AWS Elemental MediaConnect hỗ trợ quy trình công việc luồng phát vận chuyển MPEG (MPEG-TS) và quy trình công việc AWS Cloud Digital Interface (AWS CDI)/JPEG XS. Tài nguyên hiện hoạt trong MediaConnect được gọi là luồng và được định nghĩa là một kết nối đầu vào với một hoặc nhiều đầu ra, với mức giá phụ thuộc vào loại luồng mà bạn chạy.

 • Luồng phát vận chuyển MediaConnect phát sinh phí theo giờ cho mỗi luồng đang chạy, cộng với phí mỗi gigabyte cho dữ liệu được truyền theo luồng hoặc với giá băng thông ra đặt trước, phí mỗi giờ dựa trên băng thông cho video gửi đến Internet. Mức phí truyền dữ liệu theo gigabyte có thể được giảm ít nhất 70% bằng băng thông ra đặt trước.

 • Luồng MediaConnect CDI và JPEG XS được tính phí theo giờ cho mỗi luồng đang chạy, cộng với mức phí theo giờ cho mỗi đầu ra. Mức phí phụ thuộc vào dung lượng tối đa của video trong luồng, giá trị mà bạn đặt khi tạo luồng. Băng thông ra đặt trước không có sẵn trong luồng MediaConnect CDI và JPEG XS.

Luồng ở chế độ chờ không phải là tài nguyên hiện hoạt và không phát sinh phí tài nguyên hiện hoạt ngay cả khi luồng này có đầu ra hoặc các quyền được cấu hình. Không yêu cầu cam kết dài hạn hoặc thanh toán trả trước và bạn có thể tăng hoặc giảm mức sử dụng bất kỳ lúc nào, ngoại trừ băng thông ra đặt trước cho luồng phát vận chuyển với yêu cầu cam kết 12 tháng ở cấp băng thông đã định.

Định giá luồng phát vận chuyển

Mức giá bên dưới là chi phí cho luồng phát vận chuyển của MediaConnect.

Tài nguyên hiện hoạt

Mức giá dưới đây được tính theo giờ đối với mỗi lưu lượng đang chạy.

Truyền dữ liệu

Phí truyền dữ liệu phát sinh khi MediaConnect truyền dữ liệu đến hoặc từ tài nguyên MediaConnect, AWS Elemental MediaLive hoặc các dịch vụ AWS khác. Bạn cũng phải chịu phụ phí khi phân phối nội dung bên ngoài AWS. Bạn sẽ phải chịu phí truyền dữ liệu internet khi đầu ra của video trực tiếp nằm ngoài AWS sau 100 GB mỗi tháng đầu tiên. Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền bằng MediaConnect. 

Băng thông ra đặt trước

Nếu bạn sẵn sàng thực hiện cam kết 12 tháng, chiết khấu về giá sẽ được áp dụng cho băng thông ra đặt trước trên lượng dữ liệu truyền đi trên internet. Băng thông ra đặt trước được tính theo mỗi giờ trong tháng, cho mỗi tháng trong thời gian bạn cam kết. Tốc độ bit phân phối vượt quá cam kết băng thông được tính phí theo mỗi gigabyte (GB) bằng cách sử dụng giá tiêu chuẩn khi truyền dữ liệu ra từ MediaConnect đến bảng internet. Nếu bạn có quy trình phân phối 24x7, băng thông ra đặt trước có thể tiết kiệm 40% đến 70% hoặc hơn so với giá tiêu chuẩn tùy thuộc vào mức sử dụng. Tìm hiểu thêm trong tài liệu MediaConnect.

Định giá luồng CDI và JPEG XS

Mức giá bên dưới là chi phí cho luồng CDI và JPEG XS của MediaConnect. Bảng sau hiển thị chi phí mỗi giờ cho từng luồng đang chạy và chi phí mỗi giờ cho từng đầu ra của luồng, tùy thuộc vào kích thước tối đa được chọn của video khi luồng được tạo.
Nếu bạn cần thiết lập luồng AWS CDI/JPEG XS cố định 24/7 đi và đến môi trường tại chỗ của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có mức giá đặc biệt.

Ví dụ về giá

 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 1
 • Một địa điểm diễn ra sự kiện gửi video luồng phát vận chuyển được mã hóa có tốc độ bit là 10 Mbps đến MediaConnect ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), trong 24 giờ, với một đầu ra đến dịch vụ AWS khác trong cùng Khu vực.

  Chi phí chạy ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
  0,16 USD mỗi giờ

  Tổng chi phí chạy trong 24 giờ
  0,16 USD * 24 = 3,840 USD

  Dữ liệu được truyền trong 24 giờ
  10 Mbps / 8 = 1,25 MBps / 1024 = 0,00122 GBbps * 3600 = 4,4 GB mỗi giờ * 24 = 105,6 GB

  Tổng chi phí truyền dữ liệu từ MediaConnect tới một dịch vụ AWS khác ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
  105,6 GB * 0.01 USD = 1,056 USD

  Tổng chi phí
  3,840 USD + 1,056 USD = 4,896 USD

 • Ví dụ 2
 • Một đài truyền hình gửi video luồng phát vận chuyển được mã hóa có tốc độ bit là 30 Mbps đến MediaConnect ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), với một đầu ra đến MediaConnect ở Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), và một đầu ra từ MediaConnect ở Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) ra khỏi AWS đến Internet, trong thời gian 30 ngày.

  Chi phí chạy ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
  0,16 USD mỗi giờ

  Chi phí chạy ở Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
  0,16 USD mỗi giờ

  Tổng chi phí chạy
  0,16 USD mỗi giờ + 0,16 USD mỗi giờ = 0,32 USD mỗi giờ * 24 giờ * 30 ngày = 230,40 USD

  Dữ liệu được truyền trong 30 ngày
  30 Mbps / 8 = 3,75 MBps / 1024 = 0,00366 GBbps * 3600 = 13,184 GB mỗi giờ
  13,184 GB mỗi giờ * 24 giờ * 30 ngày = 9.492,48 GB (9,27 TB)

  Tổng chi phí truyền dữ liệu từ MediaConnect ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) đến MediaConnect ở Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
  9.492,48 * 0,02 USD = 189,850 USD

  Tổng chi phí truyền dữ liệu từ Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) đến internet (Miễn phí 1 GB đầu)
  9.491,48 * 0,090 USD mỗi GB = 854,233 USD

  Tổng chi phí
  230,40 USD + 189,850 USD + 854,233 USD = 1.274,483 USD

 • Ví dụ 3
 • Một đài truyền hình phát video luồng phát vận chuyển ở tốc độ bit 50 Mbps từ một luồng MediaConnect ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) ra khỏi AWS lên Internet. Đài truyền hình dự kiến sẽ phát video này 24/7 trong 12 tháng. Để được chiết khấu về giá khi truyền dữ liệu lên internet, đài truyền hình dự trữ băng thông ra ở mức 50 Mbps, cam kết 12 tháng.

  Chi phí chạy ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
  0,16 USD mỗi giờ

  Băng thông ra dự trữ cho tốc độ 50 Mbps từ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) lên internet
  1.161 USD mỗi giờ

  Tổng chi phí mỗi giờ
  0.16 USD + 1.161 USD = 1.321 USD

  Tổng chi phí mỗi tháng
  1,321 USD * 24 giờ * 30 ngày = 951,12 USD

  Tiết kiệm với bảng thông ra đặt trước so với định giá theo nhu cầu
  Giá bảng thông ra đặt trước (đổi qua GB) = 0,052 USD / GB
  Giá của phiên bản theo nhu cầu = 0,09 USD / GB
  Đài truyền hình tiết kiệm 42% với băng thông ra đặt trước

   

 • Ví dụ 4
 • Đối với sự kiện có cấu hình cao, một đài truyền hình gửi 2 luồng 1080i50 JPEG XS bằng 2 phiên bản MediaConnect trong Khu vực Châu Âu (Ireland) tại 2 Vùng sẵn sàng riêng biệt, với mỗi phiên bản tạo 1 đầu ra bằng AWS CDI để gửi đến AWS Elemental MediaLive. Chi phí cho MediaLive không được tính đến. Sự kiện kéo dài trong 4 giờ.

  Mức giá mỗi giờ cho luồng đang chạy tại Khu vực Châu Âu (Ireland) cho video CDI/JPEG XS 1080i
  3,00 USD/giờ

  Chi phí mỗi giờ cho mỗi đầu ra tại Khu vực Châu Âu (Ireland) cho video CDI/JPEG XS 1080i
  0,13 USD/giờ

  Tổng chi phí MediaConnect mỗi giờ
  3,00 USD + 3,00 USD + 0,13 USD + 0,13 USD = 6,16 USD

  Tổng chi phí MediaConnect cho sự kiện kéo dài 4 giờ
  6,16 USD/giờ * 4 giờ = 24,64 USD

 • Ví dụ 5
 • Một đài truyền hình phát sóng sự kiện kéo dài 6 giờ bằng MediaConnect để sao chép và phân phối video đến nhiều địa điểm và để giám sát tín hiệu video trong thời gian thực. Video có độ phân giải 1080p và quy trình làm việc đang chạy tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). 3 luồng MediaConnect CDI được dùng và mỗi luồng có 2 đầu ra CDI. Chi phí cho thiết bị chuyển đổi, thiết bị nhiều màn hình và ứng dụng vận hành chạy trên phiên bản EC2 không được tính đến. Để có thêm chi tiết về trường hợp sử dụng này, vui lòng xem trang tài liệu.

  Mức giá mỗi giờ cho luồng đang chạy tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) cho video CDI/JPEG XS 1080p
  6,00 USD/giờ

  Chi phí mỗi giờ cho mỗi đầu ra tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) cho video CDI/JPEG XS 1080p
  0,30 USD/giờ

  Tổng chi phí MediaConnect mỗi giờ
  6,00 USD + 6,00 USD + 6,00 USD + 0,30 USD + 0,30 USD + 0,30 USD + 0,30 USD + 0,30 USD + 0,30 USD = 19,80 USD

  Tổng chi phí MediaConnect cho sự kiện kéo dài 6 giờ
  19,80 USD/giờ * 6 giờ = 118,80 USD

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm lời đáp cho các câu hỏi của bạn

Tìm hiểu thêm về các tính năng của AWS Elemental MediaConnect và đọc Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản

Sở hữu ngay quyền truy cập vào AWS Elemental MediaConnect.

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Elemental MediaConnect trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu