Với Phiên bản Spot, bạn chỉ thanh toán giá Spot có hiệu lực trong khoảng thời gian chạy phiên bản của bạn. Giá phiên bản Spot là giá do Amazon EC2 ấn định và được điều chỉnh dần theo các xu hướng dài hạn về năng lực cung cầu đối với Phiên bản Spot. Để tìm hiểu thêm về giá cả, hãy truy cập trang lịch sử Phiên bản Spot. Bảng sau trình bày giá Spot cho từng khu vực và loại phiên bản (được cập nhật mỗi 5 phút).

Phiên bản Spot được giảm giá tới 90% so với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Để so sánh giá Dùng ngay hiện tại với giá Theo nhu cầu tiêu chuẩn, hãy truy cập Trình tư vấn phiên bản dùng ngay.

Lưu ý rằng bây giờ bạn có thể chạy RHEL và SUSE AMI dựa trên Linux trên Phiên bản dùng ngay. Tìm hiểu thêm.

Chạy Phiên bản Amazon EC2 miễn phí

Dùng thử Amazon EC2 miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ phiên bản Linux và Windows t2.micro mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản EC2 Micro.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »


  • Phiên bản dùng ngay

    Lưu ý: Khởi chạy phiên bản T4g và T3 không giới hạn theo mặc định. Nếu bạn khởi chạy các Phiên bản dùng ngay T4g hoặc T3 không giới hạn và dự định sử dụng chúng ngay lập tức và trong khoảng thời gian ngắn mà không có khoảng thời gian nhàn rỗi để tích lũy tín dụng CPU, bạn sẽ phải chịu phí cho các tín dụng thặng dư. Nếu mức sử dụng CPU trung bình trong vòng 24 giờ vượt quá mức cơ bản, bạn cũng sẽ chịu phí cho các tín dụng thặng dư. Chúng tôi khuyên bạn nên chạy Phiên bản dùng ngay T4g hoặc T3 ở chế độ tiêu chuẩn để tránh phải trả phí cao hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tín dụng dư thừa có thể chịu phí và Giới hạn Phiên bản dùng ngay.


    Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.