AWS Data Exchange

ค้นหาและสมัครใช้งานเพื่อรับข้อมูลของบริษัทภายนอกที่อยู่ในระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย

AWS Data Exchange ช่วยให้คุณสามารถค้นหา สมัครใช้งาน และใช้งานข้อมูลของบริษัทภายนอกในระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย ผู้ให้บริการข้อมูลที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ แบรนด์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น Reuters ผู้ดูแลข้อมูลข่าวที่ไม่ซ้ำกันกว่า 2.2 ล้านข่าวต่อปีในหลากหลายภาษา, Change Healthcare ผู้ประมวลผลและช่วยปิดข้อมูลธุรกรรมด้านการดูแลสุขภาพมากกว่า 1 หมื่น 4 พันล้านรายการและข้อมูลการขอใช้สิทธิ์รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี, Dun & Bradstreet ผู้ดูแลรักษาฐานข้อมูลบันทึกทางธุรกิจมากกว่า 330 ล้านชุด และ Foursquare ผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่จากผู้ใช้งานกว่า 220 ล้านราย รวมถึงจากพื้นที่เชิงพานิชย์มากกว่า 60 ล้านแห่งทั่วโลก

เมื่อสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ข้อมูลแล้ว คุณจะสามารถใช้งาน API ของ AWS Data Exchange เพื่อโหลดข้อมูลไปยัง Amazon S3 โดยตรงและจากนั้นจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยบริการเครื่องมือวิเคราะห์และแมชชีนเลิร์นนิ่งของ AWS ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการประกันสำหรับอสังหาริมทรัพย์สามารถสมัครรับข้อมูลเพื่อวิเคราะห์รูปแบบสภาพอากาศในอดีตเพื่อปรับข้อกำหนดเกี่ยวกับความครอบคลุมของการประกันในพื้นที่ต่างๆ ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถสมัครเพื่อทราบข้อมูลประชากรและพื้นที่เพื่อที่จะสามารถระบุภูมิภาคที่เหมาะแก่การขยายสาขา นักวิชาการสามารถศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศได้โดยการสมัครเพื่อเข้าถึงข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และบุคคลากรทางการแพทย์สามารถสมัครเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกในอดีตมาช่วยให้สามารถทำกิจกรรมในการวิจัยของพวกเขาได้รวดเร็วขึ้น

สำหรับผู้ให้บริการข้อมูล AWS Data Exchange จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้านับล้านรายที่เปลี่ยนมาใช้งานระบบคลาวด์ได้ โดยที่คุณไม่ต้องสร้างและดูแลโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การส่งข้อมูล การเรียกเก็บค่าบริการ และการให้สิทธิ์

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ข้อมูลใน AWS Marketplace ที่มีให้บริการมากกว่า 1,000 รายการ จากผู้ให้บริการข้อมูลที่ผ่านการรับรองมากกว่า 80 ราย ผู้ให้บริการข้อมูลที่ผ่านการรับรอง ได้แก่ แบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ที่กำลังมาแรงในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ เช่น Reuters, Foursquare, TransUnion, Change Healthcare, Virtusa, Pitney Bowes, TP ICAP, Vortexa, IMDb, Epsilon, Enigma, TruFactor, ADP, Dun & Bradstreet, Compagnie Financière Tradition, Verisk, Crux Informatics, TSX Inc., Acxiom, Rearc และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Data Exchange (3:02)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ค้นหาข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว

AWS Data Exchange มีผลิตภัณฑ์ข้อมูลเชิงพานิชย์หลายร้อยรายการจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เป็นแบรนด์ชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น บริการทางการเงิน การแพทย์ ธุรกิจค้าปลีก สื่อและความบันเทิง และอื่นๆ AWS Data Exchange มีบริการชุดข้อมูลฟรีหลายร้อยชุดด้วยเช่นกัน เช่น ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เป็นที่นิยม ตลอดจนการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่ลูกค้าสามารถสำรวจได้ก่อนที่จะเริ่มสมัครใช้บริการ คุณสามารถค้นหาและสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ข้อมูลได้ใน AWS Marketplace และติดตามข่าวสารล่าสุดเมื่อผู้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลใหม่ๆ ได้ด้วยวิธีที่สอดคล้องและเป็นธรรมชาติของระบบคลาวด์

เข้าถึงข้อมูลในระบบคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ

AWS Data Exchange ช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหา การออกใบอนุญาต และการใช้งานชุดข้อมูล หากไม่ได้ใช้บริการ AWS Data Exchange คุณอาจต้องใช้เวลานานนับวันหรืออาจเป็นสัปดาห์ในการออกใบอนุญาตข้อมูลและย้ายข้อมูลไปยังที่ที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ AWS Data Exchange ช่วยลดความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูล โดยทำให้คุณไม่จำเป็นต้องรับข้อมูลผ่านสื่อทางกายภาพ รวมถึงไม่ต้องจัดการการรับรอง FTP หรือปรับใช้ API ชนิดต่างๆ จากผู้ให้บริการหลายราย เมื่อผู้ให้บริการข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลอัปเดตไปยังชุดข้อมูลของพวกเขา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะสามารถรับทราบข้อมูลใหม่ๆ ได้โดยอัตโนมัติทันทีที่ข้อมูลถูกเผยแพร่

วิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆ ได้โดยง่าย

AWS Data Exchange ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลที่คุณสมัครใช้งานได้ทันทีด้วยบริการวิเคราะห์ทั้งหมดจาก AWS เช่น การประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยAmazon EMR การใช้บริการคลังข้อมูลAmazon Redshift การสืบค้นสำหรับข้อมูลเฉพาะผ่านAmazon Athena การผสานรวมข้อมูลและ ETL ด้วยAWS Glue และการสร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิบด้วยAWS Lake Formation คุณสามารถคัดลอกข้อมูลไปยัง Amazon S3 ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนและประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล หรือสร้างโมเดลสำหรับแมชชีนเลิร์นนิ่งด้วยข้อมูลนั้นได้ทันที

กรณีการใช้งาน

บริการทางการเงิน

ธนาคาร ผู้ให้บริการประกันภัย และผู้จัดการสินทรัพย์สามารถสมัคร AWS Data Exchange เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ที่บรรจุข้อมูลตลาด บันทึกข่าว เกณฑ์มาตรฐานค่าตอบแทน ข้อมูลโปรไฟล์ของอุตสาหกรรม มุมมองหรือความรู้สึกของบริษัท และอื่นๆ ได้ ลูกค้าเหล่านี้สามารถรวมข้อมูลที่ได้รับจากการสมัครใช้งานผสานรวมเข้ากับข้อมูลของตนเองได้อย่างราบรื่น เพื่อช่วยสนับสนุนการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงของพอร์ทโฟลิโอ กลยุทธ์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน และบริการให้คำแนะนำที่ตนย้ายไปยังระบบคลาวด์ ลูกค้ายังสามารถรวมแหล่งข้อมูลทางการเงินแบบดั้งเดิมเหล่านี้เข้ากับชุดข้อมูลทางเลือก (ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน) เช่น ข้อมูลการเยี่ยมชมสถานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลประชากรโดยรวมได้เช่นกัน

สินค้าอุปโภคบริโภคและกิจการค้าปลีก

ผู้ประกอบกิจการด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและกิจการค้าปลีกสามารถใช้ AWS Data Exchange ในการค้นหาและสมัครใช้งานเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง การเคลื่อนไหว สภาพอากาศ และข้อมูลโปรไฟล์ของอุตสาหกรรมได้ ธุรกิจเหล่านี้สามารถรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพื่อทำความเข้าใจการแบ่งกลุ่มผู้ซื้อได้ดีขึ้น ปรับปรุงกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กว้างขึ้น และปรับแคมเปญการตลาดให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกสามารถปรับใช้ข้อมูลประชากรโดยรวมและข้อมูลการเยี่ยมชมสถานที่เพื่อทราบขนาดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและระบุตำแหน่งที่เหมาะสมที่ควรลงทุนในพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการค้าปลีก ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกยังสามารถใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเกี่ยวกับสินค้าคงคลังได้อีกด้วย ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ยังสามารถช่วยผู้ประกอบกิจการค้าปลีกในการปรับจำนวนของพนักงานให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้เช่นกัน

การบริการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

บริษัทด้านเภสัชกรรม ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และผู้ให้บริการประกันสุขภาพ สามารถวางแผนการทดลองทางคลินิก สร้างแผนประกันใหม่ๆ ค้นคว้ายาใหม่ๆ และปรับปรุงชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้โดยการรวมข้อมูลที่มีอยู่อยู่เข้ากับผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ได้จากการสมัครใช้งาน AWS Data Exchange ผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางรายการมีข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเปลี่ยนยา เกณฑ์มาตรฐานการออกกำลังกาย เกณฑ์มาตรฐานอายุขัย ข้อมูลการขอใช้สิทธ์โดยรวม และข้อมูลอื่นๆ

ลูกค้า

Merck
“การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการค้นหายาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกำลังก่อให้เกิดและเรียกร้องการเข้าถึงปริมาณและข้อมูลที่หลากหลายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ที่ Merck เราตระหนักดีว่าการจัดการกระแสของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซับซ้อน และหลากหลายได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการแปลงจากวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าเป็นยาที่สร้างประโยชน์และมีความหมายแก่ผู้ป่วย” 

Michael Klobuchar รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการแห่งศูนย์วิจัย Merck

ผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านการแพทย์
“ด้วยการผสาน API ของ AWS Data Exchange เข้ากับ ConvergeHEALTH Miner เราสามารถช่วยให้ลูกค้าค้นหา สมัครใช้งาน และใช้ข้อมูลจากบุคคลภายนอกควบคู่ไปกับข้อมูลที่พวกเขาสร้างและวิเคราะห์ในระบบคลาวด์ได้ง่ายและรวดเร็ว AWS Data Exchange ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายซึ่งโดยปกติจะถูกเก็บไว้ในหลายองค์กรและไม่สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยโดยมอบบริการที่สามารถขยายขนาดได้และปลอดภัยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพทย์สามารถสร้างโมเดลความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อทบทวนวิธีการที่พวกเขาเข้าถึงงานวิจัย การทดลองทางคลินิก เภสัชวิทยา ข้อมูลสุขภาพของประชากร และข้อมูลการจ่ายเงินชดเชยเกี่ยวกับสุขภาพ”

Brett Davis ผู้อำนวยการที่ Deloitte Consulting และผู้จัดการทั่วไปของ ConvergeHEALTH

Converge Health
“เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต องค์กรต่างๆ จะต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมและมีส่วนร่วมกับผู้คนและผู้บริโภคของตนด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนคุณค่า เราเชื่อว่า AWS Data Exchange เป็นกลไกที่จะช่วยให้ทำเช่นนั้นได้”

Steve Patterson – กรรมการผู้จัดการฝ่ายการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลของ Huron Consulting

สำรวจผลิตภัณฑ์ข้อมูลต่างๆ
ค้นหาผลิตภัณฑ์ข้อมูลตอนนี้

ค้นพบแหล่งข้อมูลใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ร่วมเป็นผู้ให้บริการข้อมูล
ร่วมเป็นผู้ให้บริการข้อมูล

สำรวจวิธีแสดงรายการผลิตภัณฑ์ข้อมูลของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคุณสมบัติของ AWS Data Exchange
ดูคุณสมบัติหลัก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Data Exchange

เรียนรู้เพิ่มเติม