AWS Fargate

Điện toán phi máy chủ dành cho bộ chứa
Giới thiệu về AWS Fargate (0:46)
Tại sao nên chọn AWS Fargate?

AWS Fargate là một công cụ điện toán phi máy chủ, thanh toán theo mức sử dụng, cho phép bạn tập trung vào việc xây dựng ứng dụng mà không cần quản lý máy chủ. Việc chuyển các tác vụ như quản lý máy chủ, phân bổ tài nguyên và điều chỉnh quy mô sang AWS không chỉ cải thiện khả năng hoạt động của bạn mà còn đẩy nhanh quá trình chuyển từ ý tưởng sang sản xuất trên đám mây và giảm tổng chi phí sở hữu. 

Cách thức hoạt động

AWS Fargate tương thích với cả Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS) và Dịch vụ Kubernetes linh hoạt Amazon (Amazon EKS). Chọn bất kỳ hình ảnh bộ chứa nào tuân thủ OCI, xác định bộ nhớ và tài nguyên điện toán, cũng như chạy bộ chứa bằng điện toán phi máy chủ. Với nhiều kiến trúc CPU và hệ điều hành được hỗ trợ, bạn có thể tận hưởng lợi ích trên nhiều ứng dụng khác nhau.

Sơ đồ cho thấy những lợi ích thu được khi sử dụng AWS Fargate để chạy các ứng dụng được đưa vào bộ chứa.

Khám phá thêm về AWS