Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay

Chạy các khối lượng công việc có dung sai cao với mức giá giảm tới 90%

Tiết kiệm tới 90% so với giá của phiên bản Theo nhu cầu.

Tận dụng quy mô hoạt động khổng lồ của AWS và chạy khối lượng công việc siêu quy mô với mức tiết kiệm chi phí đáng kể.

Khởi chạy, điều chỉnh quy mô và quản lý Phiên bản dùng ngay một cách dễ dàng thông qua các dịch vụ AWS hoặc bên thứ ba được tích hợp.

Phát triển bền vững bằng cách tận dụng dung lượng EC2 chưa sử dụng.

Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay cho phép bạn tận dụng dung lượng EC2 chưa sử dụng trong đám mây AWS và có sẵn với mức chiết khấu lên đến 90% so với giá Theo nhu cầu.

Cách thức hoạt động của Phiên bản dùng ngay?

Kết hợp Phiên bản Spot với các Phiên bản RI và Theo yêu cầu bằng cách sử dụng EC2 Auto Scaling để tối ưu hóa chi phí khối lượng công việc cùng hiệu năng. Nhấp để xem các Phương pháp tốt nhất khác để sử dụng hiệu quả Phiên bản dùng ngay.

Trường hợp sử dụng

Sử dụng bộ chứa

Chạy khối lượng công việc được chứa trong bộ chứa ở mọi quy mô bằng cách sử dụng Amazon EC, Amazon ECS, Amazon EKS hoặc cụm Kubernetes tự quản lý trên Phiên bản dùng ngay.

Chạy khối lượng công việc dữ liệu lớn và máy học

Theo dõi nhanh dữ liệu lớn và khối lượng công việc máy học bằng cách sử dụng Phiên bản dùng ngay với Amazon EMR, Hadoop, Spark hoặc Amazon SageMaker để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.

Điều chỉnh quy mô khối lượng công việc HPC

Tăng tốc khối lượng công việc HPC gắn kết lỏng hay song song hoàn hảo, chẳng hạn như giải trình tự bộ gien và giao dịch thuật toán bằng cách sử dụng Phiên bản dùng ngay để chạy khối lượng công việc HPC. 

Xây dựng quy trình CI/CD

Khởi chạy các quy trình CI/CD của bạn trong đám mây AWS một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhờ Phiên bản dùng ngay. Tận dụng việc tích hợp với Jenkins và Spinnaker để tự động điều chỉnh quy mô Nhóm dùng ngay.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu kèm theo hướng dẫn thực hành

Khám phá cách khởi chạy Phiên bản dùng ngay, cách sử dụng các phiên bản trong các tình huống khác nhau, v.v.

Bắt đầu với hướng dẫn »

Tham khảo giá Phiên bản dùng ngay

Đọc về cách thức hoạt động của mô hình định giá không đặt giá thầu của Phiên bản dùng ngay. 

Xem giá Phiên bản dùng ngay »

Mở rộng kiến thức của bạn

Xem tài liệu về Phiên bản dùng ngay và khám phá các biện pháp thực hành tốt nhất.  

Đọc tài liệu »

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay

Truy cập trang chi tiết sản phẩm
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Spot Amazon EC2
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi