Với Phiên bản dùng ngay, bạn chỉ thanh toán giá dùng ngay có hiệu lực trong khoảng thời gian chạy phiên bản của bạn. Giá phiên bản Spot là giá do Amazon EC2 ấn định và được điều chỉnh dần theo các xu hướng dài hạn về năng lực cung cầu đối với Phiên bản Spot. Để tìm hiểu thêm về giá cả, hãy truy cập trang lịch sử Phiên bản Spot. Bảng sau trình bày giá Spot cho từng khu vực và loại phiên bản (được cập nhật mỗi 5 phút).

Phiên bản Spot được giảm giá tới 90% so với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Để so sánh giá Spot hiện tại với giá Theo yêu cầu tiêu chuẩn, hãy truy cập Trình tư vấn phiên bản Spot.

Bạn cũng có lựa chọn chạy Phiên bản Spot trong khoảng thời gian được quy định trước – tính theo gia số giây, với thời gian tối đa là sáu giờ – với mức – giảm giá 30 – 50% so với giá Theo yêu cầu.

Lưu ý rằng bây giờ bạn có thể chạy RHEL và SUSE AMI dựa trên Linux trên Phiên bản Spot. Tìm hiểu thêm.

Launch an Amazon EC2 Instance for Free

Try Amazon EC2 for Free

AWS Free Tier includes 750 hours of Linux and Windows t2.micro instances each month for one year. To stay within the Free Tier, use only EC2 Micro instances.

View AWS Free Tier Details »


 • Phiên bản dùng ngay

  Lưu ý: Khởi chạy phiên bản T4g và T3 không giới hạn theo mặc định. Nếu bạn khởi chạy các Phiên bản dùng ngay T4g hoặc T3 không giới hạn và dự định sử dụng chúng ngay lập tức và trong khoảng thời gian ngắn mà không có khoảng thời gian nhàn rỗi để tích lũy tín dụng CPU, bạn sẽ phải chịu phí cho các tín dụng thặng dư. Nếu mức sử dụng CPU trung bình trong vòng 24 giờ vượt quá mức cơ bản, bạn cũng sẽ chịu phí cho các tín dụng thặng dư. Chúng tôi khuyên bạn nên chạy Phiên bản dùng ngay T4g hoặc T3 ở chế độ tiêu chuẩn để tránh phải trả phí cao hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tín dụng dư thừa có thể chịu phí và Giới hạn Phiên bản dùng ngay.


  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.
 • Thời gian quy định đối với hệ điều hành Linux


  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

  Các mức giá được niêm yết là dành cho các khoảng thời gian cao điểm; các khoảng thời gian thấp điểm được áp dụng mức tiết kiệm 5% so với giá Theo yêu cầu.

  Khu vực
  Giờ thấp điểm (UTC)
  Tiết kiệm

  Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

  Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Tiết kiệm thêm 5% so với giá Theo nhu cầu

  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)
  Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California)

  Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

  Từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng thứ Hai

  Canada (Miền Trung) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Châu Âu (Ai-len)

  Từ 0 giờ sáng thứ Bảy đến 0 giờ sáng thứ Hai

  Châu Âu (Frankfurt)

  Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai

  Châu Âu (London)
  Từ 0 giờ sáng thứ Bảy đến 0 giờ sáng thứ Hai
  Châu Âu (Paris) Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai
  Châu Âu (Stockholm) Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai
  Châu Âu (Milan) Từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng thứ Hai
  Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)

  Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)

  Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai
  Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)

  Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)
  Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Nam Mỹ (Sao Paolo)

  Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai

  Trung Đông (Bahrain) Từ 14 giờ chiều thứ Bảy đến 14 giờ chiều thứ Hai
  Châu Phi (Cape Town) Từ 7 giờ sáng thứ Bảy đến 7 giờ sáng thứ Hai
 • Thời gian quy định đối với hệ điều hành Windows


  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

  Các mức giá được niêm yết là dành cho các khoảng thời gian cao điểm; các khoảng thời gian thấp điểm được áp dụng mức tiết kiệm 5% so với giá Theo yêu cầu.

  Khu vực
  Giờ thấp điểm (UTC)
  Tiết kiệm

  Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

  Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Tiết kiệm thêm 5%

  so với giá Theo yêu cầu
  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California)

  Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

  Từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng thứ Hai

  Canada (Miền Trung) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Châu Âu (Ai-len)

  Từ 0 giờ sáng thứ Bảy đến 0 giờ sáng thứ Hai

  Châu Âu (Frankfurt)

  Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai

  Châu Âu (London)
  Từ 0 giờ sáng thứ Bảy đến 0 giờ sáng thứ Hai
  Châu Âu (Paris) Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai
  Châu Âu (Stockholm) Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai
  Châu Âu (Milan) Từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng thứ Hai
  Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)

  Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)

  Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka)  Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai
  Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)

  Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Nam Mỹ (Sao Paolo)

  Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai

  Trung Đông (Bahrain) Từ 14 giờ chiều thứ Bảy đến 14 giờ chiều thứ Hai
  Châu Phi (Cape Town) Từ 7 giờ sáng thứ Bảy đến 7 giờ sáng thứ Hai