Amazon EKS Anywhere

Tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn

Amazon EKS Anywhere là một tùy chọn triển khai mới cho Amazon EKS, cho phép khách hàng tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý, được hỗ trợ bởi AWS. Khách hàng hiện có thể chạy Amazon EKS Anywhere trên cơ sở hạ tầng tại chỗ của riêng mình trên các máy chủ bare metal hoặc sử dụng VMware vSphere, với khả năng hỗ trợ dành cho nhiều mục tiêu triển khai hơn sắp ra mắt trong tương lai gần.

Amazon EKS Anywhere giúp đơn giản hóa hoạt động tạo và vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ với cấu hình thành phần mặc định đồng thời cung cấp những công cụ tự động hóa việc quản lý cụm. Dịch vụ này tận dụng những ưu điểm của Amazon EKS Distro: cùng một bản phân phối Kubernetes mà Amazon EKS sử dụng trên AWS. AWS hỗ trợ tất cả các thành phần Amazon EKS Anywhere bao gồm phần mềm của bên thứ ba được tích hợp để khách hàng có thể giảm chi phí hỗ trợ đồng thời tránh phải bảo trì các công cụ nguồn mở và bên thứ ba dự phòng. Ngoài ra, Amazon EKS Anywhere mang tới cho khách hàng công cụ vận hành Kubernetes tại chỗ nhất quán với Amazon EKS. Bạn có thể tận dụng bảng điều khiển EKS để xem tất cả các cụm Kubernetes của mình (bao gồm các cụm EKS Anywhere) chạy ở bất kỳ đâu thông qua EKS Connector.

Bắt đầu sử dụng ngay hôm nay: tải xuống EKS Anywhere.

Lợi ích

Đơn giản hóa việc quản lý Kubernetes tại chỗ

Amazon EKS Anywhere giúp đơn giản hóa hoạt động tạo và vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ với cấu hình thành phần mặc định đồng thời cung cấp những công cụ tự động hóa việc quản lý cụm.

Hỗ trợ toàn diện

AWS hỗ trợ tất cả các thành phần Amazon EKS Anywhere bao gồm phần mềm của bên thứ ba được tích hợp để khách hàng có thể giảm chi phí hỗ trợ đồng thời tránh phải bảo trì các công cụ nguồn mở và bên thứ ba dự phòng.

Nhất quán và đáng tin cậy

Amazon EKS Anywhere mang tới cho bạn công cụ vận hành Kubernetes tại chỗ nhất quán với Amazon EKS. Dịch vụ này tận dụng những ưu điểm của Amazon EKS Distro đồng thời cung cấp phần mềm nguồn mở được cập nhật và vá lỗi, vì vậy bạn có thể sở hữu môi trường Kubernetes tại chỗ đáng tin cậy hơn so với các dịch vụ Kubernetes tự quản lý.

Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Tính nhất quán của đám mây lai

Bạn có thể có khối lượng công việc Kubernetes lớn trên Amazon EKS nhưng cũng cần vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ. Amazon EKS Anywhere cung cấp tính nhất quán hoạt động mạnh mẽ với Amazon EKS để bạn có thể chuẩn hóa các hoạt động vận hành Kubernetes của mình dựa trên một bộ công cụ hợp nhất.

Môi trường bị ngắt kết nối

Bạn có thể cần bảo mật các ứng dụng của mình trong môi trường bị ngắt kết nối hoặc chạy ứng dụng ở những khu vực không có kết nối internet. Amazon EKS Anywhere cho phép bạn triển khai và vận hành các cụm có tính khả dụng cao với cùng một bản phân phối Kubernetes mà Amazon EKS sử dụng trên AWS.

Hiện đại hóa ứng dụng

Amazon EKS Anywhere hỗ trợ bạn hiện đại hóa các ứng dụng tại chỗ của mình, loại bỏ gánh nặng của việc cập nhật Kubernetes thượng nguồn và những bản vá lỗi bảo mật để bạn có thể tập trung vào giá trị kinh doanh cốt lõi của mình.

Quyền tối cao đối với dữ liệu

Bạn có thể muốn giữ các tập dữ liệu lớn của mình tại chỗ do các yêu cầu pháp lý liên quan đến vị trí của dữ liệu. Amazon EKS Anywhere mang bản phân phối Amazon EKS Kubernetes đáng tin cậy và các công cụ đến với vị trí dữ liệu của bạn.

Câu chuyện khách hàng của RaySearch

Cilium, được phát triển bởi Isovalent, là lớp kết nối mạng và bảo mật mặc định cho EKS Anywhere.

Đối tác Isovalent của AWS phát triển phần mềm mạng mã nguồn mở hoạt động trên đám mây giúp giải quyết vấn đề kết nối mạng, bảo mật và khả năng quan sát cho cơ sở hạ tầng hiện đại.

Câu chuyện khách hàng của Vanguard

Flux, được phát triển bởi Weaveworks, cung cấp cho các khách hàng của EKS Anywhere khả năng quản lý cấu hình và vòng đời cụm theo hướng GitOps.

Đối tác Weaveworks của AWS là công ty GitOps đầu tiên và là thành viên sáng lập ra Cloud Native Computing Foundation - Tổ chức điện toán hoạt động trên đám mây (CNCF).

Sign up for a free account
Bạn có thắc mắc ư?

Hãy trruy cập trang câu hỏi thường gặp của Amazon EKS Anywhere.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu sử dụng
Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm

Truy cập trang giá của Amazon EKS Anywhere.

Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?

Bắt đầu sử dụng Amazon EKS Anywhere.

Tìm hiểu thêm