Amazon Elastic Container Service

Chạy các bộ chứa có độ bảo mật cao, đáng tin cậy và có quy mô linh hoạt
Tại sao nên chọn Amazon ECS?
Amazon Elastic Container Service (ECS) là dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý toàn phần, giúp bạn dễ dàng triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng có trong bộ chứa hiệu quả hơn. Dịch vụ này tích hợp sâu với môi trường AWS để cung cấp giải pháp dễ sử dụng để chạy khối lượng công việc bộ chứa trên đám mây và tại chỗ với các tính năng bảo mật nâng cao bằng Amazon ECS Anywhere.

Lợi ích của Amazon ECS

Amazon ECS mang đến cách thức dễ dàng nhất để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng trong bộ chứa ở mọi quy mô trên AWS

Khởi chạy các bộ chứa trên AWS trên quy mô lớn mà không cần lo lắng về cơ sở hạ tầng cơ bản.
Giảm chi phí bằng cách tự động điều chỉnh quy mô và định giá theo mức sử dụng trên nhiều tùy chọn điện toán của AWS.
Triển khai nhanh hơn và tập trung vào các ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng Amazon ECS với điện toán phi máy chủ AWS Fargate dành cho bộ chứa.
Xây dựng trên Amazon ECS một cách tự tin, biết rằng tính bảo mật, tuân thủ và kiến trúc đều đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

Cách thức hoạt động

Chỉ cần mô tả ứng dụng của bạn và các tài nguyên cần thiết, Amazon ECS sẽ khởi chạy, giám sát và điều chỉnh quy mô ứng dụng của bạn trên các tùy chọn điện toán linh hoạt với sự tích hợp tự động vào các dịch vụ AWS hỗ trợ khác mà ứng dụng của bạn cần. Thực hiện các hoạt động hệ thống như tạo quy tắc điều chỉnh quy mô và dung lượng tùy chỉnh, đồng thời quan sát và truy vấn dữ liệu từ bản ghi ứng dụng và đo từ xa.

Trường hợp sử dụng

Hiện đại hóa các ứng dụng

Empower developers to build and deploy applications with enhanced security features in a fast, standardized, compliant, and cost-efficient manner with Amazon ECS.

Tự động điều chỉnh quy mô ứng dụng web

Automatically scale and run web applications in multiple Availability Zones with the performance, scale, reliability, and availability of AWS.

Hỗ trợ xử lý hàng loạt

Plan, schedule, and run batch computing workloads across AWS services, including Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), AWS Fargate, and Amazon EC2 Spot Instances.

Đào tạo các mô hình NLP và AI/ML

Train natural language processing (NLP) and other artificial intelligence (AI) / machine learning (ML) models without managing the infrastructure by using Amazon ECS with AWS Fargate.