Bắt đầu sử dụng Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay

Lý do nên chọn Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay

Phiên bản dùng ngay Amazon EC2 cung cấp năng lực điện toán dự phòng trên đám mây AWS với mức giá thấp hơn nhiều so với Phiên bản theo nhu cầu.

Phiên bản dùng ngay cho phép bạn tiết kiệm tới 90% chi phí cho dữ liệu lớn, bộ chứa, CI/CD, HPC và các khối lượng công việc có khả năng chịu lỗi cao khác. Hoặc bạn có thể mở rộng thông lượng lên tới 10 lần cho khối lượng công việc của mình và vẫn nằm trong mức ngân sách hiện tại.

Cách bắt đầu

Bắt đầu với Phiên bản dùng ngay thật đơn giản. Trước tiên, xác định khối lượng công việc chính phù hợp nhất để chạy trên Phiên bản dùng ngay. Sau đó, khởi chạy phiên bản dùng ngay trong vài phút thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS, dịch vụ AWS tích hợp sẵn, chẳng hạn như Amazon EMR, Amazon ECS, AWS Batch và EC2 Auto Scaling hoặc EC2 Fleet API. Hãy truy cập vào Hướng dẫn sử dụng Amazon EC2 để khám phá tài nguyên cùng các phương pháp tốt nhất dưới đây.

Các bước để bắt đầu sử dụng

1

Thông tin cần biết trước khi bạn khởi chạy Phiên bản dùng ngay

  1. Xem video này để biết khối lượng công việc nào phù hợp nhất để chạy trên Phiên bản dùng ngay.
  2. Tìm hiểu cách thức hoạt động của mô hình định giá Phiên bản dùng ngay, mô hình này đưa ra mức giá thấp có thể dự báo được và thường tiết kiệm được 70-90% so với cách định giá Phiên bản theo nhu cầu.
2

Tạo phiên bản dùng ngay đầu tiên của bạn

  1. Tìm hiểu cách thức hoạt động của Phiên bản dùng ngay để khởi chạy Phiên bản dùng ngay đầu tiên của bạn từ Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS SDK/CLI hoặc thông qua API của AWS.
  2. Tìm hiểu cách khởi chạy Phiên bản dùng ngay cho khối lượng công việc như CI/CD, Dữ liệu lớn, Bộ chứaKết xuất.
3

Triển khai phương pháp tốt nhất

  1. Xem video này để tìm hiểu một vài quy tắc đơn giản cần tuân thủ khi khởi chạy Phiên bản dùng ngay để tiết kiệm tối đa chi phí điện toán. Tìm hiểu thêm.
  2. Tìm hiểu cách giảm thiểu ảnh hưởng của gián đoạn hoạt động tại đây.

Ví dụ về trường hợp sử dụng

Bạn có thể sử dụng Phiên bản dùng ngay cho các ứng dụng linh hoạt và có dung sai cao khác nhau. Khám phá các trường hợp sử dụng phổ biến dưới đây.

Khối lượng công việc trong bộ chứa với Phiên bản Spot

Bộ chứa không có trạng thái, có khả năng chịu lỗi cao và rất phù hợp cho Phiên bản dùng ngay Amazon EC2. Xem buổi hội thảo trực tuyến này để triển khai hiệu quả khối lượng công việc trong bộ chứa bằng Kubernetes và dễ dàng quản lý cụm trên mọi quy mô với chi phí thấp. Bạn có thể sử dụng Phiên bản dùng ngay với Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon, Dịch vụ Kubernetes linh hoạt Amazon hoặc Kubernetes để chạy mọi khối lượng công việc có trong bộ chứa, từ hệ thống phân tán đến ứng dụng có khả năng ánh xạ hàng triệu dặm mỗi ngày. Tìm hiểu thêm.

Khối lượng công việc Dữ liệu lớn trên Phiên bản dùng ngay

Phiên bản dùng ngay giúp đẩy nhanh, tăng quy mô và tăng cường hoạt động tiết kiệm chi phí để chạy những khối lượng công việc chú trọng đến thời gian với quy mô siêu lớn để phân tích dữ liệu nhanh chóng. Sử dụng Phiên bản dùng ngay với Amazon EMR, Hadoop hoặc Spark để xử lý khối lượng lớn dữ liệu. Xem video này để bắt đầu với Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay và Amazon EMR để xử lý dữ liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Truy cập trang Amazon EMR trên Phiên bản dùng ngay để xem tài nguyên bổ sung về cách chạy khối lượng công việc dữ liệu lớn bằng Amazon EMR và Phiên bản dùng ngay. 

Khối lượng công việc CI/CD trên Phiên bản dùng ngay

Đặt cấu hình Jenkins với Plug-in dùng ngay EC2 để tự động thay đổi quy mô một nhóm Phiên bản dùng ngay tùy thuộc vào số tác vụ cần hoàn tất. Tiết kiệm thêm chi phí bằng cách tận dụng phiên bản thế hệ cũ hơn cho CI, vì các tiến trình này không cần nhiều năng lượng để kiểm thử. Kiểm thử tải lượng, tích hợp, canary và bảo mật đều hưởng lợi từ tính linh hoạt và mức giá tiết kiệm liên quan đến Phiên bản dùng ngay. Tìm hiểu thêm.

Khối lượng công việc kết xuất trên Phiên bản dùng ngay

Với đặc tính chịu lỗi cao, khối lượng công việc kết xuất vô cùng phù hợp để chạy trên Phiên bản dùng ngay và hưởng lợi từ khả năng tiết kiệm chi phí lớn mà phiên bản này mang lại. Hãy xem bài thuyết trình này tại SIGGRAPH 2019 để tìm hiểu về cách bạn có thể bắt đầu với AWS Thinkbox và Phiên bản dùng ngay để điều chỉnh quy mô khối lượng công việc kết xuất với chi phí thấp trên đám mây. Tìm hiểu về cách Scripps Networks Interactive đã tận dụng Phiên bản dùng ngay và AWS ThinkBox để giảm 95% thời gian kết xuất CGI tại đây.

Dịch vụ và ứng dụng web trên Phiên bản dùng ngay

Xác định các sáng kiến tiết kiệm chi phí mới hoặc mở rộng đến hàng chục nghìn phiên bản cho các dịch vụ và ứng dụng web khác nhau, từ máy chủ quảng cáo đến máy chủ đặt giá thầu theo thời gian thực. Hãy xem hội thảo trực tuyến này để tìm hiểu về cách triển khai ứng dụng trên web ở quy mô lớn bằng Tự động điều chỉnh quy mô EC2. Tìm hiểu cách sử dụng Mẫu khởi chạy trên EC2 để vận hành và triển khai nhóm Auto Scaling EC2 bằng cách kết hợp Phiên bản dùng ngay và Phiên bản theo nhu cầu đằng sau cân bằng tải để tối ưu hóa chi phí cho khối lượng công việc. Để tìm hiểu thêm về việc chạy ứng dụng web trên Phiên bản dùng ngay, hãy đọc blog này. 

Xử lý hàng loạt trên Phiên bản dùng ngay

Xử lý khối lượng công việc theo lô với chi phí thấp với Phiên bản dùng ngay. Xem video này để tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu chạy khối lượng công việc xử lý hàng loạt trên AWS Batch với Phiên bản dùng ngay. Để tối ưu hóa thêm khối lượng công việc theo lô chạy trên Phiên bản dùng ngay, hãy tìm hiểu về chiến lược phân bổ được tối ưu hóa theo dung lượng Dùng ngay trong blog này. Truy cập trang Lô AWS với Phiên bản dùng ngay để xem tài nguyên bổ sung. 

Công nghệ máy học trên Phiên bản dùng ngay

Đào tạo mô hình AI/ML của bạn nhanh hơn với chi phí thấp hơn với Phiên bản dùng ngay. Xem video này để tìm hiểu cách bạn có thể chạy tác vụ đào tạo suy luận với Elastic Inference và tiết kiệm tới 90% chi phí điện toán với Phiên bản dùng ngay. Tìm hiểu biện pháp thực hành tốt nhất về cách thiết lập CloudFormation và mẫu khởi chạy để xây dựng quy trình tự động hóa. Để tìm hiểu về cách chạy khối lượng công việc AI/ML của bạn nhanh hơn với chi phí thấp hơn trên Amazon SageMaker với khả năng Đào tạo dùng ngay được quản lý, hãy làm theo hướng dẫn tự thực hiện này. 

Những biện pháp thực hành tốt nhất về Spot

1

Quy tắc của phiên bản dùng ngay

Tìm hiểu hai quy tắc đơn giản cần tuân thủ để tiết kiệm tối đa chi phí điện toán:

  1. Nhóm dung lượng dùng ngay có mức giá riêng và ít thay đổi.
  2. Amazon EC2 sẽ hiển thị tới bạn cảnh báo trong 2 phút khi chúng tôi cần sử dụng dung lượng trở lại.
     

Xem video

2

Độ linh hoạt của phiên bản

Kiểm thử ứng dụng của bạn trên nhiều loại phiên bản khác nhau khi có thể. Do mức giá dao động độc lập ở từng loại phiên bản trong một Vùng sẵn sàng nên bạn thường có thể nhận được thêm công suất điện toán ở cùng một mức giá khi bạn có độ linh hoạt loại phiên bản cao hơn. Xem video này để tìm hiểu thêm.

Xem video

3

API nhóm

Khi chạy Phiên bản dùng ngay trong nhóm Auto Scaling của EC2, hãy sử dụng chiến lược phân bổ được tối ưu hóa theo dung lượng để truy cập nhóm dung lượng Dùng ngay với dung lượng có sẵn lớn nhất. Chiến lược được tối ưu hóa theo dung lượng hướng dẫn nhóm Auto Scaling của EC2 khởi chạy Phiên bản dùng ngay có nhóm dung lượng Dùng ngay sâu nhất, giảm thiểu khả năng xảy ra gián đoạn hoạt động.

Xem video