Amazon Elastic Container Service

Chạy ứng dụng có container trong sản xuất

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) là dịch vụ biên soạn bộ chứa có hiệu năng cao và quy mô cực kỳ linh hoạt hỗ trợ các container Docker và cho phép bạn dễ dàng chạy và thay đổi quy mô các ứng dụng có container trên AWS. Amazon ECS loại bỏ nhu cầu cài đặt và vận hành phần mềm biên soạn container riêng của bạn, quản lý và thay đổi quy mô cụm máy tính ảo hoặc lập lịch cho các container trên các máy tính ảo này.

Với các lệnh gọi API đơn giản, bạn có thể khởi chạy và dừng các ứng dụng Docker, truy vấn trạng thái đầy đủ của ứng dụng và truy cập nhiều tính năng tương tự như vai trò IAM, nhóm bảo mật, bộ cân bằng tải, Sự kiện Amazon CloudWatch, mẫu AWS CloudFormation và nhật ký AWS CloudTrail.

Tại sao nên dùng Amazon ECS?

Container không có máy chủ

Amazon ECS hỗ trợ AWS Fargate, nên bạn có thể triển khai và quản lý các container mà không phải cung cấp hay quản lý các máy chủ. Với Fargate, bạn không còn phải chọn loại phiên bản Amazon EC2, cung cấp và thay đổi quy mô cụm máy tính ảo để chạy container hoặc lập lịch cho container để chạy trên cụm và duy trì độ khả dụng của các cụm này. Fargate cho phép bạn tập trung vào việc dựng và chạy ứng dụng thay vì cơ sở hạ tầng cơ sở.

Đưa mọi thứ vào container

Amazon ECS giúp bạn dễ dàng dựng đủ mọi loại ứng dụng có trong container, từ các ứng dụng chạy trong thời gian dài, vi dịch vụ cho đến tác vụ theo lô và ứng dụng machine learning. Bạn có thể di chuyển các ứng dụng Linux hoặc Windows kế thừa từ tại chỗ lên đám mây và chạy như các ứng dụng có container bằng cách sử dụng Amazon ECS.

Bảo mật

Amazon ECS khởi chạy container của bạn trên Amazon VPC của riêng bạn, cho phép bạn sử dụng các nhóm bảo mật VPC và ACL mạng. Không có tài nguyên điện toán nào được dùng chung với khách hàng khác. Bạn cũng có thể chỉ định quyền truy cập chi tiết cho từng container của bạn bằng cách sử dụng IAM để giới hạn quyền truy cập cho từng dịch vụ và container có thể truy cập tài nguyên nào. Mức độ cách ly cao này giúp bạn sử dụng Amazon ECS để dựng các ứng dụng cực kỳ bảo mật và ổn định.

Hiệu năng trên quy mô lớn

Amazon ECS được xây dựng trên nền tảng công nghệ được phát triển từ nhiều năm kinh nghiệm trong việc chạy các dịch vụ có quy mô cực kỳ linh hoạt. Bạn có thể khởi chạy hàng chục hoặc hàng chục nghìn container Docker chỉ trong vài giây bằng cách sử dụng Amazon ECS mà không cần gì phức tạp thêm.

Tích hợp AWS

Amazon ECS được tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ AWS bao gồm Elastic Load Balancing, Amazon VPC, AWS IAM, Amazon ECR, AWS Batch, Amazon CloudWatch, AWS CloudFormation, AWS CodeStar và AWS CloudTrail. Điều này cung cấp cho bạn giải pháp toàn diện để dựng và chạy nhiều ứng dụng có trong container.

Tối ưu về mặt chi phí

Chạy container trên Phiên bản spot Amazon EC2 để được giảm giá tối đa 90% so với giá Theo yêu cầu. Container thường không có trạng thái, có khả năng chịu lỗi cao và rất phù hợp với Phiên bản spot. Bạn có thể dễ dàng chạy các cụm ECS với quy mô lớn bằng cách trộn lẫn Phiên bản spot với Phiên bản dự trữ và Phiên bản theo yêu cầu.

Cách thức hoạt động của Amazon ECS

product-page-diagram_ECS_1

Khi nào dùng Amazon ECS

Vi dịch vụ

Amazon ECS giúp bạn chạy nhiều ứng dụng vi dịch vụ với khả năng tích hợp sẵn có vào các dịch vụ AWS và cho phép xây dựng đường ống tích hợp và triển khai liên tục (CICD).

Xử lý hàng loạt

Amazon ECS giúp bạn chạy khối lượng công việc theo lô với các bộ lập thực thi được quản lý hoặc tùy chỉnh trên Phiên bản Theo yêu cầu, Phiên bản Dự trữ hoặc Phiên bản Spot của Amazon EC2.

Di chuyển ứng dụng lên đám mây

Các ứng dụng doanh nghiệp kế thừa có thể được đưa vào container và dễ dàng di chuyển lên Amazon ECS mà không cần thay đổi mã.

Machine learning

Amazon ECS khiến việc đưa vào container các mô hình ML cho cả đào tạo lẫn suy diễn trở nên dễ dàng. Bạn có thể tạo các mô hình ML được dựng từ các dịch vụ phân tán, ghép nối không bắt buộc có thể được đặt vào bất kỳ số nền tảng nào, hoặc gần với dữ liệu mà ứng dụng đang phân tích.

Tính năng mới

Các tính năng mới để chạy container trên AWS
Ngày 27 tháng 3 năm 2019
AWS App Mesh hiện đã được cung cấp rộng rãi

AWS App Mesh là một mạng lưới dịch vụ cung cấp kết nối mạng ở cấp độ ứng dụng để giúp các dịch vụ của bạn giao tiếp với nhau dễ dàng hơn trên nhiều loại cơ sở hạ tầng điện toán.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 4 tháng 2 năm 2019
Amazon ECS nay đã cung cấp dịch vụ hỗ trợ nâng cao cho các phiên bản EC2 có sử dụng GPU

Hôm nay, Amazon Elastic Container Service (ECS) đã công bố dịch vụ hỗ trợ nâng cao cho tác vụ vận hành machine learning cũng như các ứng dụng điện toán hiệu năng cao trên các phiên bản GPU của EC2.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 28 tháng 11 năm 2018
Giới thiệu AWS App Mesh - Mạng lưới dịch vụ cho các vi dịch vụ trên AWS

AWS App Mesh là một lưới dịch vụ cho phép khách hàng dễ dàng giám sát và kiểm soát thông tin truyền đạt giữa các ứng dụng vi dịch vụ.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 27 tháng 11 năm 2018
Cải thiện khả năng hỗ trợ phân phối liên tục cho AWS Fargate

Amazon ECS và AWS Fargate hiện hỗ trợ triển khai song song thông qua AWS CodeDeploy.

Tìm hiểu thêm »

Xem toàn bộ thông báo »

Bài viết và bài đăng trên blog

ECS_Landing_kwV1-54
Giới thiệu AWS Fargate

AWS Fargate là phương thức dễ dàng triển khai container trên AWS để bạn có thể tập trung vào việc xây dựng ứng dụng thay vì quản lý cơ sở hạ tầng.
Đọc thêm »

ECS_Landing_kwV1-53
Triển khai vi dịch vụ với ECS

Xem Amazon ECS khiến việc phân nhỏ ứng dụng nguyên khối thành các cấu trúc vi dịch vụ bằng cách sử dụng container dễ dàng như thế nào.

Đọc thêm »

ECS_Landing_kwV1-version-control
Thiết lập đường ống CICD cho container

Việc dựng và triển khai thủ công các dịch vụ có container rất chậm và dễ bị lỗi. AWS CodePipline nay đã có khả năng tự động hóa công tác triển khai lên Amazon ECS.
Đọc thêm »

Tìm hiểu thêm về Amazon ECS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ECS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi