Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS

Di chuyển và cải thiện các ứng dụng tại chỗ và trên nền tảng đám mây

Bắt đầu sử dụng miễn phí

Di chuyển ứng dụng từ bất kỳ cơ sở hạ tầng nguồn nào đang chạy hệ điều hành được hỗ trợ.

Hiện đại hóa các ứng dụng của bạn trong quá trình di chuyển bằng các tùy chọn như phục hồi sau thảm họa và chuyển đổi giấy phép hoặc hệ điều hành.

Duy trì hoạt động kinh doanh bình thường trong suốt quá trình sao chép ứng dụng.

Giảm chi phí bằng cách sử dụng một công cụ cho nhiều ứng dụng mà không cần đầu tư vào các kỹ năng dành riêng cho từng ứng dụng.

Cách hoạt động

Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS giảm thiểu tối đa các quy trình thủ công dễ mắc lỗi, tốn thời gian bằng cách tự động chuyển đổi các máy chủ nguồn của bạn sang chạy thuần trên AWS. Dịch vụ này cũng đơn giản hóa công tác hiện đại hóa ứng dụng với nhiều tùy chọn tối ưu hóa tùy chỉnh được tích hợp.

Sơ đồ thể hiện quy trình chung về cách Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS giúp bạn di chuyển liền mạch các ứng dụng lên đám mây.
Giới thiệu về Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS (1:35)
Dịch vụ di chuyển ứng dụng là gì?
Dịch vụ di chuyển ứng dụng đơn giản hóa, đẩy nhanh và giảm chi phí di chuyển và hiện đại hóa các ứng dụng.

Trường hợp sử dụng

Ứng dụng tại chỗ

Di chuyển các ứng dụng như SAP, Oracle và SQL Server đang chạy trên máy chủ vật lý, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V và cơ sở hạ tầng tại chỗ khác.

Tìm hiểu thêm »

Ứng dụng dựa trên đám mây

Di chuyển các ứng dụng chạy trên các đám mây công cộng khác sang AWS. Tiếp cận với hơn 200 dịch vụ có khả giảm thiểu chi phí, tăng tính sẵn sàng và thúc đẩy đổi mới.

Đọc nghiên cứu điển hình »

Giữa các Khu vực AWS

Di chuyển khối lượng công việc Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2) trên khắp các Khu vực AWS, Vùng sẵn sàng hoặc tài khoản một cách dễ dàng hơn để đáp ứng những nhu cầu về kinh doanh, khả năng phục hồi và tuân thủ của bạn.

Đọc bài đăng blog »

Hiện đại hóa ứng dụng

Tối ưu hóa ứng dụng của bạn bằng cách áp dụng các hành động hiện đại hóa tùy chỉnh hoặc lựa chọn các hành động được tích hợp sẵn như phục hồi sau thảm họa liên Khu vực, nâng cấp phiên bản Windows Server và chuyển đổi giấy phép Windows MS-SQL BYOL sang AWS.

Đọc bài đăng blog »

Cách bắt đầu

Khám phá khóa đào tạo trực tuyến

Tìm hiểu cách thiết lập và khởi chạy quy trình di chuyển trong khóa học trực tuyến diễn ra trong 2 giờ.

Bắt đầu sử dụng bằng tài khoản miễn phí

Có quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Dịch vụ di chuyển ứng dụng.


Khám phá thêm về AWS