Lợi ích tài trợ cho Đối tác AWS

Giúp Đối tác AWS quản lý chi phí đào tạo, phát triển và tiếp thị

Bạn có phải là Đối tác AWS không? Đăng nhập vào Trung tâm đối tác AWS »

Khi các doanh nghiệp vào Mạng lưới đối tác AWS (APN) và tham gia vào các chương trình cụ thể dành cho Đối tác AWS, bạn có thể mở khóa nhiều lợi ích tài trợ khác nhau để giúp bạn xây dựng, tiếp thị và bán hàng với AWS.

Những lợi ích tài trợ này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn về đào tạo, phát triển sản phẩm và giải pháp mới cũng như các hoạt động tiếp cận thị trường, cho phép bạn tiếp cận khách hàng mới và tạo ra nét khác biệt cho doanh nghiệp bạn. Đối tác AWS có thể nhận được tài trợ dưới dạng tiền mặt hoặc Tín dụng khuyến mãi AWS tùy thuộc vào tùy chọn tài trợ cụ thể. Khám phá cách tận dụng tùy chọn tài trợ có sẵn và cách gửi yêu cầu tài trợ ở bên dưới. 

Thành thạo dịch vụ AWS

Tăng năng lực và khả năng cung cấp các dịch vụ và giải pháp của AWS thông qua nhiều lộ trình đào tạo khác nhau bao gồm lớp học, đào tạo theo hướng dẫn ảo và đào tạo kỹ thuật số.

Phát triển sản phẩm và giải pháp mới

Thúc đẩy đổi mới và phát triển các sản phẩm và giải pháp tích hợp hoặc xây dựng trên dịch vụ AWS.

Cho phép các hoạt động tiếp cận thị trường

Xây dựng các cơ hội đủ tiêu chuẩn AWS với khách hàng AWS và các Đối tác khác thông qua hoạt động tạo nhu cầu.

Tăng tốc chu kỳ bán hàng và xây dựng quy trình

Đối với các cơ hội do đối tác dẫn dắt từ phát triển đến triển khai, nguồn vốn có sẵn để giúp bạn xây dựng quy trình khách hàng, khám phá bằng chứng về các khái niệm và đẩy nhanh các dự án di chuyển.

Bạn có phải là khách hàng AWS?

Bắt đầu

Tùy thuộc vào vị trí của bạn trong hành trình Đối tác AWS và các chương trình Đối tác khác nhau mà bạn tham gia, bạn có thể đủ điều kiện nhận các quyền lợi tài trợ khác nhau. Thực hiện theo các bước sau để gửi yêu cầu tài trợ.

Tùy chọn tài trợ cho Đối tác AWS

Giảm giá đào tạo và tín dụng

Đẩy nhanh quá trình đào tạo ban đầu cho đội ngũ kỹ thuật của bạn với chương trình đào tạo được giảm giá giúp ích cho kỳ thi Chứng nhận AWS.

Tăng năng lực và khả năng của tổ chức bạn trong việc cung cấp các giải pháp và sản phẩm AWS bằng cách kiếm Tín dụng khuyến mãi AWS cho các Chứng nhận đã đạt.

Tín dụng sandbox đổi mới APN

Bù đắp chi phí sử dụng AWS phát sinh trong quá trình phát triển giải pháp với Tín dụng khuyến mãi AWS như một phần của chương trình Sandbox đổi mới.

Đối tác AWS có thể tích hợp dịch vụ AWS vào các dịch vụ và khởi chạy các giải pháp được xây dựng trên AWS, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Quỹ phát triển thị trường

Quỹ phát triển thị trường (MDF) giúp bù đắp chi phí tiếp thị của bạn để thúc đẩy việc tạo ra nhu cầu và xây dựng quy trình bán hàng của bạn.
 
Nhận tiền mặt hoặc Tín dụng khuyến mãi AWS để hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị nhằm quảng bá dịch vụ và giải pháp của bạn trên AWS.

Chương trình tăng tốc di chuyển

Quỹ trong Chương trình tăng tốc di chuyển (MAP) hỗ trợ bạn di chuyển hoặc hiện đại hóa ở bất kỳ quy mô hay khối lượng công việc nào sang AWS, ở mỗi giai đoạn trong hành trình di chuyển của khách hàng.

Nhận tiền mặt hoặc tín dụng khuyến mãi AWS để tạo cơ hội, đẩy nhanh khối lượng công việc hiện đại hóa hoặc di chuyển khách hàng sang AWS và phát triển Biện pháp thực hành di chuyển trên AWS.