Bộ xử lý AWS Graviton

Tạo ra tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất trong Amazon EC2

Bộ xử lý AWS Graviton được AWS thiết kế để đem lại tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho khối lượng công việc đám mây chạy trong Amazon EC2 của bạn.

Bộ xử lý AWS Graviton2 mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng và chức năng so với các bộ xử lý AWS Graviton thế hệ đầu. Các phiên bản dựa trên Graviton2 mang lại tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho khối lượng công việc trong Amazon EC2. Các phiên bản dựa trên Graviton2 hỗ trợ nhiều khối lượng công việc điện toán đa dụng, có thể phát sinh, tối ưu hóa về điện toán, tối ưu hóa về bộ nhớ, tối ưu hóa về lưu trữ và tăng tốc, trong đó bao gồm máy chủ ứng dụng, vi dịch vụ, điện toán hiệu năng cao (HPC), suy luận máy học (ML) dựa trên CPU, mã hóa video, tự động hóa thiết kế điện tử, trò chơi, cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và bộ nhớ đệm trong bộ nhớ. Nhiều dịch vụ AWS, bao gồm cả Amazon Aurora, Amazon ElastiCache, Amazon EMR, AWS Lambda và AWS Fargate, cũng hỗ trợ các phiên bản dựa trên Graviton2 để mang đến trải nghiệm được quản lý đầy đủ với những lợi ích đáng kể về tỷ lệ giá/hiệu năng. Hàng nghìn khách hàng, trong đó có Epic Games, DIRECTV, Intuit, Lyft và Formula 1, đang chạy khối lượng công việc sản xuất trên các phiên bản dựa trên Graviton2 đều tăng hiệu năng và tiết kiệm chi phí đáng kể.

AWS Graviton3 là bộ xử lý mới nhất trong dòng bộ xử lý AWS Graviton. Bộ xử lý AWS Graviton3 giúp tăng hiệu năng điện toán tới 25%, hiệu năng xử lý dấu phẩy động cao hơn đến 2 lần và hiệu năng xử lý khối lượng công việc mã hóa nhanh hơn đến 2 lần so với bộ xử lý AWS Graviton2. Bộ xử lý AWS Graviton3 mang lại hiệu năng cao hơn đến 3 lần so với AWS Graviton2 khi xử lý khối lượng công việc ML, bao gồm cả hỗ trợ cho bfloat16. Bộ xử lý này cũng hỗ trợ bộ nhớ DDR5, cung cấp băng thông bộ nhớ nhiều hơn 50% so với DDR4. Bộ xử lý AWS Graviton3E mang lại hiệu năng lệnh vectơ cao hơn đến 35% so với bộ xử lý AWS Graviton3. Điểm cải tiến này mang đến lợi ích hiệu năng cao hơn cho các ứng dụng HPC.

Bắt đầu sử dụng nhanh chóng AWS Graviton Fast Start

Dùng thử miễn phí: Dùng thử miễn phí tới 750 giờ/tháng các phiên bản Amazon EC2 t4g.small được cung cấp bởi bộ xử lý AWS Graviton2 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tham khảo Các câu hỏi thường gặp để biết thêm chi tiết.

Lợi ích

Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho khối lượng công việc lớn

Các phiên bản EC2 đa dụng đột biến hiệu năng (T4g), đa dụng (M7g), tối ưu hóa về điện toán (C7g) và tối ưu hóa về bộ nhớ (R7g, X2gd) dựa trên AWS Graviton cùng với các biến thể với bộ lưu trữ SSD dựa trên NVMe mang lại tỷ lệ giá/hiệu năng tốt hơn tới 40% so với các phiên bản dựa trên x86 tương đương ở thế hệ hiện tại1 khi xử lý khối lượng công việc đa dạng như các máy chủ ứng dụng, vi dịch vụ, mã hóa video, điện toán hiệu năng cao, tự động hóa thiết kế điện tử, nén, trò chơi, cơ sở dữ liệu nguồn mở, bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ và suy luận máy học dựa trên CPU.

Hỗ trợ phần mềm rộng rãi

Bộ xử lý AWS Graviton được hỗ trợ bởi nhiều hệ điều hành Linux, trong đó bao gồm Amazon Linux 2, Red Hat Enterprise Linux, SUSE và Ubuntu. Nhiều ứng dụng và dịch vụ phổ biến về bảo mật, giám sát và quản lý, bộ chứa cũng như tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) từ AWS và các đối tác phần mềm cũng hỗ trợ các phiên bản dựa trên AWS Graviton. Chương trình AWS Graviton Ready cung cấp cho khách hàng các giải pháp được chứng nhận do các đối tác phần mềm cung cấp có thể sử dụng trên các phiên bản dựa trên AWS Graviton.

Tăng cường bảo mật cho ứng dụng đám mây

Bộ xử lý AWS Graviton có các tính năng quan trọng cho phép bạn chạy các ứng dụng hoạt động đám mây một cách an toàn và trên quy mô lớn. Bộ xử lý AWS Graviton3 có tính năng mã hóa bộ nhớ luôn bật, bộ nhớ đệm dành riêng cho mỗi vCPU và hỗ trợ xác thực con trỏ. Các phiên bản EC2 được trang bị bộ xử lý AWS Graviton được xây dựng dựa trên Hệ thống AWS Nitro – hệ thống sở hữu chip bảo mật AWS Nitro với phần cứng và phần mềm chuyên dụng dành cho các chức năng bảo mật, cùng sự hỗ trợ cho ổ lưu trữ Amazon Elastic Block Store (EBS) được mã hóa theo mặc định.

Có sẵn trong các dịch vụ AWS được quản lý

Các phiên bản dựa trên AWS Graviton cũng có sẵn trong các dịch vụ AWS được quản lý phổ biến như Amazon Aurora, Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon MemoryDB for Redis, Amazon ElastiCache, Amazon OpenSearch, Amazon EMR, AWS Lambda và AWS Fargate. Các dịch vụ này mang lại lợi ích về tỷ lệ giá/hiệu năng của bộ xử lý AWS Graviton, đồng thời cung cấp trải nghiệm được quản lý đầy đủ.

Hiệu năng tốt nhất trên mỗi watt sử dụng năng lượng trong Amazon EC2

Để giúp khách hàng giảm lượng khí thải carbon, bộ xử lý AWS Graviton được thiết kế để mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao hơn. Các phiên bản dựa trên Graviton sử dụng ít năng lượng hơn tới 60% để đạt cùng một mức hiệu năng so với các phiên bản EC2 tương đương.

Các phiên bản EC2 hoạt động trên nền bộ xử lý AWS Graviton

 • Đa dụng
 • Bộ xử lý M6g

  M7g: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho khối lượng công việc đa dụng cân bằng về điện toán, bộ nhớ và kết nối mạng

  Được trang bị: AWS Graviton3

  Dành cho: Các khối lượng công việc đa dụng như máy chủ ứng dụng, kho dữ liệu quy mô trung bình, vi dịch vụ và điện toán cụm.

  Tìm hiểu thêm »

  Bộ xử lý T4g

  T4g: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho khối lượng công việc có đa dụng có thể phát sinh

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Nhiều loại khối lượng công việc đa dụng có thể phát sinh như các vi dịch vụ quy mô lớn, cơ sở dữ liệu vừa và nhỏ, máy tính ảo và các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh.

  Tìm hiểu thêm »

 • Tối ưu hóa về điện toán
 • Bộ xử lý C7g

  C7g, C7gn: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho các khối lượng công việc thiên về điện toán

  Được trang bị: AWS Graviton3, AWS Graviton3E

  Dành cho: Các ứng dụng thiên về điện toán như điện toán hiệu năng cao, mã hóa video, trò chơi và tăng tốc độ suy luận máy học dựa trên CPU. Ngoài ra, các phiên bản C7gn tối ưu hóa về điện toán với kết nối mạng 200 Gbps và hỗ trợ Trình chuyển cấu trúc linh hoạt (EFA) cũng được cung cấp.

  Tìm hiểu thêm »

  Bộ xử lý C6g

  C6g, C6gd, C6gn: Tiết kiệm chi phí cho khối lượng công việc điện toán và thiên về kết nối mạng

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Các ứng dụng thiên về điện toán như HPC, mã hóa video, trò chơi và suy luận ML dựa trên CPU.

  Tìm hiểu thêm »

 • Tối ưu hóa về bộ nhớ
 • Bộ xử lý R6g

  R7g: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho các khối lượng công việc thiên về bộ nhớ

  Được trang bị:
  AWS Graviton3

  Dành cho: Các khối lượng công việc thiên về bộ nhớ như cơ sở dữ liệu nguồn mở (MySQL, MariaDB và PostgreSQL) hoặc bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ (Redis, KeyDB, Memcached).

  Tìm hiểu thêm »

  Bộ xử lý X2gd

  X2gd: Tỷ lệ chi phí/GiB bộ nhớ thấp nhất trong Amazon EC2

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Các khối lượng công việc thiên về bộ nhớ như cơ sở dữ liệu nguồn mở (MySQL, MariaDB và PostgreSQL), bộ nhớ đệm trong bộ nhớ (Redis, KeyDB, Memcached), khối lượng công việc tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), phân tích trong thời gian thực và máy chủ lưu vào bộ nhớ đệm theo thời gian thực.

  Tìm hiểu thêm »

 • Tối ưu hóa về lưu trữ
 • Bộ xử lý Im4gn

  Im4gn: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho các khối lượng công việc thiên về lưu trữ

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Cơ sở dữ liệu SQL (MySQL, MariaDB, PostgreSQL), cơ sở dữ liệu NoSQL (Cassandra, ScyllaDB, MongoDB), công cụ tìm kiếm, phân tích, phát trực tuyến và hệ thống tệp phân tán lớn.

  Tìm hiểu thêm »

  Bộ xử lý Is4gn

  Is4gen: Tỷ lệ chi phí/TB bộ nhớ SSD thấp nhất trong Amazon EC2

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Cơ sở dữ liệu SQL (MySQL, MariaDB, PostgreSQL), cơ sở dữ liệu NoSQL (Cassandra, ScyllaDB, MongoDB), công cụ tìm kiếm, phân tích, phát trực tuyến và hệ thống tệp phân tán lớn.

  Tìm hiểu thêm »

 • Điện toán tăng tốc
 • Bộ xử lý G5g

  G5g: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho việc phát trực tuyến trò chơi Android

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Các ứng dụng đồ họa, trong đó bao gồm phát trực tuyến trò chơi Android và suy luận ML.

  Tìm hiểu thêm »

Các tùy chọn lưu trữ SSD dựa trên NVMe cục bộ cũng có sẵn trong các phiên bản đa dụng (M6gd), tối ưu hóa điện toán (C6gd) và tối ưu hóa về bộ nhớ (R6gd). Ngoài ra, còn có các phiên bản C6gn được tối ưu hóa về điện toán với kết nối mạng 100 Gbps và hỗ trợ Trình chuyển cấu trúc linh hoạt (EFA).

Chứng thực của khách hàng

Epic Games

Được thành lập vào năm 1991, Epic Games chính là công ty đã sáng tạo ra Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex và loạt trò chơi Infinity Blade. Công nghệ Unreal Engine của Epic mang đến trải nghiệm tương tác mang tính trung thực cao cho PC, máy chơi trò chơi, thiết bị di động, các công nghệ thực tế tăng cường, thực tế ảo cũng như cho web.

“Với mục tiêu hướng tới tương lai và xây dựng trải nghiệm ngày càng nhập vai và hấp dẫn hơn cho người chơi, chúng tôi rất vui khi sử dụng các phiên bản EC2 C7g dựa trên AWS Graviton3. Thử nghiệm của chúng tôi cho thấy các phiên bản này phù hợp với ngay cả những khối lượng công việc khắt khe nhất về độ trễ, đồng thời mang lại lợi ích đáng kể về tỷ lệ giá/hiệu năng và mở rộng những gì có thể trong Fortnite và bất kỳ trải nghiệm nào được tạo bởi Unreal Engine.” 

Mark Imbriaco, Giám đốc kỹ thuật cấp cao tại Epic Games

Discovery
“Chúng tôi bắt đầu sử dụng các phiên bản dựa trên AWS Graviton2 trong mùa hè có phát trực tiếp nhiều chương trình thể thao lớn, bao gồm cả Thế vận hội Tokyo 2020. Graviton2 được sử dụng trong dịch vụ bộ nhớ đệm dành cho các nền tảng Quản lý người đăng ký front end và Quản lý tài sản truyền thông của chúng tôi để đạt tới 175 triệu người xem, với hiệu suất cao hơn tới 7 lần so với các phiên bản dựa trên x86 chúng tôi sử dụng trước đây. Vì Graviton2 có mức hiệu năng giá tốt hơn tới 40%, Discovery đang tìm cách tăng quy mô áp dụng trong các trường hợp sử dụng khác.”

Damien Frost, Phó chủ tịch cấp cao, Dịch vụ cơ sở hạ tầng toàn cầu, Discovery

DirectTV

DIRECTV đã luôn là đơn vị đi đầu trong ngành giải trí trong gần ba thập kỷ. DIRECTV STREAM cho phép DIRECTV tập trung vào khách hàng, con người và đơn vị cung cấp của mình trong khi tiếp tục mang tới những trải nghiệm giải trí đổi mới ở bất kỳ nơi nào, thời điểm nào và theo cách mọi người mong muốn.

“Chúng tôi chuyển từ nút Kubernetes chạy vi dịch vụ DIRECTV STREAM sang các phiên bản dựa trên Graviton2. Những vi dịch vụ này xây dựng dựa trên Golang và bao gồm nhiều lĩnh vực như Khám phá siêu dữ liệu, Danh sách phát DVR và Cấp quyền cho kênh, có tác dụng như hệ thống backend cốt lõi cho DIRECTV STREAM và DIRECTV Everywhere. Vì các phiên bản dựa trên Graviton2 có hiệu quả vượt trội và chi phí cho mỗi phiên bản thấp hơn so với các phiên bản dựa trên x86, chúng tôi ước tính các vi dịch vụ này sẽ giảm 25% chi phí vận hành. Chúng tôi mất khoảng 4 tuần để thêm tính năng hỗ trợ Graviton2 vào các môi trường sản xuất và thử nghiệm Kubernetes của chúng tôi, xây dựng các quy trình và bộ công cụ phát triển. Quá trình áp dụng là một trải nghiệm liền mạch và chúng tôi đang trong quá trình di chuyển nhóm hơn 700 vi dịch vụ của chúng tôi sang các phiên bản dựa trên Graviton2.”

Jonathan Tronson, Kỹ thuật phần mềm AVP, DIRECTV STREAM

Đọc thêm câu chuyện của khách hàng »

Chứng thực của đối tác

CircleCI

Là nền tảng tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) lớn nhất, CircleCI là đầu mối để các nhà phát triển thực hiện các ý tưởng một cách liền mạch trên quy mô lớn. CircleCI là một trong số ít các dịch vụ cung cấp khả năng điện toán hoàn toàn dựa trên đám mây dành cho CI/CD, cho phép khách hàng xây dựng và kiểm thử các ứng dụng dành cho Arm mà không cần tự quản lý máy móc.

"Lần đầu tiên từ trước tới nay, các phiên bản AWS Graviton2 khiến cho hoạt động CI/CD trở nên khả thi trên quy mô lớn. Chúng tôi cần một đối tác có thể cung cấp khả năng điện toán dựa trên Arm với dung lượng và độ ổn định đáp ứng được nhu cầu của mình. Với nhóm dựng Arm của CircleCI chạy trên Graviton2, nhà phát triển có thể xây dựng, kiểm thử và triển khai các ứng dụng dựa trên Arm với trải nghiệm hoàn toàn phi máy chủ, không cần tự quản lý máy móc. Nhờ việc hợp tác với AWS, chúng tôi có thể đưa quy mô đó đến với cộng đồng nhà phát triển Arm ở một mức độ trước đây chưa từng có."

Tom Trahan, Phó chủ tịch phát triển doanh nghiệp của CircleCI

Crowdstrike

CrowdStrike là đơn vị đi đầu về an ninh mạng toàn cầu trong lĩnh vực bảo vệ điểm cuối phân phối dựa trên đám mây được xây dựng hoàn toàn mới để ngăn chặn các vi phạm. CrowdStrike Falcon cung cấp khả năng bảo vệ thời gian chạy toàn diện và khả năng hiển thị cho máy chủ và các bộ chứa được lưu trữ tận dụng nền tảng hoạt động trên đám mây và một cảm biến gọn nhẹ, mà không yêu cầu bất kỳ triển khai hoặc tích hợp bổ sung nào. Các phiên bản dựa trên AWS Graviton2 Arm64 mang đến hiệu năng và lợi ích chi phí tuyệt vời. Điều này sẽ giúp thúc đẩy việc áp dụng trên lượng khối lượng công việc đa dạng hơn rất nhiều. Theo mô hình trách nhiệm chung, khách hàng AWS yêu cầu sự bảo vệ nhất quán và liền mạch trong nhóm điện toán Amazon EC2 của họ, bất kể kiến trúc bộ xử lý ngầm. Đó là lý do tại sao CrowdStrike rất hào hứng khi mở rộng khả năng bảo vệ và khả năng hiển thị của CrowdStrike Falcon cho tất cả các phiên bản EC2 dựa trên Graviton.

Datadog

Datadog là nền tảng giám sát và phân tích dành cho nhà phát triển, nhà vận hành và người dùng doanh nghiệp trong thời đại đám mây. "Chúng tôi rất vui mừng vì các phiên bản Graviton2 giờ đây đã được cung cấp rộng rãi. Chúng tôi đã nhận thấy sự cải thiện về năng suất từ chính nhà phát triển của chúng tôi nhờ việc các phiên bản này đã tăng cường hiệu năng của các kênh dẫn tích hợp liên tục quan trọng thêm 50%", ông Jimmy Caputo, Giám đốc sản phẩm tại Datadog cho biết. "Với Tác nhân datadog dành cho Graviton / Arm, tất cả khách hàng AWS có thể sử dụng Datadog để giám sát hiệu năng của phiên bản Graviton2 cùng với phần còn lại trong cơ sở hạ tầng của họ.“

Genymotion
"Genymotion cung cấp các giải pháp Android™ In-the-Cloud (AIC), với tính năng truy cập ADB và phát trực tiếp trên trình duyệt. Genymotion đã được triển khai trên các phiên bản dựa trên AWS Graviton2 Arm64. Khách hàng của chúng tôi nhận thấy chất lượng phát trực tuyến và mật độ cao hơn gấp ba đến năm lần trên máy chủ dựa trên Arm này với chi phí thấp hơn. Tính năng này cũng cung cấp cho họ trải nghiệm Android gốc mà không cần cài đặt các công cụ dịch nhị phân để chạy ứng dụng. Đội ngũ Genymotion vô cùng háo hức vì cuối cùng cũng đã thấy các phiên bản Arm dựa trên máy chủ trên đám mây. Phiên bản này sẽ mở ra nhiều cơ hội và trường hợp sử dụng mới" 

Jean-Charles Leneveu, Giám đốc sản phẩm, Genymotion

KeyDB

KeyDB là một cơ sở dữ liệu hiệu suất cao tương thích với Redis™ API và tập trung vào đa luồng, hiệu quả bộ nhớ và thông lượng cao. KeyDB rất hào hứng khi cung cấp hỗ trợ cho các phiên bản AWS Graviton2 và khuyến khích người dùng xem những gì một bộ thiết lập KeyDB + Graviton2 có thể mang lại. Kiểm thử KeyDB đã cho thấy hiệu năng tăng thêm tới 65% khi sử dụng các phiên bản Amazon M6g trên nền AWS Graviton2 so với các phiên bản M5 dựa trên x86 thế hệ mới nhất. KeyDB tự hào hỗ trợ công nghệ mới nhất này và cung cấp các giải pháp mạnh mẽ nhất có sẵn cho người dùng.

Tìm hiểu thêm về Đối tác AWS Graviton »

Các dịch vụ AWS hỗ trợ Graviton

AWS Cloud9
AWS CodeCommit
AWS CodeDeploy
AWS CodePipeline
AWS Elastic Beanstalk
AWS Systems Manager
Amazon Aurora
Amazon CloudWatch
Amazon CodeBuild
Amazon Corretto
Amazon Elasticache
Amazon Elastic Container Registry
Amazon Elastic Container Service
Dịch vụ Kubernetes linh hoạt của Amazon
Dịch vụ OpenSearch của Amazon
Amazon EMR
Amazon FSx for Lustre
Amazon Inspector
Amazon Linux 2
Amazon RDS
AWS Lambda
Amazon Neptune
AWS Fargate
Amazon MemoryDB
Amazon DocumentDB
Amazon Sagemaker
Amazon CodeCatalyst

Bắt đầu với các phiên bản dựa trên Graviton

Sử dụng Amazon EC2
Với Ảnh máy Amazon (AMI) Arm64 dựa trên Linux được tạo sẵn, bạn có thể nhanh chóng khởi chạy các phiên bản Amazon EC2 dựa trên AWS Graviton chỉ trong vài phút. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào trang khởi chạy phiên bản. Để tìm hiểu thêm về cách xây dựng và chuyển ứng dụng của bạn sang các phiên bản dựa trên Graviton, hãy tải kế hoạch tiếp nhận Graviton xuống, truy cập vào trang bắt đầu sử dụng AWS Graviton hoặc tìm hiểu về Cố vấn chuyển dành cho Graviton.

Sử dụng các dịch vụ AWS được quản lý
Nhiều dịch vụ AWS phổ biến như Amazon Aurora, Amazon RDS, Amazon MemoryDB, Amazon ElastiCache, Amazon OpenSearch, Amazon EMR, AWS LambdaAWS Fargate hỗ trợ các phiên bản dựa trên AWS Graviton dễ sử dụng, với những lợi ích về tỷ lệ giá/hiệu năng đáng kể. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu cho từng dịch vụ.

Blog đối tác

Môi trường Android dành cho ARM hiện có trên AWS
Genymotion
Ngày 5 tháng 11 năm 2020
Jason Andrews
Ngày 15 tháng 9 năm 2020
NGINX
Ngày 4 tháng 8 năm 2020
 
Arthur Petitpierre và Jimmy Caputo
Ngày 20 tháng 7 năm 2020
 
Jim Jackson
Ngày 12 tháng 6 năm 2020
 
Brent Cook
Ngày 8 tháng 6 năm 2020
 
Chris Carlson
Ngày 26 tháng 5 năm 2020
 
Businesswire
Ngày 21 tháng 5 năm 2020
 
 
Hỗ trợ AWS Graviton2 cho TravisCI
Paul Gordon
Ngày 15 tháng 5 năm 2020
 
Kai Sasaki (Treasure Data)
Ngày 27 tháng 3 năm 2020

Quan sát phiên bản Arm64 và phiên bản Amazon EC2 M6g của AWS
Liz Fong-Jones (Honeycomb.io)
Ngày 18 tháng 3 năm 2020

So sánh chuẩn mực AWS Graviton2 với KeyDB – M6g nhanh hơn tới 65%
Ben Schermel (EQAlpha)
Ngày 2 tháng 3 năm 2020

Intersystems IRIS trên bộ xử lý AWS Graviton2 dựa trên Arm
Steve LeBlanc (InterSystems)
Ngày 19 tháng 2 năm 2020

Xây dựng hình ảnh Docker đa kiến trúc trên bộ xử lý AWS Graviton 64-bit
Scott Rossillo
Ngày 14 tháng 1 năm 2020

Bài viết và thông báo

Không có mục nào được trả về.

1

Tài nguyên

Tìm hiểu chuyên sâu về phiên bản EC2 dựa trên bộ xử lý AWS Graviton2 (31:53)
Nền tảng điện toán đã được chứng minh cho thời kỳ chưa từng có (1:03:03)
Bài phát biểu về cơ sở hạ tầng của Peter DeSantis (1:15:51)
Bài phát biểu của Andy Jassy (2:52:03)

1 Chi phí thấp hơn 20% và hiệu năng cao hơn tới 40% dành cho các phiên bản M6g, C6g và R6g so với các phiên bản M5, C5 và R5 tương ứng, dựa trên cuộc kiểm tra nội bộ đối với các khối lượng công việc có nhiều yêu cầu khác nhau về điện toán và bộ nhớ.