Lưu giữ linh hoạt cho các phiên bản được cung cấp

Khách hàng có thể chỉ định thời gian lưu giữ lịch sử hiệu năng trong khoảng từ 1 đến 24 tháng. Lưu giữ trong 1 tháng trở lên được tính theo vCPU mỗi tháng cho các phiên bản được cung cấp. Mức giá hàng tháng sẽ tăng đối với những khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn và khác nhau theo khu vực

Lưu giữ linh hoạt cho các phiên bản Aurora Serverless phiên bản 2

Khách hàng có thể chỉ định thời gian lưu giữ lịch sử hiệu năng trong khoảng từ 1 đến 24 tháng. Việc lưu giữ trong vòng một tháng trở lên được định giá theo mỗi đơn vị dung lượng Aurora (ACU)/tháng đối với các phiên bản Aurora Serverless phiên bản 2. Mức giá hàng tháng sẽ tăng đối với những khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn và khác nhau theo khu vực.

Yêu cầu API

Ví dụ về giá API

Ví dụ, giả sử bạn tạo một bảng điều khiển tùy chọn tạo ra cuộc gọi đến 2 API Thông tin chi tiết về hiệu năng RDS', DescribeDimensionKeys và GetResourceMetrics. Cứ 5 giây 1 lần, bảng điều khiển gọi hai API này. Như vậy là:

  • 2 lời gọi API * (30 ngày * 24 giờ * 60 phút * 60 giây) / (5 giây) = 1.036.800 cuộc gọi API.

Các cuộc gọi API 1M đầu tiên là miễn phí cho mỗi tài khoản, và cứ 1.000 cuộc gọi tiếp theo thì tính 0,01 USD. Do đó, trong ví dụ này, chi phí sẽ là:

  • ((1.036.800 - 1.000.000) / 1.000) * 0,01 = 0,37 USD mỗi tháng

Nếu chúng tôi theo dõi hai phiên bản với bảng điều khiển tùy chỉnh của chúng tôi, làm mới 5 giây một lần, chi phí sẽ là:

  • ((2 * 1.036.800 - 1.000.000) / 1.000) * 0.01 = 10.74 USD mỗi tháng

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Đọc FAQ

Hãy tìm câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Thông tin chi tiết về hiệu năng trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập