AWS App Runner

Triển khai các ứng dụng web và API ở quy mô lớn

Tại sao nên sử dụng AWS App Runner?

AWS App Runner sẽ tự động xây dựng và triển khai ứng dụng web, cân bằng tải lưu lượng truy cập thông qua quy trình mã hóa, điều chỉnh quy mô để đáp ứng nhu cầu về lưu lượng truy cập, cho phép cấu hình cách truy cập dịch vụ, cũng như giao tiếp với các ứng dụng AWS khác trong một Amazon VPC riêng.

Lợi ích của App Runner

Xây dựng, chạy và bảo mật các ứng dụng web trên quy mô lớn mà không cần kinh nghiệm về bộ chứa hay cơ sở hạ tầng trước đó.

Điều chỉnh quy mô và cân bằng tải các ứng dụng của bạn theo cách tiết kiệm chi phí với độ sẵn sàng cao và độ trễ thấp.

Đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng và việc tuân thủ mà vẫn tập trung vào ứng dụng của mình.

Kết nối với các dịch vụ cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm và hàng đợi tin nhắn trên AWS hỗ trợ các ứng dụng của bạn.

Trường hợp sử dụng

Xây dựng ứng dụng frontend và backend

Bạn có thể sử dụng App Runner để xây dựng và chạy dịch vụ API, dịch vụ web backend, trang web và hơn thế nữa.

Chạy đồng thời hàng nghìn vi dịch vụ

Linh hoạt thay đổi quy mô từng thành phần trong ứng dụng của bạn, giảm rủi ro đối với khả năng phục hồi của ứng dụng, thúc đẩy nâng cao tốc độ và đổi mới.

Khám phá thêm về AWS