ราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการ

อินสแตนซ์ตามความต้องการทำให้คุณสามารถชำระเงินสำหรับฐานข้อมูลตามชั่วโมงโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและการวางแผนอันซับซ้อน รวมถึงการซื้อความจุฐานข้อมูลล่วงหน้าโดยที่คุณยังไม่ต้องการ ราคาตามความต้องการทำให้คุณสามารถชำระค่าบริการตามที่คุณใช้งานจริง และเหมาะสำหรับการพัฒนา การทดสอบ และปริมาณงานอื่นๆ ที่มีอายุการใช้งานสั้น

ราคาอินสแตนซ์ใช้กับอินสแตนซ์หลัก ซึ่งใช้สำหรับเขียนและอ่านปริมาณงาน และการจำลองแบบ Amazon Neptune ซึ่งใช้สำหรับอ่านขนาดและปรับปรุงการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาด Neptune ใช้สถาปัตยกรรม Multi-AZ เพื่อใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับแบบจำลองตัวใดตัวหนึ่งของคุณ หากเกิดเหตุขัดข้อง ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้ Multi-AZ คือค่าใช้จ่ายของอินสแตนซ์หลักบวกค่าใช้จ่ายของแบบจำลอง Neptune แต่ละตัว เพื่อขยายความพร้อมใช้งานสูงสุด เราขอแนะนำให้วางแบบจำลองอย่างน้อยหนึ่งตัวใน Availability Zone อื่นที่ไม่ใช่อินสแตนซ์หลัก

T3 CPU Credit

อินสแตนซ์ Amazon Neptune T3 DB รันในโหมดไร้ขีดจำกัด ซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ มีการเรียกเก็บ CPU Credit ที่ 0.15 USD ต่อ vCPU ต่อชั่วโมง ราคาของ CPU Credit เท่ากับกับอินสแตนซ์ T3 ในทุกเขต 

พื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลและ IO

พื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยฐานข้อมูล Amazon Neptune ของคุณจะถูกเรียกค่าบริการต่อ GB ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้น และ IO ที่ใช้งานจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่อส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งล้านคำขอ คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะพื้นที่จัดเก็บและ IO ที่ฐานข้อมูล Neptune ของคุณใช้งาน และไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับ Amazon Neptune คือพื้นที่จัดเก็บที่เชื่อมโยงกับการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลอัตโนมัติของคุณ และสแนปช็อตของคลัสเตอร์ฐานข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าเริ่มขึ้น การเพิ่มระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำรองของคุณหรือการบันทึกสแนปช็อตของคลัสเตอร์ฐานข้อมูล จะช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่ใช้งาน

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองจะได้รับการจัดสรรตามเขต เนื้อที่ทั้งหมดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองจะเท่ากับผลรวมของพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลสำรองทั้งหมดในเขตนั้น
 • การย้ายสแนปช็อตฐานข้อมูลไปยังรีเจี้ยนอื่นจะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่จัดสรรไว้ในรีเจี้ยนปลายทาง
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสูงสุด 100% ของพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล Neptune ทั้งหมดของคุณสำหรับคลัสเตอร์ฐานข้อมูล Neptune แต่ละคลัสเตอร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองหากระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณคือ 1 วัน และไม่มีสแน็ปช็อตที่เกินช่วงระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมถึงสแน็ปช็อตที่คุณจัดเก็บหลังจากที่คลัสเตอร์ฐานข้อมูลถูกลบจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราข้างต้น

การถ่ายโอนข้อมูล

ราคาที่ด้านล่างนี้เป็นไปตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” จาก Amazon Neptune

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon Neptune กับอินสแตนซ์ Amazon EC2 ใน Availability Zone เดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Availability Zone เพื่อการจำลองแบบของการปรับใช้ Multi-AZ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • อินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ที่อยู่นอก VPC: สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอินสแตนซ์ Amazon EC2 กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ใน Availability Zone ที่แตกต่างกันภายในเขตเดียวกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการเข้าหรือออกของอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้าหรือออกจากอินสแตนซ์ Amazon EC2 เท่านั้น และต้องเสียค่าบริการมาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลภายในเขตของ Amazon EC2 (0.01 USD ต่อ GB ที่เข้า/ออก)
 • อินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ที่อยู่ใน VPC: สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอินสแตนซ์ Amazon EC2 กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon Neptune ใน Availability Zone ที่แตกต่างกันภายในเขตเดียวกัน จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลภายในเขตทั้งขาเข้าและขาออกของอินสแตนซ์ Amazon EC2

Amazon Neptune Workbench

ราคาด้านล่างนี้เป็นราคาสำหรับชั่วโมงอินสแตนซ์ ml.t3.medium ที่ทำงานในสถานะพร้อม

เขต ประเภทอินสแตนซ์ ราคาต่อชั่วโมง
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ml.t3.medium 0.06 USD
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) ml.t3.medium 0.06 USD
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)    ml.t3.medium 0.06 USD
แคนาดา (มอนทรีออล)     ml.t3.medium
0.07 USD
สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์)        ml.t3.medium
0.06 USD
สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต)        ml.t3.medium
0.07 USD
สหภาพยุโรป (ลอนดอน)        ml.t3.medium
0.07 USD
สหภาพยุโรป (สตอกโฮล์ม)             ml.t3.medium
0.06 USD
เอเชียแปซิฟิก (โซล)        ml.t3.medium
0.07 USD
เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)    ml.t3.medium
0.07 USD
เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)    ml.t3.medium
0.08 USD
เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)     ml.t3.medium 0.06 USD
เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)  ml.t3.medium
0.07 USD
ตะวันออกกลาง (บาห์เรน)     ml.t3.medium
0.07 USD
สหภาพยุโรป (ปารีส)  ml.t3.medium 0.066 USD

ตัวอย่างราคา

สมมติว่าฐานข้อมูล Neptune ของคุณทำงานบนอินสแตนซ์ db.r4.large (ตามความต้องการ) ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คุณจัดเก็บข้อมูล 50 GB โดยมีข้อมูลสำรอง 100 GB ทำ I/O 200 ล้านรายการต่อเดือน โดยมีการถ่ายโอนข้อมูลเข้า 50 GB ต่อเดือน และการถ่ายโอนข้อมูลออก 10 GB ต่อเดือน

 • ราคาตามความต้องการสำหรับอินสแตนซ์ db.r4.large คือ 0.348 USD ต่อชั่วโมง ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณสำหรับสองอินสแตนซ์จะเท่ากับ 250.56 USD (0.348 USD * 24 * 30)
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บของคุณจะเท่ากับ 0.10 USD ต่อ GB ต่อเดือน ดังนั้น สำหรับพื้นที่จัดเก็บ 50 GB ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (30 วัน) ของคุณจะเท่ากับ 5 USD (0.10 USD * 50) ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง 50GB แรก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่เหลืออยู่ 50 GB จะเท่ากับ 1.05 USD (0.021 USD * 50)
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับ I/O ของคุณจะเท่ากับ 0.20 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอ ดังนั้น สำหรับ I/O 200 ล้านรายการต่อเดือนของคุณ ค่าใช้จ่ายของคุณจะเท่ากับ 40 USD (0.20 USD * 200)
 • ไม่มีค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้าในฐานข้อมูล Neptune ของคุณ การถ่ายโอนข้อมูลออกไม่เกิน 1 GB/เดือนไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออก 9.999 TB/เดือนครั้งต่อไป ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 0.12 USD ต่อ GB ต่อเดือน
 • ค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกจะเท่ากับ 1.08 USD (0.12 USD * 9)

ยอดค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับ Neptune ในตัวอย่างนี้จะเท่ากับ 297.69 USD (250.56 USD สำหรับอินสแตนซ์ + 5.00 USD สำหรับพื้นที่จัดเก็บ + 1.05 USD สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง + 40.00 USD สำหรับ I/O + 1.08 USD สำหรับถ่ายโอนข้อมูลออก)

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
ดูทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

สำรวจทรัพยากรเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Neptune

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Neptune บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้