Phiên bản Spot Amazon EC2

Chạy các khối lượng công việc có dung sai cao với mức giá giảm tới 90%

Lợi ích

Tiết kiệm tới 90% so với giá của phiên bản Theo nhu cầu.

Tận dụng quy mô hoạt động khổng lồ của AWS và chạy khối lượng công việc siêu quy mô với mức tiết kiệm chi phí đáng kể.

Khởi chạy, điều chỉnh quy mô và quản lý Phiên bản dùng ngay một cách dễ dàng thông qua các dịch vụ AWS hoặc bên thứ ba được tích hợp.

Xây dựng các giải pháp bền vững bằng cách tận dụng dung lượng EC2 chưa sử dụng.

Lý do nên chọn Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay

Phiên bản dùng ngay của Amazon EC2 cho phép bạn tận dụng dung lượng EC2 chưa sử dụng trong đám mây AWS và có sẵn với mức chiết khấu lên đến 90% so với giá Theo nhu cầu. Bạn có thể sử dụng Phiên bản dùng ngay cho nhiều ứng dụng không có trạng trái, có dung sai cao hay linh hoạt, chẳng hạn như dữ liệu lớn, khối lượng công việc có trong bộ chứa, CI/CD, máy chủ web, điện toán hiệu năng cao (HPC) và các khối lượng công việc kiểm thử và
phát triển. 

Tận dụng Phiên bản dùng ngay để xây dựng lịch trình mùa giải đã giúp cho NFL tiết kiệm hơn 20 triệu USD kể từ năm 2014.

Xem Mike North, Phó chủ tịch lập kế hoạch phát sóng của NFL, giải thích lịch trình NFL đã được xây dựng như thế nào với sự trợ giúp của AWS.

Sẵn sàng để bắt đầu tiết kiệm? Đọc về các phương pháp tốt nhất để tối ưu hóa việc sử dụng Phiên bản dùng ngay của bạn.

Lịch đá NFL đã được tạo nên như thế nào

Trường hợp sử dụng

Chạy các khối lượng công việc trong bộ chứa ở mọi quy mô bằng cách sử dụng Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS hoặc cụm Kubernetes tự quản lý trên Phiên bản dùng ngay.

Theo dõi nhanh dữ liệu lớn và khối lượng công việc máy học bằng cách sử dụng Phiên bản dùng ngay với Amazon EMR, Hadoop, Spark hoặc Amazon SageMaker để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.

Tăng tốc khối lượng công việc HPC gắn kết lỏng hay song song hoàn hảo, chẳng hạn như giải trình tự bộ gen và giao dịch thuật toán bằng cách sử dụng Phiên bản dùng ngay để chạy khối lượng công việc HPC. 

Khởi chạy các quy trình CI/CD của bạn trong đám mây AWS một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhờ Phiên bản dùng ngay. Tận dụng việc tích hợp với Jenkins và Spinnaker để tự động điều chỉnh quy mô Nhóm dùng ngay.