AWS SDK dành cho JavaScript cho phép bạn truy cập trực tiếp các dịch vụ AWS từ mã JavaScript chạy trên trình duyệt. Xác thực người dùng thông qua Facebook, Google hoặc Đăng nhập vào Amazon bằng liên kết danh tính trên web. Lưu trữ dữ liệu ứng dụng trên Amazon DynamoDB và lưu hồ sơ người dùng lên Amazon S3. Bạn chỉ cần một thẻ tập lệnh để bắt đầu sử dụng SDK.

Tùy chỉnh bản dựng SDK của bạn »

Sử dụng công cụ xây dựng SDK để tối ưu hóa kích thước của SDK bằng cách chọn chỉ hỗ trợ những dịch vụ mà ứng dụng của bạn sử dụng.

Tải xuống bản dựng mặc định »

Bản dựng mặc định hỗ trợ toàn bộ các dịch vụ AWS có hỗ trợ CORS.

Tìm thẻ có phiên bản mới nhất trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.


Không yêu cầu máy chủ

Truy vấn trực tiếp đến các dịch vụ AWS đồng nghĩa với việc không cần mã phía máy chủ và không cần cấu hình máy chủ ứng dụng.

Triển khai đơn giản

Do không có lô gíc ứng dụng nào cần xử lý ở phía máy chủ nên việc triển khai ứng dụng web của bạn thật dễ dàng với việc chỉ cần tải ứng dụng lên bộ chứa Amazon S3.

Dễ dàng tìm hiểu

Sử dụng không gì khác chính là những chuẩn web phổ biến – HTML, CSS và JavaScript – bạn có thể xây dựng các ứng dụng trình duyệt động có đầy đủ tính năng.


Đăng nhập bằng mạng xã hội

Bảo mật việc truy cập của ứng dụng web tới các tài nguyên AWS mà không cần bất kỳ mã phía máy chủ nào. AWS SDK dành cho JavaScript giúp bạn dễ dàng tích hợp với Amazon Cognito, việc này cho phép bạn cung cấp cho người dùng không được và được xác thực các mức truy cập API tùy chỉnh linh hoạt. Dễ dàng thiết lập Amazon Cognito bằng Facebook, Google, Đăng nhập vào Amazon và bất kỳ nhà cung cấp danh tính OpenID Connect nào. Để tìm hiểu thêm cách thực hiện việc này, hãy truy cập Blog về phát triển AWS JavaScript.

Dữ liệu trực tuyến

Mang lại trải nghiệm ứng dụng trên trình duyệt có kết nối bằng cách sử dụng dữ liệu trên đám mây. Amazon DynamoDB là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL được quản lý toàn phần, có tốc độ truy cập nhanh giúp cho việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu ứng dụng của bạn trở nên đơn giản và có mức chi phí hợp lý. Kiểm soát truy cập phân định tinh tế cho phép cách ly dữ liệu của người dùng cụ thể một cách bảo mật và cho phép lưu trữ dữ liệu cá nhân cho từng người dùng của bạn trực tiếp từ một ứng dụng trên trình duyệt.

Lưu trữ tập tin

Lưu trữ và truy cập số lượng không giới hạn tập tin người dùng một cách bảo mật bằng cách sử dụng Amazon S3. AWS SDK dành cho JavaScript tích hợp với giao diện tập tin riêng của trình duyệt để đơn giản hóa quá trình tải lên Amazon S3.

Hỗ trợ trình duyệt

AWS SDK dành cho JavaScript trên trình duyệt được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt hiện đại. Để biết danh sách đầy đủ các trình duyệt và phiên bản được hỗ trợ, hãy truy cập Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Hỗ trợ dịch vụ AWS

Thiết kế mặc định của AWS SDK dành cho JavaScript trên trình duyệt hỗ trợ toàn bộ các dịch vụ AWS tương thích CORS.Tham khảo Công cụ xây dựng SDK để biết danh sách cập nhật nhất về các dịch vụ tương thích CORS.


Kết nối với các nhà phát triển khác trong Diễn đàn cộng đồng JavaScript »

Khám phá thêm về cách sử dụng JavaScript với AWS tại Trung tâm dành cho nhà phát triển JavaScript »

Tìm hiểu chi tiết về SDK mới nhất ở phần Thông báo phát hành »

Phân tích mã nguồn trong Kho lưu trữ GitHub »