Giá Phiên bản dùng ngay

  • Phiên bản dùng ngay
  • Lưu ý: Khởi chạy phiên bản T4g và T3 không giới hạn theo mặc định. Nếu bạn khởi chạy các Phiên bản dùng ngay T4g hoặc T3 không giới hạn và dự định sử dụng chúng ngay lập tức và trong khoảng thời gian ngắn mà không có khoảng thời gian nhàn rỗi để tích lũy tín dụng CPU, bạn sẽ phải chịu phí cho các tín dụng thặng dư. Nếu mức sử dụng CPU trung bình trong vòng 24 giờ vượt quá mức cơ bản, bạn cũng sẽ chịu phí cho các tín dụng thặng dư. Chúng tôi khuyên bạn nên khởi chạy Phiên bản dùng ngay T4g hoặc T3 ở chế độ tiêu chuẩn để tránh phải trả phí cao hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tín dụng dư thừa có thể chịu phí và Giới hạn Phiên bản dùng ngay.

    Giá hiển thị bên dưới là mức giá thấp nhất cho mỗi loại phiên bản trong khu vực. Để biết thêm thông tin về định giá Phiên bản dùng ngay và xem mức giá hiện tại cho từng loại phiên bản và Vùng sẵn sàng, vui lòng tham khảo Lịch sử định giá Phiên bản dùng ngay trong Hướng dẫn sử dụng EC2.

    Lưu ý: Red Hat đang cập nhật mô hình định giá đám mây của họ cho Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, định giá cho EC2 RHEL sẽ thay đổi thành mô hình định giá dựa trên mỗi giờ chạy vCPU. Tìm hiểu về các mức giá mới trên trang Định giá RHEL trên AWS.

    Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, trong đó có thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.