ค่าบริการในการใช้ AWS Data Exchange ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของคุณ ดูรายละเอียดด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้บริการ

สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ คุณสามารถดูรายการราคาซึ่งแตกต่างกันตามระยะเวลาการสมัครใช้งานที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ได้ในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ เมื่อสมัครใช้งาน คุณต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าตามราคาของการสมัครใช้งานพร้อมภาษีการขายที่บังคับใช้

ค่าธรรมเนียมพื้นที่จัดเก็บ

AWS Data Exchange เรียกเก็บค่าบริการกับลูกค้าเพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่คุณโหลดเข้าบริการ เราวัดการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลของคุณเป็น “ไบต์ต่อชั่วโมง” ซึ่งจะถูกรวบรวมตอนสิ้นเดือนเพื่อคำนวณเป็นค่าบริการรายเดือน เราคิดค่าบริการน้อยเมื่อเราใช้ต้นทุนน้อย และราคาเป็นไปตามขนาดข้อมูลและเขตดังที่แสดงไว้ด้านล่าง

ตัวอย่างราคา

สำหรับตัวอย่าง หากคุณมีชุดข้อมูลในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ซึ่งมี 100 GB สำหรับเดือนที่กำหนดจำนวน 31 วัน และเผยแพร่อีก 100 TB ให้กับชุดข้อมูลที่มีวันเหลืออยู่ 16 วันในเดือนนั้น คุณจะมีการใช้งานสะสม 42.3 พันล้านล้านไบต์ต่อชั่วโมง ([100 GB x 31 วัน x (24 ชั่วโมง/วัน)] + [100 TB x 16 วัน x (24 ชั่วโมง/วัน)] ซึ่งเท่ากับ 1,217.89 USD ในค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บรายเดือน (ราคา 0.023 USD/GB/เดือน) 

Tiered Fulfillment Fees

AWS Data Exchange จะเรียกเก็บ Tiered Fulfillment Fees (TFF) กับผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับการเก็บโดย AWS สำหรับการสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ข้อมูลของตนรายการใหม่ทั้งหมด เมื่อใช้คุณสมบัติ Bring Your Own Subscription (BYOS) ผู้ให้บริการข้อมูลสามารถย้ายและทำให้การสมัครใช้งานที่มีอยู่แล้วพร้อมลูกค้า AWS ให้สมบูรณ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ค้นหาผลิตภัณฑ์ข้อมูล
ค้นหาผลิตภัณฑ์ข้อมูลเลย

ค้นพบแหล่งข้อมูลใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม 
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AWS Data Exchange
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

อ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ให้บริการและผู้สมัครใช้บริการ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ร่วมเป็นผู้ให้บริการข้อมูล
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

สมัครเป็นผู้ให้บริการข้อมูลวันนี้

ลงชื่อสมัครใช้งาน