Với phiên bản Spot, bạn chỉ trả giá Spot có hiệu lực trong khoảng thời gian chạy của phiên bản của bạn. Giá phiên bản Spot là giá do Amazon EC2 ấn định và được điều chỉnh dần theo các xu hướng dài hạn về năng lực cung cầu đối với phiên bản Spot. Bảng sau trình bày giá Spot cho từng khu vực và loại phiên bản (được cập nhật mỗi 5 phút).

Phiên bản Spot được giảm giá lên tới 90% so với giá Theo yêu cầu. Để so sánh giá Spot hiện tại với giá Theo yêu cầu tiêu chuẩn, hãy truy cập Trình tư vấn phiên bản Spot.

Bạn cũng có lựa chọn chạy phiên bản Spot trong khoảng thời gian được quy định trước – tính theo gia số giây, với thời gian tối đa là sáu giờ – với mức – giảm giá 30 – 50% so với giá Theo yêu cầu.

Để tìm hiểu thêm về giá, hãy truy cập Giá AWStrang giá Amazon EC2 hoặc bắt đầu sử dụng ngay hôm nay.

Chạy Phiên bản Amazon EC2 miễn phí

Dùng thử Amazon EC2 miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ phiên bản Linux và Windows t2.micro mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản EC2 Micro.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »


 • Phiên bản Spot


  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.
 • Thời gian quy định đối với hệ điều hành Linux


  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

  Các mức giá được niêm yết là dành cho các khoảng thời gian cao điểm; các khoảng thời gian thấp điểm được áp dụng mức tiết kiệm 5% so với giá Theo yêu cầu.

  Khu vực
  Giờ thấp điểm (UTC)
  Tiết kiệm

  Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

  Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Tiết kiệm thêm 5%

  so với giá Theo yêu cầu
  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)
  Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California)

  Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

  Từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng thứ Hai

  Canada (Miền Trung) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Châu Âu (Ai-len)

  Từ 0 giờ sáng thứ Bảy đến 0 giờ sáng thứ Hai

  Châu Âu (Frankfurt)

  Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai

  Châu Âu (London)
  Từ 0 giờ sáng thứ Bảy đến 0 giờ sáng thứ Hai
  Châu Âu (Paris) Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai
  Châu Âu (Stockholm) Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai
  Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)

  Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)

  Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai
  Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)

  Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)
  Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Nam Mỹ (Sao Paolo)

  Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai

  Trung Đông (Bahrain) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai
 • Thời gian quy định đối với hệ điều hành Windows


  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

  Các mức giá được niêm yết là dành cho các khoảng thời gian cao điểm; các khoảng thời gian thấp điểm được áp dụng mức tiết kiệm 5% so với giá Theo yêu cầu.

  Khu vực
  Giờ thấp điểm (UTC)
  Tiết kiệm

  Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

  Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Tiết kiệm thêm 5%

  so với giá Theo yêu cầu
  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California)

  Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

  Từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng thứ Hai

  Canada (Miền Trung) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Châu Âu (Ai-len)

  Từ 0 giờ sáng thứ Bảy đến 0 giờ sáng thứ Hai

  Châu Âu (Frankfurt)

  Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai

  Châu Âu (London)
  Từ 0 giờ sáng thứ Bảy đến 0 giờ sáng thứ Hai
  Châu Âu (Paris) Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai
  Châu Âu (Stockholm) Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai
  Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)

  Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)

  Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai

  Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka)  Từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 10 giờ sáng thứ Hai
  Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)

  Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Từ 7 giờ tối thứ Sáu đến 7 giờ tối Chủ Nhật

  Nam Mỹ (Sao Paolo)

  Từ 12 giờ trưa thứ Bảy đến 12 giờ trưa thứ Hai

  Trung Đông (Bahrain) Từ 9 giờ sáng thứ Bảy đến 9 giờ sáng thứ Hai