EKS Anywhere (sắp ra mắt vào năm 2021)

Tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn

Amazon EKS Anywhere là một tùy chọn triển khai mới cho Amazon EKS, cho phép bạn dễ dàng tạo và vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ, bao gồm trên các máy ảo (VM) và máy chủ bare metal của riêng bạn. EKS Anywhere cung cấp một gói phần mềm có thể cài đặt để tạo và vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ và công cụ tự động hóa để hỗ trợ vòng đời cụm.

EKS Anywhere mang lại trải nghiệm quản lý AWS nhất quán cho trung tâm dữ liệu của bạn, dựa trên những điểm mạnh của Amazon EKS Distro (cùng một Kubernetes cung cấp EKS trên AWS.) EKS Anywhere giúp bạn tránh được sự phức tạp của việc phải mua hoặc xây dựng công cụ quản lý của riêng mình để tạo các cụm EKS Distro, định cấu hình môi trường vận hành, cập nhật phần mềm và xử lý sao lưu và phục hồi. EKS Anywhere cho phép bạn tự động hóa quản lý cụm, giảm chi phí hỗ trợ và không phải dùng đến nhiều công cụ nguồn mở hoặc của bên thứ ba để vận hành cụm Kubernetes. EKS Anywhere được AWS hỗ trợ đầy đủ. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng bảng điều khiển EKS để xem tất cả các cụm Kubernetes của mình, chạy ở mọi nơi.

Lợi ích

Đơn giản hóa và tự động hóa việc quản lý Kubernetes

EKS Anywhere cung cấp cho bạn công cụ quản lý Kubernetes nhất quán được tối ưu hóa để việc cài đặt cụm với cấu hình mặc định cho OS, đăng ký bộ chứa, ghi nhật ký, giám sát, kết nối mạng và lưu trữ trở nên đơn giản.

Tạo các cụm nhất quán

EKS Anywhere có thể được chạy tại chỗ, cho phép bạn dễ dàng tạo các cụm EKS Distro được tiêu chuẩn hóa bằng các thực hành tốt nhất. EKS Anywhere giúp bạn không cần thu thập các thỏa thuận hỗ trợ riêng biệt của nhiều nhà cung cấp và các công cụ cần thiết để cài đặt và vận hành các cụm Kubernetes tại chỗ.

Cung cấp một môi trường Kubernetes đáng tin cậy hơn

EKS Anywhere cung cấp cho bạn môi trường Kubernetes tại chỗ đáng tin cậy hơn các dịch vụ Kubernetes tự quản lý. EKS Anywhere dễ dàng tích hợp hơn với cơ sở hạ tầng hiện có, giữ cho phần mềm nguồn mở được cập nhật và vá lỗi, đồng thời duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh với các tính năng sao lưu và khôi phục cụm.

Cách thức hoạt động

product-page-diagram_Amazon-EKS-Anywhere@2x

Trường hợp sử dụng

Đào tạo các mô hình trong đám mây và chạy suy luận tại chỗ

Với EKS Anywhere, giờ đây bạn có thể kết hợp và nhận được lợi ích từ cả hai dịch vụ: đào tạo mô hình ML của bạn trên đám mây, sử dụng AWS managed services và sử dụng mô hình ML được đào tạo trong thiết lập tại chỗ của bạn.

Di chuyển khối lượng công việc (tại chỗ sang đám mây)

Với EKS Anywhere, bạn có thể có cùng một công cụ EKS tại chỗ và tính nhất quán này mang đến một đường dẫn để đưa khối lượng công việc dựa trên Kubernetes của bạn lên đám mây nhanh hơn.

Hiện đại hóa ứng dụng

EKS Anywhere hỗ trợ bạn hiện đại hóa các ứng dụng của mình, loại bỏ gánh nặng của việc cập nhật Kubernetes thượng nguồn và các bản vá bảo mật để bạn có thể tập trung vào giá trị kinh doanh.

Quyền tối cao đối với dữ liệu

Bạn có thể muốn giữ các tập dữ liệu lớn của mình trong trung tâm dữ liệu do các yêu cầu pháp lý liên quan đến vị trí của dữ liệu. Tuy nhiên, EKS Anywhere giúp di chuyển phần không trạng thái của ứng dụng lên đám mây, trong khi vẫn giữ nguyên dữ liệu.

Tăng hiệu suất công việc

Khối lượng công việc theo mùa có thể đòi hỏi rất nhiều tính toán (gấp 5 lần đến 10 lần so với mức cơ sở) trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Khả năng tận dụng đám mây để tăng hiệu suất công việc cho phép bạn mở rộng hiệu suất tạm thời. Với EKS Anywhere, giờ đây bạn có thể quản lý khối lượng công việc của mình tại chỗ và đám mây một cách nhất quán và tiết kiệm chi phí.

Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Bạn có thắc mắc nào không?

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp về sản phẩm.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Đăng ký để nhận thông tin cập nhật

Tìm hiểu thêm về EKS Anywhere.

Tìm hiểu thêm