AWS IoT Analytics

Các phân tích dành cho thiết bị IoT

AWS IoT Analytics là một dịch vụ được quản lý toàn phần cho phép chạy các phân tích phức tạp trên một lượng dữ liệu IoT khổng lồ một cách dễ dàng mà không cần phải lo nghĩ tới chi phí và sự phức tạp nếu bạn phải tự tay xây dựng nền tảng phân tích IoT. Đây là cách dễ dàng nhất để thực hiện phân tích dữ liệu IoT và có được sự hiểu biết sâu, nhằm đưa ra các quyết định tốt hơn và chính xác hơn cho các ứng dụng IoT và những trường hợp sử dụng mô hình machine learning.

Dữ liệu IoT là dữ liệu phi cấu trúc mức độ cao khiến việc phân tích chúng trở nên khó khăn với những công cụ phân tích và kinh doanh thông minh truyền thống được thiết kế để xử lý dữ liệu có cấu trúc. Dữ liệu IoT thu được từ các thiết bị thường ghi lại các quá trình có độ nhiễu cao (như nhiệt độ, chuyển động hoặc âm thanh) và kết quả là dữ liệu từ các thiết bị này thường có những khoảng gián đoạn rõ rệt, những thông điệp bị sai lệch và các số liệu sai cần phải được làm sạch trước khi tiến hành phân tích. Vì thế, dữ liệu IoT thường chỉ có ý nghĩa trong ngữ cảnh của dữ liệu khác từ các nguồn bên ngoài. Ví dụ: để xác định thời điểm tưới nước cho cây trồng, các hệ thống tưới vườn nho thường bổ sung dữ liệu cảm biến độ ẩm với dữ liệu về lượng mưa tại vườn, cho phép hệ thống sử dụng nước hiệu quả hơn mà vẫn tối đa hóa năng suất thu hoạch.

AWS IoT Analytics tự động hóa tuần tự cho các bước khó khăn cần thiết để phân tích dữ liệu từ các thiết bị IoT. IoT Analytics lọc, biến đổi và bổ sung dữ liệu IoT trước khi lưu trữ chúng vào một kho dữ liệu chuỗi thời gian dành cho phân tích. Bạn có thể cài đặt dịch vụ để chỉ thu thập dữ liệu bạn cần từ các thiết bị của bạn, áp dụng các biến đổi toán học vào xử lý dữ liệu và bổ sung dữ liệu bằng siêu dữ liệu theo thiết bị cụ thể như loại thiết bị và vị trí trước khi lưu trữ dữ liệu đã được xử lý. Sau đó bạn có thể phân tích dữ liệu bằng cách chạy các truy vấn tùy biến hoặc được lập lịch bằng việc sử dụng công cụ truy vấn SQL được tích hợp hoặc thực hiện nhiều phân tích phức tạp và suy luận machine learning. IoT Analytics giúp việc bắt đầu machine learning được dễ dàng bằng việc tổng hợp các mô hình được tích hợp trước dành cho các trường hợp sử dụng IoT thông dụng để bạn có thể nhanh chóng trả lời các câu hỏi như thiết bị nào sẽ dừng hoạt động hoặc khách hàng nào có khả năng không quan tâm đến các thiết bị đeo.

AWS IoT Analytics được quản lý toàn phần và tự động thay đổi quy mô để hỗ trợ đến hàng petabyte dữ liệu IoT. Với IoT Analytics, bạn có thể phân tích dữ liệu từ hàng triệu thiết bị và xây dựng các ứng dụng IoT xử lý nhanh, chạy trên nhiều thiết bị mà không cần đến quản lý phần cứng hoặc cơ sở hạ tầng.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập trang tài liệu AWS IoT Analytics.

AWS IoT Analytics – Cách thức hoạt động

Các lợi ích của AWS IoT Analytics

Dễ dàng chạy các truy vấn trên dữ liệu IoT

Với AWS IoT Analytics, bạn có thể chạy các truy vấn tùy biến, đơn giản bằng việc sử dụng công cụ truy vấn SQL IoT Analytics được tích hợp. Dịch vụ này cho phép bạn sử dụng các truy vấn SQL tiêu chuẩn để trích xuất dữ liệu từ kho dữ liệu nhằm trả lời các câu hỏi như khoảng cách di chuyển trung bình cho một nhóm xe được kết nối hoặc bao nhiêu cửa sẽ được khóa lại sau 7 giờ tối trong một cao ốc thông minh. Các truy vấn này có thể được tái sử dụng thậm chí nếu có sự thay đổi với các thiết bị đã kết nối, quy mô truy vấn nhanh và các yêu cầu về phân tích.

Chạy các phân tích chuỗi thời gian

AWS IoT Analytics cũng hỗ trợ các phân tích chuỗi thời gian để bạn có thể phân tích hiệu năng của các thiết bị theo thời gian và nắm cách thức và địa điểm chúng đang được sử dụng, giám sát liên tục dữ liệu thiết bị để dự đoán các vấn đề về bảo trì và giám sát các cảm biến để dự đoán cũng như phản hồi các điều kiện về môi trường.

Tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu cho IoT

AWS IoT Analytics lưu trữ dữ liệu thiết bị đã được xử lý vào một kho dữ liệu chuỗi thời gian đã được tối ưu hóa nhằm cung cấp thời gian phản hồi nhanh trên các truy vấn IoT có tiêu chí là thời gian. Dữ liệu thô cũng tự động được lưu trữ cho quá trình xử lý sau đó hoặc để tái xử lý cho đối tượng người dùng khác.

Chuẩn bị dữ liệu IoT của bạn để thực hiện phân tích

AWS IoT Analytics cung cấp các kỹ thuật chuẩn bị dữ liệu nhằm giúp việc chuẩn bị và xử lý dữ liệu cho phân tích được dễ dàng. IoT Analytics được tích hợp vào AWS IoT Core giúp dễ dàng nhập dữ liệu thiết bị trực tiếp từ các thiết bị được kết nối. Tính năng này giúp làm sạch các số liệu sau, làm hoàn chỉnh các gián đoạn trong dữ liệu và thực hiện các biến đổi toàn học với dữ liệu dạng thông điệp. Khi dữ liệu đã được nhập, IoT Analytics có thể xử lý chúng bằng việc sử dụng các câu lệnh điều kiện, lọc dữ liệu để chỉ thu thập dữ liệu bạn muốn phân tích và bổ sung vào dữ liệu các thông tin từ cơ sở dữ liệu AWS IoT. Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng của AWS Lambda để bổ sung dữ liệu thiết bị của bạn từ các nguồn bên ngoài như Weather Service, HERE Maps, Salesforce, hoặc Amazon DynamoDB. Ví dụ: bạn có thể kết hợp dữ liệu thời tiết và thông tin ánh xạ để tạo ra thông tin cụ thể hơn về môi trường của một thiết bị.

Công cụ dành cho Machine Learning

AWS IoT Analytics giúp việc áp dụng machine learning vào dữ liệu IoT của bạn trở nên dễ dàng với các ghi chép trực tuyến Jupyter được lưu trữ. Bạn có thể trực tiếp kết nối dữ liệu IoT của mình vào ghi chép trực tuyến và xây dựng, huấn luyện và thực thi các mô hình ngay từ bảng điều khiển IoT Analytics mà không cần quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng cơ bản nào. Bằng việc sử dụng AWS IoT Analytics, bạn có thể áp dụng các thuật toán machine learning vào dữ liệu thiết bị để tạo một chỉ số ổn định cho mỗi thiết bị trong đội xe của bạn. Ví dụ: một nhà sản xuất tự động có thể kiểm tra khách hàng nào có bố thắng bị mòn và cảnh báo họ nên thực hiện bảo dưỡng xe.

Chỉ trả tiền những gì bạn sử dụng với Tự động thay đổi quy mô

AWS IoT Analytics là một dịch vụ được quản lý toàn phần và bạn chỉ trả tiền cho những gì mình sử dụng giúp bạn tự động thay đổi quy mô để hỗ trợ đến hàng petabyte dữ liệu IoT. Với IoT Analytics, bạn có thể phân tích các thiết bị được kết nối của toàn bộ đội xe mà không cần quản lý phần cứng hoặc cơ sở hạ tầng. Khi nhu cầu của bạn thay đổi, khả năng điện toán và kho dữ liệu sẽ tự động thay đổi quy mô tăng hoặc giảm giúp bạn luôn đủ dung lượng cho các ứng dụng IoT và bạn chỉ phải trả tiền cho những tài nguyên bạn sử dụng mà thôi.

Cách thức hoạt động

How it Works IoT Analytics v6FINAL

Trường hợp sử dụng

Nông nghiệp thông minh

AWS IoT Analytics có thể tự động bổ sung dữ liệu thiết ị IoT với siêu dữ liệu theo ngữ cảnh qua việc sử dụng AWS IoT Registry và các nguồn dữ liệu công khai khác để bạn có thể thực hiện phân tích các yếu tố về thời gian, vị trí, nhiệt độ, cao độ và các điều kiện môi trường khác. Với phân tích này, bạn có thể viết các mô hình để đưa ra các hành động khuyến nghị mà thiết bị của bạn có thể thực hiện trong thực tế. Ví dụ: những người vận hành thiết bị nông nghiệp được kết nối có thể sử dụng IoT Analytics để bổ sung dữ liệu cảm biến độ ẩm kèm theo lượng mưa dự kiến để tối ưu hóa việc sử dụng nước của thiết bị tưới tiêu tự động của họ.

Bảo trì dự đoán

AWS IoT Analytics cung cấp các mẫu dựng sẵn nhằm giúp bạn dễ dàng xây dựng các mô hình bảo trì dự đoán mạnh mẽ và áp dụng cho đội xe của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng IoT Analytics để dự đoán khi nào hệ thống sưởi và làm mát ngừng hoạt động trên các xe chở hàng để có thể xác định lại tuyến đường của xe nhằm ngăn ngừa việc hư hỏng lô hàng.

Chủ động bổ sung nguồn cung ứng

AWS IoT Analytics giúp bạn xây dựng các ứng dụng IoT để giám sát hàng tồn kho theo thời gian thực. Ví dụ: một công ty thực phẩm và đồ uống có thể sử dụng IoT Analytics để phân tích dữ liệu từ các máy bán hàng tự động của họ và chủ động sắp xếp lại hàng hóa chính xác cho từng máy và loại sản phẩm bất cứ khi nào lượng cung ứng thực phẩm đang giảm đi.

Quy trình đánh giá điểm hiệu quả

Với AWS IoT Analytics, các công ty có thể xây dựng các ứng dụng giúp giám sát liên tục độ hiệu quả của các quy trình khác nhau và thực hiện hành động cải thiện quy trình. Ví dụ: một công ty khai thác mỏ có thể gia tăng hiệu quả hoặc xe chở quặng của họ bằng việc tối đa hóa tải trọng cho mỗi chuyến đi. Với IoT Analytics, công ty có thể xác định tải trọng hiệu quả nhất cho một vị trí hoặc xe tải theo thời gian, và sau đó so sánh sự sai khác so với tải mục tiêu trong thời gian thực và các hướng dẫn lập kế hoạch tải trọng tốt hơn để nâng cao hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng khái quát

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các kênh

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các kênh

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các ống dẫn

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các ống dẫn

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các kho dữ liệu & Bộ dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các kho dữ liệu & Bộ dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các phân tích và Hình ảnh trực quan

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các phân tích và Hình ảnh trực quan

Các bài viết trên blog và hội thảo trực tuyến

evangelist-bio-randall-hunt
Randall Hunt
Ngày 1 tháng 5 năm 2018
Tìm hiểu từng bước về cách thức iDevice sử dụng AWS IoT Analytics

Bắt đầu với AWS

icon1

Đăng ký tài khoản AWS

Có quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS
icon2

Bắt đầu sử dụng miễn phí

Nhấp vào đây để bắt đầu
icon3
Bắt đầu làm việc với dữ liệu IoT của bạn

Tìm hiểu thêm về AWS IoT Analytics

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng miễn phí
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi