Amazon Elastic Container Service

Chạy các bộ chứa có độ bảo mật cao, đáng tin cậy và có quy mô linh hoạt

Tại sao nên chọn Amazon ECS?

Amazon Elastic Container Service (ECS) là dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý toàn phần, giúp bạn dễ dàng triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng có trong bộ chứa hiệu quả hơn. Dịch vụ này tích hợp sâu với môi trường AWS để cung cấp giải pháp dễ sử dụng để chạy khối lượng công việc bộ chứa trên đám mây và tại chỗ với các tính năng bảo mật nâng cao bằng Amazon ECS Anywhere.

Cách thức hoạt động

Chỉ cần mô tả ứng dụng của bạn và các tài nguyên cần thiết, Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS) sẽ khởi chạy, giám sát và điều chỉnh quy mô ứng dụng của bạn trên các tùy chọn điện toán linh hoạt với sự tích hợp tự động vào các dịch vụ AWS hỗ trợ khác mà ứng dụng của bạn cần. Thực hiện các hoạt động vận hành hệ thống như tạo quy tắc điều chỉnh quy mô và dung lượng tùy chỉnh, đồng thời quan sát và truy vấn dữ liệu từ bản ghi ứng dụng và đo từ xa.

Khám phá thêm về AWS