Định giá Trung tâm bảo mật AWS

Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS

Tính toán chi phí cho Trung tâm bảo mật AWS của bạn chỉ với một ước tính duy nhất.

AWS Security Hub thực hiện kiểm tra những phương pháp bảo mật tốt nhất và thu nạp các phát hiện bảo mật từ dịch vụ cũng như đối tác bảo mật của AWS. Dịch vụ này kết hợp các kết quả kiểm tra bảo mật với những nội dung phát hiện từ các dịch vụ khác và từ công cụ bảo mật của đối tác nhằm mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện về trạng thái bảo mật, bảng điều khiển số tổng hợp các nội dung phát hiện về bảo mật, cũng như đề xuất cách khắc phục những vấn đề đã được xác định.

Trung tâm bảo mật được định giá theo ba yếu tố: số lượng thao tác kiểm tra bảo mật, số lượng sự kiện tải nhập nội dung phát hiện và số lượng thao tác đánh giá quy tắc được xử lý mỗi tháng. Với sự hỗ trợ của Tổ chức AWS, Trung tâm bảo mật cho phép bạn kết nối nhiều tài khoản AWS và hợp nhất các nội dung phát hiện trên những tài khoản đó để tận hưởng mức giá theo bậc cho các thao tác kiểm tra bảo mật, các sự kiện tải nhập nội dung phát hiện và các thao tác đánh giá quy tắc tự động hóa của toàn bộ tổ chức của bạn.

Dùng thử miễn phí 30 ngày

Bạn có thể dùng thử Trung tâm bảo mật AWS mà không mất phí với bản dùng thử miễn phí 30 ngày. Bản dùng thử bao gồm bộ tính năng đầy đủ cùng khả năng kiểm tra phương pháp bảo mật tốt nhất của Trung tâm bảo mật. Mỗi tài khoản AWS trong mỗi Khu vực được kích hoạt Trung tâm bảo mật sẽ nhận được bản dùng thử miễn phí. Trong thời gian dùng thử miễn phí, bạn sẽ nhận được ước tính hóa đơn hàng tháng của mình nếu bạn tiếp tục sử dụng Trung tâm bảo mật trên cùng tài khoản và khu vực.

Chi tiết định giá

 • Kiểm tra bảo mật
 • Các tiêu chuẩn bảo mật đi kèm trong gói có sẵn cho Trung tâm bảo mật, chẳng hạn như CIS AWS Foundations Benchmark,AWS Foundational Security Best Practices, National Institute of Standards and Technology (NIST) SP 800-53 Rev. 5Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Việc tiến hành kiểm tra bảo mật theo những tiêu chuẩn này có thể giúp đánh giá trạng thái bảo mật của các tài khoản và tài nguyên AWS của bạn. Những tiêu chuẩn đi kèm sẵn trong gói này là một tập hợp các biện pháp kiểm soát mà Trung tâm bảo mật liên tục đánh giá để xác định xem có bất kỳ tài khoản hoặc tài nguyên nào không tuân theo các phương pháp bảo mật tốt nhất đã xác định không. Việc đánh giá biện pháp kiểm soát một tài nguyên AWS được gọi là kiểm tra bảo mật và quá trình này sẽ cho ra một nội dung phát hiện thể hiện kết quả kiểm tra. Bạn chỉ bị tính phí một lần cho mỗi thao tác kiểm tra khi các biện pháp kiểm soát giống hệt nhau thường thấy trên các tiêu chuẩn khác nhau được đánh giá dựa trên cùng một tài nguyên.

  Hoạt động kiểm tra bảo mật của Trung tâm bảo mật tận dụng các mục cấu hình do AWS Config ghi lại. Buộc phải có AWS Config để thực hiện hoạt động kiểm tra bảo mật này và các mục cấu hình được định giá riêng, không liên quan đến Trung tâm bảo mật. Vui lòng xem định giá Config để biết chi tiết. Khách hàng của Trung tâm bảo mật không bị tính phí riêng cho bất kỳ quy tắc AWS Config nào mà Trung tâm bảo mật bật. Các quy tắc của AWS Config do Trung tâm bảo mật kích hoạt được quy vào quy tắc liên kết dịch vụ.

   

 • Sự kiện tải nhập nội dung phát hiện
 • Trung tâm bảo mật tải nhập các nội dung phát hiện từ nhiều dịch vụ AWS và sản phẩm khác nhau của đối tác. Sự kiện này tải nhập cả nội dung phát hiện mới và các cập nhật cho nội dung phát hiện đã có.

  Bạn không phải trả phí cho các sự kiện tải nhập nội dung phát hiện liên quan đến thao tác kiểm tra bảo mật của Trung tâm bảo mật. 

  Trung tâm bảo mật cung cấp bậc miễn phí vĩnh viễn bao gồm 10.000 sự kiện tải nhập nội dung phát hiện mỗi tháng.

 • Quy tắc tự động hóa
 • Quy tắc tự động hóa Trung tâm bảo mật cho phép bạn tự động cập nhật hoặc xóa bỏ các nội dung phát hiện trong thời gian gần như thực. Bạn có thể tự động cập nhật các trường khác nhau trong nội dung phát hiện, xóa bỏ các nội dung phát hiện, cập nhật mức độ nghiêm trọng của nội dung phát hiện và trạng thái của quy trình làm việc, thêm ghi chú, v.v. Bạn có thể đặt các tiêu chí như tiêu đề hoặc mức độ nghiêm trọng của nội dung phát hiện để đảm bảo các quy tắc chỉ hoạt động trên nội dung phát hiện liên quan. Tính năng này được định giá theo số lượng thao tác đánh giá quy tắc tự động hóa mỗi tháng.

Ví dụ về định giá

Các ví dụ sau đây khám phá các tổ chức có quy mô khác nhau, trong đó cả thao tác kiểm tra bảo mật, thao tác tải nhập nội dung phát hiện và thao tác đánh giá quy tắc tự động được thực hiện bằng Trung tâm bảo mật. 

 • Bạn có một Khu vực AWS là Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), đồng thời bạn có một tài khoản trong quá trình triển khai AWS. Trong một tháng, Trung tâm bảo mật thực hiện 250 thao tác kiểm tra bảo mật cho mỗi tài khoản và tổng hợp 5.000 thao tác tải nhập nội dung phát hiện cho mỗi tài khoản. Bạn cũng đã kích hoạt quy tắc tự động hóa và thiết lập 10 quy tắc tự động hóa với 5 tiêu chí mỗi quy tắc.

    Tính toán chi phí Chi phí
  250 thao tác kiểm tra bảo mật 250 x 1 tài khoản = 250
  • 250 x 0,0010 USD mỗi thao tác kiểm tra (bậc 100.000 thao tác kiểm tra đầu tiên) = 0,25 USD
  • x 1 Khu vực
  0,25 USD

  5.000 thao tác tải nhập nội dung phát hiện

  5.000 x 1 tài khoản = 5.000

  • 5.000 x 0,00 USD mỗi sự kiện (bậc miễn phí 10.000 sự kiện đầu tiên) = 0,00 USD
  • x 1 Khu vực
  0,00 USD
  10 quy tắc tự động hóa với 5 tiêu chí mỗi quy tắc

  (250 + 5.000) x 10 x 5 = 262.500

  • 262.500 x 0,00 USD mỗi thao tác đánh giá (bậc miễn phí một triệu thao tác đánh giá quy tắc đầu tiên) = 0,00 USD
  • x 1 Khu vực
  0,00 USD
  Tổng chi phí hàng tháng   0,25 USD
 • Bạn có hai Khu vực là Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và Châu Âu (Ireland), đồng thời bạn có 20 tài khoản trong quá trình triển khai AWS. Trung tâm bảo mật thực hiện 500 thao tác kiểm tra bảo mật cho mỗi tài khoản (tổng 10.000 thao tác cho mỗi Khu vực) và tổng hợp 10.000 thao tác tải nhập nội dung phát hiện trên mỗi tài khoản (tổng 200.000 thao tác cho mỗi Khu vực). Bạn cũng đã kích hoạt quy tắc tự động hóa và thiết lập 30 quy tắc tự động hóa với 5 tiêu chí mỗi quy tắc.

    Tính toán chi phí Chi phí
  500 thao tác kiểm tra bảo mật

  500 thao tác kiểm tra x 20 tài khoản = 10.000

  • 10.000 x 0,0010 USD mỗi thao tác kiểm tra (bậc 100.000 thao tác kiểm tra đầu tiên) = 10,00 USD
  • x 2 Khu vực
  20,00 USD

  10.000 thao tác tải nhập nội dung phát hiện

  10.000 x 20 tài khoản = 200.000

  • (bậc miễn phí 10,000 sự kiện đầu tiên)
  • 190.000 x 0,00003 USD mỗi sự kiện = 5,70 USD
  • x 2 Khu vực
  11,40 USD
  30 quy tắc tự động hóa với 5 tiêu chí mỗi quy tắc

  (500 + 10.000) x 20 tài khoản x 30 x 5 = 31.500.000

  • (bậc miễn phí một triệu thao tác đầu tiên)
  • 30.500.000 x 0,10 USD mỗi một triệu thao tác đánh giá quy tắc = 3,05 USD
  • x 2 Khu vực
  6,10 USD
  Tổng chi phí hàng tháng   37,50 USD
 • Bạn có ba Khu vực là Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Châu Âu (Ireland) và Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), đồng thời bạn có 200 tài khoản trong quá trình triển khai AWS. Trung tâm bảo mật thực hiện 1,000 thao tác kiểm tra bảo mật cho mỗi tài khoản (tổng 200.000 thao tác kiểm tra cho mỗi Khu vực) và tổng hợp 50.000 thao tác tải nhập nội dung phát hiện trên mỗi tài khoản (tổng 10.000.000 sự kiện cho mỗi Khu vực). Bạn cũng đã kích hoạt quy tắc tự động hóa và thiết lập 50 quy tắc tự động hóa với 5 tiêu chí mỗi quy tắc.

    Tính toán chi phí Chi phí
  1.000 thao tác kiểm tra bảo mật

  1.000 x 200 tài khoản = 200.000

  • 100.000 x 0,0010 USD mỗi thao tác kiểm tra (bậc 100.000 thao tác kiểm tra đầu tiên) = 100,00 USD
  • 100.000 x 0,0008 USD mỗi thao tác kiểm tra (bậc 400.000 thao tác tiếp theo) = 80,00 USD
  • x 3 Khu vực
  540,00 USD

  50.000 thao tác tải nhập nội dung phát hiện

  50.000 x 200 tài khoản = 10.000.000

  • 10.000 x 0,00 USD mỗi sự kiện (bậc miễn phí 10.000 sự kiện đầu tiên) = 0 USD +
  • 9.990.000 x 0,00003 USD mỗi sự kiện (bậc hơn 10.000 sự kiện) = 299,70 USD
  • x 3 Khu vực
  899,10 USD
  50 quy tắc tự động hóa với 5 tiêu chí mỗi quy tắc

  (200.000 thao tác kiểm tra bảo mật + 10.000.000 sự kiện) = 10.200.000 x 50 x 5 = 2.550.000.000

  • (bậc miễn phí một triệu thao tác đầu tiên)
  • 99.000.000 x 0,1 USD mỗi một triệu thao tác = 9,90 USD +
  • 990.000.000 x 0,05 USD mỗi một triệu thao tác = 49,50 USD +
  • 1.460.000.000 x 0,015 USD mỗi một triệu thao tác = 21,90 USD
  • x 3 Khu vực 
  243,90 USD
  Tổng chi phí hàng tháng   1.683,00 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng