AWS Educate

Hành trình đám mây của bạn bắt đầu từ đây

AWS Educate là gì?

AWS Educate là sáng kiến toàn cầu của Amazon nhằm mang đến cho học viên các tài nguyên toàn diện để xây dựng kỹ năng cho nền tảng đám mây. Đây là chương trình đào tạo miễn phí mang lại khả năng tiếp cận nội dung, khóa đào tạo, lộ trình và dịch vụ AWS. AWS Educate cung cấp cho người học trẻ dưới 18 tuổi khả năng tiếp cận nội dung theo nhịp độ cá nhân được thiết kế nhằm giới thiệu các kỹ năng điện toán đám mây. Các kỹ năng này thúc đẩy sự đổi mới trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, nhận dạng giọng nói và khuôn mặt, trò chơi (gaming), tiến bộ y tế và nhiều lĩnh vực khác.*
AWS Educate cho học viên từ 14 tuổi trở lên

Kỹ năng trên đám mây dành cho mọi cấp độ học tập

Khám phá cách bạn có thể sử dụng nền tảng đám mây để đưa ý tưởng vào cuộc sống. Hoàn thành các thử thách tương tác và hoạt động thực hành để phát triển chuyên môn của bạn và nhận huy hiệu AWS Educate trên nền tảng đám mây.
Huy hiệu Nhà thám hiểm đám mây

Huy hiệu Nhà thám hiểm đám mây

Đây là một vị trí tuyệt vời để khởi đầu nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về đám mây. Hãy hoàn thành các thử thách tương tác cho phép bạn khám phá những khái niệm như thuật toán, lập trình và an ninh mạng thông qua các ví dụ thực tế.

Huy hiệu Nhà phát minh đám mây

Huy hiệu Nhà phát minh đám mây

Mở rộng kiến thức của bạn với các thách thức phức tạp hơn về công nghệ đám mây. Bạn muốn tìm hiểu cách xây dựng trang web? Hãy tìm hiểu các khái niệm như biến số và dữ liệu lớn được sử dụng ngày nay để tạo ra thế giới trong tương lai.

Huy hiệp Người xây dựng đám mây

Huy hiệp Người xây dựng đám mây

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu xây dựng trên đám mây chưa? Hãy tìm hiểu về AWS thông qua các thách thức và hoạt động thực tế như xây dựng một trang web. Khám phá cách nền tảng đám mây khơi mào cho sự sáng tạo và đặt bản thân vào vị trí của kỹ sư máy tính.

Tùy chọn nâng cao

Tùy chọn nâng cao

Bạn có am hiểu tường tận về đám mây không? Tiếp tục hành trình đám mây của bạn với huy hiệu và Lộ trình nâng cao về nghề nghiệp đám mây của AWS Educate. Tìm hiểu các kỹ năng đám mây quan trọng và nhận chứng nhận để thể hiện kiến thức chuyên môn của bạn.

Bắt đầu với AWS Educate ngay hôm nay

Thật đơn giản để bắt đầu với AWS Educate. Đăng ký tài khoản ngay hôm nay và tận hưởng tất cả những lợi ích mà AWS Educate mang lại.

*Hiện tại, chỉ ở Hoa Kỳ các chủ lao động mới có thể nhắn tin cho học viên ngay trong AWS Educate và Công cụ tăng tốc phỏng vấn của AWS Educate. AWS không đưa ra bất kỳ đề xuất gì liên quan đến việc đăng tin tuyển dụng hay công ty tuyển dụng cụ thể. Ngoài ra, AWS không chịu trách nhiệm về (i) nội dung, tính chính xác hoặc tính đầy đủ của bất kỳ tin tuyển dụng nào, (ii) tính có sẵn hoặc không có của bất kỳ công việc nào xuất hiện trong các tin tuyển dụng hoặc (iii) mọi liên lạc giữa các công ty tuyển dụng và thành viên của AWS Educate xuất phát từ các tin tuyển dụng này. Việc sử dụng tính năng Bảng thông báo việc làm của AWS Educate phải tuân theo Điều khoản & Điều kiện của AWS Educate.

AWS Educate cung cấp cho các thành viên quyền truy cập miễn phí vào nội dung học tập và các dịch vụ AWS được thiết kế để xây dựng kiến thức và kỹ năng trong điện toán đám mây. AWS Educate có mặt trên toàn cầu cho các học viên từ 14 tuổi trở lên, ngoại trừ Trung Quốc, Thụy Sĩ và các nước thuộc Khu vực kinh tế châu Âu (từ 16 tuổi trở lên); Algeria, Lebanon và Bồ Đào Nha (từ 18 tuổi trở lên). Điều khoản & Điều kiện của AWS Educate quy định việc tham gia Chương trình AWS Educate. Việc sử dụng Tín dụng khuyến mại của AWS phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện về Tín dụng khuyến mại của AWS.