Amazon Neptune คือบริการฐานข้อมูลแบบกราฟที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และมีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างและเรียกใช้แอปพลิเคชันที่ทำงานกับชุดข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงสูงสำหรับกรณีใช้งานต่างๆ เช่น กราฟข้อมูลระบุตัวตน กราฟความรู้ และการตรวจจับการฉ้อโกง

Amazon Neptune ไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า คุณจ่ายเฉพาะฐานข้อมูลของคุณเป็นรายชั่วโมงโดยใช้ On-Demand Instance ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีต้นทุนและความยุ่งยากในการวางแผน การสั่งซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ รวมถึงเปลี่ยนต้นทุนคงที่ซึ่งมักจะเป็นก้อนใหญ่ให้เป็นต้นทุนผันแปรที่น้อยลงกว่าเดิมมาก

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Neptune ฟรี

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Neptune ได้ฟรีโดยเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier หากองค์กรของคุณไม่เคยสร้างคลัสเตอร์ Amazon Neptune จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2022 หรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิ์ใช้งานอินสแตนซ์ Neptune db.t3.medium 750 ชั่วโมง, คำขอ I/O 10 ล้านคำขอ, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1 GB และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง 1 GB ได้ฟรีเป็นเวลา 30 วัน

ช่วงทดลองใช้ฟรีของคุณจะเริ่มตั้งแต่วันที่คุณสร้างคลัสเตอร์ Amazon Neptune คลัสเตอร์แรก เมื่อช่วงทดลองใช้ฟรีหมดอายุลง หรือคุณใช้งานเกินจำนวนที่อนุญาตให้ใช้ฟรีแล้ว คุณสามารถใช้งานคลัสเตอร์ได้ต่อไปโดยเสียค่าบริการในอัตราแบบตามความต้องการมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าทดลองใช้ Neptune ฟรี 

ราคา On-Demand Instance

On-Demand Instance ช่วยให้คุณชำระค่าบริการสำหรับฐานข้อมูลตามชั่วโมงได้โดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีต้นทุนและความยุ่งยากในการวางแผน การสั่งซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ รวมถึงเปลี่ยนต้นทุนคงที่ซึ่งมักจะเป็นก้อนใหญ่ให้เป็นต้นทุนผันแปรที่น้อยลงกว่าเดิมมาก

ราคาอินสแตนซ์ใช้กับทั้งอินสแตนซ์หลัก ซึ่งใช้สำหรับเขียนและอ่านเวิร์กโหลด และกับการจำลองแบบ Amazon Neptune ซึ่งใช้เพื่อปรับขนาดการอ่านและปรับปรุงการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาด Neptune ใช้สถาปัตยกรรมแบบหลาย Availability Zone (Multi-AZ) เพื่อใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับแบบจำลองตัวใดตัวหนึ่งของคุณ หากเกิดเหตุขัดข้อง ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ คือค่าใช้จ่ายของอินสแตนซ์หลักรวมกับค่าใช้จ่ายของแบบจำลอง Neptune แต่ละรายการ เพื่อขยายความพร้อมใช้งานสูงสุด เราขอแนะนำให้วางแบบจำลองอย่างน้อยหนึ่งตัวใน Availability Zone อื่นที่ไม่ใช่อินสแตนซ์หลัก

T4g และ T3 CPU Credit

อินสแตนซ์ T4g และ T3 DB ของ Amazon Neptune จะทำงานในโหมดไม่จำกัด ซึ่งหมายความว่าระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ ระบบจะเรียกเก็บ CPU Credit ที่ 0.15 USD ต่อ vCPU ต่อชั่วโมง ราคาของ CPU Credit เท่ากันกับอินสแตนซ์ T4g และ T3 ในทุก Region 

ที่จัดเก็บฐานข้อมูลและ I/O

พื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยฐานข้อมูล Amazon Neptune ของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่อ GB ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้น และ I/O ที่ใช้งานจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่อส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งล้านคำขอ คุณจ่ายค่าบริการเฉพาะพื้นที่เก็บข้อมูลและ I/O ที่ฐานข้อมูล Neptune ของคุณใช้งาน และไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับ Amazon Neptune คือพื้นที่จัดเก็บที่เชื่อมโยงกับการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลอัตโนมัติของคุณ และสแนปช็อตของคลัสเตอร์ฐานข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าเริ่มขึ้น การเพิ่มระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำรองของคุณหรือการบันทึกสแนปช็อตของคลัสเตอร์ฐานข้อมูล จะช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่ใช้งาน

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองจะได้รับการจัดสรรตามเขต เนื้อที่ทั้งหมดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองจะเท่ากับผลรวมของพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลสำรองทั้งหมดในเขตนั้น

การย้ายสแนปช็อตฐานข้อมูลไปยังรีเจี้ยนอื่นจะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่จัดสรรไว้ในรีเจี้ยนปลายทาง

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล Neptune ทั้งหมดของคุณสำหรับคลัสเตอร์ฐานข้อมูล Neptune แต่ละคลัสเตอร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองหากระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณคือหนึ่งวัน และไม่มีสแน็ปช็อตที่เกินช่วงระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมถึงสแน็ปช็อตที่คุณจัดเก็บหลังจากที่คลัสเตอร์ฐานข้อมูลถูกลบจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราข้างต้น

การถ่ายโอนข้อมูล

ราคาที่ด้านล่างนี้อิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” จาก Amazon Neptune

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon Neptune กับอินสแตนซ์ Amazon EC2 ใน Availability Zone เดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Availability Zone เพื่อการจำลองแบบของการปรับใช้ Multi-AZ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

อินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ที่อยู่นอก VPC: สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอินสแตนซ์ Amazon EC2 กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ใน Availability Zone ที่แตกต่างกันภายในเขตเดียวกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการเข้าหรือออกของอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้าหรือออกจากอินสแตนซ์ Amazon EC2 เท่านั้น และต้องเสียค่าบริการมาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลภายในเขตของ Amazon EC2 (0.01 USD ต่อ GB ที่เข้า/ออก)

อินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ที่อยู่ใน VPC: สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอินสแตนซ์ Amazon EC2 กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ใน Availability Zone ที่แตกต่างกันภายในเขตเดียวกัน จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลภายในเขตทั้งขาเข้าและขาออกของอินสแตนซ์ Amazon EC2

Amazon Neptune Workbench

Amazon Neptune Workbench ให้บริการโน้ตบุ๊ก Neptune ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรันการสืบค้นกราฟและแสดงภาพผลลัพธ์ในโน้ตบุ๊ก Jupyter ที่โฮสต์โดย Amazon SageMaker ได้ อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ก Neptune จะคิดราคาต่อชั่วโมงอินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่ในสถานะพร้อม

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคา 1

สมมติว่าฐานข้อมูล Amazon Neptune ของคุณกำลังทำงานบนอินสแตนซ์ db.r5.large (แบบตามความต้องการ) ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คุณจัดเก็บข้อมูลขนาด 50 GB พร้อมการสำรองข้อมูลขนาด 100 GB และคุณมีคำขอ I/O ต่อเดือน 200 ล้านรายการ โดยถ่ายโอนข้อมูลเข้าจำนวน 50 GB ต่อเดือนและถ่ายโอนข้อมูลออกจำนวน 10 GB ต่อเดือน ค่าบริการของคุณจะได้รับการคำนวณดังนี้

ค่าบริการอินสแตนซ์

ราคาแบบตามความต้องการสำหรับอินสแตนซ์ db.r5.large คือ 0.348 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้นค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับอินสแตนซ์คือ 250.56 USD (0.348 USD * 24 * 30)

ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูล

ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณคือ 0.10 USD ต่อ GB ต่อเดือน ดังนั้นพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 50 GB มีค่าบริการต่อเดือน (30 วัน) ที่ 5 USD (0.10 USD * 50) ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลสำรองจำนวน 50 GB แรก พื้นที่เก็บข้อมูลสำรองอีก 50 GB ที่เหลือมีค่าบริการที่ 1.05 USD (0.021 USD * 50)

ค่าบริการ I/O

ค่าบริการ I/O ของคุณ คือ 0.20 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอ ดังนั้นคำขอ I/O 200 ล้านรายการต่อเดือนมีค่าบริการเท่ากับ 40 USD (0.20 USD * 200)

ค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

ไม่มีค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้าฐานข้อมูล Amazon Neptune ของคุณ และไม่มีค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกเช่นกัน (สูงสุด 100 GB/เดือน)  ค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกคือ 0.00 USD (0.00 USD * 10)

ค่าบริการรวม:

ค่าบริการอินสแตนซ์ 250.56 USD
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูล 5 USD
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง 1.05 USD
ค่าบริการ I/O 40 USD
ค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล 1.08 USD
รวม = 297.69 USD

ตัวอย่างราคา 2

สมมติว่าฐานข้อมูล Amazon Neptune ของคุณใช้งานอินสแตนซ์ db.r5d.2xlarge หลักหนึ่งรายการ (แบบตามความต้องการ) และอินสแตนซ์ r5d.2xlarge แบบจำลองสามรายการ (แบบตามความต้องการ) ในยุโรป (แฟรงเฟิร์ต) และคุณใช้ Neptune Workbench เพื่อเรียกใช้อินสแตนซ์โน้ตบุ๊ก ml.t3.xlarge หนึ่งรายการ (แบบตามความต้องการ) ในรีเจี้ยนเดียวกันอีกด้วย คุณจัดเก็บข้อมูลขนาด 100 GB พร้อมการสำรองข้อมูลขนาด 75 GB และมีคำขอ I/O ต่อเดือน 150 ล้านรายการ ค่าบริการของคุณจะได้รับการคำนวณดังนี้

ค่าบริการอินสแตนซ์

ราคาแบบตามความต้องการสำหรับ db.r5d.2xlarge คือ 1.92 USD ต่อชั่วโมง คุณใช้อินสแตนซ์สี่รายการในคลัสเตอร์ของคุณ ดังนั้นค่าบริการคลัสเตอร์ต่อเดือน (30 วัน) ของคุณคือ 5,529.60 USD (1.92 USD * 4 * 24 * 30)

ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูล

ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณคือ 0.119 USD ต่อ GB ต่อเดือน ดังนั้นพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 100 GB มีค่าบริการต่อเดือน (30 วัน) ที่ 11.90 USD (0.119 USD * 100) ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล Neptune ทั้งหมดของคุณสำหรับคลัสเตอร์ Neptune แต่ละคลัสเตอร์ ค่าบริการสำรองข้อมูลของคุณคือ 0.00 USD

ค่าบริการ I/O

ค่าบริการ I/O ของคุณ คือ 0.22 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ ดังนั้นคำขอ I/O 150 ล้านรายการต่อเดือนมีค่าบริการเท่ากับ 33.00 USD (0.22 USD * 150)

ค่าบริการโน้ตบุ๊ก

โน้ตบุ๊กถูกโฮสต์และเรียกเก็บเงินผ่านบริการโน้ตบุ๊กของ Amazon SageMaker ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับอินสแตนซ์โน้ตบุ๊กในขณะที่อินสแตนซ์อยู่ในสถานะพร้อม ราคาแบบตามความต้องการสำหรับอินสแตนซ์ ml.t3.xlarge คือ 0.23 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้นค่าบริการรายเดือน (30 วัน) ของคุณสำหรับอินสแตนซ์โน้ตบุ๊กคือ 165.60 USD (0.23 USD * 24 * 30)

ค่าบริการรวม:

ค่าบริการอินสแตนซ์ฐานข้อมูล 5,529.60 USD
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูล 11.90 USD
ค่าบริการสำรองข้อมูล 0.00 USD
ค่าบริการ I/O 33.00 USD
ค่าบริการอินสแตนซ์โน้ตบุ๊ก 165.60 USD
รวม = 5,740.10 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

สำรวจทรัพยากรเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Neptune

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Neptune บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้