Bắt đầu sử dụng Phiên bản Spot Amazon EC2

Phiên bản Spot Amazon EC2 cung cấp công suất điện toán dự phòng trên đám mây AWS với mức giá thấp hơn nhiều so với phiên bản Theo yêu cầu.

Phiên bản Spot cho phép bạn tiết kiệm tới 90% dữ liệu lớn, bộ chứa, CI/CD, HPC và các khối lượng công việc có khả năng chịu lỗi khác. Hoặc thay đổi hiệu suất khối lượng công việc của bạn thêm tới 10 lần và vẫn nằm trong mức ngân sách hiện tại.

Phiên bản Spot là gì? (2:10)

Cách bắt đầu

Bắt đầu với Phiên bản Spot Amazon EC2 thật đơn giản. Trước tiên, xác định những khối lượng công việc chính phù hợp nhất để chạy trên Phiên bản Spot. Sau đó khởi chạy phiên bản Spot trong vài phút thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS, dịch vụ AWS tích hợp sẵn chẳng hạn như EMR, ECS và Auto Scaling hoặc EC2 Fleet API. Truy cập Hướng dẫn dành cho người dùng của Amazon EC2 và đọc phương pháp thực hành tốt nhất và tài nguyên bên dưới.

1. Cần biết trước khi bạn khởi chạy Spot

  1. Xem video này để biết khối lượng công việc nào phù hợp nhất để chạy trên Phiên bản Spot
  2. Tìm hiểu cách thức hoạt động của mô hình giá Spot, đưa ra mức giá có thể dự báo được mà không cần phải đấu thầu và thường tiết kiệm được 70-90% so với phiên bản Theo yêu cầu

2. Tạo phiên bản Spot đầu tiên của bạn

product-icon_Amazon_EC2_SpotInstances_icon_squid_ink_125
  1. Tìm hiểu cách thức hoạt động của Phiên bản Spot để khởi chạy Phiên bản Spot đầu tiên của bạn từ Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS SDK/CLI hoặc thông qua AWS API.
  2. Tìm hiểu cách khởi chạy Phiên bản Spot cho khối lượng công việc chẳng hạn như CI/CD, Dữ liệu lớn, Bộ chứaKết xuất

3. Triển khai những biện pháp thực hành tốt nhất

  1. Xem video này để tìm hiểu một vài quy tắc đơn giản cần tuân thủ khi khởi chạy Phiên bản Spot để tiết kiệm tối đa chi phí điện toán. Tìm hiểu thêm
  2. Tìm hiểu cách giảm thiểu ảnh hưởng của gián đoạn hoạt động tại đây

Cách thức hoạt động của Phiên bản Spot

product-page-diagram_EC2-Spot-Instances

Ví dụ về trường hợp sử dụng

Khối lượng công việc trong bộ chứa với Phiên bản Spot

Bộ chứa không có trạng thái, có khả năng chịu lỗi và rất phù hợp cho Phiên bản Spot của Amazon EC2. Tham dự buổi hội thảo trực tuyến trên trang web này để triển khai hiệu quả khối lượng công việc trong bộ chứa và dễ dàng quản lý cụm theo quy mô mong muốn với mức chi phí tối thiểu. Có thể sử dụng phiên bản Spot với ECS hoặc Kubernetes để chạy khối lượng công việc trong bộ chứa, từ hệ thống phân tán đến những ứng dụng có khả năng ánh xạ hàng triệu dặm mỗi ngày. Tìm hiểu thêm.

Bạn có biết rằng bộ chứa phù hợp hoàn hảo cho Phiên bản Spot của Amazon EC2 không? (6:53)

Những phương pháp thực hành tốt nhất về Dữ liệu lớn với Phiên bản Spot Amazon EMR và Amazon EC2

Khối lượng công việc dữ liệu lớn trên Phiên bản Spot

Phiên bản Spot giúp tăng tốc, thay đổi quy mô và tiết kiệm nhiều chi phí để chạy những khối lượng công việc cực kỳ quan trọng về mặt thời gian, siêu quy mô để phân tích dữ liệu nhanh chóng. Sử dụng Phiên bản Spot với Amazon EMR, Hadoop hoặc Spark để xử lý dữ liệu khối lượng lớn. Xem video này để bắt đầu trên Amazon EC2 Spot và Amazon EMR để xử lý dữ liệu khối lượng lớn một cách dễ dàng, nhanh chóng và ở mức chi phí hợp lý.


Khối lượng công việc CI/CD trên Phiên bản Spot

Cấu hình Jenkins với EC2 Spot Plug-In để tự động thay đổi quy mô một nhóm phiên bản Spot tùy thuộc vào số tác vụ cần hoàn tất. Tiết kiệm thêm chi phí bằng cách tận dụng phiên bản thế hệ cũ hơn cho CI, vì các quá trình này yêu cầu ít công suất để thử nghiệm. Kiểm thử tải lượng, tích hợp, phần mềm và bảo mật đều hưởng lợi từ khả năng linh hoạt và mức giá tiết kiệm liên quan đến phiên bản Spot.

Bạn có biết rằng có Amazon EC2 Spot Fleet Plugin dành cho Jenkins không? (7:42)

Kết xuất trên AWS với Deadline 10 (44:37)

Kết xuất khối lượng công việc trên Phiên bản Spot

Xem hội thảo trực tuyến trên trang web này để biết cách bắt đầu với AWS Thinkbox Deadline và Amazon EC2 Spot để giúp thay đổi quy mô tác vụ kết xuất bằng cách sử dụng Cổng thông tin AWS. Đồng thời tìm hiểu cách để bạn tận dụng các sản phẩm như Draft và Jigsaw để giúp quản lý các tác vụ kết xuất dễ dàng hơn.


Dịch vụ và ứng dụng Web trên phiên bản Spot

Xác định các sáng kiến tiết kiệm chi phí mới hoặc mở rộng đến hàng chục nghìn phiên bản cho các dịch vụ và ứng dụng web khác nhau, từ máy chủ quảng cáo đến máy chủ đặt giá thầu theo thời gian thực. Xem video này để tìm hiểu cách tạo một Cân bằng tải ứng dụng, một EC2 Fleet phiên bản Spot đi kèm với Cân bằng tải ứng dụng, sau đó tạo một chính sách theo dõi mục tiêu có khả năng tự động thay đổi quy mô để tăng hoặc giảm mục tiêu dung lượng Spot của Nhóm Spot tùy theo số yêu cầu Cân bằng tải ứng dụng trên mỗi mục tiêu. Tìm hiểu thêm>>

Bạn có biết rằng Amazon EC2 Fleet phiên bản Spot cũng hỗ trợ khả năng tự động thay đổi quy mô? (5:53)

Những biện pháp thực hành tốt nhất về Spot

Yêu cầu về loại phiên bản, yêu cầu về ngân sách và thiết kế ứng dụng sẽ quyết định cách áp dụng những biện pháp thực hành tốt nhất cho ứng dụng của bạn. Dưới đây là một vài khuyến cáo.

1. Quy tắc của Spot

Tìm hiểu hai quy tắc đơn giản cần tuân thủ để tiết kiệm tối đa chi phí điện toán:
  1. Tập hợp công suất Spot có mức giá riêng và ít thay đổi
  2. Amazon EC2 sẽ hiển thị tới bạn cảnh báo trong 2 phút khi chúng ta cần sử dụng công suất trở lại

2. Độ linh hoạt của phiên bản

Kiểm thử ứng dụng của bạn trên nhiều loại phiên bản khác nhau khi có thể. Do mức giá dao động độc lập ở từng loại phiên bản trong một Vùng sẵn sàng nên bạn thường có thể nhận được thêm công suất điện toán ở cùng một mức giá khi bạn có độ linh hoạt loại phiên bản cao hơn. Xem video này để tìm hiểu thêm.

3. Fleet API

EC2 Fleet đơn giản hóa việc dự phòng công suất EC2 giữa nhiều loại phiên bản khác nhau, Vùng sẵn sàng và giữa các mô hình mua Theo yêu cầu, RI và Spot. Chức năng tương tự cũng được cung cấp trên Nhóm Spot. Xem video này để tìm hiểu thêm cách kết hợp Phiên bản Spot và Theo yêu cầu để tiết kiệm chi phí tối đa thông qua Nhóm Spot.


Xử lý gián đoạn hoạt động

Tự động hóa thông báo trong 2 phút (4:11)

Phiên bản Spot nhận thông báo trong hai phút khi các phiên bản này chuẩn bị được EC2 thu hồi, do EC2 cần sử dụng công suất trở lại. Để giảm thiểu tác động của gián đoạn hoạt động, hãy tuân thủ những phương pháp thực hành tốt nhất nói trên.

Xem video này để tự động hóa thông báo trong 2 phút mà bạn nhận được khi Amazon EC2 làm gián đoạn hoạt động phiên bản Spot. Bạn cũng có thể xem xét Trình cố vấn phiên bản Spot để biết tần suất gián đoạn hoạt động trung bình cho nhiều Nhóm Spot khác nhau.