Tự động điều chỉnh quy mô Amazon EC2

Thêm hoặc bớt dung lượng điện toán để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi

Cải thiện mức độ chịu lỗi thông qua khả năng phát hiện tự động và thay thế các phiên bản xấu. 

Tăng độ sẵn sàng với nhờ chính sách thay đổi quy mô linh động hoặc mang tính dự đoán với đúng lượng công suất điện toán.

Tối ưu hóa chi phí và hiệu suất khối lượng công việc bằng cách kết hợp các lựa chọn mua và loại phiên bản.

Giảm độ phức tạp của các thay đổi về cấu hình và các hoạt động triển khai ứng dụng nhờ khả năng làm mới phiên bản.

Cách hoạt động

Dịch vụ Tự động điều chỉnh quy mô Amazon EC2 sẽ giúp bạn duy trì mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và tự động thêm hoặc bớt các phiên bản EC2 bằng những chính sách điều chỉnh quy mô bạn định ra. Các chính sách điều chỉnh quy mô theo dự đoán hoặc động cho phép bạn thêm hoặc bớt dung lượng phiên bản EC2 để phục vụ cho các mẫu hình nhu cầu đã quen thuộc hoặc theo thời gian thực. Các tính năng quản lý nhóm của dịch vụ Tự động điều chỉnh quy mô Amazon EC2 giúp duy trì tình trạng ổn định và mức độ sẵn sàng cho nhóm của bạn.

Dịch vụ Tự động điều chỉnh quy mô Amazon EC2 duy trì mức độ sẵn sàng của ứng dụng và xác định cách điều chỉnh quy mô dung lượng Amazon EC2 cho ứng dụng nằm trong bộ chứa của bạn.
Tự động hóa quản lý các phiên bản Amazon EC2 (51:16)
Tại sao nên chọn Tự động điều chỉnh quy mô Amazon EC2?
Tự động hóa là yếu tố quan trọng giúp DevOps hoạt động hiệu quả và việc tự động khởi chạy các nhóm phiên bản Amazon EC2, cung cấp phần mềm cũng như tự phục hồi là một thách thức chủ yếu. Tự động điều chỉnh quy mô Amazon EC2 mang đến các tính năng thiết yếu cho từng bước tự động hóa vòng đời phiên bản.

Trường hợp sử dụng

Lên lịch điều chỉnh quy mô ứng dụng

Sử dụng kiểu mẫu lưu lượng trong quá khứ để xác định trước mức điều chỉnh quy mô ứng dụng dựa trên những thay đổi đã biết về tải.

Giảm thiểu việc cung cấp thủ công

Theo dõi xu hướng cầu của các ứng dụng để bạn không phải cung cấp trước dung lượng Amazon EC2.

Dự kiến các thay đổi bằng máy học

Sử dụng công nghệ máy học để dự đoán và lên lịch số lượng phiên bản EC2 phù hợp nhằm lường trước những thay đổi về lưu lượng sắp tới.

Cách bắt đầu

Bắt đầu xây dựng trên AWS

Khởi tạo dự án AWS của bạn bằng hướng dẫn từng bước.

Xem hướng dẫn

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Tự động điều chỉnh quy mô EC2 qua hướng dẫn 10 phút.

Khám phá các tính năng

Khám phá thêm về dịch vụ Tự động điều chỉnh quy mô Amazon EC2.


Khám phá thêm về AWS