Khám phá giải pháp của chúng tôi

Tìm hiểu các sản phẩm của chúng tôi

Đào tạo và chứng nhận

  • Học hỏi và thực hành với hơn 500 khóa học kỹ thuật số miễn phí do các chuyên gia AWS xây dựng

    Bắt đầu xây dựng ngay hôm nay bằng các hướng dẫn Tăng tốc với những tài nguyên tuyển chọn để tăng cường kiến thức của bạn về AWS

    Phát triển sự nghiệp và doanh nghiệp với các chứng chỉ được toàn ngành công nhận giúp xác thực kỹ năng đám mây của bạn

  • Khám phá các phương pháp tốt nhất để tăng cường năng lực cho đội nhóm của bạn với những chương trình đào tạo và chứng nhận toàn diện

    Đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi đám mây với sự đồng hành của các chuyên gia AWS giàu kinh nghiệm trong việc xử lý trường hợp sử dụng AWS của bạn

    Tìm hiểu cách AWS Certification có thể giúp tổ chức của bạn gặt hái kết quả kinh doanh

Cung cấp giải pháp sáng tạo cho khách hàng

Được xây dựng để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất

Bảo mật
Tuân thủ
Lai
Có khả năng mở rộng

Mạng lưới các Khu vực AWS trên toàn cầu