Free Tier

Free Tier ของ Amazon API Gateway ประกอบด้วยการเรียกใช้ API หนึ่งล้านครั้งที่ได้รับสำหรับ REST API และข้อความหนึ่งล้านข้อความและนาทีที่เชื่อมต่อ 750,000 นาทีสำหรับ WebSocket API ต่อเดือนเป็นเวลาสูงสุด 12 เดือน หากเรียกใช้เกินจำนวนนี้ต่อเดือน เราจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราการใช้งานของ API Gateway

รับการเรียกใช้ API 1 ล้านครั้ง | 1 ล้านข้อความ | การเชื่อมต่อ 750,000 นาที

ต่อเดือน

ข้อเสนอ Free Tier เหล่านี้ใช้ได้สำหรับลูกค้า AWS รายใหม่เท่านั้น และจะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่สมัครใช้งาน AWS เมื่อครบการใช้งานฟรี 12 เดือนหรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกินที่กำหนด ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานตามการใช้งานจริง

REST API

ชำระค่าบริการเฉพาะการเรียกใช้ API ที่คุณได้รับและจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอนออกเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูลออกสำหรับ API ส่วนตัว แต่จะมีการเรียกเก็บค่าบริการของ AWS PrivateLink เมื่อมีการใช้งาน API ส่วนตัวใน API Gateway นอกจากนั้น API Gateway ยังมีการแคชข้อมูลเสริมที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงซึ่งแตกต่างกันไปตามขนาดแคชที่คุณเลือก สำหรับ REST API นั้น Free Tier ของ API Gateway มีการเรียกใช้ API หนึ่งล้านครั้งต่อเดือนสูงสุด 12 เดือน

 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ โอไฮโอ) | สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) | เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ)
 • แคนาดา (ภาคกลาง)
 • สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) | เอเชียแปซิฟิก (โซล)
 • สหภาพยุโรป (ลอนดอน ปารีส)
 • สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต)
 • สหภาพยุโรป (สตอกโฮล์ม)
 • เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
 • เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
 • เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
 • อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)
 • AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก)
 • AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก)
 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ โอไฮโอ) | สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) | เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  333 ล้านแรก 3.50 USD
  667 ล้านถัดไป 2.80 USD
  19 พันล้านถัดไป 2.38 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.51 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  333 ล้านแรก 3.50 USD
  667 ล้านถัดไป 3.47 USD
  19 พันล้านถัดไป 2.95 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.87 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • แคนาดา (ภาคกลาง)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  333 ล้านแรก 3.50 USD
  667 ล้านถัดไป 3.08 USD
  19 พันล้านถัดไป 2.62 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.66 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) | เอเชียแปซิฟิก (โซล)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  333 ล้านแรก 3.50 USD
  667 ล้านถัดไป 3.19 USD
  19 พันล้านถัดไป 2.71 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.72 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • สหภาพยุโรป (ลอนดอน ปารีส)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  333 ล้านแรก 3.50 USD
  667 ล้านถัดไป 3.33 USD
  19 พันล้านถัดไป 2.83 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.80 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  333 ล้านแรก 3.70 USD
  667 ล้านถัดไป 3.19 USD
  19 พันล้านถัดไป 2.71 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.72 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • สหภาพยุโรป (สตอกโฮล์ม)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  333 ล้านแรก 3.50 USD
  667 ล้านถัดไป 3.03 USD
  19 พันล้านถัดไป 2.58 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.64 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 3.50 USD
  19 พันล้านถัดไป 2.98 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.89 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  333 ล้านแรก 4.25 USD
  667 ล้านถัดไป 3.53 USD
  19 พันล้านถัดไป 3.00 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.91 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.028 USD
  1.6 0.054 USD
  6.1 0.245 USD
  13.5 0.29 USD
  28.4 0.56 USD
  58.2 1.10 USD
  118.0 2.20 USD
  237.0 4.40 USD
 • เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  333 ล้านแรก 4.25 USD
  667 ล้านถัดไป 3.53 USD
  19 พันล้านถัดไป 3.00 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.91 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.028 USD
  1.6 0.054 USD
  6.1 0.245 USD
  13.5 0.29 USD
  28.4 0.56 USD
  58.2 1.10 USD
  118.0 2.20 USD
  237.0 4.40 USD
 • อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 4.25 USD
  19 พันล้านถัดไป 3.61 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 2.29 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.028 USD
  1.6 0.054 USD
  6.1 0.245 USD
  13.5 0.29 USD
  28.4 0.56 USD
  58.2 1.10 USD
  118.0 2.20 USD
  237.0 4.40 USD
 • AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  333 ล้านแรก 3.50 USD
  667 ล้านถัดไป 3.35 USD
  19 พันล้านถัดไป 2.86 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.81 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก)
 • การเรียกใช้ API

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  333 ล้านแรก 3.50 USD
  667 ล้านถัดไป 3.35 USD
  19 พันล้านถัดไป 2.86 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 1.81 USD

  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD

WebSocket API

จ่ายเฉพาะข้อความที่ส่งและรับ และนาทีที่เชื่อมต่อทั้งหมด คุณสามารถส่งและรับข้อความได้ในขนาดสูงสุด 128 กิโลไบต์ (KB) การคิดค่าบริการสำหรับข้อความจะเป็นไปตามส่วนเพิ่มครั้งละ 32 KB ดังนั้น ข้อความขนาด 33 KB จะคิดค่าบริการเป็นสองข้อความ

สำหรับ WebSocket API นั้น Free Tier ของ API Gateway ประกอบด้วยหนึ่งล้านข้อความ (ส่งหรือรับ) และ 750,000 นาทีที่เชื่อมต่อเป็นเวลาสูงสุด 12 เดือน​

 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ โอไฮโอ) | สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) | เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
 • ยุโรป (ไอร์แลนด์) | ยุโรป (แฟรงเฟิร์ต) | เอเชียแปซิฟิก (โซล)
 • เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
 • ยุโรป (ลอนดอน) | ยุโรป (ปารีส)
 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ)
 • แคนาดา (ภาคกลาง)
 • เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
 • เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
 • อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)
 • ยุโรป (สตอกโฮล์ม)
 • AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก)
 • AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก)
 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ โอไฮโอ) | สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) | เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.00 USD
  มากกว่า 20 พันล้าน 0.80 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.25 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

 • ยุโรป (ไอร์แลนด์) | ยุโรป (แฟรงเฟิร์ต) | เอเชียแปซิฟิก (โซล)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.14 USD
  มากกว่า 1 พันล้าน 0.94 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.25 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

 • เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.26 USD
  มากกว่า 1 พันล้าน 1.06 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.315 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

 • ยุโรป (ลอนดอน) | ยุโรป (ปารีส)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.19 USD
  มากกว่า 1 พันล้าน 0.99 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.297 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

 • สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.24 USD
  มากกว่า 1 พันล้าน 1.04 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.297 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

 • แคนาดา (ภาคกลาง)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.10 USD
  มากกว่า 1 พันล้าน 0.90 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.275 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

 • เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.30 USD
  มากกว่า 1 พันล้าน 1.10 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.325 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

 • เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.15 USD
  มากกว่า 1 พันล้าน 0.95 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.288 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

 • อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.55 USD
  มากกว่า 1 พันล้าน 1.35 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.388 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

 • ยุโรป (สตอกโฮล์ม)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.083 USD
  มากกว่า 1 พันล้าน 0.893 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.271 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

 • AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.20 USD
  มากกว่า 1 พันล้าน 1.00 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.300 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

 • AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก)
 • การถ่ายโอนข้อความ

  จำนวนคำขอ (ต่อเดือน) ราคา (ต่อล้าน)
  1 พันล้านแรก 1.20 USD
  มากกว่า 1 พันล้าน 1.00 USD

  นาทีที่เชื่อมต่อ

  0.300 USD ต่อหนึ่งล้านนาทีที่เชื่อมต่อ

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมหากใช้งาน Amazon API Gateway ร่วมกับบริการของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูลอื่นๆ

สำหรับรายละเอียดในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังส่วนราคาสำหรับบางบริการที่ใช้ทั่วไปจะแสดงด้านล่างนี้

การโอนถ่ายข้อมูล

หากคุณมีการถ่ายโอนข้อมูลภายนอก เราจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราราคาการถ่ายโอนข้อมูลของ EC2

AWS PrivateLink

รวมราคารายชั่วโมงสำหรับการจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูล VPC ในแต่ละ Availability Zone

AWS Lambda

รวมราคาสำหรับคำขอและระยะเวลา

Amazon CloudWatch

รวมราคาสำหรับตัวชี้วัดและแดชบอร์ด

ตัวอย่างราคา

Edge Optimized และ Regional API

Edge Optimized หรือ Regional API ที่ได้รับการเรียกใช้ API ห้าล้านครั้งต่อเดือน พร้อมทั้งมีการเรียกใช้ API ที่แต่ละครั้งจะส่งคืนการตอบสนองขนาด 3 กิโลไบต์ (KB) แบบไม่มีการแคช

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงราคาสำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ โอไฮโอ) สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)

ค่าบริการเรียกใช้ API ของ Amazon API Gateway = 5 ล้าน * 3.50 USD/ล้าน = 17.50 USD

ขนาดการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด = 3 KB * 5 ล้าน = 15 ล้าน/KB = 14.3 GB

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล Amazon API Gateway = 14.3 GB * 0.09 USD = 1.29 USD

ค่าบริการทั้งหมดของ Amazon API Gateway = 17.50 USD + 1.29 USD = 18.79 USD

Edge Optimized และ Regional API

Edge Optimized หรือ Regional API ที่ได้รับการเรียกใช้ API 15 พันล้านครั้งต่อเดือน พร้อมทั้งมีการเรียกใช้ API ที่แต่ละครั้งจะส่งคืนการตอบสนองขนาด 4 กิโลไบต์ (KB) แบบไม่มีการแคช

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงราคาสำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ โอไฮโอ) สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)

ค่าบริการเรียกใช้ API ของ Amazon API Gateway = 333 ล้าน * 3.50 USD/ล้าน = 1,165.50 USD

                                                                     667 ล้าน * 2.80 USD/ล้าน = 1,867.60 USD

                                                                     14 พันล้าน * 2.38 USD/ล้าน = 33,320.00 USD

ค่าบริการทั้งหมดของ Amazon API = 1,165.50 USD + 1,867.60 USD + 33,320.00 USD = 36,353.10 USD

ขนาดการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด = 4 KB * 15 พันล้าน = 57,220.46 GB

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล Amazon API Gateway = 57,220.46 GB * 0.09 USD = 5,149.84 USD

ค่าบริการทั้งหมดของ Amazon API Gateway = 36,353.10 USD + 5,149.84 USD = 41,502.94 USD

API ส่วนตัว

API ส่วนตัวที่ได้รับการเรียกใช้ API ห้าล้านครั้งซึ่งการเรียกใช้ API แต่ละครั้งมีขนาดที่ร้องขอ 0.3 กิโลไบต์ (KB) และส่งกลับขนาด 3 กิโลไบต์ (KB) และตำแหน่งข้อมูล VPC ที่จัดเตรียมไว้ใน 1 Availability Zone (AZ) ตลอดทั้งเดือน (720 ชั่วโมง)

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงราคาสำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก, สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)

ค่าบริการเรียกใช้ API ของ Amazon API Gateway = 5 ล้าน * 3.50 USD/ล้าน = 17.50 USD

ค่าบริการทั้งหมด Amazon API Gateway = 17.50 USD

ขนาดการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด (ขนาดที่ร้องขอ + ขนาดที่ได้รับ) = (3 KB + 0.3 KB) * 5 ล้าน = 16.5 ล้าน/KB = 15.7 GB

ค่าบริการตำแหน่งข้อมูล VPC = 720 ชั่วโมง * 0.01 USD/AZ/ชม. = 7.20 USD

ค่าบริการประมวลผลตำแหน่งข้อมูล VPC = 15.7 GB * 0.01 USD/GB = 0.16 USD

ค่าบริการ Amazon VPC (AWS PrivateLink) ทั้งหมด = 7.20 USD + 0.16 USD = 7.36 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 17.50 USD + 7.36 USD = 24.86 USD

WebSocket API

แอปพลิเคชันการแชท: ผู้ใช้ 1,000 รายเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแชทเป็นเวลา 12 ชั่วโมงในหนึ่งวัน ผู้ใช้แต่ละรายส่ง 100 ข้อความและได้รับ 500 ข้อความต่อวัน แต่ละข้อความมีขนาด 3 KB

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงราคาในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ราคาการส่งข้อความ

ข้อความทั้งหมดต่อเดือน = (100 (ข้อความที่ส่ง) + 500 (ข้อความที่รับ)) * 1,000 (ผู้ใช้) * 30 (วัน) = 18 ล้าน

ต้นทุนการส่งข้อความทั้งหมด = 18,000,000/1,000,000 * 1.00 USD (ต่อหนึ่งล้าน) = 18 USD

ต้นทุนการเชื่อมต่อ

นาทีที่เชื่อมต่อต่อเดือนทั้งหมด = 1000 (ผู้ใช้) * 12 (ชม.) * 60 (นาที) * 30 (วัน) = 21,600,000

ต้นทุนการเชื่อมต่อทั้งหมด = 21,600,000/1,000,000 * 0.25 (ต้นทุนต่อหนึ่งล้าน) = 5.40 USD

ต้นทุนทั้งหมด = 18 USD (ต้นทุนการรับส่งข้อความ) + 5.40 USD (ต้นทุนการเชื่อมต่อ) = 23.40 USD

ตัวอย่างราคาที่ต้องมีการแคช (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก, สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก, สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์))

หาก API ของคุณต้องใช้แคชขนาด 1.5 GB ในส่วนของข้อมูล คุณสามารถจัดเตรียมแคชขนาด 1.6 GB ได้ในราคา 0.038 USD/ชม.

0.038 USD * 24 = 0.912 USD/วัน

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับราคา

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เริ่มต้นใช้งาน Amazon API Gateway