Amazon EC2
Đám mây AWS
Bắt đầu với Elastic Load Balancing

Elastic Load Balancing tự động phân phối lưu lượng truy cập đến của ứng dụng cho nhiều mục tiêu, chẳng hạn các máy ảo Amazon EC2, container và địa chỉ IP. Elastic Load Balancing có thể xử lý các tải lưu lượng truy cập khác nhau của ứng dụng của bạn trên một Vùng sẵn sàng hoặc trên nhiều Vùng sẵn sàng khác nhau. Elastic Load Balancing cung cấp ba loại bộ cân bằng tải, tất cả đều có độ khả dụng cao, tự động điều chỉnh quy mô và khả năng bảo mật mạnh mẽ cần thiết để giúp cho ứng dụng của bạn có được dung sai cao.

Application Load Balancer

Application Load Balancer phù hợp nhất để cân bằng tải lưu lượng HTTP và HTTPS và cung cấp định tuyến yêu cầu cấp cao hướng tới cung cấp các hạ tầng ứng dụng hiện đại, bao gồm các dịch vụ vi mô và container. Hoạt động ở mức yêu cầu riêng lẻ (Lớp 7), Application Load Balancer hướng lưu lượng tới các đích trên Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) dựa vào nội dung của yêu cầu.

Tìm hiểu thêm>>

Network Load Balancer

Network Load Balancer phù hợp nhất cho cân bằng tải lưu lượng TCP trong đó yêu cầu phải có hiệu năng cực kỳ cao. Hoạt động ở mức kết nối (Lớp 4), Network Load Balancer hướng lưu lượng tới các đích trên Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) và có khả năng xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giây nhưng vẫn đảm bảo độ trễ siêu thấp. Network Load Balancer cũng được tối ưu hóa để xử lý các cấu trúc lưu lượng đột ngột và dễ biến đổi.

Tìm hiểu thêm>>

Classic Load Balancer

Classic Load Balancer cung cấp cân bằng tải cơ bản trên nhiều phiên bản Amazon EC2 khác nhau và hoạt động ở cả mức yêu cầu và kết nối. Classic Load Balancer được thiết kế cho những ứng dụng được xây dựng trên mạng EC2-Classic.

Tìm hiểu thêm>>


Điện toán quy mô web linh hoạt

Độ khả dụng cao

Elastic Load Balancing tự động phân phối lưu lượng truy cập đến trên nhiều đích khác nhau – các máy ảo Amazon EC2, container và địa chỉ IP – trên nhiều Vùng sẵn sàng và đảm bảo chỉ những đích làm mạnh mới nhận được lưu lượng truy cập. Elastic Load Balancing cũng có thể cân bằng tải trên một Khu vực, hướng lưu lượng tới các đích lành mạnh ở nhiều Vùng sẵn sàng khác nhau.

Kiểm soát hoàn toàn

Bảo mật

Elastic Load Balancing kết hợp cùng Amazon Virtual Private Cloud (VPC) để cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm quản lý chứng nhận tích hợp, xác thực người dùng và giải mã SSL. Khi kết hợp, cả hai mang lại cho bạn sự linh hoạt để quản lý tập trung các thiết lập SSL và loại bỏ khối lượng công việc quá tải trên CPU khỏi các ứng dụng của bạn.                                                                                                                       

Dịch vụ máy chủ lưu trữ đám mây linh hoạt

Linh hoạt

Elastic Load Balancing có khả năng xử lý các thay đổi diễn ra nhanh trên các cấu trúc lưu lượng mạng. Ngoài ra, khả năng tích hợp sâu với Auto Scaling đảm bảo ứng dụng có đủ công suất để đáp ứng các mức tải khác nhau của ứng dụng mà không yêu cần phải can thiệp thủ công.                                                                                                                                                                                                                

Dịch vụ máy chủ lưu trữ đám mây linh hoạt

Linh hoạt

Elastic Load Balancing cũng cho phép bạn sử dụng địa chỉ IP để hướng các yêu cầu tới đích ứng dụng. Việc này mang lại cho bạn sự linh hoạt trong cách ảo hóa các đích ứng dụng của bạn, cho phép bạn lưu trữ nhiều ứng dụng hơn trên cùng một máy ảo. Việc này cũng cho phép các ứng dụng này có các nhóm bảo mật riêng lẻ và sử dụng chung một cổng mạng để đơn giản hóa hơn nữa sự giao tiếp liên ứng dụng trên kiến trúc dựa vào các dịch vụ vi mô.

Dịch vụ máy chủ lưu trữ đám mây linh hoạt

Giám sát và kiểm tra mạnh mẽ

Elastic Load Balancing cho phép bạn giám sát các ứng dụng và hiệu năng của chúng trong thời gian thực bằng các chỉ số, tính năng ghi nhật ký và truy vết yêu cầu của Amazon CloudWatch. Việc này giúp hiểu rõ hơn về hành vi của ứng dụng, phát hiện vấn đề và nhận diện các điểm thắt cổ chai trên ngăn xếp ứng dụng của bạn ở mức độ một yêu cầu riêng lẻ.

Dịch vụ máy chủ lưu trữ đám mây linh hoạt

Hybrid Load Balancing

Elastic Load Balancing cho phép cân bằng tải giữa các tài nguyên AWS và tại cơ sở bằng cách sử dụng cùng một bộ cân bằng tải. Việc này giúp bạn dễ dàng di chuyển, bung hoặc bảo vệ khi xảy ra lỗi cho các ứng dụng tại cơ sở lên đám mây.

Elastic Load Balancing giúp ứng dụng của bạn có dung sai cao bằng cách tự động cân bằng lưu lượng giữa các đích – các phiên bản Amazon EC2, container và địa chỉ IP – và Vùng sẵn sàng trong khi vẫn đảm bảo chỉ những đích có tình trạng tốt mới nhận được lưu lượng. Nếu toàn bộ đích của bạn trên một Vùng sẵn sàng không lành mạnh, Elastic Load Balancing sẽ hướng lưu lượng tới các máy ảo mạnh trên các Vùng sẵn sàng khác. Sau khi đích đã trở lại trạng thái lành mạnh, cân bằng tải sẽ tự động bắt đầu lại từ các đích ban đầu.

Với tính năng hỗ trợ container được cải tiến cho Elastic Load Balancing, giờ đây bạn có thể cân bằng tải trên nhiều cổng trên cùng một máy ảo Amazon EC2. Bạn cũng có thể tận dụng khả năng tích hợp sâu với Amazon EC2 Container Service (ECS), một công cụ cung cấp sản phẩm container được quản lý đầy đủ. Chỉ cần đăng ký một dịch vụ có một bộ cân bằng tải và ECS quản lý một cách minh bạch quá trình đăng ký và hủy đăng ký các container Docker. Bộ cân bằng tải tự động phát hiện cổng và cổng sẽ tự cấu hình động lại.

Elastic Load Balancing đảm bảo rằng ứng dụng của bạn sẽ điều chỉnh quy mô theo nhu cầu của khách hàng của bạn. Với khả năng kích hoạt Auto Scaling cho nhóm máy ảo Amazon EC2 của bạn khi độ trễ của một trong bất kỳ máy ảo EC2 nào của bạn vượt quá một ngưỡng cấu hình trước, ứng dụng của bạn sẽ luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tiếp theo của khách hàng.

Elastic Load Balancing giúp dễ dàng tạo một điểm vào hướng internet trên VPC của bạn hoặc hướng lưu lượng yêu cầu giữa các lớp của ứng dụng của bạn trên VPC. Bạn có thể gán các nhóm bảo mật cho bộ cân bằng tải của mình để kiểm soát cổng nào cần mở đối với một danh sách các nguồn được cho phép. Do Elastic Load Balancing được tích hợp với VPC của bạn, toàn bộ các Network Access Control List (ACL) và Routing Table hiện hành sẽ tiếp tục cung cấp thêm các kiểm soát mạng.

Khi bạn tạo một bộ cân bằng tải trên VPC, bạn có thể xác định sử dụng bộ cân bằng tải đó hướng internet (mặc định) hoặc nội bộ. Nếu chọn nội bộ, bạn không cần phải có một cổng internet để tiếp cận bộ cân bằng tải và địa chỉ IP riêng của bộ cân bằng tải sẽ được sử dụng trên hồ sơ DNS của bộ cân bằng tải.

Elastic Load Balancing cho phép cân bằng tải giữa các tài nguyên AWS và tại cơ sở bằng cách sử dụng cùng một bộ cân bằng tải. Ví dụ, nếu bạn cần phân phối lưu lượng ứng dụng giữa cả tài nguyên AWS và tài nguyên tại cơ sở, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đăng ký toàn bộ các tài nguyên với cùng một nhóm đích rồi gán nhóm đích với một bộ cân bằng tải. Cách khác, bạn có thể sử dụng phương pháp cân bằng tải gia quyền dựa trên DNS giữa các tài nguyên AWS và tài nguyên tại cơ sở bằng cách sử dụng hai bộ cân bằng tải, trong đó một bộ cân bằng tải cho tài nguyên AWS và một bộ cân bằng tải khác cho tài nguyên tại cơ sở.

Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp cân bằng tải lai để có lợi cho các ứng dụng độc lập trong đó một bộ nằm trên VPC và một bộ khác nằm tại địa điểm tại cơ sở. Chỉ cần đưa các đích VPC vào một nhóm đích và các đích tại cơ sở vào một nhóm đích khác, rồi sau đó sử dụng phương pháp định tuyến dựa trên nội dung để hướng lưu lượng tới từng nhóm đích.


Bắt đầu sử dụng Elastic Load Balancing thật dễ dàng. Làm theo hướng dẫn từng bước trên bảng điều khiển của chúng tôi để triển khai bộ cân bằng tải đầu tiên của bạn chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Đăng nhập vào bảng điều khiển