Amazon Inspector là một dịch vụ quét lỗ hổng bảo mật tự động và liên tục nhằm đánh giá các phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) và hình ảnh bộ chứa để cải thiện tính bảo mật và tuân thủ cho khối lượng công việc cơ sở hạ tầng. Chi phí hàng tháng được xác định bởi sự kết hợp của hai tham số: số phiên bản Amazon EC2 được quét và tổng số hình ảnh bộ chứa được quét ban đầu khi đẩy lên Amazon Elastic Container Registry (ECR) và được quét lại trong một tháng.

Số lượt quét phiên bản Amazon EC2: Từng phiên bản EC2 liên tục được quét để phát hiện lỗ hổng bảo mật phần mềm và khả năng xâm nhập qua mạng ngoài ý muốn. Tổng chi phí hàng tháng dựa trên số phiên bản EC2 trung bình* được đánh giá trong vòng một tháng. Đối với các phiên bản chạy không liên tục, giá được tính theo tỷ lệ dựa trên tổng thời gian chạy trong một tháng.

Số lượt quét hình ảnh bộ chứa Amazon ECR: Từng hình ảnh bộ chứa được đẩy tới Amazon ECR có cấu hình hỗ trợ quét Amazon Inspector đều được đánh giá để phát hiện lỗ hổng bảo mật phần mềm. Tổng chi phí hàng tháng dựa trên sự kết hợp giữa số lượng hình ảnh được quét ban đầu khi đẩy vào ECR và số lần những hình ảnh đó được quét lại mỗi tháng.

Với Amazon Inspector, bạn chỉ phải thanh toán cho những gì mình dùng, không có phí tối thiểu và không cần cam kết trả trước.

Bản dùng thử miễn phí

Tất cả các tài khoản mới của Amazon Inspector đều đủ điều kiện dùng thử miễn phí 15 ngày để đánh giá dịch vụ và ước tính chi phí của dịch vụ. Trong thời gian dùng thử, tất cả các phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) đủ điều kiện và hình ảnh bộ chứa được đẩy đến Amazon Elastic Container Registry (ECR) đều được quét miễn phí liên tục.

Ngoài ra, bạn có thể xem lại chi tiêu dự kiến trong bảng điều khiển Amazon Inspector, gồm cả chi tiêu tổng hợp trong toàn tổ chức ở tài khoản Amazon Inspector trung tâm cho quản trị viên. Bằng cách này, bạn có thể hiểu rõ và ước tính chi phí sử dụng Amazon Inspector để quét lỗ hổng bảo mật tự động và liên tục trên Amazon EC2 và ECR với toàn bộ tổ chức của mình trước khi quyết định.

*Số phiên bản EC2 trung bình = (tổng số giờ mà các phiên bản được hỗ trợ và có hoạt động đã được quét) / (số giờ trong một tháng, tức là 720 giờ). Ví dụ: bạn có 3 phiên bản được hỗ trợ có hoạt động và được quét trong các khoảng thời gian khác nhau trong một tháng: Phiên bản đầu tiên trong 360 giờ, phiên bản thứ hai trong 350 giờ và phiên bản thứ ba trong 10 giờ, tổng cộng có 720 giờ các phiên bản được hỗ trợ và có hoạt động đã được quét. Từ đó, tổng cộng 720 giờ quét các phiên bản trong tháng đó / 720 giờ trong tháng = 1 phiên bản EC2 trung bình.

Ví dụ về giá

Ví dụ 1: Quét phiên bản Amazon EC2
Bạn vào tháng thanh toán mới trong hoạt động triển khai ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) gồm 10 phiên bản Amazon EC2, trong đó AWS Systems Manager agent đã được cài đặt và cấu hình để quét Amazon Inspector. Các phiên bản này chạy trong cả tháng. Ngoài ra, 10 phiên bản khác được khởi chạy và quét liên tục bằng Amazon Inspector trong kỳ thanh toán hàng tháng này. Tuy nhiên, mỗi phiên bản mới này chỉ hoạt động trong 15 ngày của kỳ thanh toán. Phí của Amazon Inspector tại miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:

10 phiên bản EC2 được quét trong cả 30 ngày với giá 1,25 USD/phiên bản = 10 x 1,25 USD = 12,50 USD
10 phiên bản EC2 được quét chỉ trong 15 ngày, dẫn đến trung bình là 5 phiên bản với giá 1,25 USD/phiên bản = 5 x 1,25 USD = 6,25 USD
Hóa đơn Amazon Inspector trong tháng của bạn sẽ là 18,75 USD.

Ví dụ 2: Hình ảnh bộ chứa Amazon ECR khi được quét liên tục
Bạn vào tháng thanh toán mới trong hoạt động triển khai ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với 500 hình ảnh bộ chứa được đẩy, quét và lưu giữ từ 30 ngày trước trong kho ECR được cấu hình để quét liên tục. Bạn cũng đẩy 1.000 hình ảnh bộ chứa mới vào cùng kho đó trong tháng. Chi phí của bạn sẽ bao gồm 1.000 hình ảnh bộ chứa mới được quét lần đầu khi được đẩy vào ECR, cũng như phí quét lại tổng số 1.500 hình ảnh bộ chứa được giữ lại. Tháng này, đã có các bản cập nhật cho cơ sở dữ liệu lỗ hổng bảo mật của Amazon Inspector, làm khởi động 15 lần quét lại. Phí của Amazon Inspector tại miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:

1.000 hình ảnh bộ chứa mới đẩy được quét lần đầu với giá 0,09 USD/hình ảnh = 1.000 x 0,09 USD = 90,00 USD
(1.000 hình ảnh bộ chứa mới đẩy + 500 hình ảnh bộ chứa được đẩy và quét trước đó đã có trong kho = 1.000 + 500 = tổng số 1.500 hình ảnh trong kho)
1.500 hình ảnh, mỗi hình ảnh được quét lại trung bình 15 lần với giá 0,01 USD/lần quét lại = 1,500 x 15 x 0,01 USD = 225,00 USD
Hóa đơn Amazon Inspector trong tháng của bạn sẽ là 315,00 USD.

Ví dụ 3: Hình ảnh bộ chứa Amazon ECR khi được quét lúc đẩy
Bạn vào tháng thanh toán mới trong hoạt động triển khai ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với 500 hình ảnh bộ chứa được đẩy, quét và lưu giữ trong kho ECR được cấu hình để quét lúc đẩy. Bạn đẩy 1.000 hình ảnh bộ chứa mới vào cùng kho đó trong tháng. Chi phí của bạn sẽ chỉ bao gồm 1.000 hình ảnh bộ chứa mới được quét khi đẩy vào ECR. Vì kho được cấu hình để quét lúc đẩy nên sẽ không phải quét lại, do đó không tính thêm phí. Phí của Amazon Inspector tại miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ được tính như sau:

1.000 hình ảnh bộ chứa mới đẩy được quét lần đầu với giá 0,09 USD/hình ảnh = 90,00 USD
(Không tính phí 500 hình ảnh đã quét trước đó.)
Hóa đơn Amazon Inspector trong tháng của bạn sẽ là 90,00 USD.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm các đường liên kết đến tài liệu hướng dẫn cho nhà phát triển, video hữu ích và hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Cloud Directory trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập