Amazon Inspector

Quản lý lỗ hổng bảo mật tự động và liên tục trên quy mô lớn

Miễn phí dùng thử 15 ngày cho các tài khoản mới sử dụng Amazon Inspector

Ngay lập tức phát hiện và quét các khối lượng công việc AWS để phát hiện lỗ hổng phần mềm và khả năng xâm nhập qua mạng ngoài ý muốn chỉ với một cú nhấp chuột.

Hợp nhất các giải pháp quản lý lỗ hổng bảo mật của bạn cho Amazon EC2, các hàm AWS Lambda và các hình ảnh bộ chứa trong Amazon ECR thành một dịch vụ được quản lý đầy đủ.

Sử dụng điểm số rủi ro có độ chính xác cao của Inspector để sắp xếp thứ tự ưu tiên khắc phục một cách hiệu quả.

Giảm thời gian xử lý trung bình (MTTR) để khắc phục các lỗ hổng bảo mật và hợp lý hóa quy trình làm việc qua việc tích hợp Amazon EventBridge và AWS Security Hub.

Cách thức hoạt động

Amazon Inspector là dịch vụ quản lý lỗ hổng bảo mật tự động, liên tục quét các khối lượng công việc AWS để phát hiện lỗ hổng phần mềm và khả năng xâm nhập qua mạng ngoài ý muốn.
Amazon Inspector – Cách thức hoạt động
Amazon Inspector là gì? (1:05)
Amazon Inspector là gì?

Amazon Inspector tự động phát hiện các khối lượng công việc, chẳng hạn như các phiên bản Amazon EC2, bộ chứa và các hàm Lambda, đồng thời quét các nội dung để tìm các lỗ hổng phần mềm và tình trạng tiếp cận mạng ngoài ý muốn.

Trường hợp sử dụng

Nhanh chóng phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong khối lượng công việc điện toán

Tự động phát hiện và nhanh chóng điều phối các phát hiện lỗ hổng bảo mật cho các nhóm thích hợp gần như trong thời gian thực để họ có thể hành động ngay lập tức.

Ưu tiên khắc phục bản vá

Sử dụng thông tin cập nhật về các lỗ hổng bảo mật và khả năng xâm nhập (CVE) phổ biến kết hợp với các yếu tố như khả năng truy cập mạng để xác định điểm số rủi ro theo bối cảnh, giúp bạn ưu tiên và giải quyết các tài nguyên dễ bị tấn công.

Đáp ứng yêu cầu về tuân thủ

Hỗ trợ đáp ứng yêu cầu tuân thủ và các biện pháp tối ưu về NIST CSF, PCI DSS cùng các quy định khác với tính năng quét của Amazon Inspector.

Xác định các lỗ hổng zero-day sớm hơn

Rút ngắn MTTR bằng cách sử dụng hơn 50 nguồn thông tin về lỗ hổng bảo mật để giúp xác định lỗ hổng zero-day một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn

Làm quen với Amazon Inspector


Hãy xem cách Amazon Inspector giúp cho việc quản lý lỗ hổng bảo mật trở nên dễ dàng và dễ thực hiện trong video ngắn này.

Xem video »

Hợp tác với Đối tác Amazon Inspector

Xem cách Đối tác AWS cung cấp giải pháp và dịch vụ nâng cao hơn nữa giá trị và trải nghiệm sử dụng Amazon Inspector.

Tìm hiểu thêm »

Bắt đầu dùng thử miễn phí 15 ngày


Bạn mới sử dụng Amazon Inspector? Hãy dùng thử miễn phí 15 ngày và bắt đầu xác định các lỗ hổng bảo mật cũng như ước tính chi phí trong tương lai.

Tìm hiểu thêm »

Khám phá thêm về AWS