Đám mây AWS

Tạo tài khoản miễn phí

Việc xây dựng và điều hành tổ chức của bạn bắt đầu với điện toán, cho dù bạn xây dựng ứng dụng doanh nghiệp, dành cho đám mây hay di động, hay chạy hàng loạt các cụm để tạo chuỗi bộ gien con người. AWS có trên 70 dịch vụ cơ sở hạ tầng với số lượng dòng phiên bản điện toán nhiều gấp hơn hai lần, chứng nhận tuân thủ gấp hai lần và mức độ bao phủ toàn cầu lớn hơn bất kỳ nhà cung cấp đám mây nào khác. AWS cung cấp nền tảng mạnh mẽ và quy mô linh hoạt để giúp các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô đẩy mạnh hoạt động và tốc độ đổi mới.

AWS cung cấp danh mục toàn diện các dịch vụ điện toán, cho phép bạn phát triển, triển khai, chạy và thay đổi quy mô ứng dụng và khối lượng công việc trên đám mây điện toán mạnh mẽ, bảo mật và đổi mới nhất trên thế giới.

Nếu bạn cần.... Trách nhiệm quản lý khách hàng Đơn vị triển khai Hãy xem xét sử dụng
Chạy bất kỳ ứng dụng nào. Kiểm soát và quản lý các chức năng cấp máy chủ hay cụm như thay đổi quy mô và triển khai.
 • Bạn cung cấp, thay đổi quy mô và quản lý công suất máy chủ. EC2 cung cấp nhiều lựa chọn cấu hình phiên bản được tối ưu hóa cho mọi trường hợp sử dụng.
 • Bạn kiểm soát máy chủ, Hệ điều hành và phần mềm triển khai (nếu cần).
 • Bạn có nhiều lựa chọn thanh toán linh hoạt để đáp ứng nhu cầu công việc, bao gồm kích hoạt BYOL.
Máy ảo
Amazon EC2
Chạy các ứng dụng và trang web đơn giản trên một hay một vài máy chủ ở mức giá thấp, có thể dự báo.
 • Bạn làm theo kinh nghiệm tạo phiên bản để tăng tốc máy chủ ảo được cấu hình sẵn trong vài giây. Bạn không phải lo lắng về nhóm bảo mật hay các thiết lập khác.
 • Bạn kiểm soát máy chủ, Hệ điều hành và phần mềm khác thông qua bảng điều khiển Lightsail trực quan. Tuy nhiên bạn có ít khả năng kiểm soát và lựa chọn hơn so với EC2.
 • Bạn bị tính phí theo mức phí thống nhất, có thể dự báo cho gói dịch vụ của bạn của mỗi tháng. Gói dịch vụ bắt đầu ở mức 5 USD.
Máy chủ riêng ảo (Phiên bản) Amazon Lightsail

Chạy các ứng dụng có hoặc không có trạng thái được đóng gói dưới dạng bộ chứa Docker

 • Bạn cung cấp và thay đổi quy mô công suất máy chủ và quản lý mức độ sử dụng và độ sẵn sàng.
 • AWS quản lý khả năng chịu lỗi của ứng dụng.
 • AWS quản lý trạng thái cụm và triển khai bộ chứa.
Bộ chứa Amazon ECS

Chạy các ứng dụng do sự kiện khởi tạo và không trạng thái cần thời gian phản hồi nhanh

 • AWS cung cấp và thay đổi quy mô công suất máy chủ và quản lý mức độ sử dụng.
 • AWS quản lý độ sẵn sàng và khả năng chịu lỗi của ứng dụng.

AWS Lambda

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) là dịch vụ linh hoạt cung cấp công suất điện toán dựa trên đám mây có quy mô linh hoạt dưới dạng phiên bản EC2, tương đương với máy chủ ảo. Bạn có thể chạy một hay hàng nghìn phiên bản cùng một lúc và chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng, giúp dễ dàng thực hiện điện toán đám mây quy mô web. Chúng tôi cung cấp nhiều loại phiên bản khác nhau được tối ưu hóa phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng khác nhau và chọn cách bạn trả phí cho các phiên bản, do đó bạn có thể tối ưu hóa ứng dụng dựa trên nhu cầu công việc trong khi vẫn giảm thiểu được chi phí. 

Trường hợp sử dụng thông dụng:

 • Dữ liệu lớn (ví dụ: Hadoop, Spark)
 • Phần mềm cơ sở dữ liệu (ví dụ: Aurora, DynamoDB)
 • Ứng dụng doanh nghiệp (ví dụ: SAP, Oracle, Sharepoint)
 • Di chuyển từ môi trường tại chỗ, bao gồm BYOL
 • Quản lý cụm mã nguồn mở

Amazon Lightsail là cách dễ nhất để khởi chạy và quản lý một máy chủ riêng ảo bằng AWS. Lightsail bao gồm mọi thứ bạn cần để khởi động dự án của bạn – một máy ảo, lưu trữ SSD, truyền dữ liệu, quản lý DNS và IP tĩnh – để có mức giá thấp, có thể dự báo. Khởi chạy trong vài giây với hệ điều hành được cấu hình sẵn và ảnh ứng dụng, đồng thời dễ dàng quản lý tài nguyên của bạn từ bảng điều khiển trực quan. Khi ứng dụng của bạn cần tính năng cao cấp như cơ sở dữ liệu được quản lý, mạng phân phối nội dung hoặc hàng tá tính năng khác, bạn có thể kết nối các dịch vụ AWS bổ sung này với máy chủ Lightsail của bạn. Gói dịch vụ Lightsail bắt đầu chỉ ở mức 5 USD mỗi tháng.

Trường hợp sử dụng thông dụng:

 • Ứng dụng web đơn giản
 • Blog WordPress và trang web
 • Trang web thương mại điện tử
 • Phần mềm doanh nghiệp một máy chủ

Amazon Elastic Container Service (ECS) là dịch vụ quản lý bộ chứa hiệu suất cao, có quy mô cực kỳ linh hoạt hỗ trợ các bộ chứa Docker và cho phép bạn dễ dàng chạy ứng dụng trên một cụm phiên bản Amazon EC2 được quản lý. Amazon ECS loại bỏ sự cần thiết phải cài đặt, vận hành và thay đổi quy mô hạ tầng quản lý cụm của chính bạn.

Trường hợp sử dụng thông dụng:

 • Ứng dụng web
 • Vi dịch vụ
 • Tác vụ theo đợt
 • Khối lượng công việc Docker

AWS Lambda cho phép bạn chạy mã mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. Bạn chỉ phải trả tiền cho thời gian xử lý thông tin đã sử dụng – không tính phí khi mã của bạn không chạy. Với Lambda, bạn có thể chạy mã cho gần như toàn bộ các loại ứng dụng hay dịch vụ backend – tất cả đều không cần quản trị. Chỉ cần tải đoạn mã của bạn lên và Lambda sẽ lo hết những gì cần làm để chạy và mở rộng mã của bạn với mức độ có sẵn cao. Bạn có thể thiết lập mã của bạn để tự động được kích hoạt từ các dịch vụ AWS khác, hoặc gọi thẳng từ bất cứ ứng dụng web hay di động nào. Lambda là thành phần nòng cốt của điện toán serverless, cho phép bạn dựng và chạy ứng dụng và dịch vụ mà không phải bận tâm đến máy chủ.

Trường hợp sử dụng thông dụng:

 • Ứng dụng web
 • Backend di động
 • Backend IoT
 • Khối lượng công việc xử lý luồng dữ liệu
 • Khối lượng công việc xử lý tệp