Với AWS Elemental MediaStore, bạn phải trả Phí thu nạp tối ưu hóa phương tiện truyền thông cho mỗi GB khi nội dung đi vào dịch vụ và giá mỗi GB đối với Bộ lưu trữ nội dung (mỗi tháng) cho nội dung mà bạn lưu giữ trong dịch vụ để phân phối video theo yêu cầu (VOD) và video trực tiếp.

Phí yêu cầu

Phí yêu cầu được tính theo loại yêu cầu và theo số lượng yêu cầu như được niêm yết trong bảng bên dưới.

Ví dụ về giá cả

Khách hàng thường sử dụng AWS Elemental MediaStore làm “nơi lưu trữ gốc” cho quy trình phát trực tiếp video. Nơi lưu trữ gốc nằm giữa bộ mã hóa video trực tiếp, như AWS Elemental MediaLive, và mạng phân phối nội dung (CDN), như Amazon CloudFront. Bộ mã hóa video trực tiếp sẽ tạo các tệp video theo phân đoạn (mỗi phân đoạn là một phần của video với thời lượng vài giây) và tệp kê khai tương ứng (tệp kê khai là một danh sách phát có chức năng hướng dẫn cho trình phát video biết cần tải xuống và phát phân đoạn video nào). Thông thường, các phân đoạn video sẽ được mã hóa thành nhiều kích thước (tốc độ bit) khác nhau và thành các mức chất lượng tương ứng. Khi tốc độ bit tăng thì chất lượng và kích thước tệp cũng tăng.

Ví dụ:

Với 5 mức chất lượng trong tập tốc độ bit thích ứng (ABR) thì một video phát trực tiếp có thể chứa các tốc độ bit là 5Mbit/s, 2Mbit/s, 1.2Mbit/s, 800Kbit/s và 500Kbit/s. Video phát trực tiếp này có thể gửi 4,175 GB dữ liệu mỗi giờ đến AWS Elemental MediaStore.

Tổng Megabit mỗi giây = 5+2+1,2+0,8+0,5 = 9,5 Mbps
Tổng số Gigabit mỗi giờ = 9,5 / 1024 *60 *60 = 33,39844 Gb/giờ
Tổng Gigabyte mỗi giờ = 33,39844 /8 = 4,175 GB/giờ

Với các phân đoạn video dài 4 giây, thì cứ mỗi 4 giây, video phát trực tiếp này sẽ xuất ra một phân đoạn video và một tệp kê khai cho từng tốc độ bit. Khi xuất ra một phân đoạn và một tệp kê khai, bộ mã hóa sẽ thực hiện một yêu cầu PUT đến AWS Elemental MediaStore. Trong ví dụ này, một giờ sẽ có 9.000 yêu cầu PUT được thực hiện để gửi video phát trực tiếp này.

Tổng số PUT mỗi phút = (5 phân đoạn video + 5 tệp kê khai) * (60/4) = 150
Tổng số PUT mỗi giờ = 150 * 60 = 9000

Ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), AWS Elemental MediaStore sẽ tính phí 0,0835 USD mỗi giờ đối với quá trình tối ưu hóa phương tiện truyền thông và 0,045 USD đối với các yêu cầu PUT cho trường hợp sử dụng này, hoặc tổng cộng 0,1285 USD để thu nạp một giờ nội dung.
((4,175 GB x 0,02 USD = 0,0835 USD) + (9 x 0,005 USD = 0,045 USD).

Ngoài ra, bạn phải trả phí cho các yêu cầu GET và mọi dữ liệu truyền đến Internet khi người dùng xem video phát trực tiếp này.

Phụ phí

Phụ phí có thể phát sinh đối với AWS Elemental MediaStore nếu ứng dụng của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu. Ví dụ: Nếu AWS Elemental MediaStore truyền dữ liệu sang Amazon CloudFront, thì không áp dụng phí truyền dữ liệu nào ngoài AWS Elemental MediaStore. Tuy nhiên, nếu truyền dữ liệu sang một CDN khác thì phí truyền dữ liệu sẽ phát sinh.

Để biết chi tiết về giá dịch vụ AWS, hãy xem phần giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS tương ứng.

Mức giá truyền dữ liệu
Trong phạm vi Bậc miễn phí của AWS, khách hàng của AWS sẽ nhận được tổng cộng 100 GB dung lượng truyền dữ liệu qua internet miễn phí hằng tháng cho toàn bộ Dịch vụ và Khu vực của AWS (ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud).  Ngoài ra, không có phụ phí nào phát sinh khi truyền dữ liệu trong cùng một Khu vực.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể phải chịu phụ phí khi phân phối nội dung bên ngoài AWS.  Chẳng hạn, nếu đầu ra nội dung được gửi đến đích qua internet hoặc qua CDN khác ngoài Amazon CloudFront, thì phí truyền dữ liệu sẽ được áp dụng. Mức giá bên dưới được tính trên cơ sở dữ liệu truyền “vào” và “ra” AWS Elemental MediaStore trong khu vực khác với khu vực mà  dịch vụ này được triển khai.

Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?
Đăng ký
Khám phá các tài nguyên khác
Truy cập trang Tài nguyên