Tài liệu

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Cung cấp khái niệm tổng quan về Amazon Transcribe, bao gồm cả hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các tính năng khác nhau, và tài liệu tham khảo API toàn diện cho nhà phát triển.

HTML | PDF

Hướng dẫn

Đơn giản hóa việc sử dụng Amazon Transcribe trong ứng dụng của bạn nhờ có API phù hợp với nền tảng hoặc ngôn ngữ lập trình.

Video trình bày

Amazon Transcribe nay đã được cung cấp rộng rãi

Hội nghị thượng đỉnh San Francisco AWS 2018 – Amazon Transcribe nay đã được cung cấp rộng rãi
Sở hữu các công nghệ deep learning, Amazon Transcribe là một dịch vụ nhận dạng giọng nói tự động được đào tạo liên tục và quản lý toàn phần, tự động tạo bản chép lời có nhãn thời gian từ tệp âm thanh. Tìm hiểu cách Echo360 tích hợp Amazon Transcribe vào nền tảng để mọi người dễ truy cập video hơn.

Biến đổi ngành y tế với AI

Biến đổi ngành y tế với AI - Tọa đàm trực tuyến về công nghệ của AWS
Tìm hiểu xem có thể sử dụng dịch vụ nhận dạng giọng nói tự động (ASR) và dịch vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để xây dựng các giải pháp hiệu quả giúp đổi mới cách thức thu thập, phân tích và sử dụng thông tin của các bên liên quan khác nhau trong hệ sinh thái ngành y tế.

Tự động hóa bằng Amazon Transcribe & Amazon Translate để nâng cao hiệu quả

Tự động hóa bằng Amazon Transcribe và Amazon Translate để nâng cao hiệu quả - Tọa đàm trực tuyến về công nghệ của AWS
Chúng tôi đã cải tiến đáng kể tính năng nhận dạng giọng nói tự động (ASR) và máy dịch (MT) để tạo ra những bản dịch và bản chép lời trôi chảy, có độ chính xác cao. Trong cuộc hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách đưa bản dịch máy và bản chép lời vào quy trình để tăng hiệu quả cũng như phạm vi tiếp cận của hoạt động.  

Hiện đại hóa trung tâm liên hệ bằng công nghệ trí thông minh nhân tạo: Thu được thông tin chi tiết có giá trị bằng cách chép lời bản ghi

Hiện đại hóa trung tâm liên hệ bằng công nghệ trí thông minh nhân tạo: Thu được thông tin chi tiết có giá trị bằng cách chép lời bản ghi
Hiểu rõ về trung tâm liên hệ Amazon Connect dựa trên bản ghi cuộc gọi đã chép lời. Phân tích bản ghi cuộc gọi bằng Amazon Transcribe, một dịch vụ nhận dạng giọng nói tự động được đào tạo liên tục và quản lý toàn phần, cũng như Amazon Comprehend, một dịch vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) sử dụng công nghệ machine learning để tìm thông tin chi tiết và các mối quan hệ trong văn bản.

Bài đăng trên blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để biết các tài nguyên khác. 

Dùng thử Amazon Transcribe

Đăng nhập vào bảng điều khiển
Bạn có câu hỏi khác?
Hãy liên hệ với chúng tôi