AWS Data Exchange

ค้นหาและสมัครใช้งานข้อมูลของบริษัทภายนอกในระบบคลาวด์


ประโยชน์กรณีใช้งาน

บริการทางการเงินการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ


ลูกค้า

merck-logo
 

Verge Health


Next-Steps-Icon_Download
ค้นหาผลิตภัณฑ์ข้อมูลเลย

ค้นพบแหล่งข้อมูลใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ร่วมเป็นผู้ให้บริการข้อมูล
ร่วมเป็นผู้ให้บริการข้อมูล


เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Data Pipeline

เรียนรู้เพิ่มเติม