Amazon Transcribe

Tự động chuyển giọng nói thành văn bản

Amazon Transcribe giúp các nhà phát triển dễ dàng bổ sung khả năng chuyển giọng nói thành văn bản vào các ứng dụng của họ. Dữ liệu âm thanh hầu như không thể giúp máy tính tìm kiếm và phân tích. Do đó, nội dung nói đã ghi lại cần được chuyển đổi thành văn bản để có thể được sử dụng trong các ứng dụng. Trước đây, khách hàng phải làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ phiên âm, ký kết các hợp đồng đắt đỏ và khó có thể tích hợp việc phiên âm vào ngăn xếp công nghệ của họ để hoàn thành tác vụ này. Nhiều nhà cung cấp sử dụng công nghệ lỗi thời, không thích ứng tốt với các tình huống khác nhau, chẳng hạn như việc âm thanh điện thoại ở các trung tâm liên lạc thường có độ trung thực thấp, dẫn đến độ chính xác kém.

Amazon Transcribe sử dụng quy trình deep learning có tên gọi là nhận dạng giọng nói tự động (ASR) để chuyển giọng nói thành văn bản một cách nhanh chóng và chính xác. Có thể sử dụng Amazon Transcribe để sao chép các cuộc gọi dịch vụ khách hàng, tự động hóa phụ đề thường và phụ đề rời, cũng như tạo siêu dữ liệu cho các tài sản phương tiện để tạo nội dung lưu trữ có thể tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng Amazon Transcribe Medical để bổ sung các khả năng chuyển giọng nói thành văn bản cho các ứng dụng lưu giữ tài liệu lâm sàng trong lĩnh vực y khoa.

Tính năng chính

Bản chuyển lời thoại dễ đọc

Amazon Transcribe tự động thêm dấu câu và định dạng để tệp kết quả có chất lượng gần bằng với chất lượng bản chuyển lời thoại thủ công mà chỉ tốn rất ít thời gian và chi phí.

Phát trực tuyến bản chuyển lời thoại

Bạn có thể xử lý âm thanh theo lô hoặc gần như theo thời gian thực. Sử dụng kết nối bảo mật, bạn có thể gửi luồng âm thanh trực tiếp đến dịch vụ và nhận được một luồng văn bản trả về.

Tạo nhãn thời gian

Amazon Transcribe sẽ trả về nhãn thời gian cho từng từ để bạn có thể dễ dàng tìm thấy một từ hoặc cụm từ trong bản ghi gốc hoặc thêm phụ đề thường vào video.

Kho từ vựng tùy chỉnh

Bạn có thể thêm từ mới vào kho từ vựng cơ sở để tạo ra các bản chuyển lời thoại có độ chính xác cao hơn đối với các từ và cụm từ theo miền cụ thể, chẳng hạn như tên sản phẩm, thuật ngữ kỹ thuật hoặc tên người.

Lọc từ vựng

Bạn có thể chỉ định một danh sách từ để xóa khỏi bản chuyển lời thoại. Ví dụ: bạn có thể chỉ định một danh sách từ tục tĩu hoặc từ phản cảm và Amazon Transcribe sẽ tự động xóa các từ đó khỏi bản chuyển lời thoại. 

Nhận dạng nhiều người nói

Các nội dung thay đổi từ diễn giả được tự động nhận dạng và gán thuộc tính vào văn bản để nắm bắt các tình huống như cuộc gọi điện thoại, cuộc họp và chương trình truyền hình một cách chính xác.

Nhận dạng kênh

Các trung tâm liên hệ có thể gửi một tệp âm thanh tới Amazon Transcribe, sau đó dịch vụ sẽ xác định và xuất ra một bản chuyển lời thoại được chú thích tự động theo nhãn kênh.

Biên tập nội dung tự động

Khi được hướng dẫn, Amazon Transcribe có thể xác định và biên tập thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm (PII) khỏi các bản chuyển lời thoại của ngôn ngữ được hỗ trợ. Điều này cho phép các trung tâm liên hệ dễ dàng xem lại và chia sẻ bản chuyển lời thoại để biết thông tin chuyên sâu về trải nghiệm của khách hàng và đào tạo nhân viên.

Trường hợp sử dụng

Cải thiện dịch vụ khách hàng

Bằng cách chuyển âm thanh thu được thành văn bản, Amazon Transcribe sẽ giúp bạn dựng các ứng dụng phân tích văn bản có khả năng tìm kiếm và phân tích giọng nói đầu vào. Trung tâm liên hệ khách hàng có thể sử dụng Amazon Transcribe để chuyển lời thoại cho các cuộc gọi và khai thác dữ liệu để tìm thông tin chi tiết bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS như Amazon Comprehend để trích xuất ngữ nghĩa và chủ ý từ các cuộc hội thoại.

Quy trình tạo phụ đề và thuyết minh

Amazon Transcribe có thể giúp các đơn vị tạo nội dung và phân phối nội dung đa phương tiện cải thiện khả năng tiếp cận và khả năng truy cập bằng cách tự động tạo phụ đề có nhãn thời gian có thể hiển thị song song với nội dung video. Bằng cách kết hợp văn bản này với Amazon Translate, bạn cũng có thể dễ dàng bản địa hóa video.

Tạo danh mục lưu trữ âm thanh

Bạn có thể sử dụng Amazon Transcribe chuyển âm thanh và các tài sản video thành nội dung lưu trữ có thể tìm kiếm để phục vụ công tác theo dõi tuân thủ và quản lý rủi ro. Chuyển đổi âm thanh thành văn bản và sử dụng Amazon Elaticsearch để lập chỉ mục và tìm kiếm trên toàn thư viện âm thanh/video của bạn.

Khách hàng của Amazon Transcribe

Tìm hiểu thêm về giá Amazon Transcribe

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi