Bắt đầu

Hãy truy cập trang Bắt đầu với Amazon Transcribe để xem tài liệu, hướng dẫn, ví dụ về mã và SDK.

Video

Amazon Transcribe là gì? (1:43)
Modernize your contact center with AI: Gain valuable insights by transcribing recordings (5:33)
Make audio & video files searchable using Amazon Transcribe & Amazon Kendra (8:17)
Zillow: Building speech analytics using AWS AI services (5:57)
AWS re:Invent 2020: Hiện đại hóa tổng đài với AWS Contact Center Intelligence (CCI) (30:59)
AWS re:Invent 2020: Dùng AI để tự động hóa các quy trình lâm sàng (17:33)
AWS re:Invent 2020: Nâng cao độ chính xác của nhận dạng giọng nói bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh (27:34)
AWS re:Invent 2020: Dùng Amazon Transcribe để tạo nội dung có thể tìm kiếm và truy cập (28:38)

Đánh giá dịch vụ tự động nhận dạng giọng nói
Scott Seyfarth và Paul Zhao

Đọc bài đăng trên blog »

Xây dựng mô hình ngôn ngữ tùy chỉnh để thúc đẩy hiệu quả chuyển giọng nói thành văn bản của Amazon Transcribe
Paul Zhao và Vivek Govindan

Đọc bài đăng trên blog »

Dùng Amazon Transcribe và Amazon Kendra để tạo tính năng tìm kiếm tệp âm thanh và video
Bob Strahan và Abhinav Jawadekar

Đọc bài đăng trên blog »

Bài đăng trên blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng xem Blog AWS để tìm các tài nguyên khác. 

Thêm…

Thông tin mới

  • Ngày
Thêm…

Dùng thử Amazon Transcribe

Đăng nhập vào bảng điều khiển
Bạn có câu hỏi khác?
Liên hệ với chúng tôi