Tại sao nên chọn Bộ xử lý AWS Graviton?

AWS Graviton là dòng bộ xử lý được thiết kế để mang lại tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho khối lượng công việc trên đám mây chạy trên Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2). Chọn phiên bản dựa trên AWS Graviton đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.

Phiên bản Amazon EC2 R8g

Đăng ký để xem trước phiên bản Amazon EC2 R8g hoạt động trên nền bộ xử lý AWS Graviton4. Tìm hiểu thêm

Lợi ích

Có được tỷ lệ hiệu năng/giá tốt nhất cho khối lượng công việc đa dạng trên AWS.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng ít năng lượng hơn tới 60% so với các phiên bản EC2 tương đương để đạt cùng một mức hiệu năng.

Tìm hiểu thêm

Bộ xử lý AWS Graviton được hỗ trợ bởi nhiều hệ điều hành phổ biến, các ISV và Đối tác AWS.

Tìm hiểu thêm

Các phiên bản dựa trên AWS Graviton cũng có sẵn trong các dịch vụ AWS được quản lý phổ biến, chẳng hạn như Amazon Aurora, Amazon RDS và Amazon EKS.

Tìm hiểu thêm

Các phiên bản EC2 hoạt động trên nền bộ xử lý AWS Graviton

 • Đa dụng
 • Bộ xử lý M6g

  M7g, M7gd: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho khối lượng công việc đa dụng cân bằng về điện toán, bộ nhớ và kết nối mạng

  Được trang bị: AWS Graviton3

  Dành cho: Các khối lượng công việc đa dụng như máy chủ ứng dụng, kho dữ liệu quy mô trung bình, vi dịch vụ và điện toán cụm.

  Tìm hiểu thêm »

  Bộ xử lý T4g

  T4g: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho khối lượng công việc có đa dụng có thể phát sinh

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Nhiều loại khối lượng công việc đa dụng có thể phát sinh như các vi dịch vụ quy mô lớn, cơ sở dữ liệu vừa và nhỏ, máy tính ảo và các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh.

  Tìm hiểu thêm »

 • Tối ưu hóa về điện toán
 • Bộ xử lý C7g

  C7g, C7gd, C7gn: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho các khối lượng công việc thiên về điện toán

  Được trang bị: AWS Graviton3, AWS Graviton3E

  Dành cho: Các ứng dụng thiên về điện toán như điện toán hiệu năng cao, mã hóa video, trò chơi và tăng tốc độ suy luận máy học dựa trên CPU.

  Tìm hiểu thêm »

  Bộ xử lý C6g

  C6g, C6gd, C6gn: Tiết kiệm chi phí cho khối lượng công việc điện toán và thiên về kết nối mạng

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Các ứng dụng thiên về điện toán như HPC, mã hóa video, trò chơi và suy luận ML dựa trên CPU.

  Tìm hiểu thêm »

 • Tối ưu hóa về bộ nhớ
 • Phiên bản Amazon EC2 R7g

  R7g, R7gd: Tỷ lệ giá/hiệu năng cao cho các khối lượng công việc thiên về bộ nhớ

  Được trang bị:
  AWS Graviton3

  Dành cho: Các khối lượng công việc thiên về bộ nhớ như cơ sở dữ liệu nguồn mở (MySQL, MariaDB và PostgreSQL) hoặc bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ (Redis, KeyDB, Memcached).

  Tìm hiểu thêm »

  Amazon EC2 R8g instances

  R8g: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho các khối lượng công việc thiên về bộ nhớ

  Được trang bị:
  AWS Graviton4

  Dành cho: Các khối lượng công việc thiên về bộ nhớ, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hiệu năng cao, bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ và phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực.

  Tìm hiểu thêm »

  Phiên bản Amazon EC2 R7g

  R7g, R7gd: Tỷ lệ giá/hiệu năng cao cho các khối lượng công việc thiên về bộ nhớ

  Được trang bị:
  AWS Graviton3

  Dành cho: Các khối lượng công việc thiên về bộ nhớ như cơ sở dữ liệu nguồn mở (MySQL, MariaDB và PostgreSQL) hoặc bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ (Redis, KeyDB, Memcached).

  Tìm hiểu thêm »

  Bộ xử lý X2gd

  X2gd: Tỷ lệ chi phí/GiB bộ nhớ thấp nhất trong Amazon EC2

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Các khối lượng công việc thiên về bộ nhớ như cơ sở dữ liệu nguồn mở (MySQL, MariaDB và PostgreSQL), bộ nhớ đệm trong bộ nhớ (Redis, KeyDB, Memcached), khối lượng công việc tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), phân tích trong thời gian thực và máy chủ lưu vào bộ nhớ đệm theo thời gian thực.

  Tìm hiểu thêm »

 • Tối ưu hóa về lưu trữ
 • Bộ xử lý Im4gn

  Im4gn: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho các khối lượng công việc thiên về lưu trữ

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Cơ sở dữ liệu SQL (MySQL, MariaDB, PostgreSQL), cơ sở dữ liệu NoSQL (Cassandra, ScyllaDB, MongoDB), công cụ tìm kiếm, phân tích, phát trực tuyến và hệ thống tệp phân tán lớn.

  Tìm hiểu thêm »

  Bộ xử lý Is4gn

  Is4gen: Tỷ lệ chi phí/TB bộ nhớ SSD thấp nhất trong Amazon EC2

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Cơ sở dữ liệu SQL (MySQL, MariaDB, PostgreSQL), cơ sở dữ liệu NoSQL (Cassandra, ScyllaDB, MongoDB), công cụ tìm kiếm, phân tích, phát trực tuyến và hệ thống tệp phân tán lớn.

  Tìm hiểu thêm »

 • Điện toán tăng tốc
 • Bộ xử lý G5g

  G5g: Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất cho việc phát trực tuyến trò chơi Android

  Được trang bị: AWS Graviton2

  Dành cho: Các ứng dụng đồ họa, trong đó bao gồm phát trực tuyến trò chơi Android và suy luận ML.

  Tìm hiểu thêm »

Các tùy chọn lưu trữ SSD dựa trên NVMe cục bộ cũng có sẵn trong các phiên bản đa dụng (M6gd), tối ưu hóa điện toán (C6gd) và tối ưu hóa về bộ nhớ (R6gd). Ngoài ra, còn có các phiên bản C6gn và C7gn được tối ưu hóa về điện toán với kết nối mạng nâng cao và hỗ trợ Trình chuyển cấu trúc linh hoạt (EFA).

Trường hợp sử dụng

Sử dụng các phiên bản dựa trên Graviton để hỗ trợ máy chủ ứng dụng, vi dịch vụ, cơ sở dữ liệu nguồn mở và điện toán hiệu năng cao (HPC).
Các phiên bản dựa trên AWS Graviton có chi phí thấp hơn đến 20% so với các phiên bản Amazon EC2 x86 tương đương.
Các phiên bản dựa trên AWS Graviton sử dụng ít năng lượng hơn tới 60% so với các phiên bản EC2 tương đương.

Khách hàng

 • Datadog
 • Datadog

  "We can keep costs constants but deliver more value.Chi phí của chúng tôi không thay đổi nhưng mang lại nhiều giá trị hơn. Sau đó, hiệu quả đó được chuyển tiếp đến khách hàng của chúng tôi, mang lại nhiều tính năng hơn cho mỗi chu trình điện toán hoặc phục vụ nhiều khách hàng hơn với số lượng lõi không đổi".

  Alexis Le-Quoc
  Nhà đồng sáng lập và Giám đốc công nghệ, Datadog Inc.

  Tìm hiểu thêm »

 • Instructure
 • "Chúng tôi sử dụng các phiên bản AWS Graviton3 ở một số vị trí trong ngăn xếp của mình. Các phiên bản này cải thiện tới 20% về thông lượng và về chi phí tiết kiệm được so với các loại phiên bản cũ".

  Zach Pendleton
  Kiến trúc sư trưởng, Instructure

  Đọc nghiên cứu điển hình »

 • Pinterest
 • Pinterest

  “Thông qua việc áp dụng AWS Graviton, chúng tôi có thể thực hiện nhiều công việc hơn với ít tài nguyên hơn. Chúng tôi đạt được hiệu năng cao hơn, chúng tôi tiết kiệm được nhiều chi phí hơn và chúng tôi có thể làm được điều đó bằng cách cắt giảm lượng khí thải carbon của mình”.

  Sierra Hutto
  Quản lý chương trình kỹ thuật cấp cao, Pinterest

  Tìm hiểu thêm »

 • Instructure
 • "Chúng tôi đã chọn AWS Graviton cho SAP HANA Cloud. Từ quan điểm kinh doanh, kết quả mà chúng tôi đang thấy trong các triển khai thực tế là cải thiện hiệu suất hoặc hiệu suất giá lên đến 35% cho khối lượng công việc phân tích."

  Stefan Baeuerle
  SVP, Trưởng bộ phận cơ sở dữ liệu, SAP

  Tìm hiểu thêm »

 • Sprinklr
 • 947895256

  "Trên các phiên bản dựa trên AWS Graviton, chúng tôi có thể xây dựng thêm nhiều tính năng mà trước đây rất tốn kém hoặc không khả thi”.  

  Nitin Goyal
  Phó chủ tịch Kỹ thuật, Sprinklr

  Đọc nghiên cứu điển hình »

 • Zendesk
 • Collaborating office employees
  Zendesk 280x54

  Sau khi chuyển sang phiên bản dựa trên Graviton, Zendesk đã cải thiện hiệu suất lên đến 30%, giảm chi phí lên đến 42% và đạt được tính bền vững môi trường tốt hơn đồng thời tăng khả năng đổi mới.

  Đọc nghiên cứu điển hình »

 • Zomato
 • Anonimous delivery food service at home. Man courier delivered the order no name bag with food
  Zomato red & white 158x34

  “AWS Graviton đã giúp chúng tôi cải thiện tới 25% tỷ lệ giá/hiệu năng của nền tảng dữ liệu. Chuyển sang các phiên bản dựa trên AWS Graviton là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để đạt được mục tiêu của chúng tôi với ít thao tác điều chỉnh. Chúng tôi mất hai tuần để thực hiện toàn bộ quá trình, bao gồm cả kiểm thử”.  

  Rajat Taya
  Kỹ sư phần mềm cấp cao, Zomato

  Đọc nghiên cứu điển hình »

Khám phá thêm về AWS