AWS Fargate

Điện toán phi máy chủ dành cho bộ chứa

Triển khai và quản lý ứng dụng của bạn chứ không phải cơ sở hạ tầng. Fargate loại bỏ chi phí hoạt động cho việc thay đổi quy mô, vá lỗi, bảo mật và quản lý máy chủ.

Giám sát ứng dụng của bạn thông qua tiện ích tích hợp với các dịch vụ AWS như Amazon CloudWatch Container Insights. Thu thập số liệu và bản ghi bằng công cụ của bên thứ ba.

Cải thiện bảo mật thông qua việc cô lập khối lượng công việc theo thiết kế. Tác vụ Amazon ECS và pod Amazon EKS chạy trong môi trường thời gian chạy chuyên dụng riêng.

Chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Fargate thay đổi quy mô điện toán để đáp ứng sát với các yêu cầu cụ thể về tài nguyên. Với Fargate, bạn sẽ tránh được tình trạng dự phòng quá mức và trả tiền thêm cho máy chủ.

Cách thức hoạt động

AWS Fargate là một công cụ điện toán phi máy chủ, thanh toán theo mức sử dụng cho phép bạn tập trung vào việc xây dựng ứng dụng mà không cần quản lý máy chủ. AWS Fargate tương thích với cả Amazon Elastic Container Service(ECS) và Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Trường hợp sử dụng

Ứng dụng web, API và vi dịch vụ

Xây dựng cũng như triển khai ứng dụng, API và kiến trúc vi dịch vụ của bạn với tốc độ và tính bất biến của bộ chứa. Fargate loại bỏ nhu cầu sở hữu, vận hành và quản lý vòng đời của cơ sở hạ tầng điện toán để bạn có thể tập trung vào những gì quan trọng nhất: các ứng dụng.

Vận hành và thay đổi quy mô khối lượng công việc bộ chứa

Sử dụng Fargate cùng với Amazon ECS hoặc Amazon EKS để dễ dàng khởi chạy và thay đổi quy mô của khối lượng công việc xử lý dữ liệu có trong bộ chứa của bạn. Fargate cũng tạo điều kiện cho bạn di chuyển và khởi chạy các bộ chứa Amazon ECS Windows mà không cần tái cấu trúc hoặc xây dựng lại kiến trúc cho những ứng dụng phiên bản cũ của mình.

Hỗ trợ ứng dụng đào tạo ML và AI

Xây dựng một môi trường phát triển ML và AI linh hoạt, di động. Với Fargate, bạn có thể đạt được khả năng mở rộng cần thiết để tăng công suất máy chủ mà không cần cung cấp quá mức—nhằm đào tạo, kiểm tra và triển khai các mô hình máy học (ML) của mình.

Tối ưu hóa chi phí


Với AWS Fargate, bạn không phải trả trước bất kỳ khoản chi phí nào và chỉ phải thanh toán cho những tài nguyên mà bạn sử dụng. Tối ưu hóa hơn nữa với Compute Savings Plans và Fargate Spot, sau đó sử dụng Fargate được hỗ trợ bởi Graviton2 để cải thiện hiệu suất chi phí lên đến 40%.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ bộ chứa của AWS

Tìm hiểu lý do những công ty hàng đầu chạy các ứng dụng tối quan trọng của họ trên AWS.

Khám phá trang Bộ chứa »

Kết nối với chuyên gia


Nhận hỗ trợ bán hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật về AWS Fargate ngay.

Liên hệ với chúng tôi »

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển


Khám phá AWS Fargate trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập »

Khám phá thêm về AWS