สำหรับ Amazon API Gateway คุณชำระค่าบริการเฉพาะ API ที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือข้อผูกพันล่วงหน้า คุณชำระเฉพาะการเรียกใช้ API ที่คุณได้รับและจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอนออกเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูลออกสำหรับ API ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม จะเรียกเก็บค่าบริการของ AWS PrivateLink ต่อเมื่อมีการใช้งาน API ส่วนตัวใน Amazon API Gateway นอกจากนั้น Amazon API Gateway ยังมีการแคชข้อมูลเสริมที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงซึ่งแตกต่างกันไปตามขนาดแคชที่คุณเลือก API Gateway ช่วงทดลองฟรีมีการเรียกใช้ API หนึ่งล้านครั้งต่อเดือนสูงสุด 12 เดือน

รายละเอียดราคา Amazon API Gateway

Amazon API Gateway ช่วงทดลองฟรีมีการเรียกใช้ API ที่ได้รับหนึ่งล้านครั้งต่อเดือนสูงสุด 12 เดือน หากเรียกใช้เกินหนึ่งล้านครั้งต่อเดือน เราจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราของ API Gateway

ช่วงทดลองฟรี

การเรียกใช้ API ที่ได้รับ 1 ล้านครั้ง

ต่อเดือน

ช่วงทดลองฟรีนี้ใช้ได้สำหรับลูกค้า AWS เท่านั้น และใช้ได้ 12 เดือนหลังจากวันที่ลงทะเบียน AWS เมื่อครบ 12 เดือนหรือเมื่อใช้แอปพลิเคชันเกินที่กำหนด ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานแบบจ่ายล่วงหน้า 

 • สหรัฐฯ | แคนาดา | สหภาพยุโรป (ลอนดอน ไอร์แลนด์ ปารีส)
 • สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต)
 • เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
 • เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
 • เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
 • เอเชียแปซิฟิก (โซล)
 • เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
 • อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)
 • AWS GovCloud (สหรัฐฯ)
 • สหรัฐฯ | แคนาดา | สหภาพยุโรป (ลอนดอน ไอร์แลนด์ ปารีส)
 • การเรียกใช้ API

  3.50 USD ต่อการเรียกใช้ API ที่ได้รับหนึ่งล้านครั้ง บวกค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกซึ่งคิดเป็นกิกะไบต์ ค่าบริการของ AWS PrivateLink มีผลกับการเรียกใช้ API ส่วนตัว 


  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.200 USD
  13.5 0.250 USD
  28.4 0.500 USD
  58.2 1.000 USD
  118.0 1.900 USD
  237.0 3.800 USD
 • สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต)
 • การเรียกใช้ API

  3.70 USD ต่อการเรียกใช้ API ที่ได้รับหนึ่งล้านครั้ง บวกค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกซึ่งคิดเป็นกิกะไบต์


  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.200 USD
  13.5 0.250 USD
  28.4 0.500 USD
  58.2 1.000 USD
  118.0 1.900 USD
  237.0 3.800 USD
 • เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์)
 • การเรียกใช้ API

  3.50 USD ต่อการเรียกใช้ API ที่ได้รับหนึ่งล้านครั้ง บวกค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกซึ่งคิดเป็นกิกะไบต์


  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.02 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)
 • การเรียกใช้ API

  4.25 USD ต่อการเรียกใช้ API ที่ได้รับหนึ่งล้านครั้ง บวกค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกซึ่งคิดเป็นกิกะไบต์


  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.028 USD
  1.6 0.054 USD
  6.1 0.245 USD
  13.5 0.29 USD
  28.4 0.56 USD
  58.2 1.10 USD
  118.0 2.20 USD
  237.0 4.40 USD
 • เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์)
 • การเรียกใช้ API

  4.25 USD ต่อการเรียกใช้ API ที่ได้รับหนึ่งล้านครั้ง บวกค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกซึ่งคิดเป็นกิกะไบต์


  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.028 USD
  1.6 0.054 USD
  6.1 0.245 USD
  13.5 0.290 USD
  28.4 0.560 USD
  58.2 1.10 USD
  118.0 2.20 USD
  237.0 4.40 USD
 • เอเชียแปซิฟิก (โซล)
 • การเรียกใช้ API

  3.50 USD ต่อการเรียกใช้ API ที่ได้รับหนึ่งล้านครั้ง บวกค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกซึ่งคิดเป็นกิกะไบต์


  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.02 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ)
 • การเรียกใช้ API

  3.50 USD ต่อการเรียกใช้ API ที่ได้รับหนึ่งล้านครั้ง บวกค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกซึ่งคิดเป็นกิกะไบต์


  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.02 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.20 USD
  13.5 0.25 USD
  28.4 0.50 USD
  58.2 1.00 USD
  118.0 1.90 USD
  237.0 3.80 USD
 • อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)
 • การเรียกใช้ API

  4.25 USD ต่อการเรียกใช้ API ที่ได้รับหนึ่งล้านครั้ง บวกค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกซึ่งคิดเป็นกิกะไบต์


  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.028 USD
  1.6 0.054 USD
  6.1 0.245 USD
  13.5 0.290 USD
  28.4 0.560 USD
  58.2 1.10 USD
  118.0 2.20 USD
  237.0 4.40 USD
 • AWS GovCloud (สหรัฐฯ)
 • การเรียกใช้ API

  3.50 USD ต่อการเรียกใช้ API ที่ได้รับหนึ่งล้านครั้ง บวกค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลออกซึ่งคิดเป็นกิกะไบต์


  การแคช

  คุณสามารถเลือกที่จะจัดเตรียมแคชเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นของ API คุณได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการดำเนินการของ API ที่รวดเร็วขึ้น หลังจากที่คุณระบุขนาดแคชที่ต้องการแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับแคชในแต่ละขั้นแบบไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว

  ขนาดหน่วยความจำแคช (GB) ราคาต่อชั่วโมง       
  0.5 0.020 USD
  1.6 0.038 USD
  6.1 0.200 USD
  13.5 0.250 USD
  28.4 0.500 USD
  58.2 1.000 USD
  118.0 1.900 USD
  237.0 3.800 USD

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจมีถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หากคุณใช้งาน Amazon API Gateway ร่วมกับบริการของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูลอื่นๆ

สำหรับรายละเอียดในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังส่วนราคาสำหรับบางบริการที่ใช้ทั่วไปจะแสดงด้านล่างนี้

การโอนถ่ายข้อมูล

หากคุณมีการถ่ายโอนข้อมูลภายนอก เราจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราราคาการถ่ายโอนข้อมูลของ EC2

AWS PrivateLink

รวมราคารายชั่วโมงสำหรับการจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูล VPC ในแต่ละ Availability Zone

AWS Lambda

รวมราคาสำหรับคำขอและระยะเวลา

Amazon CloudWatch

รวมราคาสำหรับตัวชี้วัดและแดชบอร์ด

ตัวอย่างราคา Amazon API Gateway

Edge Optimized และ Regional API

Edge Optimized หรือ Regional API ที่ได้รับการเรียกใช้ API กว่าห้าล้านครั้งต่อเดือน ซึ่งมีการเรียกใช้ API แต่ละครั้งที่ส่งคืนการตอบสนองขนาด 3 กิโลไบต์ (KB) แบบไม่มีการแคช

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงราคาสำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก, สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก, สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์)

ค่าบริการเรียกใช้ API ของ Amazon API Gateway = 5 ล้าน * 3.50 USD/ล้าน = 17.50 USD

ขนาดการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด = 3 KB * 5 ล้าน = 15 ล้าน/KB = 14.3 GB

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล Amazon API Gateway = 14.3 GB * 0.09 USD = 1.29 USD

ค่าบริการทั้งหมด Amazon API Gateway = 17.50 USD + 1.29 USD = 18.79 USD

API ส่วนตัว

API ส่วนตัวที่ได้รับการเรียกใช้ API ห้าล้านครั้งซึ่งการเรียกใช้ API แต่ละครั้งมีขนาดที่ร้องขอ 0.3 กิโลไบต์ (KB) และส่งกลับขนาด 3 กิโลไบต์ (KB) และตำแหน่งข้อมูล VPC ที่จัดเตรียมไว้ใน 1 Availability Zone (AZ) ตลอดทั้งเดือน (720 ชั่วโมง)

ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงราคาสำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก, สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)

ค่าบริการเรียกใช้ API ของ Amazon API Gateway = 5 ล้าน * 3.50 USD/ล้าน = 17.50 USD

ค่าบริการทั้งหมด Amazon API Gateway = 17.50 USD

ขนาดการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด (ขนาดที่ร้องขอ + ขนาดที่ได้รับ) = (3 KB + 0.3 KB) * 5 ล้าน = 16.5 ล้าน/KB = 15.7 GB

ค่าบริการตำแหน่งข้อมูล VPC = 720 ชั่วโมง * 0.01 USD/AZ/ชม. = 7.20 USD

ค่าบริการประมวลผลตำแหน่งข้อมูล VPC = 15.7 GB * 0.01 USD/GB = 0.16 USD

ค่าบริการ Amazon VPC (AWS PrivateLink) ทั้งหมด = 7.20 USD + 0.16 USD = 7.36 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 17.50 USD + 7.36 USD = 24.86 USD

ตัวอย่างราคาที่ต้องมีการแคช (สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก, สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก, สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์))

หาก API ของคุณต้องใช้แคชขนาด 1.5 GB ในส่วนของข้อมูล คุณสามารถจัดเตรียมแคชขนาด 1.6 GB ได้ในราคา 0.038 USD/ชม.

0.038 USD * 24 = 0.912 USD/วัน

ทรัพยากรการกำหนดราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon API Gateway

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา