Amazon RDS for SQL Server

Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu tương quan trên nền tảng đám mây chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

SQL Server là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển. Amazon RDS for SQL Server giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô triển khai SQL Server trên nền tảng đám mây. Với Amazon RDS, bạn có thể triển khai nhiều phiên bản SQL Server khác nhau (2012, 2014, 2016 và 2017), bao gồm Express, Web, Tiêu chuẩn và Doanh nghiệp trong vài phút với công suất điện toán hiệu quả về mặt chi phí và quy mô linh hoạt. Amazon RDS giúp bạn tự do để tập trung vào phát triển ứng dụng bằng cách quản lý các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu tốn nhiều thời gian, trong đó có cung cấp, sao lưu, vá lỗi phần mềm, giám sát và thay đổi quy mô phần cứng.

Amazon RDS for SQL Server hỗ trợ mô hình cấp phép bản quyền “Đã bao gồm bản quyền”. Bạn không cần phải có bản quyền Microsoft SQL Server được mua riêng. Giá "Đã bao gồm bản quyền" đã bao gồm phần mềm, tài nguyên phần cứng cơ bản và các tính năng quản lý của Amazon RDS.

Bạn có thể tận dụng giá theo giờ mà không phải trả phí trước hoặc cam kết dài hạn. Ngoài ra, bạn cũng có tùy chọn mua Phiên bản CSDL dự trữ theo thời hạn một hay ba năm. Với Phiên bản CSDL dự trữ, bạn có thể thanh toán trước một lần với mức giá thấp cho mỗi Phiên bản CSDL và sau đó trả theo mức phí sử dụng theo giờ được giảm giá đáng kể, tiết kiệm được tới 65% số tiền phí thuần.

Phiên bản CSDL của Amazon RDS for SQL Server có thể được cung cấp kèm lưu trữ tiêu chuẩn hoặc IOPS dự phòng. IOPS được cung cấp của Amazon RDS là tùy chọn lưu trữ được thiết kế mang lại hiệu suất thao tác I/O nhanh, có thể dự đoán và ổn định, đồng thời được tối ưu hóa cho những khối lượng công việc cơ sở dữ liệu giao dịch có nhiều thao tác I/O (OLTP).

logo-SQLServer-vert
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem thông tin chi tiết về sản phẩm

Tìm hiểu cách làm việc với hoặc di chuyển sang Amazon RDS for SQL Server

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu tạo trong bảng điều khiển

Bắt đầu sử dụng Amazon RDS for SQL Server trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập