AWS IoT FleetWise

ปลดล็อกคุณค่าของข้อมูลยานพาหนะ

ประโยชน์ของ AWS IoT Fleetwise

เพิ่มความเกี่ยวข้องของข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลที่เลือกส่งแค่ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้ไปยังคลาวด์เพื่อวิเคราะห์
วิเคราะห์ข้อมูลยานยนต์ผ่านกลุ่มอินสแตนซ์โดยไม่ต้องพัฒนาระบบเก็บข้อมูลหรือบันทึกข้อมูล
รับมุมมองข้อมูลแบบครบวงจรที่รวบรวมมาจากทั้งเซ็นเซอร์มาตรฐานและระบบวิทัศน์ และให้ข้อมูลนี้ซิงโครไนซ์อัตโนมัติในระบบคลาวด์

มันทำงานอย่างไร

AWS IoT FleetWise ช่วยให้คุณรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลยานพาหนะในระบบคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบอัตโนมัติของยานพาหนะได้
แผนผังแสดงวิธีที่ AWS IoT FleetWise รวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลยานพาหนะไปยังระบบคลาวด์ในเวลาเกือบเรียลไทม์

กรณีการใช้งาน

ปรับปรุงโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่ใช้สําหรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัตโนมัติและขั้นสูงอย่างต่อเนื่องด้วยการรวบรวมข้อมูลจากยานพาหนะที่ผลิต
นำข้อมูลจากระบบเก็บข้อมูลมาใช้ปรับการให้บริการยานยนต์ เนื้อหาสื่อ และข้อมูลเชิงลึกในแอปต่างๆ มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น
ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลกลุ่มอินสแตนซ์ยานพาหนะเพื่อตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ EV และระดับการชาร์จ จัดการตารางการบํารุงรักษา วิเคราะห์การใช้เชื้อเพลิง และอื่นๆ

สำรวจ AWS เพิ่มเติม