Amazon EventBridge Özellikleri

Amazon EventBridge İşlem Hatları

EventBridge İşlem Hatları, ek kod yazmadan olay üreticilerini olay tüketicileriyle entegre etmenin daha basit ve tutarlı bir yolunu sağlayarak noktadan noktaya entegrasyonlar oluşturmanıza yardımcı olan sunucusuz bir entegrasyon kaynağıdır. EventBridge İşlem Hatları'nı 14'ten fazla AWS hizmetine entegre edebilirsiniz. EventBridge İşlem Hatları, isteğe bağlı yerleşik filtreleme, zenginleştirme ve dönüştürme özelliklerine sahiptir. EventBridge İşlem Hatları'nda yalnızca ihtiyacınız kadar işler ve ödersiniz. EventBridge İşlem Hatları hakkında daha fazla bilgi edinin.

EventBridge Zamanlayıcısı

Amazon EventBridge Zamanlayıcı, uygun ölçekte zamanlanmış görevler oluşturmayı, yürütmeyi ve bunları yönetmeyi kolaylaştıran bir sunucusuz zamanlayıcıdır. Hedef olarak 200’den fazla AWS hizmetini çağırabilen milyonlarca olayı ve görevi güvenilir şekilde zamanlayabilirsiniz. EventBridge Zamanlayıcı, bulut genelinde tüm zamanlanmış işlerinizi yönetmek için bir merkezî konum sağlar. EventBridge Zamanlayıcısı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Küresel uç noktalar

Küresel uç noktalar, AWS'de olay odaklı uygulamalarınızın kullanılabilirliğini geliştirmeniz için daha basit ve güvenli bir yoldur. Küresel uç nokta, hizmet kesintileri sırasında manuel olarak müdahaleye gerek kalmadan olay alımlarını otomatik olarak ikincil bir Bölgeye devrederek sağlam ve güvenilir uygulamalar oluşturmanızı kolaylaştırır. Çoğaltma (isteğe bağlı), bu hizmet kesintileri sırasında veri riskini en aza indirebilmeniz için yerleşik olarak sunulur. Etkinliklerin ne zaman devredileceğini ve ne zaman birincil Bölgeye yönlendirileceğini belirlemek için, Amazon CloudWatch Alarmları'nı (Amazon Route 53 durum denetimleri aracılığıyla) kullanarak yük devretme kriterini yapılandırma esnekliğine de sahipsiniz. CloudWatch Alarmı ve Route 53 durum denetimleri oluşturmak için önceden doldurulmuş yığınlarla konsolda oluşturmaya başlayın. Bu blog gönderisinden daha fazla bilgi edinin.

API Hedefleri

API Hedefleri, aktarım hızını ve kimlik doğrulamayı denetim altında tutarken olayları dilediğiniz şirket içi uygulamalara veya hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarına geri göndermenize yardımcı olan yeni bir EventBridge özelliğidir. Olayları web adresine sahip herhangi bir web tabanlı uygulamaya özel kod yazmak veya ek altyapı kullanmak zorunda kalmadan gönderebilirsiniz. Olayın formatını alım hizmetinin formatı ile eşleştirecek girdi dönüştürme işlemleriyle kuralları yapılandırabilirsiniz. Ayrıca EventBridge'i kullanarak güvenlik ve teslimat ile ilgilenebilirsiniz. Bu blog gönderisinden daha fazla bilgi edinin.

Olay arşivleme ve tekrar oynatma

Olay Tekrar Oynatma, geçmişteki olayları bir olay veri yoluna veya belirli bir EventBridge kuralına yeniden işlemenize yardımcı olan yeni bir EventBridge özelliğidir. Bu özellik, uygulamalarınızdaki hataları hızlıca ayıklamanıza, hedefleri geçmiş olaylarla besleyerek uygulamaları genişletmenize ve hatalardan kurtarmanıza yardımcı olur. Bu blog gönderisinden daha fazla bilgi edinin.

Şema kayıt defteri

EventBridge şema kayıt defteri, olay şemalarını kuruluşunuzdaki diğer geliştiricilerin daha kolay bir şekilde içinde arama yapabileceği ve erişebileceği bir kayıt defterinde depolar. Bu sayede, olayları ve yapılarını manuel olarak bulmanız gerekmez. Bu kayıt defteri aynı zamanda doğrudan entegre geliştirme ortamınızda (IDE) Java, Python veya TypeScript gibi programlama dilleri için kod bağlamaları oluşturmanıza ve böylece kodunuzda olayın bir nesne olarak kullanılabilmesine yardımcı olur. Bir olay veri yolu için şema bulma özelliği açıldığında olayların şemaları otomatik olarak bulunur ve kayıt defterine eklenir. Bu özellik, bir olay için manuel olarak şema oluşturma gereğini ortadan kaldırır. Şema kayıt defterinizde AWS hizmetlerinin şemaları otomatik olarak görünür. Entegre SaaS uygulamalarına ait şemaların görünmesi amacıyla SaaS çözüm ortağı olay veri yolu için şema bulma özelliğini açmanız gerekir. Bu blog gönderisinden daha fazla bilgi edinin.

Tam olarak yönetilen ve ölçeklenebilir olay veri yolu

EventBridge, uygulamaların olaylar aracılığıyla iletişim kurmasına yardımcı olan, sunucusuz, tam olarak yönetilen ve ölçeklenebilir bir olay veri yoludur. Yönetmeniz gereken bir altyapı ve tedarik etmeniz gereken bir kapasite yoktur.

SaaS entegrasyonu

AWS uygulamalarınız, SaaS uygulamalarının oluşturduğu olayları temel alarak eyleme geçebilir. EventBridge aralarında Datadog, OneLogin, PagerDuty, Saviynt, Segment.io, SignalFx, SugarCRM, Symantec, Whispir ve Zendesk'in bulunduğu çok sayıda sağlayıcının SaaS uygulamalarıyla yerel olarak entegre olmanın yanı sıra eklenmesi planlanan entegrasyonlara da sahiptir. Kimlik doğrulaması gibi entegrasyon kurulumlarını yönetmeniz gerekmez. SaaS sağlayıcınızdan gelen olaylar, olay veri yolunuzda görüntülenir.

100'ün üzerinde yerleşik olay kaynağı ve hedefi

EventBridge aralarında AWS Lambda, Amazon Basit Sıra Hizmeti (SQS), Amazon Basit Bildirim Hizmeti (SNS), AWS Step FunctionsAmazon Kinesis Veri Akışları ve Amazon Kinesis Data Firehose bulunan 130'un üzerinde olay kaynağı ve 35'in üzerinde hedef ile doğrudan entegre olmanın yanı sıra eklenmesi planlanan kaynak ve hedeflere sahiptir. AWS hizmetlerindeki değişim geçiren API çağrılarının tamamı (Describe*, List* ve Get* dışındaki tüm çağrılar) AWS CloudTrail üzerinden olay oluşturur.

Ayrılmış olay yayımcıları ve aboneleri

EventBridge, olay odaklı uygulama mimarileri oluşturmanızı kolaylaştırır. Uygulamalar veya mikro hizmetler, olayları abonelere bilgi verilmeden olay veri yoluna yayınlayabilir. Uygulamalar veya mikro hizmetler, yayımcıya bilgi verilmeden olaylara abone olabilir. Olayları, kendi uygulamalarınızdan hizmetin PutEvents API'si aracılığıyla olay veri yollarına da gönderebilirsiniz. Bu noktada, diğer uygulamalar olayları desteklenen çok sayıda AWS hedef hizmetinin herhangi biri üzerinden alabilir. Bu ayrılmışlık ekiplerin bağımsız olarak çalışmasına yardımcı olarak daha hızlı geliştirme ve artan çeviklik sunar.

Olay filtreleme

Olayları kurallar ile filtreleyebilirsiniz. Kurallar belirli bir olay veri yoluna gelen olayları karşılaştırarak bunları işlenmek üzere hedeflere yönlendirir. Tek bir kural, tamamı paralel olarak işlenen birden çok hedefe yönlendirme yapabilir. Kurallar farklı uygulama bileşenlerinin kendileri için önemli olan olayları aramalarına ve işlemelerine olanak sağlar. Kurallar, olayları hedefe göndermeden önce özelleştirerek yalnızca belirli parçaları iletebilir veya bir değişmezi üzerine yazabilir. Aynı olayı karşılaştıran birden çok kural da kullanabilirsiniz. Bu sayede farklı mikro hizmetler veya uygulamalar, olayları belirli filtreleri temel alarak karşılaştırmayı seçebilir.

Güvenilir olay teslimi

EventBridge hedeflere 24 saate kadar üstel geri çekilmeli yeni denemeyi de içeren en az bir kez teslim olanağı sunar. Olaylar birden çok Erişilebilirlik Alanı (AZ) üzerinde depolanır, bu da olaylarınızın hedeflerine teslim edileceğine dair ek güvence sunar. EventBridge ayrıca %99,99 kullanılabilirlik hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) sunarak uygulamalarınızın hizmete güvenilir bir şekilde erişebilmesini sağlar.

AWS hizmetlerindeki operasyonel değişikliklere otomatik olarak yanıt verir

EventBridge kendinden önce gelen Amazon CloudWatch Olayları'nın ötesine geçerek, AWS kaynaklarınızda yapılan değişiklikleri açıklayan sistem olaylarının neredeyse gerçek zamanlı bir akışını sunar. Operasyonel değişikliklere hızlıca tepki vermenize ve düzeltici eylemlerde bulunmanıza yardımcı olur. Uygulamanız için hangi olayların önemli olduğunu ve bir kural bir olayla eşleştiğinde hangi otomatik eylemlerin gerçekleştirileceğini belirten kurallar yazmanız gerekir. Örneğin ortaya çıkan sorunları düzeltmek için bir Lambda işlevini tetikleyecek veya bir operatörü uyarmak için Amazon SNS konusuna bildirim gönderecek bir kural oluşturabilirsiniz.

İzleme ve denetim

Olay veri yolunuzu, olayların kurallarla eşleşme sayısı veya hedeflerin tetiklenme sayısı gibi CloudWatch ölçümlerini kullanarak izleyebilirsiniz. Ortamınızda başlatılan olayları depolamak, izlemek ve analiz etmek için Amazon CloudWatch Günlükleri'ni kullanabilirsiniz. CloudTrail, EventBridge API'sine yapılan çağrıları izlemenize yardımcı olur.

Güvenlik ve uygunluk

EventBridge, AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) ile entegre olduğundan verilerinize erişim izni olan kullanıcıların ve kaynakların yanı sıra erişim şeklini denetleyebilirsiniz. EventBridge, VPC uç noktalarını ve TLS 1.2 ile aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. EventBridge; GDPR, SOC, ISO, DoD CC SRG ve FedRamp uygunluğuna sahip olmanın yanı sıra HIPAA'ya da uygundur.

Kullandıkça öde

AWS hizmetleri tarafından oluşturulan olaylar ücretsizdir. Yalnızca kendi uygulamalarınız veya SaaS uygulamaları tarafından oluşturulan olaylar için ödeme yaparsınız (fiyatlandırmayı burada görebilirsiniz).

Ürün fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Amazon EventBridge fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon EventBridge ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın 
Daha fazla bilgi edinmek için belgelere göz atın

EventBridge'i daha iyi anlamak için Geliştirici Kılavuzu'na bakın.

Daha fazla bilgi edinin