Amazon Simple Queue Service

คิวข้อความที่มีการจัดการอย่างเต็มสำหรับไมโครเซอร์วิส ระบบแบบกระจาย และแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์

Amazon Simple Queue Service (SQS) เป็นบริการจัดคิวข้อความที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้คุณสามารถแยกแยะและปรับขนาดไมโครเซอร์วิส ระบบแบบกระจาย และแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้ SQS ช่วยขจัดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการดำเนินการมิดเดิลแวร์แบบมุ่งเน้นข้อความ และช่วยสนับสนุนนักพัฒนาในการมุ่งเน้นไปที่การสร้างความแตกต่างให้กับงาน การใช้ SQS จะทำให้คุณสามารถส่ง จัดเก็บ และรับข้อความระหว่างส่วนประกอบซอฟต์แวร์ได้ทุกระดับปริมาณ โดยไม่สูญเสียข้อความหรือต้องใช้บริการอื่นๆ เริ่มต้นใช้งาน SQS ได้ภายในไม่กี่นาทีโดยใช้ AWS Management Console, Command Line Interface หรือ SDK ที่คุณเลือกพร้อมคำสั่งอย่างง่ายสามคำสั่ง

SQS มีคิวข้อความสองประเภท คิวมาตรฐานให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงสุด การเรียงลำดับอย่างดีที่สุด และการจัดส่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง คิวแบบ FIFO ของ SQS ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับประกันว่าข้อความจะได้รับการประมวลผลเพียงครั้งเดียวตามลำดับการส่งที่ถูกต้อง

ฟรีคำขอ 1 ล้านรายการ

ด้วย AWS Free Tier

ประโยชน์

ตัดค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร

AWS จัดการการดำเนินงานที่เกิดขึ้นอยู่และโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานทั้งหมดซึ่งจำเป็นสำหรับบริการจัดคิวข้อความที่มีทั้งความพร้อมใช้งานสูงและปรับขนาดได้หลากหลาย การใช้งาน SQS จะไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ไม่จำเป็นต้องเป็นจัดหา ติดตั้ง และกำหนดค่าซอฟต์แวร์รับส่งข้อความ และไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุน คิว SQS จะสร้างขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงและปรับขนาดได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถสร้างและขยายแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ส่งข้อความได้อย่างน่าเชื่อถือ

ใช้ Amazon SQS ส่งข้อมูลเท่าใดก็ได้ในทุกระดับการรับส่งข้อมูลโดยปราศจากข้อความสูญหายหรือต้องใช้บริการอื่นใดอีก SQS ช่วยให้คุณสามารถแยกแยะส่วนประกอบของแอปพลิเคชันได้ เพื่อให้ทำงานและเกิดความล้มเหลวแยกกันอย่างอิสระ โดยเพิ่มความทนทานต่อความผิดพลาดโดยรวมของระบบ ข้อความทุกฉบับจะมีสำเนาเก็บไว้ซ้ำๆ ใน Availability Zone หลายแห่งเพื่อให้เข้าถึงได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

รักษาข้อมูลสำคัญให้ปลอดภัย

คุณสามารถใช้ Amazon SQS เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความสำคัญระหว่างแอปพลิเคชันโดยใช้การเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (SSE) เพื่อเข้ารหัสเนื้อข้อความแต่ละข้อความได้ การผสานการทำงาน Amazon SQS SSE กับ AWS Key Management Service (KMS) จะช่วยให้คุณจัดการคีย์ที่ปกป้องข้อความ SQS พร้อมกับคีย์ที่ปกป้องทรัพยากร AWS อื่นๆ ของคุณได้จากส่วนกลาง AWS KMS เก็บบันทึกการใช้งานคีย์การเข้ารหัสทุกครั้งใน AWS CloudTrail เพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ

ปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่นและคุ้มค่า

Amazon SQS ใช้ประโยชน์จาก AWS เพื่อให้ปรับขนาดตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว SQS สามารถปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่นตามแอปพลิเคชันของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการวางแผนเวลางานและการจัดหาล่วงหน้า ไม่มีข้อจำกัดสำหรับจำนวนข้อความต่อคิว และคิวมาตรฐานให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลในระดับที่เกือบไม่จำกัด โดยค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับการใช้งานซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเมื่อเทียบกับรูปแบบที่ทำงาน "ตลอดเวลา" ของมิดเดิลแวร์รับส่งข้อความที่มีการจัดการด้วยตนเอง

กรณีศึกษา

600x400_EMS_Logo

บริการของ AWS ที่ใช้: IoT Device Management, Amazon ECS และ Amazon SQS

600x400_NASA-National-Aeronautics-and-Space-Administration_Logo

บริการของ AWS ที่ใช้: Amazon SNS และ Amazon SQS

260x175-BMW-logo
บริการของ AWS ที่ใช้: Amazon SQS, Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon RDS และ AWS Elastic Beanstalk
600x400_Capital-One-Financial-Corporation_Logo

บริการของ AWS ที่ใช้: Amazon SQS

บริษัทค้าปลีกด้านปิโตรเลียมในออสเตรเลียกำลังปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสถานีบริการของตนด้วยโซลูชันที่ใช้ AWS IoT ซึ่งเรียกว่า Fuelsuite จาก EMS EMS เชี่ยวชาญในโซลูชันที่ทำให้บริษัทค้าปลีกด้านปิโตรเลียมมีข้อมูลประสิทธิภาพที่รวบรวมจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่รอบๆ สถานีบริการน้ำมัน Fuelsuite ใช้ AWS IoT Device Management เพื่อควบคุมอุปกรณ์ระบบ Edge ที่รวบรวมข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน ประมวลผลข้อมูลด้วย Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) และกำหนดเวลาการส่งข้อความไปยังและจากอุปกรณ์ระบบ Edge โดยใช้ Amazon SQS

ไลบรารีรูปภาพและวิดีโอของ NASA ช่วยให้สามารถเข้าถึงภาพนิ่ง บันทึกเสียง และวิดีโอกว่า 140,000 รายการ ซึ่งทำให้ NASA ได้รับความสำเร็จมากกว่าครึ่งศตวรรษในการสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักได้มากมาย โดยสถาปัตยกรรมนี้จะรวมถึง Amazon SQS เพื่อแยกแยะงานที่ได้รับจากกระบวนการไปป์ไลน์และ Amazon Simple Notification Service (SNS) เพื่อเรียกใช้ไปป์ไลน์การประมวลผลเมื่อมีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่

BMW Group ใช้ AWS สำหรับแอปพลิเคชันรถยนต์ที่มีการเชื่อมต่อของตน ซึ่งรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์จาก BMW 7 Series เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถปรับปรุงข้อมูลแผนที่ได้อย่างรวดเร็ว โดย BMW สร้างบริการ Car-As-A-Sensor (CARASSO) ใหม่ในเวลาเพียงหกเดือนโดยใช้ Amazon SQS, Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon DynamoDB, Amazon Relational Database Service (RDS) และ AWS Elastic Beanstalk
Capital One กำลังปรับปรุงการจัดคิวข้อความด้านค้าปลีกของตนโดยโยกย้ายจากระบบมิดเดิลแวร์แบบมุ่งเน้นข้อความที่จัดการด้วยตนเองไปยัง Amazon SQS Capital One ใช้ SQS ในการโยกย้ายแอปพลิเคชันหลักหลายรายการไปยังระบบคลาวด์ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความพร้อมใช้งานสูงและคุ้มค่าใช้จ่าย พร้อมกับลดความยุ่งยากในการบริหารและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
change-healthcare-logo
บริการของ AWS ที่ใช้: Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SQS, Amazon SNS และอื่นๆ
sqs_redbus_logo_smaller_v2

บริการของ AWS ที่ใช้: Amazon SQS และ Amazon SNS

Oyster.com Logo

บริการของ AWS ที่ใช้: Amazon EC2 และ Amazon SQS

Change Healthcare ใช้บริการต่างๆ ของ AWS เช่น Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SQS และ Amazon SNS เพื่อจัดการกับธุรกรรมที่เป็นความลับหลายล้านรายการต่อวันจากลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ รวมทั้ง HIPAA
redBus กำลังขยายโซลูชัน AWS ให้รวม Amazon SQS และ SNS เพื่อการตรวจสอบ การแจ้งเตือน และการสื่อสารภายใน "Amazon SQS เป็นโซลูชันที่ดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรับส่งข้อความระหว่างแอปพลิเคชันภายนอกกับแอปพลิเคชันของเรา" - Charan Padmaraju, CTO ของ redBus
Oyster.com ใช้ AWS เพื่อจัดเก็บและประมวลผลภาพสำหรับเว็บไซต์ของตน ทีมงานใช้ Amazon EC2 และ Amazon SQS ในลำดับงานแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสร้างขนาดที่พวกเขาต้องการสำหรับแต่ละภาพ SQS สื่อสารภาพถ่ายที่ต้องการการประมวลผลและสถานะของงาน

มีอะไรใหม่

Amazon SQS FIFO Queues พร้อมใช้งานแล้วในภูมิภาค (ดำเนินการโดย SINNET) ปักกิ่ง ประเทศจีนของ AWS (BJS), เอเชียแปซิฟิก (ฮ่องกง) GovCloud (US-East), และ GovCloud (US-West) 15 พฤษภาคม 2019
ขณะนี้ Amazon SQS รองรับนโยบายสำหรับตำแหน่งข้อมูล VPC แล้ว 4 เม.ย. 2019
คิว Amazon SQS FIFO พร้อมใช้งานแล้วในภูมิภาคสหภาพยุโรป (สตอกโฮล์ม) และจีน (หนิงเซี่ย) ซึ่งดำเนินการโดย NWCD 13 มีนาคม 2019
คิว Amazon SQS FIFO พร้อมใช้งานแล้วในภูมิภาค AWS 15 แห่ง 7 กุมภาพันธ์ 2019
Amazon SQS รองรับตำแหน่งข้อมูล Amazon VPC โดยใช้ AWS PrivateLink 13 ธ.ค. 2018
AWS Lambda รองรับ Amazon SQS เป็นแหล่งที่มาของกิจกรรม 28 มิถุนายน 2018
การเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon Simple Queue Service พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ใน 13 ภูมิภาคเพิ่มเติม 24 พฤษภาคม 2018
Amazon CloudWatch Events เพิ่ม Amazon SQS FIFO เป็นเป้าหมายของกิจกรรม 10 เมษายน 2018
จัดการค่าใช้จ่ายของ Amazon Simple Queue Service โดยใช้แท็กจัดสรรค่าใช้จ่าย 19 ต.ค. 2017
คิวแบบ FIFO ใน Amazon SQS พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) 14 มิถุนายน 2017
คิวแบบ FIFO ใน Amazon SQS ที่มีการประมวลผลเพียงครั้งเดียวพร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ในภูมิภาคสหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) 8 มิถุนายน 2017
การเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon Simple Queue Service (SQS) พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) 23 พฤษภาคม 2017
Amazon Simple Queue Service (SQS) เป็นบริการที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA ในปัจจุบัน 1 พฤษภาคม 2017
Amazon Simple Queue Service (SQS) มาพร้อมกับการเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับคิว 28 เมษายน 2017
ไลบรารีรับส่งข้อความ Java ใน Amazon SQS สำหรับ JMS รองรับคิวแบบ FIFO แลวในตอนนี้ 24 เมษายน 2017

เริ่มต้นใช้งาน AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account
รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
icon2

สร้างคิวใน Amazon SQS

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานอย่างง่ายๆ
icon3

ส่งข้อความไปยังคิว

จัดเก็บและเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างส่วนประกอบแอปพลิเคชันแบบกระจายกับไมโครเซอร์วิส

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon SQS

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon SQS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา