Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

Chạy các bộ chứa có độ bảo mật cao, đáng tin cậy và có thể thay đổi quy mô

Khởi chạy hàng nghìn bộ chứa trên đám mây bằng cách sử dụng các công cụ tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) và tự động hóa mà bạn yêu thích.

Tối ưu hóa thời gian của bạn bằng dịch vụ điện toán phi máy chủ AWS Fargate cho các bộ chứa, giúp loại bỏ nhu cầu cấu hình và quản lý mặt phẳng điều khiển, các nút và phiên bản.

Tiết kiệm đến 50 phần trăm chi phí điện toán bằng khả năng cung cấp tự động, tự động thay đổi quy mô và định giá theo mức sử dụng.

Tích hợp liền mạch với các giải pháp quản lý và quản trị AWS, được tiêu chuẩn hóa để
đáp ứng việc tuân thủ yêu cầu của hầu hết cơ quan quản lý trên toàn cầu.

Cách thức hoạt động

Amazon ECS là một dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý hoàn toàn, giúp bạn dễ dàng triển khai, quản lý và thay đổi quy mô các ứng dụng có trong bộ chứa.
sơ đồ cách thức hoạt động của Amazon Elastic Container Service
Giới thiệu về Amazon ECS (1:37)
Giới thiệu về Amazon ECS
Amazon ECS là dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý toàn diện, giúp bạn dễ dàng triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng có trong bộ chứa. Dịch vụ này tích hợp sâu với phần còn lại của nền tảng AWS để cung cấp một giải pháp bảo mật và dễ sử dụng cho việc chạy khối lượng công việc bộ chứa trong đám mây và giờ đây là trên cơ sở hạ tầng của bạn với Amazon ECS Anywhere.

Trường hợp sử dụng

Triển khai trong một môi trường kết hợp

Xây dựng các ứng dụng dựa trên bộ chứa tại chỗ hoặc trên đám mây bằng Amazon ECS Anywhere và trải nghiệm hệ thống công cụ, quản lý, lên lịch khối lượng công việc cũng như giám sát trên các môi trường.

Hỗ trợ xử lý theo lô

Lên kế hoạch, lập lịch và thực thi khối lượng công việc điện toán theo lô trên toàn bộ các dịch vụ AWS, bao gồm Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (EC2), Fargate và Phiên bản dùng ngay của Amazon EC2.

Thay đổi quy mô ứng dụng web

Tự động thay đổi quy mô và chạy các ứng dụng web trên nhiều Vùng sẵn sàng với hiệu suất, quy mô, độ tin cậy và sẵn sàng của AWS.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Amazon ECS

Tìm hiểu thêm về việc triển khai kết hợp, xử lý theo lô và xây dựng các ứng dụng web bằng Amazon ECS.

Khám phá các tính năng của Amazon ECS »

Khám phá đào tạo tại chỗ


Tìm hiểu cách triển khai bộ chứa Docker, sử dụng vi dịch vụ có trong bộ chứa, v.v. bằng Amazon ECS.

Xem các hướng dẫn »

Kết nối với chuyên gia


Được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm trên hành trình áp dụng đám mây của bạn.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS