AWS App Runner

Giúp nhà phát triển dễ dàng sản xuất ứng dụng web trên quy mô lớn

AWS App Runner là dịch vụ được quản lý toàn phần giúp các nhà phát triển dễ dàng triển khai ứng dụng web và API trong bộ chứa một cách nhanh chóng, trên quy mô lớn và không cần có kinh nghiệm về cơ sở hạ tầng. Bạn có thể bắt đầu xây dựng bằng mã nguồn hoặc hình ảnh bộ chứa. App Runner sẽ tự động xây dựng và triển khai ứng dụng web, cân bằng tải lưu lượng truy cập thông qua quy trình mã hóa, thay đổi quy mô để đáp ứng nhu cầu về lưu lượng truy cập, cũng như tạo điều kiện để dịch vụ của bạn có thể dễ dàng giao tiếp với ứng dụng và dịch vụ AWS khác chạy trong Amazon VPC riêng. Với App Runner, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào ứng dụng của mình mà không phải bận tâm về máy chủ hay việc thay đổi quy mô.

AWS App Runner (1:24)

Lợi ích

Dễ sử dụng


Với App Runner, bạn có thể xây dựng và chạy các ứng dụng bảo mật trên quy mô web chỉ trong vài cú nhấp chuột mà không cần có bộ chứa hay kinh nghiệm về cơ sở hạ tầng. Bạn không cần có kiến thức về cấu hình máy chủ, kết nối mạng, cân bằng tải hay quy trình triển khai.

Thay đổi quy mô theo lưu lượng truy cập


App Runner giúp bạn dễ dàng chạy ứng dụng trên quy mô web với độ sẵn sàng cao mà vẫn tiết kiệm chi phí. App Runner sẽ tự động mở rộng tài nguyên để đáp ứng lưu lượng truy cập của bạn, cũng như tự động giảm số lượng phiên bản bộ chứa được cung cấp (đã đặt cấu hình) xuống để loại bỏ những lần khởi động nguội và đảm bảo độ trễ thấp đồng đều.

Tiết kiệm thời gian


Tài nguyên và thành phần cơ sở hạ tầng của App Runner đều do AWS quản lý, cũng như đều nhận được lợi ích từ các phương pháp bảo mật và vận hành tốt nhất của chúng tôi. Nhờ đó, bạn có thể đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng và việc tuân thủ mà vẫn hoàn toàn tập trung vào ứng dụng của mình.

Đảm bảo môi trường tuân thủ

Do App Runner hỗ trợ Amazon VPC nên bạn có thể dễ dàng kết nối với cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm và các dịch vụ hàng đợi thông báo trên AWS để hỗ trợ ứng dụng của mình trên App Runner. Dịch vụ này không yêu cầu mạng con công khai – giúp bạn bảo vệ tài nguyên trong VPC của mình.

Cách thức hoạt động

AWS App Runner - Sơ đồ cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Ứng dụng web frontend và backend

Bạn có thể sử dụng App Runner để xây dựng và chạy dịch vụ API, dịch vụ web backend, trang web và hơn thế nữa. App Runner hỗ trợ hình ảnh bộ chứa cũng như thời gian chạy và khung web bao gồm Node.js và Python. 

Vi dịch vụ và API

Với App Runner, bạn có thể chạy đồng thời hàng nghìn vi dịch vụ. Nhờ đó, bạn có thể linh hoạt thay đổi quy mô từng thành phần trong ứng dụng của mình, cũng như thúc đẩy tính linh hoạt và sự đổi mới. Mức độ ghép tương tác thấp cũng làm giảm rủi ro về khả năng chịu lỗi của ứng dụng. 

Triển khai sản xuất nhanh chóng

App Runner tận dụng những phương thức tốt nhất và công nghệ của AWS để triển khai và chạy ứng dụng web trong bộ chứa trên quy mô lớn. Nhờ đó, bạn có thể giảm đáng kể thời gian tiếp thị các ứng dụng và tính năng mới. 

Xem các tính năng

Tìm hiểu thêm về các tính năng của AWS App Runner.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS App Runner trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 

Tìm hiểu thêm về bộ chứa trên AWS

Truy cập trang bộ chứa
Bạn đã sẵn sàng xây dựng?
Bắt đầu sử dụng AWS App Runner
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi