Bắt đầu nhanh bằng cách sử dụng AWS với AWS SDK dành cho JavaScript trong Node.js. SDK giúp việc viết mã không còn phức tạp bằng cách cung cấp các đối tượng JavaScript cho các dịch vụ AWS, bao gồm Amazon S3, Amazon EC2, DynamoDB và Amazon SWF. Gói có thể tải xuống duy nhất bao gồm Thư viện AWS JavaScript và tài liệu.

AWS SDK dành cho JavaScript »

hoặc cài đặt bằng npm

npm cài đặt aws-sdk


Chúng tôi rất vui mừng công bố Bản xem trước dành cho nhà phát triển của AWS SDK cho Node.js phiên bản 3. Phiên bản này của SDK là bản viết lại chính của cơ sở mã 2.x. Nó được viết bằng TypeScript và bổ sung các tính năng thường được yêu cầu như các gói được mô đun hóa. Trong phiên bản 3.x, các gói ứng dụng máy khách dịch vụ được tạo tĩnh thay vì động trong thời gian chạy giúp cải thiện hiệu năng và trải nghiệm gỡ lỗi. Bản xem trước dành cho nhà phát triển là cơ hội để bạn tác động đến định hướng của AWS SDK mới cho Node.js. Hãy cho chúng tôi biết điều bạn thích và điều bạn không thích. Phản hồi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Tìm hiểu thông tin chi tiết về các cách phản hồi khác nhau ở cuối bài này.

AWS SDK mới cho Node.js có thể chạy cùng với SDK phiên bản 2.x trong cùng một gói để cho phép di chuyển một phần sang sản phẩm mới. Khi gần tới ngày cung cấp đại trà phiên bản 3, chúng tôi sẽ chia sẻ một kế hoạch chi tiết hơn về cách thức mà chúng tôi hỗ trợ dòng 2.x.

xem thêm thông tin >>


Kết nối với các nhà phát triển khác trong Diễn đàn cộng đồng JavaScript »

Khám phá thêm về cách sử dụng JavaScript với AWS tại Trung tâm nhà phát triển JavaScript »

Tìm hiểu chi tiết về SDK mới nhất tại Thông báo phát hành »

Phân tích mã nguồn trong Kho lưu trữ GitHub »