AWS Security Hub

Tự động hóa hoạt động kiểm tra bảo mật AWS và tập trung cảnh báo bảo mật

Giới thiệu về Trung tâm bảo mật AWS

Sử dụng Trung tâm bảo mật AWS để tự động thực hiện các biện pháp kiểm tra tốt nhất về bảo mật, tổng hợp các cảnh báo bảo mật vào một nơi và một định dạng duy nhất, đồng thời hiểu về tình hình bảo mật tổng thể trên tất cả các tài khoản AWS của bạn.


Giới thiệu về Trung tâm bảo mật AWS

Lợi ích của Trung tâm bảo mật

Phát hiện các sai lệch so với các phương pháp tốt nhất về bảo mật chỉ với một cú nhấp chuột.
Tự động tổng hợp các phát hiện về bảo mật ở định dạng dữ liệu chuẩn hóa từ AWS và các dịch vụ đối tác.
Đẩy nhanh thời gian trung bình để giải quyết bằng các hành động phản hồi và khắc phục tự động.
Trực quan hóa khả năng bảo mật cho các ứng dụng dựa trên AWS của bạn.

Cách thức hoạt động

Trung tâm bảo mật AWS là một dịch vụ quản lý tình hình bảo mật trên đám mây (CSPM), thực hiện các biện pháp kiểm tra tốt nhất về bảo mật, tổng hợp các cảnh báo và cho phép khắc phục tự động.

Trường hợp sử dụng

Giảm thiểu rủi ro bằng các phép kiểm tra tự động dựa trên bộ sưu tập biện pháp kiểm soát bảo mật do chuyên gia tuyển chọn, đồng thời đơn giản hóa hoạt động quản lý sự tuân thủ thông qua các chức năng ánh xạ tích hợp dành cho các khung phổ biến như CIS, PCI DSS và nhiều hơn nữa.

Tự động làm phong phú các nội dung phát hiện, giải quyết các nội dung phát hiện đó hoặc gửi chúng đến hệ thống tạo phiếu hỗ trợ bằng tiện ích tích hợp của Trung tâm bảo mật với EventBridge.

Đơn giản và tinh giản hóa việc tải nhập dữ liệu vào Hệ thống quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM), công cụ tạo phiếu hỗ trợ và các công cụ khác bằng cách hợp nhất các tiện ích tích hợp giữa các dịch vụ AWS và công cụ hạ nguồn của bạn, cũng như bằng cách bình thường hóa các nội dung phát hiện.

Sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý hơn đối với các nỗ lực giải quyết và ứng phó của đội ngũ bảo mật trung tâm cũng như đội ngũ DevSecOps bằng cách tìm kiếm, liên kết và tổng hợp cũng như tinh chỉnh các nội dung phát hiện đa dạng về bảo mật theo tài khoản và tài nguyên, đồng thời trực quan hóa các nội dung phát hiện trong bảng điều khiển của Trung tâm bảo mật.