Giá hiện tại của lưu giữ dài hạn cho các phiên bản được cung cấp (cho đến ngày 30 tháng 6, 2022)

Lựa chọn lưu giữ dài hạn cung cấp lịch sử hiệu năng trong 2 năm liên tiếp. Lưu giữ dài hạn được tính phí theo vCPU mỗi tháng cho mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu áp dụng nó. Giá này phụ thuộc vào loại phiên bản RDS mà cơ sở dữ liệu của bạn sử dụng và có thể thay đổi theo khu vực.

Giá Lưu giữ linh hoạt mới cho Phiên bản được cung cấp (bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2022)

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, khách hàng có thể chỉ định thời gian lưu giữ lịch sử hiệu năng trong khoảng từ 1 đến 24 tháng. Lưu giữ trong 1 tháng trở lên được tính theo vCPU mỗi tháng cho các phiên bản được cung cấp. Mức giá hàng tháng sẽ tăng đối với những khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn và khác nhau theo khu vực

Định giá lưu giữ bổ sung cho các phiên bản Aurora Serverless v2

Từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, khách hàng chỉ có thể lựa chọn lưu giữ các phiên bản Aurora Serverless v2 trong 24 tháng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, khách hàng có thể chỉ định thời gian lưu giữ lịch sử hiệu năng trong khoảng từ 1 đến 24 tháng. Việc lưu giữ trong vòng một tháng trở lên được định giá theo mỗi đơn vị dung lượng Aurora (ACU)/tháng đối với các phiên bản Aurora Serverless phiên bản 2. Mức giá hàng tháng sẽ tăng đối với những khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn và khác nhau theo khu vực.

Lưu ý: AWS sẽ tính phí lưu giữ Thông tin chuyên sâu về hiệu năng của các phiên bản Aurora Serverless v2 từ tháng 4 năm 2022.

Yêu cầu API

Ví dụ về giá API

Ví dụ, giả sử bạn tạo một bảng điều khiển tùy chọn tạo ra cuộc gọi đến 2 API Thông tin chi tiết về hiệu năng RDS', DescribeDimensionKeys và GetResourceMetrics. Cứ 5 giây 1 lần, bảng điều khiển gọi hai API này. Như vậy là:

  • 2 lời gọi API * (30 ngày * 24 giờ * 60 phút * 60 giây) / (5 giây) = 1.036.800 cuộc gọi API.

Các cuộc gọi API 1M đầu tiên là miễn phí cho mỗi tài khoản, và cứ 1.000 cuộc gọi tiếp theo thì tính 0,01 USD. Do đó, trong ví dụ này, chi phí sẽ là:

  • ((1.036.800 - 1.000.000) / 1.000) * 0,01 = 0,37 USD mỗi tháng

Nếu chúng tôi theo dõi hai phiên bản với bảng điều khiển tùy chỉnh của chúng tôi, làm mới 5 giây một lần, chi phí sẽ là:

  • ((2 * 1.036.800 - 1.000.000) / 1.000) * 0.01 = 10.74 USD mỗi tháng

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Đọc FAQ

Hãy tìm câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Thông tin chi tiết về hiệu năng trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập