DynamoDB คืออะไร

ถาม: Amazon DynamoDB คืออะไร

DynamoDB คือบริการฐานข้อมูลเชิงไม่สัมพันธ์ที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสำหรับทุกขนาด DynamoDB ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดภาระการบริหารในการดำเนินการและการปรับฐานข้อมูลแบบกระจายไปยัง AWS เพื่อช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าและการกำหนดค่า การวางแผนความสามารถในการรับส่งข้อมูล การจำลองแบบ การซ่อมแซมซอฟต์แวร์ หรือการปรับขนาดของคลัสเตอร์

ถาม: DynamoDB จัดการอะไรแทนฉันได้บ้าง

DynamoDB จะกำจัดอุปสรรคข้อหนึ่งของการขยายฐานข้อมูลหลัก ซึ่งก็คือการจัดการซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและการจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นในการใช้งาน คุณสามารถปรับใช้ฐานข้อมูลเชิงไม่สัมพันธ์ได้ภายในไม่กี่นาที DynamoDB จะปรับขนาดความสามารถในการรับส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการของภาระงาน แบ่งพาร์ติชันข้อมูล และแบ่งซ้ำอีกครั้งตามขนาดตารางที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ DynamoDB จะจำลองข้อมูลพร้อมกันในสถานที่ตั้งสามแห่งใน AWS Region เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความพร้อมใช้งานและความทนทานของข้อมูลสูง

ถาม: แบบจำลองความสอดคล้องของ DynamoDB คืออะไร

เมื่ออ่านข้อมูลจาก DynamoDB ผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าต้องการให้การอ่านเป็นแบบสอดคล้องกันในท้ายที่สุด (Eventually Consistent) หรือสอดคล้องกันอย่างมาก (Strongly Consistent)

  • Eventually Consistent Read (ค่าเริ่มต้น) - ตัวเลือก eventual consistency ในตอนท้ายช่วยเพิ่มปริมาณการอ่านของคุณ อย่างไรก็ตาม Eventually Consistent Read อาจไม่ได้แสดงถึงผลการเขียนที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป โดยทั่วไปสำเนาข้อมูลจะสอดคล้องภายในหนึ่งวินาที การอ่านซ้ำหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ จะส่งกลับข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว
  • Strongly Consistent Read ซึ่งนอกเหนือจาก Eventual Consistency แล้ว DynamoDB ยังให้ความยืดหยุ่นและการควบคุมเพื่อร้องขอการอ่านแบบสอดคล้องกันอย่างมาก หากแอปพลิเคชัน หรือองค์ประกอบของแอปพลิเคชันของคุณจำเป็นต้องใช้ การอ่านแบบสอดคล้องกันอย่างมากจะส่งกลับผลลัพธ์ที่แสดงถึงการเขียนทั้งหมดที่ได้รับการตอบสนองที่ประสบความสำเร็จก่อนการอ่าน
  • ธุรกรรม ACID – DynamoDB Transactions มอบธุรกรรมที่มีลักษณะ Atomicity, Consistency, Isolation, และ Durability (ACID) ให้กับนักพัฒนาในตารางมากกว่าหนึ่งตารางภายใต้บัญชีและภูมิภาค AWS เดียว คุณสามารถใช้ธุรกรรมเมื่อสร้างแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องแทรก ลบ หรืออัปเดตรายการหลายๆ รายการร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางธุรกิจเชิงตรรกะแบบเดี่ยว

เริ่มต้นใช้งาน

ถาม: DynamoDB สนับสนุนการสืบค้นแบบใดบ้าง

DynamoDB สนับสนุนการดำเนินการ GET/PUT โดยใช้คีย์หลักที่ผู้ใช้กำหนด คีย์หลักเป็นแอตทริบิวต์เพียงอย่างเดียวที่จำเป็นในตาราง คุณจะต้องระบุคีย์หลักเมื่อคุณสร้างตาราง และคีย์หลักนี้เองจะระบุแต่ละรายการโดยไม่ซ้ำกัน DynamoDB ยังช่วยให้การคิวรีมีความยืดหยุ่นด้วยการให้คุณสามารถคิวรีแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์หลักได้ด้วย โดยใช้ดัชนีรองส่วนกลางและดัชนีรองเฉพาะ

คีย์หลักอาจเป็นได้ทั้ง partition key แบบแอตทริบิวต์เดี่ยวหรือ partition-sort key แบบร่วม partition key แบบแอตทริบิวต์เดี่ยวอาจเป็น UserID เป็นต้น partition key แบบแอตทริบิวต์เดี่ยวดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถอ่านและเขียนข้อมูลสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับรหัสผู้ใช้ที่ระบุได้อย่างรวดเร็ว

DynamoDB จัดทำดัชนี partition-sort key แบบร่วมเป็นองค์ประกอบ partition key และองค์ประกอบ sort key คีย์หลายส่วนนี้จัดเก็บลำดับชั้นระหว่างค่าองค์ประกอบแรกและองค์ประกอบที่สอง ตัวอย่างเช่น partition-sort key แบบร่วมอาจเป็นการผสมระหว่าง UserID (partition) กับ Timestamp (sort) เมื่อใช้องค์ประกอบ partition key เป็นค่าคงที่ คุณจะสามารถค้นหารายการในองค์ประกอบ sort key ทั้งหมดได้ การค้นหาดังกล่าวจะช่วยให้คุณใช้ Query API เพื่อดำเนินการต่างๆ ตัวอย่างเช่น เพื่อดึงรายการทั้งหมดสำหรับหนึ่ง UserID ตลอดช่วงการประทับเวลา

ถาม: ฉันจะอัปเดตและสืบค้นรรายการข้อมูลด้วย DynamoDB ได้อย่างไร

หลังจากที่คุณสร้างตารางโดยใช้ DynamoDB Console หรือ CreateTable API แล้ว คุณสามารถใช้ PutItem หรือ BatchWriteItem API เพื่อแทรกรายการได้ จากนั้นคุณสามารถใช้ GetItem, BatchGetItem หรือหากคีย์หลักแบบร่วมถูกเปิดใช้งานและกำลังใช้งานในตารางของคุณ ใช้ Query API เพื่อดึงรายการที่คุณเพิ่มลงในตาราง

ถาม: DynamoDB สามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการใดก็ได้ใช่หรือไม่

ใช่ DynamoDB คือบริการระบบคลาวด์ที่มีการจัดการอย่างเต็มที่โดยคุณเข้าใช้งานผ่าน API ได้ แอปพลิเคชันที่ดำเนินการบนระบบปฏิบัติการต่างๆ (เช่น Linux, Windows, iOS, Android, Solaris, AIX และ HP-UX) สามารถใช้ DynamoDB ได้ เราขอแนะนำให้ใช้ AWS SDK เพื่อเริ่มต้นใช้งาน DynamoDB

การวางแผน

ถาม: ฉันต้องเสียค่าบริการในการใช้ DynamoDB อย่างไร

ตาราง DynamoDB แต่ละตารางได้จัดเตรียมปริมาณงานอ่านและปริมาณงานเขียนที่เชื่อมโยงกันแล้ว คุณจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการตามชั่วโมงสำหรับความสามารถในการอ่านและเขียนหากคุณใช้งานเกิน Free Tier อย่าลืมว่าคุณจะได้รับเรียกเก็บค่าบริการตามชั่วโมงสำหรับความสามารถในการรับส่งข้อมูลไม่ว่าคุณจะส่งคำร้องขอไปยังตารางของคุณหรือไม่ หากคุณต้องการเปลี่ยนความสามารถในการรับส่งข้อมูลของตาราง คุณสามารถทำได้โดยใช้ AWS Management Console, UpdateTable API หรือ PutScalingPolicy API สำหรับ Auto Scaling นอกจากนี้ DynamoDB จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงค่าธรรมเนียมในการโอนข้อมูลอินเทอร์เน็ตมาตรฐานด้วย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของ DynamoDB โปรดดูที่หน้าราคาของ DynamoDB

ถาม: ฉันสามารถจัดเตรียมตารางปริมาณงานสำหรับตาราง DynamoDB ได้สูงสุดเท่าใดต่อหนึ่งตาราง

ปริมาณงานสูงสุดต่อหนึ่งตาราง DynamoDB นั้นไม่จำกัดในทางปฏิบัติ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในตัว โปรดดูข้อจำกัดใน DynamoDB หากคุณต้องการขอเพิ่มขีดจำกัด โปรดติดต่อ Amazon  

ถาม: ปริมาณงานขั้นต่ำสำหรับตาราง DynamoDB หนึ่งตารางคือเท่าใด

ปริมาณงานขั้นต่ำที่คุณสามารถขอได้คือ 1 หน่วยความสามารถในการเขียน และ 1 หน่วยความสามารถในการอ่านสำหรับทั้งการปรับขนาดอัตโนมัติและการจัดเตรียมปริมาณงานด้วยตนเอง การจัดเตรียมดังกล่าวอยู่ใน Free Tier ซึ่งจะอนุญาตหน่วยความสามารถในการเขียน 25 หน่วย และหน่วยความสามารถในการอ่าน 25 หน่วย Free Tier ใช้ที่ระดับบัญชี ไม่ใช่ระดับตาราง กล่าวคือหากคุณบวกความสามารถที่จัดเตรียมไว้ของตารางทั้งหมดเข้าด้วยกัน และหากความสามารถรวมนั้นไม่เกิน 25 หน่วยความสามารถในการเขียน และ 25 หน่วยความสามารถในการอ่าน ความสามารถที่จัดเตรียมไว้ของคุณจะจัดอยู่ใน Free Tier

วิธีทำงาน

ถาม: แบบจำลองข้อมูลและ API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและ API โปรดดูที่ Amazon DynamoDB: วิธีทำงาน

ถาม: ความยืดหยุ่น ความพร้อมใช้งาน และความทนทาน

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความพร้อมใช้งาน และความทนทาน โปรดดูที่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ Amazon DynamoDB

Q: Auto Scaling

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Auto Scaling ของ DynamoDB โปรดดูที่ การจัดการความสามารถในการรับส่งข้อมูลอัตโนมัติด้วย Auto Scaling ของ DynamoDB

ถาม: ความปลอดภัยและการควบคุม

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุม DynamoDB โปรดดูที่การรับรองและการควบคุมการเข้าถึงสำหรับ Amazon DynamoDB

ภาพเว็บเพจ
ไปที่หน้าราคา

ดูราคา Amazon DynamoDB

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ภาพการลงชื่อสมัครใช้บัญชี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
ภาพกล่องเครื่องมือ
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon DynamoDB บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้