Phiên bản Spot Amazon EC2

Điện toán với khuyến mãi lên tới 90%. Tiêu ít hơn. Mở rộng nhiều hơn. Có kết quả nhanh hơn.

Các phiên bản Spot Amazon EC2 cung cấp năng lực điện toán dự phòng trong đám mây AWS với giá thấp hơn nhiều so với các phiên bản Theo yêu cầu. Phiên bản Spot cho phép bạn tối ưu hóa chi phí trên đám mây AWS và mở rộng thông lượng của ứng dụng của bạn gấp 10 lần với chi phí tương đương.

EC2 có thể gây gián đoạn Phiên bản Spot bằng thông báo trong 2 phút khi EC2 cần có lại năng lực. Bạn có thể sử dụng Phiên bản Spot cho nhiều ứng dụng linh hoạt và dung sai cao, chẳng hạn như dữ liệu, khối lượng công việc được đóng gói thành bộ chứa, điện toán hiệu năng cao (HPC), máy chủ web không có trạng thái, kết xuất, CI/CD và các khối lượng công việc phát triển & kiểm thử khác. Phiên bản Spot được tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ AWS khác bao gồm EMR, Auto Scaling, Elastic Container Service (ECS), CloudFormation, Data Pipeline và AWS Batch, cho phép bạn tự do lựa chọn cách chạy và duy trì các ứng dụng của bạn chạy trên Phiên bản Spot.

AWS cũng đồng thời cung cấp Spot Fleet, với khả năng quản lý tự động các Phiên bản spot. Bạn chỉ cần cho Spot Fleet biết mình cần bao nhiêu năng lực điện toán, và Fleet sẽ lo nốt phần còn lại.

EC2_SPOT_1200X600

Lợi ích

Giảm chi phí

Phiên bản EC2 với giá thành tiết kiệm tới 90% so với giá Phiên bản theo yêu cầu. Tìm hiểu thêm.

Tạm dừng và Tiếp tục

Với chức năng Ngủ đông và Dừng-Bắt đầu mới, Spot sẽ tự động tạm dừng và tiếp tục công việc của bạn theo những lần ngắt, để các ứng dụng của bạn có thể bắt đầu ngay tại điểm đã dừng trước đó. Tìm hiểu thêm.

Giao diện quen thuộc

Rất dễ dàng chạy Phiên bản spot. Dùng một Mẫu chạy cùng Spot Fleet, hoặc thêm một tham số cho cùng một API được dùng để chạy các Phiên bản OD trước đó – Phiên bản sẽ được chạy ngay lập tức miễn sao vẫn còn khả năng điện toán. Tìm hiểu thêm.    

Mở rộng ứng dụng của bạn

Tăng tốc tiến độ công việc của bạn và tạo kết quả kinh doanh nhanh hơn. Bạn có thể chạy và mở rộng các ứng dụng như các dịch vụ web được đóng gói (container), kết xuất hình ảnh, phân tích dữ liệu lớn và điện toán song song hàng loạt trên Phiên bản spot Amazon EC2. Tìm hiểu thêm.

Mở ra nhiều cơ hội mới

Chạy nhanh hơn mọi người với chi phí thấp hơn, thêm sức mạnh cho những công việc và ứng dụng mới, tạo những cách thức tự động hóa và tương tác mới mà trước kia không thể. Tìm hiểu thêm.

Tích hợp mọi nơi

Spot Amazon EC2 tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ AWS khác như EMR, EC2 Auto Scaling, AWS Auto Scaling, CloudFormation, AWS Batch, Datapipeline, Elastic Container Service (ECS) và các dịch vụ khác không thuộc AWS như Jenkins, Bamboo, Alces Flight và Terraform. Tìm hiểu thêm.

Cách thức hoạt động

Spot Instances_Diagram_Final

Khách hàng nổi bật

Ngày càng nhiều doanh nghiệp đang sử dụng Phiên bản spot Amazon EC2 để chạy và mở rộng hạ tầng của họ một cách hiệu quả chi phí. Sau đây là một vài ví dụ về cách thức khách hàng đạt được sự linh hoạt trong kinh doanh, tiết kiệm chi phí và mở rộng được nhờ Phiên bản Spot EC2. Để biết thêm chi tiết, xin hãy truy cập Trang khách hàng Spot Amazon EC2.

600x400_National-Instruments-Corporation_Logo
600x400_krux_Logo
600x400_furgo_Logo
600x400_Inneractive_Logo
600x400_Tellapart_Logo
600x400_DNAnexus_Logo
600x400_Lyft_Logo
600x400_AdRoll_Logo
600x400_Novartis_Logo
600x400_Gett_Logo
600x400_Fin-Design_Effects_Logo

Bắt đầu với AWS

icon1

Đăng ký tài khoản AWS

Có quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu xây dựng bằng các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Spot Amazon EC2

Truy cập trang chi tiết sản phẩm
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Spot Amazon EC2
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi