AWS Lambda là dịch vụ điện toán serverless có chức năng chạy mã của bạn để phản hồi các sự kiện và tự động quản lý tài nguyên điện toán cơ sở cho bạn. Bạn có thể sử dụng AWS Lambda để mở rộng các dịch vụ AWS khác bằng logic tùy chỉnh hoặc tạo các dịch vụ back-end hoạt động theo quy mô, hiệu năng và mức bảo mật của AWS. AWS Lambda có khả năng tự động chạy mã để phản hồi nhiều sự kiện, ví dụ như yêu cầu HTTP thông qua Amazon API Gateway, sửa đổi đối tượng trong bộ chứa của Amazon S3, cập nhật bảng biểu trong Amazon DynamoDB và chuyển đổi trạng thái trong AWS Step Functions.

Lambda chạy mã trong cơ sở hạ tầng điện toán có khả năng sử dụng cao và thực hiện toàn bộ công tác quản trị tài nguyên điện toán của bạn, trong đó có bảo trì máy chủ và hệ điều hành, dự phòng dung lượng và tự động thay đổi quy mô, triển khai bản vá bảo mật và triển khai mã cũng như theo dõi và ghi nhật ký mã. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là cung cấp mã.


PAC-Q4_House-Ads_Lambda_2up

Giới thiệu hàm AWS Lambda

Mã mà bạn chạy trên AWS Lambda được gọi là “hàm Lambda”. Sau khi được tạo, hàm Lambda sẽ luôn sẵn sàng chạy ngay khi được kích hoạt, tương tự như công thức trong bảng tính. Mỗi hàm có chứa mã của bạn cũng như một số thông tin cấu hình đi kèm, trong đó có tên hàm và yêu cầu tài nguyên. Hàm Lambda là hàm “không có trạng thái”, không liên quan tới cơ sở hạ tầng chạy ngầm, vì vậy Lambda có thể nhanh chóng khởi chạy nhiều bản sao của hàm theo nhu cầu để thay đổi quy mô theo mức độ sự kiện xảy ra.

Sau khi tải mã lên AWS Lambda, bạn có thể liên kết hàm của mình với các tài nguyên AWS cụ thể (ví dụ: bộ chứa cụ thể của Amazon S3, bảng của Amazon DynamoDB, luồng của Amazon Kinesis hoặc thông báo của Amazon SNS). Sau đó, khi tài nguyên thay đổi, Lambda sẽ thực thi hàm của bạn và quản lý tài nguyên điện toán theo nhu cầu để giúp bạn bắt kịp diễn tiến của các yêu cầu được gửi đến.

Tính năng chính của sản phẩm

Mở rộng các dịch vụ AWS khác bằng logic tùy chỉnh

AWS Lambda đem đến cho bạn khả năng bổ sung logic tùy chỉnh vào các tài nguyên AWS như bộ chứa của Amazon S3 và bảng của Amazon DynamoDB, giúp bạn dễ dàng áp dụng hoạt động tính toán vào dữ liệu ngay khi dữ liệu đi vào hoặc di chuyển trên đám mây.

Bắt đầu với AWS Lambda thật dễ dàng. Trước hết, hãy tạo hàm bằng cách tải mã lên (hoặc dựng mã ngay từ bảng điều khiển Lambda) và chọn bộ nhớ, khoảng thời gian chờ và vai trò AWS Identity and Access Management (IAM). Sau đó, hãy chọn tài nguyên AWS cụ thể sẽ kích hoạt hàm, đó có thể là bộ chứa cụ thể của Amazon S3, bảng của Amazon DynamoDB hay luồng của Amazon Kinesis. Khi tài nguyên thay đổi, Lambda sẽ chạy hàm của bạn và khởi chạy cũng như quản lý tài nguyên điện toán theo nhu cầu để giúp bạn bắt kịp diễn tiến của các yêu cầu được gửi đến.

Xây dựng dịch vụ back-end tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng AWS Lambda để tạo các dịch vụ back-end cho ứng dụng, được kích hoạt theo yêu cầu bằng cách sử dụng API Lambda hoặc điểm cuối API tùy chỉnh được dựng bằng Amazon API Gateway. Bằng cách sử dụng Lambda để xử lý sự kiện tùy chỉnh thay vì cung cấp các sự kiện này trên ứng dụng khách, bạn sẽ tránh được sự khác biệt về nền tảng của ứng dụng khách, giảm hao pin và dễ dàng thực hiện cập nhật hơn.

Sử dụng mã của chính bạn

Với AWS Lambda, bạn sẽ không phải học ngôn ngữ, cách sử dụng công cụ hay framework mới. Bạn có thể sử dụng bất kỳ thư viện bên thứ ba nào, kể cả thư viện thuần. AWS Lambda hỗ trợ mã Java, Node.js, C# và Python, và sẽ hỗ trợ bổ sung nhiều ngôn ngữ khác trong tương lai.

Công tác quản trị được tự động hóa hoàn toàn

AWS Lambda chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng để chạy mã của bạn trên cơ sở hạ tầng có độ sẵn sàng và khả năng chịu lỗi cao, cho bạn thêm thời gian để tập trung vào các dịch vụ back-end nổi bật của mình. Với Lambda, bạn sẽ không bao giờ phải cập nhật hệ điều hành khi có bản vá mới hoặc phải lo lắng về việc thay đổi kích cỡ hay bổ sung máy chủ mới khi nhu cầu sử dụng tăng lên. AWS Lambda sẽ triển khai mã của bạn một cách trơn tru, áp dụng toàn bộ bản vá bảo mật, thực hiện toàn bộ công tác quản trị và bảo trì cũng như thực hiện chức năng ghi nhật ký và theo dõi tích hợp thông qua Amazon CloudWatch.

Tích hợp sẵn khả năng chịu lỗi

Lambda được tích hợp sẵn khả năng chịu lỗi. AWS Lambda duy trì năng lực điện toán trên nhiều Vùng sẵn sàng ở từng khu vực để giúp bảo vệ mã của bạn khi hỏng máy hoặc cơ sở trung tâm dữ liệu riêng lẻ. Cả AWS Lambda lẫn hàm đều chạy trên dịch vụ có công suất hoạt động ổn định và có thể dự báo trước. AWS Lambda được thiết kế để có thể mang đến độ sẵn sàng cao cho bản thân dịch vụ lẫn các hàm chạy trên dịch vụ. Không có khung thời gian bảo trì hay thời gian ngừng hoạt động theo lịch.

Tự động thay đổi quy mô

AWS Lambda chỉ gọi mã của bạn khi cần và tự động thay đổi quy mô để hỗ trợ mức độ yêu cầu gửi đến mà không bắt bạn phải cấu hình bất kỳ thứ gì. Số lượng yêu cầu mà mã của bạn có thể xử lý là vô hạn. AWS Lambda thường sẽ bắt đầu chạy mã trong vòng vài mili giây khi xảy ra sự kiện và do Lambda có khả năng thay đổi quy mô tự động, hiệu năng vẫn sẽ được duy trì ở mức cao khi tần suất sự kiện tăng lên. Vì mã của bạn không có trạng thái, nên AWS Lambda có thể khởi động số lượng phiên bản hàm cần thiết mà không mất thời gian cho việc triển khai và cấu hình.

Chạy mã để phản hồi các yêu cầu của Amazon CloudFront

Với Lambda@Edge, AWS Lambda có khả năng chạy mã của bạn tại nhiều địa điểm AWS trên toàn cầu để phản hồi các sự kiện của Amazon CloudFront, ví dụ như yêu cầu nội dung đến hoặc từ máy chủ và trình xem gốc. Việc này giúp bạn dễ dàng cung cấp nội dung phong phú và có độ cá nhân hóa cao hơn, với độ trễ thấp hơn cho người dùng cuối. Tìm hiểu thêm »

Điều phối đa hàm

Bạn có thể điều phối nhiều hàm AWS Lambda cùng lúc cho các tác vụ phức tạp hoặc có thời gian chạy dài bằng cách xây dựng quy trình công việc với AWS Step Functions. Step Functions đem đến cho bạn khả năng xác định các quy trình công việc sẽ kích hoạt bộ hàm Lambda bằng cách sử dụng các bước theo trình tự, song song, phân nhánh và xử lý lỗi. Với Step Functions và Lambda, bạn sẽ có thể xây dựng các tiến trình có trạng thái và có thời gian chạy dài cho ứng dụng và thiết bị backend.

Tích hợp mô hình bảo mật

AWS Lambda cho phép mã của bạn truy cập một cách bảo mật vào các dịch vụ AWS khác bằng SDK AWS tích hợp sẵn cũng như khả năng tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM). Theo mặc định, AWS Lambda sẽ chạy mã của bạn trong VPC. Bạn cũng có thể chọn cách cấu hình để AWS Lambda truy cập các tài nguyên hỗ trợ VPC riêng của bạn, cho phép bạn tận dụng các nhóm bảo mật tùy chỉnh cũng như danh sách kiểm soát truy cập mạng để cung cấp cho hàm Lambda quyền truy cập tài nguyên của bạn trong VPC.

AWS Lambda là dịch vụ tuân thủ SOC, HIPAA, PCI, ISO. Để xem thông tin mới nhất về chứng nhận và sẵn sàng tuân thủ mới của Lambda, vui lòng tham khảo toàn bộ dịch vụ trong phạm vi cung cấp.

Trả tiền theo nhu cầu sử dụng

Với AWS Lambda, bạn chỉ phải trả tiền cho các yêu cầu được phân phối cũng như thời gian điện toán yêu cầu để chạy mã của bạn. Chi phí được tính theo gia số 100 mili giây, giúp việc thay đổi quy mô tự động từ vài yêu cầu mỗi ngày lên hàng nghìn yêu cầu mỗi giây trở nên dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Mô hình tài nguyên linh hoạt

Bạn chỉ cần chọn lượng bộ nhớ muốn phân bổ cho hàm, AWS Lambda sẽ phân phối công suất CPU, băng thông mạng và I/O ổ đĩa theo tỷ lệ tương ứng.

Tìm hiểu thêm về giá của AWS Lambda

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi