Elastic Load Balancing

Đạt được dung sai cao cho bất kỳ ứng dụng nào bằng cách đảm bảo khả năng mở rộng, hiệu năng và bảo mật.

Elastic Load Balancing tự động phân phối lưu lượng truy cập đến của ứng dụng trên nhiều đích, chẳng hạn các phiên bản Amazon EC2, bộ chứa, địa chỉ IP và chức năng Lambda. Elastic Load Balancing có thể xử lý các tải lưu lượng truy cập khác nhau của ứng dụng của bạn trên một Vùng sẵn sàng hoặc trên nhiều Vùng sẵn sàng khác nhau. Elastic Load Balancing cung cấp ba loại bộ cân bằng tải, tất cả đều có độ khả dụng cao, tự động điều chỉnh quy mô và khả năng bảo mật mạnh mẽ cần thiết để giúp cho ứng dụng của bạn có được dung sai cao.

Cân bằng tải ứng dụng


Application Load Balancer phù hợp nhất để cân bằng tải lưu lượng HTTP và HTTPS và cung cấp định tuyến yêu cầu cấp cao hướng tới cung cấp các hạ tầng ứng dụng hiện đại, bao gồm các dịch vụ vi mô và container. Hoạt động ở mức yêu cầu riêng lẻ (Lớp 7), Cân bằng tải ứng dụng hướng lưu lượng tới các đích trên Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) dựa vào nội dung của yêu cầu.

Network Load Balancer


Network Load Balancer phù hợp nhất cho việc cân bằng tải lưu lượng Giao thức kiểm soát truyền tải (TCP), Giao thức gói dữ liệu người dùng (UDP) và Bảo mật lớp vận chuyển (TLS). Đây là hoạt động yêu cầu phải có hiệu năng rất cao. Hoạt động ở mức kết nối (Lớp 4), Network Load Balancer hướng lưu lượng tới các đích trên Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) và có khả năng xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giây nhưng vẫn đảm bảo độ trễ siêu thấp. Network Load Balancer cũng được tối ưu hóa để xử lý các cấu trúc lưu lượng đột ngột và dễ biến đổi.

Cân bằng tải cổ điển


Cân bằng tải cổ điển cung cấp cân bằng tải cơ bản trên nhiều phiên bản Amazon EC2 và hoạt động ở cả cấp độ yêu cầu và cấp độ kết nối. Cân bằng tải cổ điển được thiết kế cho những ứng dụng được xây dựng trên mạng EC2-Classic.

Lợi ích

Độ sẵn sàng cao

Elastic Load Balancing tự động phân phối lưu lượng truy cập đến trên nhiều đích – các phiên bản Amazon EC2, bộ chứa, địa chỉ IP và chức năng Lambda – trên nhiều Vùng sẵn sàng và đảm bảo chỉ những đích làm mạnh mới nhận được lưu lượng truy cập. Elastic Load Balancing cũng có thể cân bằng tải trên một Khu vực, hướng lưu lượng tới các đích có tình trạng tốt ở nhiều Vùng sẵn sàng khác nhau. Cam kết Thỏa thuận cấp dịch vụ của Amazon Elastic Load Balancing là đảm bảo độ khả dụng 99,99% cho cân bằng tải.

Bảo mật

Elastic Load Balancing kết hợp cùng Amazon Virtual Private Cloud (VPC) để cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm quản lý chứng nhận tích hợp, xác thực người dùng và giải mã SSL/TLS. Khi kết hợp, cả hai mang lại cho bạn sự linh hoạt để quản lý tập trung các cài đặt SSL/TLS và loại bỏ khối lượng công việc quá tải trên CPU khỏi các ứng dụng của bạn.

Linh hoạt

Elastic Load Balancing có khả năng xử lý các thay đổi diễn ra nhanh trên các cấu trúc lưu lượng mạng. Ngoài ra, khả năng tích hợp sâu với Auto Scaling đảm bảo ứng dụng có đủ công suất để đáp ứng các mức tải khác nhau của ứng dụng mà không yêu cần phải can thiệp thủ công.

Linh hoạt

Elastic Load Balancing cũng cho phép bạn sử dụng địa chỉ IP để hướng các yêu cầu tới đích ứng dụng. Nhờ đó, bạn có được sự linh hoạt trong cách ảo hóa các đích ứng dụng của mình, có thể lưu trữ nhiều ứng dụng hơn trên cùng một phiên bản. Ngoài ra, các ứng dụng này cũng có thể có những nhóm bảo mật riêng lẻ và sử dụng chung một cổng mạng để đơn giản hóa hơn nữa khả năng giao tiếp liên ứng dụng trên kiến trúc dựa vào các dịch vụ vi mô.

Giám sát và kiểm tra mạnh mẽ

Elastic Load Balancing cho phép bạn giám sát các ứng dụng và hiệu năng của chúng trong thời gian thực bằng các chỉ số, tính năng ghi nhật ký và truy vết yêu cầu của Amazon CloudWatch. Việc này giúp hiểu rõ hơn về hành vi của ứng dụng, phát hiện vấn đề và nhận diện các điểm thắt cổ chai trên ngăn xếp ứng dụng của bạn ở mức độ một yêu cầu riêng lẻ.

Hybrid load balancing

Elastic Load Balancing cho phép cân bằng tải giữa các tài nguyên AWS và tại cơ sở bằng cách sử dụng cùng một bộ cân bằng tải. Việc này giúp bạn dễ dàng di chuyển, bung hoặc bảo vệ khi xảy ra lỗi cho các ứng dụng tại cơ sở lên đám mây.

Trường hợp sử dụng

Đạt được dung sai cao hơn cho ứng dụng của bạn

Elastic Load Balancing giúp ứng dụng của bạn có dung sai cao bằng cách tự động cân bằng lưu lượng giữa các đích – các phiên bản Amazon EC2, bộ chứa, địa chỉ IP và chức năng Lambda – trong nhiều Vùng sẵn sàng mà vẫn đảm bảo chỉ những đích có tình trạng tốt mới nhận được lưu lượng. Nếu toàn bộ đích của bạn ở một Vùng sẵn sàng có tình trạng không tốt, Elastic Load Balancing sẽ hướng lưu lượng tới các đích mạnh ở các Vùng sẵn sàng khác. Sau khi đích đã trở lại tình trạng tốt, tính năng cân bằng tải sẽ tự động bắt đầu lại từ các đích ban đầu.

Tự động cân bằng tải các ứng dụng nằm trong bộ chứa của bạn

Với tính năng hỗ trợ bộ chứa được cải tiến cho Elastic Load Balancing, giờ đây bạn có thể cân bằng tải trên nhiều cổng trên cùng một máy ảo Amazon EC2. Bạn cũng có thể tận dụng khả năng tích hợp sâu với Amazon EC2 Container Service (ECS), một công cụ cung cấp sản phẩm bộ chứa được quản lý đầy đủ. Chỉ cần đăng ký một dịch vụ có một bộ cân bằng tải và ECS quản lý một cách minh bạch quá trình đăng ký và hủy đăng ký các bộ chứa Docker. Bộ cân bằng tải tự động phát hiện cổng và cổng sẽ tự cấu hình động lại.

Tự động điều chỉnh quy mô ứng dụng của bạn

Elastic Load Balancing đảm bảo rằng ứng dụng của bạn sẽ điều chỉnh quy mô theo nhu cầu của khách hàng của bạn. Với khả năng kích hoạt Auto Scaling cho nhóm máy ảo Amazon EC2 của bạn khi độ trễ của một trong bất kỳ máy ảo EC2 nào của bạn vượt quá một ngưỡng cấu hình trước, ứng dụng của bạn sẽ luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tiếp theo của khách hàng.

Sử dụng Elastic Load Balancing trên Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) của bạn

Elastic Load Balancing giúp dễ dàng tạo một điểm vào hướng internet trên VPC của bạn hoặc hướng lưu lượng yêu cầu giữa các lớp của ứng dụng của bạn trên VPC. Bạn có thể gán các nhóm bảo mật cho bộ cân bằng tải của mình để kiểm soát cổng nào cần mở đối với một danh sách các nguồn được cho phép. Do Elastic Load Balancing được tích hợp với VPC của bạn, toàn bộ các Network Access Control List (ACL) và Routing Table hiện hành sẽ tiếp tục cung cấp thêm các kiểm soát mạng.

Khi bạn tạo một bộ cân bằng tải trên VPC, bạn có thể xác định sử dụng bộ cân bằng tải đó hướng internet (mặc định) hoặc nội bộ. Nếu chọn nội bộ, bạn không cần phải có một cổng internet để tiếp cận bộ cân bằng tải và địa chỉ IP riêng của bộ cân bằng tải sẽ được sử dụng trên hồ sơ DNS của bộ cân bằng tải.

Hybrid load balancing với Elastic Load Balancing

Elastic Load Balancing cho phép cân bằng tải giữa các tài nguyên AWS và tại cơ sở bằng cách sử dụng cùng một bộ cân bằng tải. Ví dụ, nếu bạn cần phân phối lưu lượng ứng dụng giữa cả tài nguyên AWS và tài nguyên tại cơ sở, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đăng ký toàn bộ các tài nguyên với cùng một nhóm đích rồi gán nhóm đích với một bộ cân bằng tải. Cách khác, bạn có thể sử dụng phương pháp cân bằng tải gia quyền dựa trên DNS giữa các tài nguyên AWS và tài nguyên tại cơ sở bằng cách sử dụng hai bộ cân bằng tải, trong đó một bộ cân bằng tải cho tài nguyên AWS và một bộ cân bằng tải khác cho tài nguyên tại cơ sở.

Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp cân bằng tải lai để có lợi cho các ứng dụng độc lập trong đó một bộ nằm trên VPC và một bộ khác nằm tại địa điểm tại cơ sở. Chỉ cần đưa các đích VPC vào một nhóm đích và các đích tại cơ sở vào một nhóm đích khác, rồi sau đó sử dụng phương pháp định tuyến dựa trên nội dung để hướng lưu lượng tới từng nhóm đích.

Gọi các chức năng Lambda qua HTTP(S)

Elastic Load Balancing hỗ trợ gọi các chức năng Lambda để phân phối yêu cầu HTTP(S). Nhờ đó, người dùng có thể truy cập các ứng dụng không cần máy chủ từ bất kỳ máy khách HTTP nào, kể cả trình duyệt web. Bạn có thể đăng ký các chức năng Lambda là đích và tận dụng sự hỗ trợ cho quy tắc định tuyến dựa trên nội dung trong Cân bằng tải ứng dụng để định tuyến yêu cầu tới những chức năng Lambda khác nhau. Bạn có thể sử dụng Cân bằng tải ứng dụng làm điểm cuối HTTP chung cho các ứng dụng dùng máy chủ và máy tính không cần máy chủ. Bạn có thể tạo một trang web hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các hàm Lambda hoặc kết hợp các phiên bản EC2, bộ chứa, máy chủ tại chỗ và hàm Lambda để xây dựng ứng dụng.

Bài viết và bài đăng trên blog

Mới – Định tuyến yêu cầu nâng cao cho Cân bằng tải ứng dụng AWS
Tác giả: Jeff Barr 
 
Ngày 27 tháng 3 năm 2019
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu thêm về Elastic Load Balancing

Truy cập trang tính năng.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Elastic Load Balancing trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập