Amazon FSx for OpenZFS

Dịch vụ lưu trữ chung được quản lý toàn phần, được xây dựng trên hệ thống tệp OpenZFS nổi tiếng

Lợi ích của FSx cho OpenZFS

Dễ dàng di chuyển máy chủ tệp Linux sang AWS với không gian lưu trữ tệp phù hợp hoặc vượt trên những khả năng mà bạn tin dùng hiện nay, cũng như có thể truy cập qua giao thức NFS.

Tìm hiểu thêm

Đơn giản hóa việc xây dựng và thử nghiệm ứng dụng bằng cách sử dụng ảnh chụp nhanh dữ liệu tức thời OpenZFS, nhân bản dữ liệu và sao chép dữ liệu theo yêu cầu trên các hệ thống tệp.

Tìm hiểu thêm

Đẩy nhanh khối lượng công việc với không gian lưu trữ hiệu suất cao hơn 1 triệu IOP với độ trễ vài trăm micro giây.

Tìm hiểu thêm

Tối ưu hóa chi phí chỉ bằng vài cú nhấp chuột để thay đổi mức thông lượng và bật các tính năng lưu trữ hiệu quả như nén dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Cách thức hoạt động

Amazon FSx dành cho OpenZFS cung cấp kho lưu trữ tệp chung được quản lý toàn phần, được xây dựng trên hệ thống tệp OpenZFS và có thể truy cập qua giao thức NFS (v3, v4, v4.1 và v4.2).
Cách thức hoạt động của Amazon FSx dành cho OpenZFS

Trường hợp sử dụng

Di chuyển khối lượng công việc chạy trên ZFS hoặc các máy chủ tệp khác dựa trên Linux sang AWS mà không cần chỉnh sửa mã ứng dụng hay cách quản lý dữ liệu.

Sử dụng máy học (ML), dữ liệu phân tích tài chính và các ứng dụng chuyên sâu về dữ liệu khác với không gian lưu trữ có IOPS cao.

Mang lại độ trễ thấp cần thiết để thay đổi quy mô ứng dụng phân phối web và quản lý nội dung theo tệp, bao gồm WordPress, Drupal và Magento.

Thử nghiệm thay đổi hiệu quả nhờ khả năng sao chép dữ liệu ứng dụng trong vài giây, giảm thời gian xây dựng với kho lưu trữ có khả năng lưu trữ nhanh chóng và các giải pháp DevOps như Git, Bitbucket và Jenkins.


Khám phá thêm về AWS