใช้แอปพลิเคชัน IoT ในหลากหลายกรณี ไม่ว่าจะในบ้าน ยานพาหนะ การดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรม การค้าปลีก และอื่นๆ อีกมากมาย บ้านระบบ IoT จะปลอดภัยกว่า สะอาดกว่า และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ตัวอย่างเช่น Amway ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ชื่อว่า Atmosphere Sky Air Treatment System โดยใช้ AWS IoT สร้างนโยบายและการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งสถาปัตยกรรม

มีการใช้แอปพลิเคชัน IoT ในอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อปรับปรุงขั้นตอน สร้างช่องทางรายได้ใหม่ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความปลอดภัยโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ สร้างโมเดลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และทำการอัปเดตอุปกรณ์ผ่านทางอากาศอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น EMS ใช้ AWS IoT ในการตรวจหาการรั่วไหลของเชื้อเพลิงแต่เนิ่นๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ROI ของ EMS เพิ่มขึ้นเป็น 500% เมื่อใช้ AWS IoT

การใช้ AWS สำหรับแอปพลิเคชัน IoT

บริการ AWS IoT ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและจัดการอุปกรณ์หลายพันล้านเครื่องได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจาก ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเกี่ยวกับ และดำเนินการต่างๆ ในแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ IoT หลายเครื่องได้ ไม่ว่าจะใช้ระบบ Edge หรือระบบคลาวด์ ในการเริ่มต้นใช้งานอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งบน AWS โปรดเลือกบริการที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและดูกรณีศึกษาลูกค้า AWS IoT

Amazon FreeRTOS

Amazon FreeRTOS เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ทำให้อุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีกำลังไฟต่ำง่ายต่อการโปรแกรม ปรับใช้ รักษาความปลอดภัย เชื่อมต่อ และจัดการ

เรียนรู้เพิ่มเติม »
AWS Greengrass

AWS Greengrass เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณเรียกใช้การคำนวณในพื้นที่ การส่งข้อความและการแคชข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในลักษณะที่ปลอดภัย ด้วย AWS Greengrass อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน AWS Lambda เก็บข้อมูลอุปกรณ์ไว้ในซิงค์ และสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างปลอดภัย แม้ในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ตาม

เรียนรู้เพิ่มเติม »
AWS IoT Core

AWS IoT Core เป็นแพลตฟอร์มระบบ Cloud ที่มีการจัดการที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันระบบ Cloud และอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย IoT Core สามารถสนับสนุนอุปกรณ์นับล้านและพันล้านข้อความ และสามารถประมวลผลและกำหนดเส้นทางข้อความเหล่านั้นให้ไปยังจุดเชื่อมต่อ AWS และอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติม »
AWS IoT Device Management

การจัดการอุปกรณ์ AWS IoT คือบริการที่ช่วยให้สามารถจัดระเบียบ จัดการ และจัดการอุปกรณ์ IoT จากระยะไกลได้อย่างปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติม »
AWS IoT Device Defender

AWS IoT Device Defender เป็นบริการที่มีการจัดการอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ IoT ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ AWS IoT Device Defender จะตรวจสอบนโยบายด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เบี่ยงเบนไปจากแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด AWS IoT Device Defender ยังช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คุณกำหนดไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม »
AWS IoT Analytics

AWS IoT Analytics เป็นบริการที่ได้รับการจัดการอย่างเต็มที่ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนของข้อมูล IoT ปริมาณมาก โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนทั้งหมด ที่โดยปกติแล้วจำเป็นในการสร้างแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ IoT ของคุณเอง วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียกใช้การวิเคราะห์ข้อมูล IoT และรับข้อมูลเชิงลึก เพื่อทำตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและดียิ่งขึ้นสำหรับแอปพลิเคชัน IoT และกรณีการใช้งานการเรียนรู้ด้วยเครื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม »
AWS IoT 1-Click

AWS IoT 1-Click เป็นบริการที่ช่วยให้อุปกรณ์อย่างง่ายสามารถเรียกฟังก์ชัน AWS Lambda ที่ดำเนินการเฉพาะกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างของการกระทำที่เป็นไปได้ ได้แก่ การเรียกการสนับสนุนด้านเทคนิค การจัดเรียงสินค้าและบริการใหม่ หรือการล็อกและปลดล็อกประตูและหน้าต่าง

เรียนรู้เพิ่มเติม »
AWS IoT Button

ปุ่ม AWS IoT เป็นปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้บนฮาร์ดแวร์ของ Amazon Dash Button อุปกรณ์ Wi-Fi แบบเรียบง่ายนี้สามารถกำหนดค่า และออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการเริ่มต้นใช้งาน AWS IoT Core, AWS Lambda, Amazon DynamoDB, Amazon SNS และ Amazon Web Services อื่นๆ อีกมากมายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเฉพาะสำหรับอุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม »

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS IoT Core

ไปที่หน้าภาพรวม
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS IoT Core
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา